Dəlillər

 
Dəlillər

Allahın varlığının və birliyinin dəlilləri

Rəbbimizi bizə tanıdan 3 böyük tanıdıcı vardır:

1. Peyğəmbər- Hz. Məhəmməd (s.a.s)
2. Qurani- Kərim
3. Kainat

Kainat dəlilindən hərəkət edərək, Allahın varlığını və birliyini görməyə çalışaq...

Kainatda Allahın varlığının dəlilləri:

Ətrafımızdakı varlıqların necə meydana gəldiyi mövzusunda dörd fikir ortaya qoyula bilər.

1). Varlıqları səbəblər yaradır.
2). Hər şey öz-özünə olur.
3). Təbiət yaradır.
4). Hər şeyə gücü çatan, sonsuz elm və qüdrət sahibi Allah yaradır.

Varlıqların var ola bilməsi üçün bu dörd variantdan başqa bir yol yoxdur. Elə isə, ilk üç fikrin yalnış olduğu sübut edilərsə, arxada 4. variant olan Allahın yaratması doğru olaraq qalacaqdır.

1-ci variant: Varlıqları səbəblər yarada bilməz (nümunə: əczaxana)

Məsələn, bir əczaxanada dərman istehsalında istifadə olunan çeşidli maddələrlə dolu yüzlərcə qab olur. Biz bu dərmanları incələyirik. Dərman istehsalında istifadə edilən maddələrin hər birindən həssas ölçülərlə, məsələn birindən 1ml.q (milli qram), digərindən 2 ml.q. , bir başqasından 0,5 ml.q alındığını gördük. Əgər birindən 0,1 ml.q əksik və ya çox alınsa, həmən şey dərman olma xüsusiyyətini itirəcək, zəhər olacaq. İndi biz bu dərmanların necə meydana gəldiyini düşünərkən qarşımıza iki yol çıxır.

a) Bir külək əsdi, o külək qabları aşırdı, dərman üçün lazım olan maddələri qablardan, həssas ölçülərdə alaraq bir yerə gətirdi və o külək, şəfa verici dərmanı hazırladı.

b) Bir çox qabların hər birindən həssas ölçülərlə alınıb, hazırlanan bu dərmanlar, çox hünərli, bilikli, təhsil görmüş təcrübəli bir əczaçını və ya bir kimyagəri göstərməkdədir.

Külək: "vuuv...bu dərmanı mən hazırladım!"

Əczaçı: "xeyr! Səyaqlama. Dərmanı hazırlamaq mənim kimi bir əczaçının işidir."

Eyni şəkildə, Kainat da bir əczaxana kimidir. Hər şey incə ölçülərdə yaradılmışdır. Məsələn havanın 78%- i azot, 21%-i oksigendir. Atmosferdəki oksigen nisbəti yüzdə 21 deyil, yüzdə 22 olsaydı, atmosfer yanıcı hala gələrdi və bu vəziyyət dünyamız üçün böyük bir təhlükə meydana gətirərdi. Yenə dünyanın oxunun orbitinə bucağı 23°27’ (23 dərəcə, 27 dəqiqə) dir ki, bu səbəbə, fəsillər meydana gəlir. Bütün canlı növlərinin müəyyən sayda xromosomu vardır. Məsələn insanın 46 xromosomu vardır. İnsanın qanında müəyyən sayda qırmızı qan hüceyrələri və ağ qan hüceyrələri vardır. Bax bu həssas ölçülər, əlbəttə ki, səbəblər tərəfindən təsadüfən ola bilməz. Necə ki, bir dərmanı hazırlayan əczaçı varsa, bu böyük kainat əczaxanasında, hər şeyi mükəmməl bir dərman kimi möcüzəvi bir şəkildə yaradan, sonsuz bilikli, sonsuz güclü və qüvvətli olan, bu kainat əczaxanasının sahibi- "Allah" vardır.

2-ci variant: Heç bir şey öz- özünə ola bilməz:

Bir iynə ustasız olmaz, bir hərif katibsiz olmaz. Necə ola bilər ki, bu mükəmməl kainat sahibsiz olar?

Bu heykəli dizayn edib, ortaya qoyan bir sənətçinin olması, bizləri də hazırlayıb, meydana gətirən dizaynerin olması gərəkdiyini və heç bir şeyin öz- özlüyündən meydana gəlməyəcəyini bizə xatırladır. Kainatda canlı ya da cansız bütün maddələri təsirləndirən, dəyişməz qaydalar vardır. Bax bu dəyişməz qaydalar, kainatın da eyni içində saxladığı canlılar kimi, qüsursuz bir dizaynla yaradıldığını göstərən dəlillərdir. Bəzi insanların "fizika qaydaları" olaraq görüb, təbii qarşıladığı bir çox xüsusiyyət, Allahın mükəmməl yaradışının dəlillərindən başqa bir şey deyildir.Nümunə olaraq su moleokulundakı dizaynın onlarla xüsusiyyətindən sadəcə birini ələ alaq: Suyun axışqanlıq dəyəri vardır, suyun axışqanlığı isə tam canlıların istifadə edə biləcəyi nisbətindədir, əgər suyun axışqanlığı daha zəif olsaydı, yəni su daha yoğun bir maye olsaydı, bitkilərin tük incəliyindəki borularının içində irəliləməyəcək və bitki yaşamı üçün lazım olan maddələri daşıya bilməyəcəkdi. Suyun axışqanlığı, indi olduğu kimi olmasaydı, axar suların axışı fərqliləşdiyindən, dağ meydana gəlmələri dəyişəcək, təpələr, verimli ovalıqlar meydana gəlməyəcək, qayalar parçalanıb, torpağı meydana gətirə bilməyəcəkdi. Su vücudumuzu mikroblara və zərərli, yad maddələrə qarşı qoruyan qırmızı qan hüceyrələrin də hərəkət etməsinə imkan verir. Əgər su daha yoğun olsaydı, qan daha konsistensiyalı olacaq və hüceyrələrin damar içərisindəki hərəkəti imkansız hala gələcəkdi. Qəlbin qanı ötürməsi çətinləşəcək, bunun üçün gərəkli enerjini bəlkə də qarşılamayacaqdı.

Ayə;"Sizin üçün göydən su endirən Odur, içəcək Ondan, ağac Ondandır (ki heyvanlarınızı onda otarmaqdasınız. Onunla sizin üçün əkin, zeytun, xurmalıqlar, üzümlər və meyvələrin hər cürəsindən bitirər. Şübhəsiz bunda düşünən bir cəmiyyət üçün, ayələr vardır." (Nəhl surəsi- 10_11).

3-cü variant: Təbiət yaradıcı ola bilməz.

a) Varlıqlarda, xüsusilə insan və heyvan kimi həyat sahiblərində, onları belə edə bilmək üçün sonsuz görməyi, sonsuz bilməyi, sonsuz eşitməyi sonsuz himətlə və məqsədlə etməyi gərəkdirən bir sənət görürük. Əgər bu sənət Allaha verilməyib, kor, kar düşüncəsiz təbiətə verilsə təbiətin hər şeyində saysız maşınları və mətbəələri saxlaması və ya hər şeyi yaradacaq və idarə edəcək bir güc və qüvvət sahibi oması lazım gələr ki, bu da qeyri- mümkündür.

b) Əlimizə bir- birinə bənzəyən, lakin bir- birindən fərqli 100 toxum alırıq. Bunları sıra ilə, novbə ilə bir saxsı torpağa əkirik. Bəlli bir müddət sonra hər biri, həm bir- birindən ayırd edilir, həm də şəkilcə, rəng, qoxu və dad baxımından bir- birindən fərqli çiçək açır, yarpaq açır, meyvə verir. Əgər son dərəcə nizamlı bu işlər Allaha verilməzsə, hər bir parça torpaqda, minlərcə son model fabriklərin və maşınların olması lazım gələr ki, bu da qeyri- mümkündür.

c) Yer üzündəki hər bir damla suda, hər bir şüşə parçasında və digər parlaq şeylərdə, Günəşin kiçik bir nümunəsini görürük. Əgər bu şeylərdə gördüyümüz günəşciklər, Göy üzündəki Günəşə verilməzsə, onda hər şüşə parçasında hər damcı suda, Günəşin bütün xüsusiyyətlərinə sahib, istilik və işıq verən, ilk baxışda kiçik, amma əslində böyük günəşlərin olması lazım gələr. Bu nümunədəki kimi əgər bütün varlıqlar da Uca Allaha verilməzsə, hər bir varlıqda bir Tanrı kimi, sonsuz bir güc, qüvvət, elm və iradə olması lazım gələr.

d) Primiitiv bir insan, son dərəcə təhsilli hərbi bir əraziyə gedər. Böyük bir ordunun bərabər təhsillərini, nizamlı hərəkətlərini görər. Bir komandirin əmri ilə o əskərlərin hərəkət etdiklərini başa düşə bilmədiyindən və ya inkar etdiyindən, onların bir- birilərinə ip ilə bağlı olduğunu xəyalında canlandırar. O ipin nə qədər möcüzəvi olduğunu düşünər. Sonra bu insan bir Cümə günündə böyük bir məscidə gedər, sıx bir camaatın, bir imamın səsi ilə qalxdığını, əyildiyini, səcdə etdiyini görər. Bunların bu nizamlı hərəkətləri bir- birilərinə bağlı iplər ilə etdiklərini düşünər və o ipin onları əsir aldığını qəbul edər. Bax bu nümunədəki kimi Allahın saysız ordularının möhtəşəm bir ərazisi olan bu aləmə və Rəbbimizin çox nizamlı bir məscidi olan Dünyaya nümunədəki insanı xatırladan biri girir. Allahın Yer üzünə qoyduğu qanunları bir yaradıcı qəbul edərək, ona Təbiət adını verir. Halbuki "Təbiət" deyilən şey, bir sənətdir, sənətkar ola bilməz. Bir naxışdır. Nəqqaş- yəni o naxışı edən ola bilməz. Bir hökümdür. Hakim ola bilməz. Bir qanunlar bütünüdür. Qanun qoyucu ola bilməz!

Yaradılmışdır. Yaradıcı ola bilməz! Təbiəti yaradıcı qəbul etmək, saat ilə saatsazı qarışdırmaq deməkdir. Ya da rəsim ilə rəssamı qarışdırmaq kimidir.

Bəli, başda da deyildiyi kimi varlıqlar üçün 4 variant var. Bu ilk 3 variant qeyri- mümkün olduğuna görə, arxada dördüncü variant olan: Varlıqları, hər şeyə gücü çatan Allah yaratmışdır. Hökmü doğru olaraq qalacaqdır. O halda Kainatı var edən Allahdır!


Geri dön

pervis

 • 4 may 2013 19:00
 • Məqalə: 68
 • Şərh: 4257
 • Bal:
twk,,,,.................,.

--------------------
25.08.2014 FenerBahce-Galatasaray

asknur

 • 15 aprel 2013 03:22
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 227
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

★Azerbaijan girl★

 • 14 aprel 2013 13:34
 • Məqalə: 369
 • Şərh: 9802
 • Bal:
{awards}
Tewekkkurler xebere goreeeeeeeeeeeee

Feat Deniz

 • 14 aprel 2013 11:39
 • Məqalə: 10
 • Şərh: 1950
 • Bal:
{awards}
Allahın varlığının və birliyinin dəlilləri

Rəbbimizi bizə tanıdan 3 böyük tanıdıcı vardır:

1. Peyğəmbər- Hz. Məhəmməd (s.a.s)
2. Qurani- Kərim
3. Kainat

--------------------

classic_guiter_girl

 • 14 aprel 2013 09:01
 • Məqalə: 37
 • Şərh: 5440
 • Bal:
{awards}
tesekkurler...

Gül Əliyeva

 • 13 aprel 2013 22:14
 • Məqalə: 1526
 • Şərh: 12031
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun... cox gozel.meqaledi 

★Azerbaijan girl★

 • 13 aprel 2013 21:36
 • Məqalə: 369
 • Şərh: 9802
 • Bal:
{awards}
Tewekkurlerrrrrrrrrrrrrrrrr

sebnem98

 • 13 aprel 2013 21:20
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 6592
 • Bal:
{awards}
1). Varlıqları səbəblər yaradır.
2). Hər şey öz-özünə olur.
3). Təbiət yaradır.
4). Hər şeyə gücü çatan, sonsuz elm və qüdrət sahibi Allah yaradır.

--------------------

Əkbər007

 • 13 aprel 2013 20:40
 • Məqalə: 255
 • Şərh: 4549
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun... cox gozel.meqaledi
Allahın varlığının və birliyinin dəlilləri

--------------------

Nara Neznakomka

 • 13 aprel 2013 20:16
 • Məqalə: 174
 • Şərh: 10792
 • Bal:
{awards}
Külək: "vuuv...bu dərmanı mən hazırladım!"

--------------------
ッ ßøøм ßøøм ßøøм ყล Xล4ų Jêllყßøм

Banned456

 • 13 aprel 2013 19:41
 • Məqalə: 638
 • Şərh: 24924
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun... cox gozel.meqaledi love

мυsLiмαηκα

 • 13 aprel 2013 19:20
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 8834
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun... cox gozel.meqaledi

✰SLαTKαyα ŞεyTαηKα✰

 • 13 aprel 2013 19:19
 • Məqalə: 985
 • Şərh: 11599
 • Bal:
{awards}
TeSheKkuRLeR

--------------------

★Love me★

 • 13 aprel 2013 19:05
 • Məqalə: 14
 • Şərh: 1747
 • Bal:
{awards}
sagol canim ellerin var olsun...

--------------------

Gun_el

 • 13 aprel 2013 18:34
 • Məqalə: 21
 • Şərh: 1976
 • Bal:
{awards}
Allahın varlığının və birliyinin dəlilləri

Rəbbimizi bizə tanıdan 3 böyük tanıdıcı vardır:

1. Peyğəmbər- Hz. Məhəmməd (s.a.s)
2. Qurani- Kərim
3. Kainat

--------------------


barsa yek

 • 13 aprel 2013 18:08
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 2725
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

--------------------

.-emo girl-.

 • 13 aprel 2013 18:04
 • Məqalə: 38
 • Şərh: 546
 • Bal:
{awards}
tesekkurler

--------------------

ღLovelyღ

 • 13 aprel 2013 17:52
 • Məqalə: 491
 • Şərh: 5232
 • Bal:
{awards}
Diqqət! yazını oxumaq hüququnuz yoxdur. Zəhmət olmasa QEYDİYYATDAN keçin

☮★Azerbaijan Boy★☮

 • 13 aprel 2013 17:49
 • Məqalə: 89
 • Şərh: 7392
 • Bal:
{awards}
Allahın varlığının və birliyinin dəlilləri

--------------------

My life die

 • 13 aprel 2013 17:46
 • Məqalə: 15
 • Şərh: 798
 • Bal:
{awards}
werh yazanlara twk

--------------------
hec kim dostluq at,asin bura dostluq ucun GIRMEMIWEM!!!!!

-Kralica-

 • 13 aprel 2013 17:44
 • Məqalə: 696
 • Şərh: 8590
 • Bal:
{awards}
4). Hər şeyə gücü çatan, sonsuz elm və qüdrət sahibi Allah yaradır.

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 4
Qonaqlar: 39
Cəmi: 118

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 12
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}