Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) haqqında xarici elm adamlarının sözləri

 
Hz. Məhəmməd (s.ə.s.) haqqında xarici elm adamlarının sözləri

"Belə bir göz atmaqla, Hz. Məhəmmədin, bütün xüsusiyyətlərini və qəhrəmanlıqlarını görmək mümkündür. Bunlardan bəziləri Peyğəmbərliyinin ilk günlərində və bəziləri də peyğəmbərliyindən sonra olmuşdur. Bənzərsiz möcüzələri gördüyüm zaman, Onu rütbə baxımından insanların ən böyüyü və ən ucası olaraq mütaliə edirəm. Hətta; insanlıq Onun bir bənzərini görməmiş və görməyəcək də ... "
Prof. Bosworth Smith (London 1874)

"İslam mədəniyyətinin müasir dünyaya ən böyük köməyi və hədiyyəsi elmdir. Lakin Avropanı, yenidən həyata qovuşduran şey, yalnız elm deyil. İslam mədəniyyətindən gələn daha başqa təsirlər Avropa həyatına ilk parlaqlığını vermişdi.
Avropanın inkişaf həyatında İslam mədəniyyətinin qatı təsirini təqib edə bilməyəcəyimiz bir tək mərhələ olmadığı kimi təsirin özünü bütün əzəmətilə hiss etdirdiyi sahə təbii elmlər və elm zehniyyətinindir.
Orta çağın ilk yarısında dünyanın heç bir milləti bəşəriyyətin irəliləməsinə müsəlmanlar qədər xidmət etməmişdir. IX-XII əsrlər arasında fəlsəfə, tibb, tarix, ilahiyyat, astronomiya və coğrafiya mövzusunda Ərəbcə olaraq yazılan əsərlər hər hansı bir dillə yazılanların fövqündə idi."
Prof. Dr. Philip Khuri Hitti

Bitməyən bir heyranlıq, davamlı bir hörmət, Ərəbistanın bu böyük Peyğəmbərinin həyatını və şəxsiyyətini araşdıran və necə öyrətdiyini, necə yaşadığını bilən hər kəsin bu güclü Peyğəmbər üçün ürpərdici bir hörmətlə dolmaması mümkün deyil. Kitabımda deyəcəklərimiz bir çoxu, çoxlarının bildiyi şeylər olsa da, mən onları nə zaman yeni başdan oxusam, bu Ərəbistanlı Müəllim üçün həmişə yeni bir heyranlıq, yeni bir hörmət edirəm. "
Annie Besant, (Hindistanın Müstəqillik Mücadelesi Liderlərindən) (The Life and Teachings of Muhammad, Madras, 1932)

'Mən şəxsən Hz. Məhəmmədin heyranıyam. '
Sosioloq V.D.Eratsen

Əsrimizdə müxtəlif elm adamlarının etdikləri təcrübə və araşdırmalar göstərmişdir ki, bişirmək şərti ilə soğan və sarımsağın damar sərtliyini mühüm ölçüdə azalmalmaqdadır. Ayrıca birişilmiş sarımsağın qanda lipid (yağ) artmasına mane olduğu və qan laxtalanma pozuntularını da bir ölçüdə maneə törətdiyi, yüksək təzyiqli insanlarda isə təzyiqin düşməsinə köməkçi olduğu müşahidə edilmişdir. Necə ki on dörd əsr əvvəl Əfəndimizdə (s.ə.s.) bir hədisində sarımsağın bişirilərək məğlub olmasını tövsiyə etmişdir.
Həqiqətən, axtarılsa Hira dağı mağarasında mələyi gördüyü gündən bəri keçən 20 il dünyanı dəyişdirməyə kafi gəlmiş. Hicazın quru qumlarında yeni bir toxum cücərtmişdi; elə bir filiz ki Ərəbistanını xəbərdar edəcək, bir tərəfdən Hindistana bir tərəfdən də Bəhr-i mühiti qədər uzanacaktı.
Emile Dermenghem

"İnsanlığın problemlərinin üst-üstə yığılarak haradasa həll edilməz hal aldığı indiki vaxtda Hz. Məhəmmədə hər zamankındən daha çox möhtacam. Əgər O aramızda olsaydı bütün bunları oturub bir fincan qəhvə içmə rahatlığı ilə çözərdik "
Corc Bernard Shaw (İrlandiyalı dramatist, sosialist düşünər və 20. əsrin qabaqda gələn teatr yazıçılarından)

"Tarixdəki Yüz Böyük İnsan" adlı kitabıyla bütün dünyada əks-sədaya səbəb Amerikalı elm adamı Prof. Michael Hart'a kitabın ilk nəşr olunduğu tarixdən on il sonra, Qahirədə çağırıldığı bir mükafat mərasimində, Əl-Ahram qəzet jurnalistləri tərəfindən soruşulan; "kitabınızın nəşr üzərindən 10 il keçdi demək olar. '100 Məşhur Adam 'adlı kitabınızda birinci yeri Hz. Məhəmmədə (s.ə.v.) ayırmışdınız, hələ bu görüşün israrlı bilərsinizmi? "Şəklindəki suala bu cavabı vermişdi:
"Bu məşhurların ilk siyahısı. Bu sayı 200-300-ə belə çıkarılsa Hz. Məhəmmədin (s.ə.v.) siyahının başındakı yeri sabitdir.
Mən məşhurları araşdırarkən bəzi sabit meyarlar ortaya qoydum. Bunlardan biri də, məşhurların insanlıq tarixində buraxdıqları geniş və dərindən izlər. Mənim, məşhurların ən məşhuru olaraq Hz. Məhəmmədi (s.ə.v.) seçimim isə, Onun həm peyğəmbərliyi, həm də dini və dünyəvi səviyyədə fövqəladə müvəffəqiyyətli olmasıdır. İnsanlıq əxlaqı, fəlsəfi və hüquqi olaraq İslamdan daha mükəmməl bir din görməmişdir. Hz. Məhəmməd (s.ə.v.)-in vəfatından sonra da İslam, dünyanın şərqində və qərbində yayılmağa davam etdi. Dünyada hələ də bir çox insan ürəkləriylə və ağılları İslama yönəlir. Hz. Məhəmmədin (s.ə.v.) dəvət etdiyi din, XIV əsr əvvəl mədəniyyətin və mədəniyyət mərkəzlərinin xaricindəki bir bölgədə doğulmuşdu. Və çətin şərtlər altında yol aldı. Buna baxmayaraq İslam, dünyanın hər istiqamətinə yol tapdı. Və inanıram ki Hz. Məhəmməd (s.ə.v.) kimi, hər yönü ilə mükəmməl bir insan, bir daha gəlməz. "
Prof. Dr. Michael Hart

"Kral və vəzirlər kimi əzəmət və dəbdəbə pərdələriylə gizlənmiş deyildi. Öz hırkasını özü yamalar, öz ayaqqabısını özü təmir edərdi. Hərbə gedər, səhabələri ilə müşavirə edər, əmrlərini onlarla birlikdə verərdi.
Necə bir insan olduğunu hər istiqaməti ilə qövmünün bilməsi üçün belə etdi. Ona artıq, siz nə istəsəniz elə dəyin. Dünyada tac və ehtişam sahibi heç bir imperatora, yamaqlı bir jilet içindəki bu insan qədər hörmət və itaət edilməmişdir. 23 illik dünya imtahanı, gerçək bir qəhrəman üçün lazımlı bütün ünsürləri daşımaqdadır. "
Tomas Carlyle

"İslamiyyətdən daha köhnə dinlər, insanların ruhları üzərindəki hakimiyyətlərini gündən günə itirməkdə olduqları halda, Hz. Məhəmmədin dini bütün qüdrət və hakimiyyətini mühafizə etməkdədir. "
Dr. Gustave le Bon (Fransız sosioloq və həvəskar fizik)

Mən bunu iddia edirəm ki, Hz. Məhəmməd ən seçmə bir qiymətdir. Yaradanın, belə ikinci bir bədəni imkan sahəsinə gətirməsi də ehtimaldan uzaqdır. Səninlə eyni əsrdə bulunamadığımdan görə təəssüf edirəm Ey Məhəmməd ...
Şahzadə Otto Von Bismark (Müasir Almaniyanın ilk kansleri-baş naziri)

Hz. Məhəmmədin (s.ə.v.) insan olması etibarilə, bütün insanlıq şübhəsiz fəxr edər. Çünki O Zat, on üç əsr əvvəl elə qanunlar və əsaslar gətirmiş ki, biz avropalılar iki min il sonra onun qiymətinə və həqiqətinə yetişsək ən məsud, ən səadətli nəsillər olarıq.
Shebol (1927 Hüquq Konqresi Başçısı)

Köklük bir çox xəstəlikləri də özü ilə gətirməkdədir. Son araşdırmalar nəticəsində kök insanlarda yüksək olan xolesterol səviyyəsinin damar sərtliyinə səbəb olduğu, buna bağlı olaraq da damar sərtliyi, yüksək təzyiq, ürək çatışmazlığı, böyrək və göz ziyanın meydana gəldiyi təsbit edilmişdir. Balanslı bəslənmə mövzusunda nə qədər diqqətli olmamız lazım olduğunu Uca rəhbərimiz (s.ə.s.) əsrlər əvvəl bu müqəddəs sözləri ilə ifadə etmişdi: "Çox yemək pis bir şeydir. '' İnsanoğlunun mədəsini yaxşıca doldurmasından daha zərərli bir şey yoxdur.
Əgər məqsədin böyüklüyü, vasitələrin kiçikliyi və nəticənin əzəməti insan dahiliyinin üç ölçüsü isə, müasir tarixin ən böyük şəxsiyyətlərini belə Məhəmmədlə (s.ə.v.) müqayisə etməyə kim cəsarət edə bilər. O şəxsiyyətlərin ən məşhurları ancaq maddi qüvvələr qurdular. Halbuki, O (s.ə.s.), orduları hüquq sistemlərini, imperatorluqlar, qövmləri xanədanları və dünyanın üçdə biri üzərindəki milyonlarla insanı hərəkətə keçirdi.
Alphonse Marie Luis də Lamartine (Fransız tarixçisi)

Meshur Peyğəmbərlər, Fatih arasında tarixi-i həyat; Hz. Məhəmmədin Târihi kimi, ən incə təfərrüatına qədər, ən mevsuk şəkildə qeyd və zəbt olunan bir kimsə göstərilə bilərmi?.
John Davenport (İngilis alimi)

Müxtəlif dövrlərdə bəşəriyyəti idarə etmək üçün Allah (cc) tərəfindən göndərildiyi iddia olunan bütün münzel və səmavi kitabları tam və ətrafiyla tədqiq ettimsə də, heç birində bir hikmət və isabət görə bilmədim. Bu qanunlar, deyil bir cəmiyyətin, bir ev xalqının səadətini belə təmin edəcək mahiyyətindən çox uzaqdır. Lakin müsəlmanların Quran-ı, bu siyahıdan azaddir. Mən Quranı hər cəhətdən tədqiq etdim. Hər sözündə böyük hikmətlər gördüm. Müsəlmanların düşmənləri bu kitabın, Məhəmmədin öz əsəri olduğunu iddia edirlərsə də, ən mükəmməl və hətta ən mütekâmil bir beyində belə möcüzə zühurunu iddia etmək həqiqətlərə göz qapıyarak kin və qərəz alət olmaq mənasını ifadə edir ki, bu da elm və hikmətlə kaabil-i müəllif deyil.
Şahzadə Otto Von Bismark (müasir Almaniya dövlətinin qurucusu)

Əllərin ət və yağ kimi maddələrlə qab-qacaq olması həm həşəratlar həm də mikrobların törəməsi üçün zəmin təşkil edir. Uca rəhbərimiz 'əllərində ət və ya yağ qoxusu əsəri olduğu halda yatan bir kimsə bir xəstəliyə mübtəla olar və ya heyvan və həşəratların bir zərərə uğrasa, özündən başqasını günahkar tapmaq' buyurmuşdur. Burada həşəratların yanında heyvan təbirinin istifadə edilməsi maraqlıdır. Heyvan, həyat sahibi yəni canlı mənasına da gəlməkdədir. Bu səbəbdən mikrob məfhumuna işarə edilməkdədir.
Hz. Məhəmməd (s.ə.v.) toplu halda edilən ibadətin o böyük gücünü, tarixdə ilk təmsil edib göstərən insandır. Heç şübhə yox, ki, çox geniş miqyasda, İslamın qüdrəti, gündə beş vaxt qılınan namazın qüdrətindən qaynaqlanır.
J. H. Lenison, Emotion as the basis of Civilisation

Yeni kəşflərin və yaxud elm və mədəniyyətin köməyi ilə hallolan yaxud həll edilməsinə məşğul məsələlər arasında bir məsələ yoxdur ki, İslamın əsasları ilə damı. Quran-ı Kərim və onun öyrətdikləri şeylər ilə fitri qanunlar və fənlər arasında tam bir ahəng görülməkdədir.
Lavazon

"Hz. Məhəmmədin doğruluğu, fəaliyyəti, həqiqəti aramadaki səmimiyyəti, sonsuz əzmi, heç bir vaxt sarsılmayan imanı, özünü dinləmək istəməyənlərə əzəli həqiqəti dinlətmək yolundakı stabilliyi, mənə qalsa bunlar Onun, o cəsur və əzimkar Peyğəmbərin son peyğəmbər olduğuna ən qatı və ən əmin dəlillərdir. "
Dr. Steingas

"Heç kim Hz. Məhəmmədin prinsiplərindən daha irəli bir addım təyin etməz. Avropaya nəsib olan bütün uğurlara baxmayaraq bizim bütün qanunlarımız, İslam mədəniyyətinə baxaraq çox əskikdir. Biz Avropa millətləri, böyük mədəni imkânlarımıza baxmayaraq, Hz. Məhəmmədin son pilləsinə varmış olduğu nərdivanın daha ilk basamağındayıq. "
Johann Wolfgang von Goethe (Alman Şair və Yazar)

Məhəmməd, hörmət və hörmətə çox layiqdir.
Lev Nikolayeviç Tolstoy

Böyük İslam Peyğəmbəri Uca Yaradıcının qatına çıxıb onunla buluşmuşdur. Mən Meraca bütün ürəyimlə inanıram.
Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski


Geri dön

✰Karabakh Girl✰

 • 3 yanvar 2013 00:17
 • Məqalə: 71
 • Şərh: 2877
 • Bal:
Təşəkkürlər...

GuNaY_83

 • 2 yanvar 2013 20:15
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

Cox sag oL...

--------------------

leyluwka_20

 • 1 yanvar 2013 20:36
 • Məqalə: 12
 • Şərh: 5782
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

--------------------

Wirinka)

 • 1 yanvar 2013 15:45
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 622
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun...

_favorit_arkadas

 • 1 yanvar 2013 15:29
 • Məqalə: 556
 • Şərh: 8102
 • Bal:
{awards}
maraqlı xəbərə görə çox sağol Allah razı olsun......

--------------------

ZuZuM__

 • 31 dekabr 2012 18:20
 • Məqalə: 432
 • Şərh: 6749
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

solnuska

 • 31 dekabr 2012 17:40
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 16070
 • Bal:
{awards}
Böyük İslam Peyğəmbəri Uca Yaradıcının qatına çıxıb onunla buluşmuşdur. Mən Meraca bütün ürəyimlə inanıram.

--------------------
Getmədən əvvəl düşün;
Çünkü qayıtdığında tapdığınla
Gedərkən qoyduğun əsla eyni olmayacaq!

Arzu_zadeh

 • 31 dekabr 2012 12:11
 • Məqalə: 232
 • Şərh: 5984
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

ZuZuM__

 • 31 dekabr 2012 00:16
 • Məqalə: 432
 • Şərh: 6749
 • Bal:
{awards}
cox sag olun...

--------------------

Friendly_Girl

 • 30 dekabr 2012 20:31
 • Məqalə: 21
 • Şərh: 2989
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN...

--------------------

canim ablamin ilk hediyesi

fatimeyinur

 • 30 dekabr 2012 20:29
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
cox sag olun...

✰Маша✰

 • 30 dekabr 2012 15:03
 • Məqalə: 43
 • Şərh: 2211
 • Bal:
{awards}
xebere gore cox sagolun

Arzu_zadeh

 • 30 dekabr 2012 14:46
 • Məqalə: 232
 • Şərh: 5984
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun.

--------------------

★WirinKa★

 • 30 dekabr 2012 14:26
 • Məqalə: 14
 • Şərh: 4283
 • Bal:
{awards}
cox sagolun

--------------------

katara_paris

 • 30 dekabr 2012 13:55
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 416
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
Ş+S+G

Nara Neznakomka

 • 30 dekabr 2012 12:38
 • Məqalə: 174
 • Şərh: 10792
 • Bal:
{awards}
Əsrimizdə müxtəlif elm adamlarının etdikləri təcrübə və araşdırmalar göstərmişdir ki, bişirmək şərti ilə soğan və sarımsağın damar sərtliyini mühüm ölçüdə azalmalmaqdadır. Ayrıca birişilmiş sarımsağın qanda lipid (yağ) artmasına mane olduğu və qan laxtalanma pozuntularını da bir ölçüdə maneə törətdiyi, yüksək təzyiqli insanlarda isə təzyiqin düşməsinə köməkçi olduğu müşahidə edilmişdir. Necə ki on dörd əsr əvvəl Əfəndimizdə (s.ə.s.) bir hədisində sarımsağın bişirilərək məğlub olmasını tövsiyə etmişdir.
Həqiqətən, axtarılsa Hira dağı mağarasında mələyi gördüyü gündən bəri keçən 20 il dünyanı dəyişdirməyə kafi gəlmiş. Hicazın quru qumlarında yeni bir toxum cücərtmişdi; elə bir filiz ki Ərəbistanını xəbərdar edəcək, bir tərəfdən Hindistana bir tərəfdən də Bəhr-i mühiti qədər uzanacaktı.
Emile Dermenghem

--------------------
ッ ßøøм ßøøм ßøøм ყล Xล4ų Jêllყßøм

piyaner

 • 30 dekabr 2012 12:06
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 43
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

SaD_AngeL

 • 30 dekabr 2012 11:15
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 978
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun...........

--------------------
O mene sevdiyinden daniwarken, men Sevdiyimi dinledim.....

ZuZuM__

 • 30 dekabr 2012 11:01
 • Məqalə: 432
 • Şərh: 6749
 • Bal:
{awards}
ALLAH SIZLERDEN RAZI OLSUN...

--------------------

so_sad

 • 30 dekabr 2012 10:59
 • Məqalə: 1412
 • Şərh: 12509
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

ZayNster

 • 30 dekabr 2012 10:59
 • Məqalə: 12
 • Şərh: 1916
 • Bal:
{awards}
"İnsanlığın problemlərinin üst-üstə yığılarak haradasa həll edilməz hal aldığı indiki vaxtda Hz. Məhəmmədə hər zamankındən daha çox möhtacam. Əgər O aramızda olsaydı bütün bunları oturub bir fincan qəhvə içmə rahatlığı ilə çözərdik "
Corc Bernard Shaw (İrlandiyalı dramatist, sosialist düşünər və 20. əsrin qabaqda gələn teatr yazıçılarından)

★Azerbaijan girl★

 • 30 dekabr 2012 10:53
 • Məqalə: 369
 • Şərh: 9802
 • Bal:
{awards}
Tewekkurlerrr

Zehra Awiqi

 • 30 dekabr 2012 10:49
 • Məqalə: 39
 • Şərh: 2948
 • Bal:
{awards}
ALLAH SIZLERDEN RAZI OLSUN...
[/right][right]

--------------------
http:// [?] Загрузить с интернета:

Shokoladka

 • 30 dekabr 2012 10:45
 • Məqalə: 30
 • Şərh: 8231
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun..

--------------------


GuNaY_83

 • 30 dekabr 2012 09:59
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
Cox sag oL...

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 34
Cəmi: 110

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 3
Cəmi: 12
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
 
{slinks}