Lətifələr

 
Lətifələr

- Ata, gəlmişəm səninlə yatam!
- Tək yatmaqdan qorxursan?
- Yox, yaxşı yuxular görürdüm, istədim sən də görəsən.
- Nə görürdün?
- Görürdüm mənə velosiped almısan!

-*-

- Məmməd, «pişik» və «bax» sözlərini cümlədə işlət!
- Mən görmədim, pişiyin ayağını basdaladım, o da miyoldayıb dedi:- Korsan? Ayağının altına bax, da…


-*-

Birinci gün birinci sinif şagirdləri dərsə gəliblər. Müəllimə başa salır:
- Uşaqlar siz dərsə gəlmisiz. Dərsdə sakit oturmaq lazımdır. Əgər nə isə soruşmaq istəyirsinizsə, əlinizi qaldırın!
- Bir oğlan əlini qaldırır.
- Nəsə soruşmaq istəyirsən?
- Yox, sadəcə yoxlamaq istəyirəm sistem necə işləyir?

-*-

Müəllimə tapşırıq verdi:
- Elə inşa yazın, ki, həmin inşada bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar günləri olsun.
- Atam ovda elə böyük quş ovlamışdı ki, biz onu bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar günləri də yedik, sonra qurtardı.

-*-

- Anatomiyadan imtahan suallarına cavab verirdik, müəllimə Səmədi sinifdən çıxartdı.
- Niyə?
- Şpaqalkadan istifadə elədi?
- Necə?
- Öz qabırğalarını sayırdı ki, sayını yazsın!

-*-

- Bax, düzünü de, ev tapşırığını kim eləyib?
- Müəllimə vallah-billah xəbərim yoxdu, axşam tez yatmışam!-*-

Ata hirslə:
- Bu «iki» nədir almısan?
- Dedim Nizami ilə Gəncəvi ikisi də bir şəhərdə yaşayıblar, müəllim mənə iki yazdı.
- Savadsızın bir, savadsız! Nizami ilə Gəncəvi nə vaxtdan bir şəhərdə yaşayıblar?

-*-

Əliş artıq neçənci dəfədir ki, imtahan verir və pis qiymət alır. Valideynləri həyəcanla sinfin qapısında gözləyirlər ki, Əliş bu dəfə imtahandan neçə qiymət alacaq… Nəhayət, qapı açlır, Əliş bayıra çıxır. Ana həyəcanla soruşur:
- Nə oldu oğlum, imtahan verə bildin?
Ata da dözə bilməyib eyni sualı verir. Əliş onları sakitləşdirmək istəyir:
- Sakit olun, nə olub sizə, həmişə özünüz deyirsiz ki, hər şeydən vacib sağlamlıqdır

-*-

Cavan tərbiyəçi otağa kompyüter gətirir. Çətinliklə əyilib onu yerə qoyub uşaqlardan soruşur:
- Uşaqlar, deyin görüm, otaqda neçə kompyüter var?
- Bir!
- Düzdür, – tərbiyəçi çox çətinliklə ikinci sonra isə üçüncü kompyüteri gətirir:
- İndi neçə kompyüter oldu?

Bu vaxt müdirə otağa gəlib soruşur:
- Nə edirsən?
- Uşaqlara üçə qədər saymaq öyrədirəm!
- Biz həmişə bunu alma ilə öyrədirik. Elə bil bunu sən də eləyə bilərdin!
- Axı kitabda kompyüter yazılıb.
- Kitabın növbəti səhifəsində 10-a qədər saymağı avtobuslarla öyrədiblər. Ümidvaram otağa avtobus gətirməyə hazırlaşmırsan?

-*-

- Dəvəquşular yumurtlayır, atdan bərk qaçırlar, təhlükə zamanı başlarını torpağa soxurlar. Əlişov, sən orda neyləyirsən?
- Sizə diqqətlə qulaq asıram, müəllimə!
- Elə isə təkrar elə dediyimi!
- Dəvəquşulardan danışırdız, deyirdiz dəvəquşular yumurtalarını torpaqda basdırırlar. Atlar onların yumurtalarını tapdalayanda təhlükə baş verir, strauslar torpağın altına girirlər!

-*-

- Ata, səni məktəbə çağırırlar!
- Niyə?
- Mən məktəbin pəncərəsini sındırmışam!

O biri gün oğlu deyir:
- Ata səni yenə məktəbə çağırırlar!
- İndii neyləmisən?
- Kimya laborotoriyasını partlatmışam!
- Bezmişəm, daha heç yerə gedən deyiləm!
- Düz eləyirsən, xarabalıqda nə işin var?

-*-

Üçüncü sinif şagirdi dərsdən qayıdıb:
- Müəllimə soruşdu ki, 2x2 neçə edər, dedim 4, müəllimə məni təriflədi.
- Ay sağ ol, mənim ağıllı balam! Bu ona görədir ki, biz Azərbaycanlıyıq!
- Hələ bu harasıdır, müəllimə soruşdu ki, 7x7 neçə edər, mən dedim 49, o yenə məni təriflədi.
- Əlbəttə, bu belə də olmalıdır, axı biz Azərbaycanlıyıq!
- Bu gün idman dərsində boy sırası ilə dayanmışdıq, mən hamıdan hündür idim. Yəqin bu da ona görədir ki, biz Azərbaycanlıyıq.
- Yox, bu ona görə deyil, bu ona görədir ki, artıq sənin 16 yaşın var.

-*-

Direktor soruşur:
- Uşaqlar yəqin ki, muzeydə yaddaşınızda qalan şeylər oldu?
- Oldu, oldu, - uşaqlar xorla cavab verdilər.
- Nə oldu?
- Təranə müəllimənin pilləkənlərdən yumbalanması

-*-

Çukça yol ilə gedir. Tanışı soruşur:
- Hara gedirsən?
- İynə vurdurmağa!
- Poliklinikaya?
- Yox, özümə!


-*-

- Ana, olar çıxım həyətə?
- Çirkli qulaqlarınla?
- Yox, dostlarımla!

-*-

- Teymur dostu Seymura sataşıb onun stuluna rəng tökür.
Seymur sinfə girən kimi soruşur:
- Bax gör bu şalvar mənə yaraşır?
- Hələ bir otur, sonra sual ver!
Seymur oturur. Oturan kimi stula yapışır, stulun rəngli olduğunu görüb tez qalxır. Teymur o qədər gülür ki...
Seymurun pərt olduğunu görüb gülməyini dayandırıb soruşur:
- Bayaq nə demək istəyirdin?
- Demək istəyirdim dünən idman dərsindən sonra sənin jins şalvarın zalda qalmışdı. bu gün onu geyinmişəm!


-*-
Telefon zəng çalır. Dəstəyi 5 yaşlı Səməd götürür.
- Atanı, ya da ananı telefona çağır!
- Evdə yoxdular!
- Onda bajını çağır. Bir azdan Səməd yenə də dəstəyi qaldırır:
- Bacım çox ağırdı, kolyaskadan çıxara bilmirəm!
- Ana, makaronun hamısını yedim!
- Bajın yemədi?
- Yox!
- Bəs niyə?
- Soruşdu, "bunlar nədi?", dedim "qurd!". O da yemədi.

-* -

- Mən atam kimi ayda on min dollar qazanmaq istəyirəm!
- Məgər sənin atan ayda on min dollar qazanır?
- Yox, o da elə istəyir!

-*-

Nənə günorta yatmayan nəvəsinə deyir:
- Sənin yerində olaydım, bütün günü yatardım!
- Nənə, sən mənim yerimə yerləşmərsən!

-*-

Qız, oğlan "həkim-həkim" oynayır. Ana işdən gəlir, qızını görəndə az qalır dəli olsun. Oğlanın atasına zəng edir:
- Oğlunuz tərbiyə görməyib! Ata təəjjüblə soruşdu:
- Sakit olun, uşaqların hər şeylə maraqlanan yaşlarıdır.
Qızın anası qışqırır:
- Nejə sakit olum? "Həkim-həkim oynayıblar, oğlunuz qızımın apendisitini kəsib!Bir gün Molla Nəsrəddin bir neçə adamın arasında dayanıb söhbət edirmiş.Bir nəfər Mollaya deyir:
-Molla dayı, ora bax. bir qazan aş aparırlar!
-Mənə nə?
-Necə yəni "mənə nə?" aşı sizə aparırlar axı.
-Onda sənə nə?

Nənə balaca oğlana şad xəbər çatdırmaq istəyir:
- Bu yaxınlarda anan sənə təzə bacı alacaq.
- Nənə, o qədimdə olub, uşaqları qul kimi, kölə kimi satırdılar. İndi başqa zamandır.


-*-

Qonşu 5 yaşlı Samiri danışdırır:
- Nə qəşəng bacın var, onu sat mənə, qoy mənim balam olsun!
- Yox!
Bir neçə gündən sonra ana balaca bacını Samirin yanına qoyub mağazaya gedir. Bacı ara vermədən ağlayır. Samir qonşunun qapısını döyüb deyir:
- Biz onu satırıq, istəsən ala bilərsən!
- Yox, pulum yoxdur, istəmirəm!
- Eybi yox, sən götür, pulunu maaş alanda verərsən!


-*-


- Məktəbə gedəcəksən?
Seymur qaşqabağını töküb deyir:
- Məndən olsa getmərəm, anam göndərir.
- Niyə?
İstəmirəm gedim, deyirlər orda adamı kəsirlər!


-*-


Nənə protez dişlərini çıxarır. Balaca Gülər təəccüblə nənəsinə baxıb deyir:
- Nənə, sən fokusçusan?
- Hə, mənim balam!
- Nənə, dişlərini çıxartdın, gözlərini də çıxara bilərsən?


-*-

Görəsən nəyə görə gilasın içərisinə tum qoyurlar, axı əvvəl-axır onu çıxarmaq lazım olur...


-*-
- Mənə balaca deyirlər, amma mən balaca deyiləm. Hər şeyi bilirəm!
- Nəyi bilirsən?
- Bilirəm ki, oğlandan da qız düzəltmək olar. Ona tuman geydirirsən, başına lent bağlıyırsan, olur qız.


-*-

Nənə maşını nəvəsinə göstərir:
- Bax bibibdir, bib,bib...
Nənə o bib-bib deyil, maşındır, özy də mersedesdir.


-*-
- Bu gün mən elə pis yıxıldım ki...
- Ağladın?
- Yanımda heç kim yox idi, ona görə ağlamadım.


-*-
- Bir uşaq 100 min dollar tapıb onu polisə təhvil verir. Ananı çağırıb ona təşəkkür edəndə təəccübdən dili dolaşan ana ağlaya-ağlaya deyir:
- Mən oğlumla fəxr edirəm!


Lətifələr


Geri dön

so_sad

 • 11 fevral 2013 14:00
 • Məqalə: 1412
 • Şərh: 12509
 • Bal:
- Ata, gəlmişəm səninlə yatam!
- Tək yatmaqdan qorxursan?
- Yox, yaxşı yuxular görürdüm, istədim sən də görəsən.
- Nə görürdün?
- Görürdüm mənə velosiped almısan!

_Fatya_

 • 3 fevral 2013 17:25
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 731
 • Bal:
{awards}
Gulmeli idi. Chox sag ol :)

--------------------
♥ В жизни есть только одно счастье - любить и быть любимым ♥

B_L_A_T_N_O_Y

 • 3 fevral 2013 10:30
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 2911
 • Bal:
{awards}
Mənə balaca deyirlər, amma mən balaca deyiləm. Hər şeyi bilirəm!
- Nəyi bilirsən?
- Bilirəm ki, oğlandan da qız düzəltmək olar. Ona tuman geydirirsən, başına lent bağlıyırsan, olur qız.

GuNaY_83

 • 1 fevral 2013 19:19
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
Ata hirslə:
- Bu «iki» nədir almısan?
- Dedim Nizami ilə Gəncəvi ikisi də bir şəhərdə yaşayıblar, müəllim mənə iki yazdı.
- Savadsızın bir, savadsız! Nizami ilə Gəncəvi nə vaxtdan bir şəhərdə yaşayıblar?

--------------------

Mesut_Ozil

 • 18 yanvar 2013 23:54
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 5
 • Bal:
{awards}
Hamisi full idi.... wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink wink

Nara Neznakomka

 • 15 yanvar 2013 13:57
 • Məqalə: 174
 • Şərh: 10792
 • Bal:
{awards}
Nənə maşını nəvəsinə göstərir:
- Bax bibibdir, bib,bib...
Nənə o bib-bib deyil, maşındır, özy də mersedesdir.

--------------------
ッ ßøøм ßøøм ßøøм ყล Xล4ų Jêllყßøм

Wampira

 • 14 yanvar 2013 22:51
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 11
 • Bal:
{awards}
coxxxxxxxxxxxxxxx gozel letfeler idi tebrik

--------------------
sesini deyil sozunu ucaltmagi bacarmalidir insan. Cunki simsekler deyil yagislardir yarpaqlari isladan.......

Friendly_Girl

 • 14 yanvar 2013 21:35
 • Məqalə: 21
 • Şərh: 2989
 • Bal:
{awards}
tesekkurler meqaleye gore...

--------------------

canim ablamin ilk hediyesi

GuNaY_83

 • 14 yanvar 2013 18:42
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
-*-

- Məmməd, «pişik» və «bax» sözlərini cümlədə işlət!
- Mən görmədim, pişiyin ayağını basdaladım, o da miyoldayıb dedi:- Korsan? Ayağının altına bax, da…

--------------------

^^KuKuLKa^^

 • 13 yanvar 2013 22:53
 • Məqalə: 771
 • Şərh: 11386
 • Bal:
{awards}
- Bir uşaq 100 min dollar tapıb onu polisə təhvil verir. Ananı çağırıb ona təşəkkür edəndə təəccübdən dili dolaşan ana ağlaya-ağlaya deyir:
- Mən oğlumla fəxr edirəm!

--------------------

Alone angel

 • 13 yanvar 2013 21:00
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 3061
 • Bal:
{awards}
Birinci gün birinci sinif şagirdləri dərsə gəliblər. Müəllimə başa salır:
- Uşaqlar siz dərsə gəlmisiz. Dərsdə sakit oturmaq lazımdır. Əgər nə isə soruşmaq istəyirsinizsə, əlinizi qaldırın!
- Bir oğlan əlini qaldırır.
- Nəsə soruşmaq istəyirsən?
- Yox, sadəcə yoxlamaq istəyirəm sistem necə işləyir?

Direktor soruşur:
- Uşaqlar yəqin ki, muzeydə yaddaşınızda qalan şeylər oldu?
- Oldu, oldu, - uşaqlar xorla cavab verdilər.
- Nə oldu?
- Təranə müəllimənin pilləkənlərdən yumbalanması

- Bu gün mən elə pis yıxıldım ki...
- Ağladın?
- Yanımda heç kim yox idi, ona görə ağlamadım.

--------------------
Eğer güven varsa bir kalpte; O kalpte sevgi de bulunur, dürüstlük de” !

solnuska

 • 13 yanvar 2013 19:52
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 16070
 • Bal:
{awards}
Ata, gəlmişəm səninlə yatam!
- Tək yatmaqdan qorxursan?
- Yox, yaxşı yuxular görürdüm, istədim sən də görəsən.
- Nə görürdün?
- Görürdüm mənə velosiped almısan!

--------------------
Getmədən əvvəl düşün;
Çünkü qayıtdığında tapdığınla
Gedərkən qoyduğun əsla eyni olmayacaq!

barsa yek

 • 13 yanvar 2013 19:21
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 2725
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler gulmeliydi...

--------------------

ღ★Diamond★ღ

 • 13 yanvar 2013 18:56
 • Məqalə: 340
 • Şərh: 8986
 • Bal:
{awards}
Müəllimə tapşırıq verdi:
- Elə inşa yazın, ki, həmin inşada bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar günləri olsun.
- Atam ovda elə böyük quş ovlamışdı ki, biz onu bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar günləri də yedik, sonra qurt

so_sad

 • 13 yanvar 2013 18:46
 • Məqalə: 1412
 • Şərh: 12509
 • Bal:
{awards}
tewekkurler gulmeliydi sag ol smile

Samir98

 • 13 yanvar 2013 18:26
 • Məqalə: 35
 • Şərh: 907
 • Bal:
{awards}
Dəyərli şərhləriniz üçün təşəkkürlər...

nuray95

 • 13 yanvar 2013 18:01
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 348
 • Bal:
{awards}
bezileri maraqliydi twk

--------------------
Sən mənim silahımda sonuncu güllə olsaydın, silahla ürəyimə atəş açardım....

✰GoLd GirL✰

 • 13 yanvar 2013 17:32
 • Məqalə: 534
 • Şərh: 10328
 • Bal:
{awards}
Ata, səni məktəbə çağırırlar!
- Niyə?
- Mən məktəbin pəncərəsini sındırmışam!

O biri gün oğlu deyir:
- Ata səni yenə məktəbə çağırırlar!
- İndii neyləmisən?
- Kimya laborotoriyasını partlatmışam!
- Bezmişəm, daha heç yerə gedən deyiləm!
- Düz eləyirsən, xarabalıqda nə işin var?

EnD of TiMe

 • 13 yanvar 2013 17:19
 • Məqalə: 553
 • Şərh: 6560
 • Bal:
{awards}
- Mən atam kimi ayda on min dollar qazanmaq istəyirəm!
- Məgər sənin atan ayda on min dollar qazanır?
- Yox, o da elə istəyir!

hahaha lol

unfaithful

 • 13 yanvar 2013 17:03
 • Məqalə: 31
 • Şərh: 3486
 • Bal:
{awards}

- Bax, düzünü de, ev tapşırığını kim eləyib?
- Müəllimə vallah-billah xəbərim yoxdu, axşam tez yatmışam!Maraql idi...

--------------------

leyluwka_20

 • 13 yanvar 2013 16:29
 • Məqalə: 12
 • Şərh: 5782
 • Bal:
{awards}
Nənə maşını nəvəsinə göstərir:
- Bax bibibdir, bib,bib...
Nənə o bib-bib deyil, maşındır, özy də mersedesdir.

--------------------

мυsLiмαηκα

 • 13 yanvar 2013 16:13
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 8834
 • Bal:
{awards}
maraqliydi hamisi tesekkurlerrrrrrrrrr

J ♥ S

 • 13 yanvar 2013 15:12
 • Məqalə: 445
 • Şərh: 3394
 • Bal:
{awards}
-*-
- Bu gün mən elə pis yıxıldım ki...
- Ağladın?
- Yanımda heç kim yox idi, ona görə ağlamadım.

-bu gun ele darixmiwamki..
-agladin?
-yo yanimda adam var idi ona gore aglamadim((((

--------------------
J & S ∞♥....

✰Маша✰

 • 13 yanvar 2013 14:48
 • Məqalə: 43
 • Şərh: 2211
 • Bal:
{awards}
Müəllimə tapşırıq verdi:
- Elə inşa yazın, ki, həmin inşada bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar günləri olsun.
- Atam ovda elə böyük quş ovlamışdı ki, biz onu bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə, bazar günləri də yedik, sonra qurtardı.

-*-

fatimeyinur

 • 13 yanvar 2013 13:38
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
tesekkur edirem size...maraqli idi...

Sladkaya Milawka

 • 13 yanvar 2013 13:32
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 581
 • Bal:
{awards}
Ata hirslə:
- Bu «iki» nədir almısan?
- Dedim Nizami ilə Gəncəvi ikisi də bir şəhərdə yaşayıblar, müəllim mənə iki yazdı.
- Savadsızın bir, savadsız! Nizami ilə Gəncəvi nə vaxtdan bir şəhərdə yaşayıblar?

axaxax)))))) tewekkurler.......)))

nuruWka

 • 13 yanvar 2013 13:12
 • Məqalə: 92
 • Şərh: 2539
 • Bal:
{awards}
Birinci gün birinci sinif şagirdləri dərsə gəliblər. Müəllimə başa salır:
- Uşaqlar siz dərsə gəlmisiz. Dərsdə sakit oturmaq lazımdır. Əgər nə isə soruşmaq istəyirsinizsə, əlinizi qaldırın!
- Bir oğlan əlini qaldırır.
- Nəsə soruşmaq istəyirsən?
- Yox, sadəcə yoxlamaq istəyirəm sistem necə işləyir?

axaxaxaxa twkkkkkk

--------------------
Bir İnsana Zorla Sevdirə Bilməzsən Özünü, Mənə Güvən, Deyə Bilməzsən ...
O Bunu Hiss Etmirsə, Tək Bir Söz Deyə Bilərsən..
Özün Bilərsən .

taliye

 • 13 yanvar 2013 12:55
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 614
 • Bal:
{awards}
cox sagolun gulmeliydi

Gül Əliyeva

 • 13 yanvar 2013 12:51
 • Məqalə: 1526
 • Şərh: 12031
 • Bal:
{awards}
tewekkurler beyendiklerim oldu ...

Gözlüklü

 • 13 yanvar 2013 12:24
 • Məqalə: 216
 • Şərh: 9220
 • Bal:
{awards}
Maraqli idi amma coxunu bilirdim tewekkurler

<< ƏvvəlkiSonraki >>
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 3
Qonaqlar: 39
Cəmi: 75

 

Top 10 Müəllif

The Shield
Xəbərləri: 18
Cəmi: 663
 
aytc.sza
Xəbərləri: 16
Cəmi: 279
 
Darling
Xəbərləri: 6
Cəmi: 1060
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 4
Cəmi: 153
 
Türkan_
Xəbərləri: 2
Cəmi: 2
 
poetry
Xəbərləri: 2
Cəmi: 15
 
ZuZuM__
Xəbərləri: 1
Cəmi: 432
 
ffx
Xəbərləri: 1
Cəmi: 1
 
Ayxan_007
Xəbərləri: 1
Cəmi: 28
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 1
Cəmi: 385
 
 
{slinks}