Lətifələr (1)

 
Lətifələr (1)

Zəng çalınır...Şagirdlər içəri girir....Riyaziyyat dərsi başlayır....
Müəllimə jurnala baxıb deyir:
Naaaaaaaaaattttttiiiiiiiiiqqqq......
Natiq deyir : Hııııııııııııııııı......
Müəllimə: Zəhriman hıııı, çor hıııı....Müəllimə danışanda şagird əyağa qalxar!!! De görüm 2*3 nəçə eləyər ?
Natiq deyir : 10
Müəllimə: Otur əəə....
Biraz sonra.....
Oooooooooorrxaaaaaaaannnn.....
Orxan : Hııııııııı......
Müəllimə: Zəhrimar hııııı, çor hııııı.....Müəllim danışanda şagird əyağa qalxar!!! de görüm 5*5 neçə eləyər ?
Orxan: 25
Müəllimə: Bəs 3*5 neçə eləyər?
Deyir: 15
Müəllimə: Sən laaaf professorsan kiiii
Sabahısı gün Orxan gəlir müəlliməyə deyir: Müəəəəəəəəlllliiiiimmməəəəəəəəə.......
Müəllimə deyir: Hıııııııııı.....
Orxan deyir: Zəhrimar hııııı, çor hııııı.....Professor gələndə müəllimə ayağa qalxar

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Menecerin sözləri ilə:
“Kompüter işə düşmür – administratoru çagırıram, administartor gəlir, əllərini göyə qaldırır, anlaşılmaz sözlər deyir, mənim stulumu öz oxu ətrafında 10 dəfə fırladır, kompüteri təpikləyir – o da işə düşür. Yenə əllərini göyə qaldırır, nə isə deyir və gedir.”

Administratorun sözləri ilə:

“Gəlirəm menecerin yanına, o səfeh o qədər stulda fırlanıb ki, komputerin elektrik kabeli dolanıb stulun ayagına. Özü-özümə söyürəm, kabeli açıram, kompüteri ayağım ilə geriyə doğru, stolun altına itələyirəm, kompüteri işə salıram və gedirəm”...

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevlə ezop dilində danışmağı xoşlayır.
Məsələn, bir də gördün İlham müəllim “boz kardinalı ” çağırıb soruşur:
- Bu gün obedə bir şey var?
Ramiz müəllim cavab verir:
- Doktorski kolbasa olacaq.
Bunun açması belədir:
- Bu gün müxalifətdən qopan varmı?
- Var. Asim Mollazadə.

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Səfər Əbiyev Rusiya zavodlarında məxsusən Azərbaycan üçün istehsal edilən tanklara baxış keçirir. Ona izah edirlər:
- Bax görürsünüz, tankın üç dənə geri, bir də irəli surəti var.
Səfər müəllim təəccüblə:
- İrəli sürət nəyə lazımdır?
- Necə yəni, birdən ermənilər arxadan hücum etdilər!

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

SEYİD ƏZİM ŞİRVANiDƏN LƏTİFƏ
Cüha əksər övqat təhsili-məişət dalınca getməzdi. Bir gün
övrəti ona dedi ki, hərgah bundan sonra hər gün sübh evdən
dışarı çıxmasan, axşama kimi iyirmi quruş pul gətirməsən,
səni evə qoymayacağam. Bu şərtlə onu evdən çıxartdı.
Cüha o gün axşamacan gəzdi, dolandı, əlinə bir şey gəlmədi.
Şəhərin kənarında bir xaraba var idi, özünü ona yetirdi.
Bir guşədə məxfi oldu, qərar tutdu, dəryayi-fikrə qutəvər
oldu. Bu əsnadə gördü ki, bir dərviş həmin xarabaya daxil
oldu, bir tərəfdə əyləşdi. Bir az vaxtdan sonra dərviş
dağarını çıxartdı. Bir çıraq yandırdı və dağardan bir
qədər mum çıxartdı. O mumdan bir şəkil tərtib elədi,
qabağına qoydu, dedi ki, bu Adəmdir. Ona xitab elədi ki, ey Adəm,
xudavəndi-əhədiyyət səni yaratdı və cənnətdə sənə mənzil
verdi, ənvaü əqsam sənə nemətlər verdi. Buğdanı yeməkdən
səni nəhy elədi. Müxalifət elədin, buğdanı yedin. Səni
behiştdən çıxarıb dunyaya saldılar və biz də sənin
sülbündən vücuda gəldik. Nə qədər ki, sağıq, gərək
ələddəvam təhsili-məaş üçün məşəqqətlər çəkək; elə ki, vəfat
elədik, öz üsyanımızın babətindən əzabda olaq.
Bəs dərviş əsanı getürüb, onu əsa ilə döydü və sındırdı.
Yenə mumdan bir surət tərtib elədi. Onun adını Həvva qoydu,
dedi ki, ya Həvva, nə səbəb sən nəimi-behiştdən göz yumdun və
Adəmi buğda yeməyə təhris və tərğib elədin, ta ki buğdanı yedi?
Onu da əsa ilə sındırdı. Və yenə bir surət tərtib elədi, onun
adını şeytan qoydu, dedi ki, ey məlun, sən məlaikeyi-müqərrəb
cümləsindən idin. Öz həddindən təcavüz elədin və Adəmə
səcdə eləmədin, ta ki səni əsfəlüs-safilinə atdılar.
Dübarə Həvvaya vəsvəsə verdin, onu buğdanı yeməyə vadar
elədin və onun övladından dəxi əl çəkmirsən, həmişə onları
yoldan çıxardırsan, iğva edirsən. Bəs əsanı onun başına
vurdu, onu da sındırdı. Və habelə, mumdan yenə surətlər tərtib
elədi, hər birinin adını [bir] peyğəmbər qoydu və övliya qoydu,
hər birinə bir təqsir qərar verdi, onları da sındırdı.
Tainki növbəti-axırda bir surət tərtib elədi, onun adını rəbbi-
əla qoydu. Bir neçə təqsirlər dəxi ona sabit elədi, itab və
xitab qıldı. Çün istədi əsanı onun başına endirsin, Cüha
yerindən qalxdı, dedi ki, ey dərviş, bir saat səbr elə ki, mən
iyirmi quruşumu ondan alım. Əgər allahı da öldürsən, gərək
mənim iyirmi quruşumu özün verəsən. Ondan ötrü ki, əgər pulu
almamış evə getsəm, övrət məni evə qoymayacaq.
Dərviş Cühanın sövtündən vəhşət edib, qorxudan hər nə ki
varı idi, xarabada qoyub qaçdı.
Cüha yerindən qalxıb, dərvişin şeylərini götürüb evə gəldi.
O cümlədən yüz qızıl pul o şeylərin içində var idi. Qapını
döydü, övrəti qapının dalına gəldi; dedi ki, hərgah iyirmi
quruşu gətirmisən, qapını açacağam və illa yox.
Cüha dedi ki, qapını aç. İyirmi quruşun əvəzində yüz qızıl
gətirmişəm.
Övrət qapını açdı, gördü ki,doğru deyir. Ondan əhval-pürsan
oldu ki, necə oldu ki, bu qızılları ələ gətirdin?
Dedi ki, o səbəb ki, allahı ölümdən qurtardım, bu neməti mənə
qismət elədi, Və keyfiyyəti bəyan elədi.

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Bir defe Bakidan Naxcivana ucan teyyarede qiz pilota yaxinlashib deyir ki, bir nehremli ozunu atmaq isteyir. Nə qədər eliyirik elə deyirki mən düşürəm vəssalam. Pilot deyir: “necə adamdır?” Qız deyir: “Əli, qolu siniq başı sarıqlı bir adamdır” Pilot deyir: “Dəyməyin,qoy düşsün o həmişə burda düşür crazypilot...

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Turklerin bir dene ettoken prikolu ::

aDAMIN bashina G dushur adam nolur?

*--Yumusaq G olur?

Bilirem yeri yoxuydu chunki Turklerindi daha dogrusu turkiyelilerin:D


Turklerin bir dene ettoken prikolu ::

aDAMIN bashina G dushur adam nolur?

*--Yumusaq G olur?

Bilirem yeri yoxuydu chunki Turklerindi daha dogrusu turkiyelilerin:D

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Bir gün iki uşaq anasından soruşur ana biz necə dünyaya gəmişik.Anası deyir: Sizi quşlar gətirib.
Uşağın biri o birisinə:
-Anaya deyək, yoxsa elə həmişə belə əfəl qalsın?

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Turklerin ettoken bir dene de prikolu:

Parayi deyil $eni $eviyorum

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Iki dost goruş urler. Biri deyir:
-Bilirsen, bu gece bizi yuxuda gordum. Biz goyden yere dushurduk. Sen balin icine, mense peyinin icine dushdum.
Dostu gulur ve deyir:
-Gorursen de heyatda oldugu kimi yuxuda da men ondeyem Smile O biri deyir ki, he yes amma biz ayaqa qalxandan sonra bir birini yalayaraq temizledik

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Dəlixanada dəlinin biri ağacın altında şaqqanaq çəkib gülür.Dostu yaxınlaşıb soruşur?
- Nəyə gülürsən?
- Heç! Mən həmişə öz-özümə anekdot deyib gülürəm. Ama bu dəfəkini heç eşitməmişdim. Laughing

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)


2 dene pomidor d'mir yolu relsinin üstünnən gedirlər.Birdən biri o birinə deyir ki, eeee deyəsən qatar gəlir. FIRCH FIRCH :D

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Bir gün dovşan meşənin içi ilə gedərkən, yolunun üstündə şirin uzandığını görür. Qorx və həyəcan içində şirə yaxınlaşıb deyir:
- Olar üstündən keçim gedim? Şir deyir:
- Olar.
Gün ərzində 4-5 dəfə belə edən dovşanın yolu yenidən ordan düşür. Dovşan yenə yaxınlaşıb qorxa-qorxa soruşur:
- Olar üstündən keçim gedim? Şir deyir:
- Nə istəyirsən ee məndən? Görmürsən ayağım tələyə düşüb dura bilmirəm? Keç get dəə...
Dovşan cavab verir:
- Nə deyirsən əə?? Özü də bilirsən nə var qışqırma üstümə!!!

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Ata 2 oğlunu çörək almağa göndərir. 15 dəqiqədən sonra oğlanlardan biri qayıdır.
Ata:
-O biri qardaşın hanı?
Oğul:
-Ata çörəksatan "Google Toolbar"ı təzəcə quraşdırmışdı, dükandan çıxanda baxdım gördüm ki, alnında yazılıb "1 Popup Blocked"

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Ərlə arvad oturublar soba başında və ər arvadına qadınların və kişilərin gündə neçə söz istifadə etməkləri barədə məqalə oxuyur.
Ər: Siz qadınlar gündə kişilərdən iki dəfə çox söz istifadə edirsiniz.
Arvad: Əlbəttə çünki siz kişilərə sözləri iki dəfə deməli oluruq.
Ər: Nə?

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Bir-biri ilə mübahisə etmiş ər-arvad maşın ilə gedirlər.
Ər çöllükdə atlara, keçilərə və donuzlara işarə edərək: Sənin qohumlarındır?
Arvad: Aha, səninlə tanış olandan sonra. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Bir gün bir xəstə həkimə gedir..
Həkim müayinə etdikdən sonra xəstə soruşur:
- Həkim, nə qədər ömrüm qaldı?
Həkim cavab verir:
- 10.
Xəstə təəccüblə soruşur: 10 gün, ay, il, saat? 10 nə?
Həkim yenidən cavab verir:
- 9, 8, 7, 6, ...

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Cərrah xəstədən soruşur:
- Sizə pullu narkoz lazımdır, yoxsa pulsuz?
- Əlbəttə ki, pulsuz
- Lay-lay deyim yatasan,qızıl gülə batasan......

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Həkim xəstəsinin qan təhlil nəticələrini açıqlamaq üçün otağına cağırır ve deyir:
- sizə bir pis, bir də daha pis xəbərim var.
- əvvəl pisi deyin
- təhlil nəticələrinə görə sadəcə 24 saat ömrünüz qalıb.
- həkim, bundan daha pis xəbər nə ola bilər ki?
- bunu demək üçün dünəndən bəri sizi axtarıram....

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Clinton bir gün Bağdat a gider, Saddam ın karşısına oturur. Bir bakar ki Saddamın koltuğunda 2 tane düğme var ve bunlar ne diye sorar;
Saddam:
- Bak göstereyim birincisine basmış alttan bir el cıkmış clintonu gıdıklamaya başlamış saddam güler, ikinci düğmeye başmış bir el çıkıp clintona vurmaya başlamış, saddam kahkahalara boğulmus. Peki demiş clinton haftayada bizim oraya amerikaya bekleriz. Bu kez Saddam amerikaya gider. Clintonun masasında 2 dügme, Saddam sormuş bunlar ne işe yarar;
Clinton: Bak göstereyim der düğmenin birine basar clinton başlar gülmeye Saddam şaşkın ne oldu diye, Clinton ikinci düğmeyede başar Clinton gülmekten ölecek durumdadır. Biraz sonra saddam müsaade ister:
- Ben artık bağdat a geri döneyim.
Clinton:
- Bağdat? Na Bağdat ı? Shocked

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

SHERLOCK HOLMES:
Sherlock Holmes ile Dr. Watson kampa giderler. Güzel bir yemek yiyip bir şişe de şarabı devirdikten sonra uykuya dalarlar. Birkaç saat sonra Holmes uyanır ve arkadaşını dürtükler.
-"Watson, yukarıya bak ve bana ne gördüğünü söyle".
- Watson cevap verir: "Milyonlarca yıldız görüyorum."
- Holmes sorar: "Bu sana neyi gösteriyor?"
- Watson bir an düşünür ve yanıtlar: " Astronomik olarak milyonlarca galaksinin ve dolayısıyla milyarlarca gezegenin varlığını görüyorum. Yıldızların konumuna bakarak saatin 3'üçeyrek geçtiğini çıkarıyorum. Teolojik olarak tanrının kudretini ve kendi acizliğimizi görüyorum. Meteorolojik açıdan da bugün havanın çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Neden sordun? Sana ne gösteriyor? " Holmes arkadaşını sabırla dinlemiştir ama artık dayanamaz:
- "Ulan hıyar, çadırımızı araklamışlar!

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Üniversite yemekhanesine giren bir öğrenci tüm yerler dolu olduğundan gidip
>
> üniversite profesörünün oturduğu masaya oturmuş.
>
> Profesör kaşıkları çatarak: " Öküzler ve kuşlar ayni masada oturamaz!"
>
> Ogrenci: "O zaman ben ucuyorum..."
>
> Profesor cevaba cok sinirlenmis, sinavda ogrenciye takmis ve sinavini
> basarisiz gecmesi icin elinden geleni yapmis.
>
> Yanliz sinavda ogrenci tum sorulari mukemmel bir sekilde cevaplamis.
> Profesor ogrenciye: Sana son bir soru soracagim - demis.
>
> Yolda yururken iki torba buldugunu hayal et, birinde akil var, digerinde
> ise
> para var. Hangi cuvali alirsin?
>
> Ogrenci: "Para olan cuvali secerdim..."
> Profesor: "Ben akil olan cuvali secerdim..."
> Ogrenci:"Normal ! Kimde ne eksikse onu secer...
>
> Profesor cok sinirlenmis, ogrencinin not defterini alip icine "Okuz"
> yazmis.
> Ogrenci nota bakmadan odadan cikmis.
>
> Bir dakika sonra ogrenci kapiyi aralamis : "Sayin profesor, imzanizi
> atmissiniz, fakat notumu yazmayi unutmussunuz." demis.
tüm yerler dolu olduğundan gidip
>
> üniversite profesörünün oturduğu masaya oturmuş.
>
> Profesör kaşıkları çatarak: " Öküzler ve kuşlar ayni masada oturamaz!"
>
> Öğrenci: "O zaman ben uçuyorum..."
>
> Profesor cevaba çok sinirlenmis, sinavda ogrenciye takmis ve sınavınıi
> basarisiz gecmesi icin elinden geleni yapmış.
>
> Yanliz sinavda ogrenci tum sorulari mukemmel bir sekilde cevaplamis.
> Profesor ogrenciye: Sana son bir soru soracagim - demis.
>
> Yolda yururken iki torba buldugunu hayal et, birinde akil var, digerinde
> ise
> para var. Hangi cuvali alirsin?
>
> Ogrenci: "Para olan cuvali secerdim..."
> Profesor: "Ben akil olan cuvali secerdim..."
> Ogrenci:"Normal ! Kimde ne eksikse onu secer...
>
> Profesor cok sinirlenmis, ogrencinin not defterini alip icine "Öküz"
> yazmis.
> Öğrenci nota bakmadan odadan cikmis.
>
> Bir dakika sonra ogrenci kapiyi aralamis : "Sayin profesor, imzanizi
> atmissiniz, fakat notumu yazmayi unutmussunuz." demis.

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

Türk,Fransız,Alman köprü yapıyolarmış köprü inşaatı bitmiş. Ama açılış günü köprü yıkılmış
Alman boşyere gitti kumlarım demiş
Fransız boşyere gitti çimentolarım demiş
Türk"de iyiki demirleri koymamışım yoksa benimkilerde boşyere gidecekti demiş


Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

.Oğlu anasından soruşur:
- Ana olar özümü binadan atım?
Anasi:
- Dərslərini oxu sonra!

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

.Beş yaşlı uşaq zəng səsini eşidib dəstəyi qaldırır:
-Alo,eşidirəm.
-Atanı ya da ananı çağır.
-Evdə yoxdurlar.
-Bəs evdə səndən başqa bir adam var?
-Bəli var,bacım evdədir.
-Onda onu çağır.
Bir dəqiqəlik pauzadan sonra oğlan deyir:
-Alo,o çox ağırdır,beşikdən çıxara bilmədim


Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

.İki professor universitetdə söhbət edir:
- Əgər mən bir nəfərə 4 yazsam, bütün qrup məni əli üstünde gəzdirər.
O biri professor:
- Əgər mən kimə isə 3 yazsam, bütün qrup məni əli üstündə gəzdirər.
Dekan bu an içəri girir:
- Əgər sizin ikinizi də universitetdən qovsam, bütün fakültə məni əli üstündə gəzdirər.

Lətifələr (1)Lətifələr (1)Lətifələr (1)

.Bir gün dəli evə məktub yazır: "Ana, ata, burada hər şey yaxşıdır. Burada bizə hovuz da tikiblər. Hələ müdirimiz deyib ki, özümüzü ağıllı aparsaq ora su da tökəçək


Geri dön

.::Sestra Brata::.

 • 3 fevral 2013 19:00
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 914
 • Bal:
twk supaaaaaaaaaaa

--------------------
http://imgs.su/tmp/2013-12-03/1386089473-511.jpg

Totuw Motuw

 • 2 fevral 2013 16:32
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 1064
 • Bal:
{awards}
xexxexxexxex elaaaaaaaaaaaaaaa

GuNaY_83

 • 1 fevral 2013 18:56
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
Bir gün iki uşaq anasından soruşur ana biz necə dünyaya gəmişik.Anası deyir: Sizi quşlar gətirib.
Uşağın biri o birisinə:
-Anaya deyək, yoxsa elə həmişə belə əfəl qalsın?

--------------------

seva20

 • 1 fevral 2013 14:49
 • Məqalə: 322
 • Şərh: 3059
 • Bal:
{awards}
Dəlixanada dəlinin biri ağacın altında şaqqanaq çəkib gülür.Dostu yaxınlaşıb soruşur?
- Nəyə gülürsən?
- Heç! Mən həmişə öz-özümə anekdot deyib gülürəm. Ama bu dəfəkini heç eşitməmişdim.

Shokoladka

 • 1 fevral 2013 03:32
 • Məqalə: 30
 • Şərh: 8231
 • Bal:
{awards}
Xixi tskler :))

--------------------


ZuZuM__

 • 1 fevral 2013 01:21
 • Məqalə: 432
 • Şərh: 6749
 • Bal:
{awards}
Zəng çalınır...Şagirdlər içəri girir....Riyaziyyat dərsi başlayır....
Müəllimə jurnala baxıb deyir:
Naaaaaaaaaattttttiiiiiiiiiqqqq......
Natiq deyir : Hııııııııııııııııı......
Müəllimə: Zəhriman hıııı, çor hıııı....Müəllimə danışanda şagird əyağa qalxar!!! De görüm 2*3 nəçə eləyər ?
Natiq deyir : 10
Müəllimə: Otur əəə....
Biraz sonra.....

--------------------

B_L_A_T_N_O_Y

 • 1 fevral 2013 01:19
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 2911
 • Bal:
{awards}
Dəlixanada dəlinin biri ağacın altında şaqqanaq çəkib gülür.Dostu yaxınlaşıb soruşur?
- Nəyə gülürsən?
- Heç! Mən həmişə öz-özümə anekdot deyib gülürəm. Ama bu dəfəkini heç eşitməmişdim. Laughing

come back

 • 1 fevral 2013 00:15
 • Məqalə: 588
 • Şərh: 11716
 • Bal:
{awards}
tesekkurler heqiqetlerden toremis maraqli letifeler idi hamisi.

solnuska

 • 31 yanvar 2013 23:10
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 16070
 • Bal:
{awards}
COX SAQ OLUN))))))))))))))))

--------------------
Getmədən əvvəl düşün;
Çünkü qayıtdığında tapdığınla
Gedərkən qoyduğun əsla eyni olmayacaq!

unfaithful

 • 31 yanvar 2013 18:17
 • Məqalə: 31
 • Şərh: 3486
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər ,suppiş

--------------------

GuNaY_83

 • 31 yanvar 2013 18:15
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
Menecerin sözləri ilə:
“Kompüter işə düşmür – administratoru çagırıram, administartor gəlir, əllərini göyə qaldırır, anlaşılmaz sözlər deyir, mənim stulumu öz oxu ətrafında 10 dəfə fırladır, kompüteri təpikləyir – o da işə düşür. Yenə əllərini göyə qaldırır, nə isə deyir və gedir.”

Administratorun sözləri ilə:

“Gəlirəm menecerin yanına, o səfeh o qədər stulda fırlanıb ki, komputerin elektrik kabeli dolanıb stulun ayagına. Özü-özümə söyürəm, kabeli açıram, kompüteri ayağım ilə geriyə doğru, stolun altına itələyirəm, kompüteri işə salıram və gedirəm”...

--------------------

Samir98

 • 31 yanvar 2013 16:28
 • Məqalə: 35
 • Şərh: 907
 • Bal:
{awards}
Dəyməz buyurun...

sevgi dushmeni

 • 31 yanvar 2013 15:53
 • Məqalə: 29
 • Şərh: 2768
 • Bal:
{awards}
axaxaxax cox gulmelidi ama uzun olanlari oxumadim))

--------------------

Nara Neznakomka

 • 31 yanvar 2013 14:51
 • Məqalə: 174
 • Şərh: 10792
 • Bal:
{awards}
Turklerin ettoken bir dene de prikolu:

Parayi deyil $eni $eviyorum

--------------------
ッ ßøøм ßøøм ßøøм ყล Xล4ų Jêllყßøм

surawka

 • 31 yanvar 2013 14:25
 • Məqalə: 123
 • Şərh: 7029
 • Bal:
{awards}
.İki professor universitetdə söhbət edir:
- Əgər mən bir nəfərə 4 yazsam, bütün qrup məni əli üstünde gəzdirər.
O biri professor:
- Əgər mən kimə isə 3 yazsam, bütün qrup məni əli üstündə gəzdirər.
Dekan bu an içəri girir:
- Əgər sizin ikinizi də universitetdən qovsam, bütün fakültə məni əli üstündə gəzdirər.

Silent_ Night

 • 31 yanvar 2013 13:30
 • Məqalə: 647
 • Şərh: 5177
 • Bal:
{awards}
maraqli letifelerdi tewekkurler wink

--------------------

мυsLiмαηκα

 • 31 yanvar 2013 12:56
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 8834
 • Bal:
{awards}
Üniversite yemekhanesine giren bir öğrenci tüm yerler dolu olduğundan gidip
>
> üniversite profesörünün oturduğu masaya oturmuş.
>
> Profesör kaşıkları çatarak: " Öküzler ve kuşlar ayni masada oturamaz!"
>
> Ogrenci: "O zaman ben ucuyorum..."
>
> Profesor cevaba cok sinirlenmis, sinavda ogrenciye takmis ve sinavini
> basarisiz gecmesi icin elinden geleni yapmis.
>
> Yanliz sinavda ogrenci tum sorulari mukemmel bir sekilde cevaplamis.
> Profesor ogrenciye: Sana son bir soru soracagim - demis.
>
> Yolda yururken iki torba buldugunu hayal et, birinde akil var, digerinde
> ise
> para var. Hangi cuvali alirsin?
>
> Ogrenci: "Para olan cuvali secerdim..."
> Profesor: "Ben akil olan cuvali secerdim..."
> Ogrenci:"Normal ! Kimde ne eksikse onu secer...
>
> Profesor cok sinirlenmis, ogrencinin not defterini alip icine "Okuz"
> yazmis.
> Ogrenci nota bakmadan odadan cikmis.
>
> Bir dakika sonra ogrenci kapiyi aralamis : "Sayin profesor, imzanizi
> atmissiniz, fakat notumu yazmayi unutmussunuz." demis.

Friendly_Girl

 • 31 yanvar 2013 12:52
 • Məqalə: 21
 • Şərh: 2989
 • Bal:
{awards}
tesekkurler...

--------------------

canim ablamin ilk hediyesi

dj_asqa.

 • 31 yanvar 2013 12:20
 • Məqalə: 5
 • Şərh: 1382
 • Bal:
{awards}
.Beş yaşlı uşaq zəng səsini eşidib dəstəyi qaldırır:
-Alo,eşidirəm.
-Atanı ya da ananı çağır.
-Evdə yoxdurlar.
-Bəs evdə səndən başqa bir adam var?
-Bəli var,bacım evdədir.
-Onda onu çağır.
Bir dəqiqəlik pauzadan sonra oğlan deyir:
-Alo,o çox ağırdır,beşikdən çıxara bilmədim

fatimeyinur

 • 31 yanvar 2013 11:48
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
tesekkurler...

_Fatya_

 • 31 yanvar 2013 11:35
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 731
 • Bal:
{awards}
Dəlixanada dəlinin biri ağacın altında şaqqanaq çəkib gülür.Dostu yaxınlaşıb soruşur?
- Nəyə gülürsən?
- Heç! Mən həmişə öz-özümə anekdot deyib gülürəm. Ama bu dəfəkini heç eşitməmişdim. Laughing

--------------------
♥ В жизни есть только одно счастье - любить и быть любимым ♥

so_sad

 • 31 yanvar 2013 11:31
 • Məqalə: 1412
 • Şərh: 12509
 • Bal:
{awards}
Bir gün iki uşaq anasından soruşur ana biz necə dünyaya gəmişik.Anası deyir: Sizi quşlar gətirib.
Uşağın biri o birisinə:
-Anaya deyək, yoxsa elə həmişə belə əfəl qalsın?

✰SLαTKαyα ŞεyTαηKα✰

 • 31 yanvar 2013 11:01
 • Məqalə: 985
 • Şərh: 11599
 • Bal:
{awards}
Bir gün bir xəstə həkimə gedir..
Həkim müayinə etdikdən sonra xəstə soruşur:
- Həkim, nə qədər ömrüm qaldı?
Həkim cavab verir:
- 10.
Xəstə təəccüblə soruşur: 10 gün, ay, il, saat? 10 nə?
Həkim yenidən cavab verir:
- 9, 8, 7, 6, ...

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 30
Cəmi: 79

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 576
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}