Allaha (c.c) şərik qoşmaq

 
Allaha (c.c) şərik qoşmaq

Bismillâhir-rahmanir-rahim
Əssəlamu aleykum.


Allah Quranda hər cür günahı istəsə bağışlayacağını söyləyərkən, bağışlamayacağı tək günahın ona ortaq qoşulması olduğunu söyləyər.
Buna görə bu mövzu bəlkə də bizim həyatımızdakı ən əhəmiyyətli mövzudur. Çünki Allah qorusun, belə bir vəziyyət hər insanın başına gələ biləcək ən böyük fəlakətdir.

Şərik qoşmaq demək, Allaha bəzilərini bərabər tutmaq, onun yanında başqa tanrılar olduğunu söyləmək, yaradıcının olmadığını müdafiə etmək, inancsızlıq, bütə inanmaq, onun nazil etdiyi kitabın yanına başqalarını qatmaktır. Ortaq qoşmanın çox böyük və bağışlanılmaz bir günah olduğunu bildiyimizi görə hər hansı birinə sən ortaq qoşursan deyə bilmərik. Bəlkə bu vəziyyətdə, Allah qatında böhtançı belə ola bilərik.

İşi var deyə namaz qılmayana, əyləncəni ibadətə seçim edənə, hətta Allahın haram etdiyi şeyləri edənə belə yalnız günahkar deyə bilərik. Bu çox əhəmiyyətli bir detalı, nəzərdən qaçırmayaq günahkar fərqli bir şeydir, ortaq qoşan fərqli bir şeydır. Haşa özümüzü Allahın təqdiridir yerinə qərar verici olaraq görməyin.

Peyğəmbərimiz s.a.v. mələklərdən deyil insan olaraq göndərildiyini inkar edinlərə cavab olaraq enən və ilk Müsəlmanlardan olmasını təsdiq edən ayədən biri belədir:

"Göyləri və yeri yaradan, bəsləyən, lakin özü bəslənməyən Allahdan başqa bir dost edinərmi? de həqiqətən, mənə ilk müsəlman olmaq əmr edilmişdir. Əsla ortaq (Allaha şərik) qoşanlardan olma. "
(Ənam surəsi 14)

"Hər günahı Allah silər. Ancaq müşrik olaraq ölsə və ya bilərək bir mömini öldürərsə silinmir. "
(Faydul qadir hədis nömrə 6304)

Yuxarıdakı ayədə və 6304-ci Peyğəmbər s.a.v.'ın səhih hədisi şərifində buyurduğu kimi: İnsan dünyada ikən Uca Allahın əmrlərinə qarşı gəlirsə şirkə girər və axirətdə özünü böyük fəlakət içində tapar. Çünki şirk, ərəbcədə şirkət ortaqlığı mənasını verər. Yəni uca Allahın nazil etdiyi əmrlərə, haşa ortaq olduğunu iddia etmiş olar.

Quran-ı Kərimdə, ərəb əsillərindəki (amma yüşrikun) ayələridir əsl mənası sən kimin istəyinə, qaydasına uyduysan sənin Allahın odur, mən sənin Allahın deyiləm mənasını verər. Yəni Uca Allah haram qılmasına baxmayaraq, şüurlu olaraq həm içər, həm faiz yeyər, həm başını açar, həm namaz qılmaz, həm də geyimi ilə çılpaq və ya dar paltarları ilə çöldə bədənini nümayiş edər və bu etdiklərini də səhv deyil doğru olduğunu müdafiə edərsə cənabı Allaha şərikk qoşmuş olar.

Bu səbəbdən, istədiyi qədər əlhəmdülillah müsəlmanam deməsi çöldə ilğım görməkdən başqa bir şey deyil. Ancaq məsul olduğu ibadətlərdən bir hissəsini Allahına inanaraq edər bir hissəsini edə bilməz, lakin əlindən gəldiyi qədər İslamı yaşamağa çalışar, "Allah hamısını həyataq keçirməyi nəsib etsin" deyə dua edər və "İnşallah irəlidə çoxunu edərəm" deyər və Allahdan tövbə və bağışlanma diləsə Allahın əfvinə nail ola bilər.

Yuxarıdakı hədisin davamında isə Allahu Təala bilərək bir mömini öldürənin günahını silməz əmri iştirak etməkdədir. Bu mövzu çox əhəmiyyətlidir və heç bir səbəb haqsız yerə möminin canına qıymağı qanuni göstərə bilməz. Çünki insan çox qiymətli bir məxluqdur, Uca Allah öz ruhundan üfləyərək övladını yaratmışdır.

İnsan o qədər qiymətlidir ki, Uca Allah kainatdakı və dünyadakı canlı və ya cansız bütün məxluqatı insana xidmət etmək üçün yaratmış, bir hissəsini onun ixtiyarına buraxmış, bir hissəsini də onun istifadəsinə təqdim etmiş və ona boyun əydirmişdir.

Ayədə:

"O göylərdə və yerdə nə varsa hamısını sizə boyun əydirmişdir."
(Casiyə surəsi 13)

Əgər Uca Allahın əmri ilə yuxarıdakı ayədə görüldüyü kimi söz mövzusu bütün bu varlıqların hamısı bizə boyun əydirilmiş olmasaydı, dünyadakı heç bir varlıqdan istifadə edib yararlanamazdıq. Buna görə də insan oğlunun ixtiyarına və istifadəsinə buraxılan bütün bu nemətlərə qarşılıq Cənabı Haqqa nə qədər şükür etsək azdır. Ayə və hədislər belə dəyərə sahib bir insanın canına qıyma cəzasının nə olacağını bizə belə buyurur:

"Kim bir mömini öldürsə onun cəzası içərisində əbədi olaraq qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb etmiş, lənət yağdırmış və özü üçün böyük əzab hazırlamışdır. "
(Nisa surəsi 93)

"Məhz buna görə ki İsrail oğullarına (yəhudilərə) belə yazmışdıq. Kim bir cana qarşılıq olmadan (haqsız yerə) qıyarsa bütün insanları öldürmüş kimi olur. Hər kim bir canı xilas etsə bütün insanları qurtarmış kimi olar. "
(Maidə surəsi 32)

Hədisdə isə belə buyurur:

"İki müsəlman bir-birini öldürmək üçün döyüşürlərsə ölən də öldürənlər də atəşə girər. Onlar dedilər Ya Rəsulallah bu öldürən ya ölənin nəyi var? Dedi ki, çünki o da digərini öldürmək istəyirdi. "
(Aydul qadir hədis nömrə 485)

Digər tərəfdən bəzi müşriklər vardır ki, belə deyərlər: "Bütün bunlar axmaqlıq mən inanmıram, bunlar köhnələrin uydurmasıdır." Sözləri ilə özlərinə təskinlik verərlər . Beləcə dünyanın rahatlığı, zövqü, səfası və bütün gözəllikləri onların olar. Dünya bəzilərinə müvəqqəti cənnət bəzilərinə də dar olar. Onlara qadağan yoxdur, onlar Allahdan deyil tək təhlükəsizlik güclərindən qorxarlar, haramları özlərinə görə halallaşdırarlar.

"Onlar hər cür mö'cüzə görsələr belə, yenə də ona inanmazlar."
(Ənam surəsi 25)

Eynilə Əbu Ləhəb kimi o da Uca Allaha təslim olmağı rədd etmişdi. Bilirsiniz Quranı Kərimdə Təbbə surəsi namaz sûrələrindəndir. Və bu surə Əbu Ləhəb sağ ikən enmişdir. Bu surənin bir hissəsi belədir:

"Əbu Ləhəbin iki əli qurusun, qurudu da! Malı və qazandığı özünə fayda vermədi. Alovlu atəşdə yanacaq. "
(Təbbət surəsi 1.2.3.)

Əbu Ləhəb ağıllı bir insan idi və nəticədə belə İslamı rədd etdi. Halbuki, yalandan müsəlman oldum desəydi və ya digər səhabələr kimi həqiqətən iman etmiş olsaydı, Quranı Kərimdəki Təbbət surəsi nə olacaqdı?

O tarixlərdə yüzlərlə səhabə sonradan iman etdi. Onlar üçün Quranı Kərimdə buna bənzər bir surə yoxdur. Demək ki, Cənabı Allah onun qətiliklə iman etməyəcəyini, ürəyinin möhürlü olduğunu Alim kimi bilirdi ki, Təbbət surəsini o həyatda ikən endirdi.

Hal-hazırda da belə xəstə və qəlbi möhürlü, eyni şəxsiyyətə sahib insanlar vardır.

"Həqiqətən kafir olanları, qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar iman etməzlər. Çünki Allah onların ürəyinə və qulağına möhür vurmuşdur. Onların gözlərinə bir növ pərdə çəkilmişdir, onlar üçün böyük bir əzab vardır. "
(Bəqərə surəsi 6. 7)

Heyvanlar ağıllı olmadıqları halda, Cənabı Allah tərəfindən proqramlaşdırıldıqları üçün Rəbbinə həm zikr edirlər həm də insanlara canları, ətləri və başqa cəhətləri ilə xidmət edirlər.

"Heyvanlarda sizin üçün əlbəttə ibrətlər vardır. Onların qarınlarındakılardan (aldıqları qidaları süd halına gətirərək bunu) sizə içirər. "
(Muminun surəsi 21.)

Allahın buyurduqlarını heçə sayan ağıllı insanlara nə olur? Başı boş olaraq yaradıldıqlarını Rəbbinə dönməyəcəklərinimi güman edirlər? Təbii ki başı boş deyil. Buna görə uca Allaha iman edib təslim olmaqlarını dərhal elan etmələri lazımdır. Əks halda Müşrik olaraq ölənlərə, Uca Allah cənnətini haram edir.

"Kim Allaha ortaq qoşsa (şirk), şübhəsiz ki, Allah ona cənnəti haram etmişdir və onun sığınacağı yer Cəhənnəmdir."
(Maidə surəsi 72)

Batildən haqqa dönərək yalnız Allaha təslim olduğunuz və Ona şərik qoşmadığınız halda! Allaha şərik qoşan kimsə göydən düşən, quşların onu sürətlə alıb apardığı, yaxud küləyin sovurub uzaqlara atdığı bir şeyə (məxluqa) bənzər.
(Həcc surəsi 31)

Uca Rəbbim hamımızı Quran və peyğəmbər yolundan ayırmasın. Hamımıza dünya və axirət gözəllikləri nəsib etsin. Hamımızı Peyğəmbərimizə s.a.v Cənnətdə qonşu etsin.

Amin!

Allaha (c.c) şərik qoşmaq


Geri dön
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 7
Qonaqlar: 50
Cəmi: 75

 

Top 10 Müəllif

Nergiz__Sirinova
Xəbərləri: 10
Cəmi: 319
 
Zerif85
Xəbərləri: 10
Cəmi: 22
 
PércyDarkMoon
Xəbərləri: 4
Cəmi: 242
 
gamsiz_hayat
Xəbərləri: 3
Cəmi: 223
 
♦ ֆɛყмʊʀ ֆoռмɛZ ♦
Xəbərləri: 3
Cəmi: 1128
 
anar2012
Xəbərləri: 2
Cəmi: 25
 
cobra_rapper
Xəbərləri: 1
Cəmi: 67
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 1
Cəmi: 15
 
V.I.P. GIRL
Xəbərləri: 1
Cəmi: 9
 
Любовь без слов
Xəbərləri: 1
Cəmi: 134
 
 
{slinks}