Sevgi yoxsa Flört?

 
Sevgi yoxsa Flört?

Hara getsən eşqdən bəhs edilir ... Üzərinə şeirlər yazır insanlar ... Hər mahnıda eşq var ...

Hər söhbətdə toxunulur ... Buradan yola çıxaraq İslamın bu mövzuda nə söylədiyinə

baxaq.İslam heç bir fitri duyğunu yox saymaz. Eşqdə İslamın yox saymadığı insani

duyğulardan biridir. Quran-ı Kərimdə Yusuf ilə Züleyha'nın hekayəsinin izah edilməsi,

ondan ibrət almağımız istənməsi səbəbiylədir. Eşq vardır, Amma eşq əgər

insanı Allaha üsyan olacaq işlərə, zinaya aparacaq olsa bu vəziyyətdə İslam tərəfindən

qəbul görməz.Ağıl, Müsəlman olmanın ilk şərtidir. Və ağılı örtən hər nə olursa olsun

din tərəfindən qadağan edilmişdir. İçkinin şüuru qeyb ettirmesi; qumarın məntiqsizcə

zaman və pul israfına səbəb olması hikmətinə görə qadağan edilməsi kimi.Yuxarıda sayılan

nümunə və hikmətinin işığı altında eşqə baxaq indi. Sevgini əsas alan, möminlərin bir-birini

sevmədən kamil imana çata bilməyəcəyini ifadə edən Peyğəmbərin (s.ə) həyatına

baxdığımızda, Hz. Xədicə və Hz. Aişəyə xüsusi məhəbbəti olduğunu görərik. Eşqdən başqa

bir şey deyil bu ... Hz. Peyğəmbərin (s.ə) yoldaşlarına baxırıq. Allah və Elçisi eşqinin ən

gözəl nümunələrini görürük. Bütün varlığını Peyğəmbərin (s.ə) önünə sərən səhabəyə,

Rəsulullah (s.ə.) "ailənə nə buraxdın" dəyincə "onlara Allah və Rəsulunun sevgisini

buraxdım" deyə cavab verər səhabə. Allah və Elçisi eşqi olsa gərək ...

İndi sual budur: Allah və Rəsuluna aşiq olan səhabələrə, Hz Xədicə

və Hz. Aişəyə aşiq olan Rəsulda niyə "cazibə" "qarasevda" görmürük?... Halbuki bu iki

vəziyyət də indiki vaxtda aşan çoxluğu, həqiqətən sevmək olaraq qəbul görülməkdədir.

Görəsən səhabə Allah və Rəsulunu, Hz. Peyğəmbər yoldaşlarını həqiqətən sevmirlər idimi da,

onlarda cəzbə halı və qarasevdanın əlamətləri görülmürdü?

Cavab: İslamda eşq quru olmaz! "" dır sevda. Qarasevdanın,

gözü kor edərək, məşuqun qüsurlarını görünməz qılıb onu ilahiləşdirməsinə nisbətlə

İslamdakı eşq; ağ və işıqlı olduğundan, sevdiyini olduğu halda göz önünə sərər; sevdiyini

qul olmaqdan çıxarmaz, onu ilahlaşdırmaz ...Qarasevdanın ağlı örtməsinə qarşı,

İslamdaki ağ sevda, ağılı əsla istisna etmir və örtməz. Bu səbəbdən özündən keçmə, cəzbə,

qəhr olma kimi duyğular yaşanmaz ağ sevdalarda. Ağ və işıqlı olub ürəyi qaranlığa

gömmədiyi üçün ağsevda, sahibini harama meyl ettirmez. Qulluqdan çıxarmaz müsəlmanı

sevda; inanc hər zaman ön plandadır. Bəlkə buna görə demişdir Resulullah (s.ə) "zina

edən imanlı olduğu halda zina etməz"Müsəlmanın sevdası “Yusuf (s.ə). sevdası kimidir,

meyillerini belə Allah qoruyar. Züleyha kimi Qara sevdaya yoluxanlar isə

sevdanın ağıllarını örtməsi səbəbiylə köynəyi arxadan yırtarlar ...Dinimizdə qanuni

olmayan eşqbazlıq haramdır.İslam dini xarici qadın və kişi ihtilâtını onların ölçüsüz bir

şəkildə bir-birləriylə təçasda olmalarını təsdiq etməmiş praktik həyatda aralarında daim bir

məsafə buraxmış və aralarındakı əlaqələrin müəyyən bir ölçü və nizam-intizam içərisində

olmasını əmr etmişdir. Çünki onların ihtilâtından müxtəlif pisliklər hətta ailə və cəmiyyət

həyatını çökdürən zina kimi böyük günahlar da doğula bilər.İslam dinində zina haram

olduğu kimi zinaya zəmin hazırlayan söz iş və davranışlar da haramdır. Qurani-Kərimdə

bu barədə: "Zinaya yaxınlaşmayın, çünki o çox çirkin və çox pis bir

yoldur." (İsra surəsi: Ayə 32) buyurulmaqdadır.Gözün zinası baxılması haram olan

yerlərə baxmaq; qulağın zinası zinaya dair danışılanları dinləmək; əlin zinası xarici bir

qadına əllə toxunmaq və ya öpmək; ayağın zinası zina etməyə getməkdir. Ancaq dil əl

qulaq ayaq qəlb və göz kimi orqanlara nisbət edilən zina gerçək zina olmayıb gerçək

zinaya götürücü hərəkət və davranışlardır. Gerçək zina edilmədikcə bu orqanların etdikləri

öz çaplarında günahdır.Yuxarıdakı şərhlərdən aydın olduğu üzrə İslam dini prinsip olaraq

pislikləri qadağan etdiyi kimi ayrıca ön tədbir olaraq pisliyə vəsilə olan və onu təhrik edən

vəziyyət və davranışları da qadağan etmiş və beləcə insanla pislik arasına bir məsafə

qoyaraq pislik yollarını tıxamışdır.Beləliklə aralarında evlilik caiz olan bir kişilə qadının;

eşqbazlıq etmələri dost həyatı yaşamaları dedi-qoduya yer verəcək şəkildə baş-başa

qalmaları bir-birlərinə sarılmaları öpüşmələri əl-ələ tutuşmaları kimi İslamın təsdiqləmədiyi

davranışlardan uzaq dayanmaları lazımdır. Bir zərurət olmadıqca əllə

toxalaşmaqda da caiz deyil günahdır.Evlənmək istəyən qadın və kişinin bir-birlərini görüb bəyənmək öz iradə və istəkləriylə

evlənməyə qərar vermələri dinimizin tövsiyə etdiyi bir xüsusdur. Necə ki Peyğəmbərimiz

(s.ə): "Evlənəcəyiniz qadına-məqsədi təmin edəcək ölçüdə-bax" buyurmuşlar; baxıb

görmədən evlənəcək olan birinə də: "Get onu gör ondan sonra qərar ver"

demişlər.Beləliklə bir adamın evlənməyi düşündüyü kimsəylə İslami örtünməyi

güdmək başqalarının gözətiminin mümkün olmayacağı tərzdə tək qalmamaq ... kimi dini

ölçülərə uyğun bir şəkildə və məqsədi təmin edəcək ölçüdə görüşüb çıxışında bir qorxu

yoxdur.Qız yoldaşınızla bu şəkildə bir həyata daxil hərəkəti zina olmasada hədislərdə izah

edilən zina əhatəsinə girməkdədir.Nəfsinizə uyğun fətvalar axtarmaq yerinə evlənməyə qərar

vermiş evlənməyinizdən əks halda bu cür əlaqələrdən uzaq dayanmanızı tövsiyə

edirik.Təəssüf ki, günümüzün böyük çətinliklərindən biridir eşqbazlıq. Eşqbazlığın dini

ictimai və əxlaqi olaraq çox çatışmazlıqlar var. Dini olaraq qorxusu;

özümüzə halal olmayan biri ilə birlikdə olmaq onsuz da dinimizde haram

qılınmamışmıdır. Bu haramı işləyərək günaha giririk. Ayrıca bu cür birlikdəliklər insanı

zinaya qədər aparmaqdadır .. İctimai baxımdan zərərləri;

Cəmiyyətdə bu cür davranışlar zamanla normalmış kimi qarşılanmaya başlanır. İşin pisi

dindar seqmentdə belə bu normal görünmaya başladı. Ətrafımızda görürük. Xüsusilə

Universitetlərdə bu hadisə çox yaşanmaqda. Ayrıca eşqbazlıq evliliyin ömrünü

qısaltmaqdadır. Çünki eşqbazlıq edən insanlar bir-birlərinə yalan söyləyirlər. Səbəbi isə bir

birlərini itirmə qorxusudur. Bu yalanlar evləndikdən sonra ortaya çıxınca da evlilik təşkilatı

sarsılmağa başlayır və sonunda yıxılmaya qədər gedir. Əxlaqi baxımdan

zərərləri; Cəmiyyətdə böyük bir çöküntüyə səbəb olmaqdadır. Fahişəlik zina qeyri-

qanuni uşaqlar ... bilməm daha nələr. Eşqbazlıq deyilən şey təəssüf ki, cəmiyyətimizi

xərçəng hüceyrəsi kimi sarmış.Dinimiz Qadını qorumaq üçün tədbirlər görmüşdü gözəl bir

yuva qurması üçün.. Sonumuz hara gedəcək Allah sonumuzu xeyirli eylesin.Allah bizi belə

bir bəladan belə bir fitnədən qorusun. Peyğəmbər(s.ə) biyurmuşdur:

“Ey möminlər! Sözümü yaxşı dinləyin və yaxşı mühafizə edin. Müsəlman müsəlmanın

qardaşıdır və bütün müsəlmanlar qardaşdır. Din qardaşınıza aid olan hər hansı bir haqqa

təcavüz başqasına halal deyildir. Ancaq könül xoşluğuyla verilən başka. Səhabələrinin

Nəfsinizə də zülm etməyin. Nefsinizin də üzərinizdə haqqı vardır.”

Qadınların və kişilərin qarşılıqlı haqq vəzifə və məsuliyyətləri vardır. Qadınlara nəzakətlə

davranılacaq.Həm qadın, həm də kişilər zinadan çəkinməlidirlər.

'Dünya bir meta'dır. Dünya meta'nın ən xeyirlisi isə salehə bir qadındır.'

Sizə suallarımsa bunlardır:

1. Sevgi və Flort anlayışlarını necə qavrayırsınız?

2. Sevdiyiniz şəxslə islam qaydalarına uyğun mu yaşayırsınız?(indi

ya gələcəkdə)

3. Yuxarıda yazdıqlarıma qarşı nə deyə bilərsiniz yəni qarşı cinslə

əlaqənizdə(kim olduğu fərq etmir) bu cür hərəkətlərə yol verirsiniz bunların düzgün
olmadığını bilə bilə?

4. Qarşı cinsin bu cür hərəkətləri olduqda nə reaksiya verərsiniz?

5. Sizin üçün Dinin həyatınızda nə kimi əhəmiyyəti var?

6. Sizcə bu kimi iyrənc halları nə üçün müasirlik adlandırırlar?Sizdə
mi mən müasirəm deyənlərdənsiniz?

7. Bəs geyim keçiminiz necə(Açıq,islamdan kənar)?Qarşı cinsin siz
haqda nə düşündüyünü fikirləşirsiniz?


Geri dön

★Angelocka★

 • 1 avqust 2013 03:07
 • Məqalə: 118
 • Şərh: 8772
 • Bal:
Son şərh məndən lol

--------------------
Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.

GuNaY_83

 • 3 iyul 2013 10:30
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
Sevgini əsas alan, möminlərin bir-birini

sevmədən kamil imana çata bilməyəcəyini ifadə edən Peyğəmbərin (s.ə) həyatına

baxdığımızda, Hz. Xədicə və Hz. Aişəyə xüsusi məhəbbəti olduğunu görərik. Eşqdən başqa

bir şey deyil bu ... Hz. Peyğəmbərin (s.ə) yoldaşlarına baxırıq.

--------------------

WITH_YOU

 • 3 iyul 2013 07:22
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
ÇOX TƏŞƏKKURLƏR

Zehra Awiqi

 • 3 iyul 2013 07:13
 • Məqalə: 39
 • Şərh: 2948
 • Bal:
{awards}
sevgiii gozeldi amma deyerii bilene

--------------------
http:// [?] Загрузить с интернета:

Nara Neznakomka

 • 2 iyul 2013 23:52
 • Məqalə: 174
 • Şərh: 10792
 • Bal:
{awards}
Hara getsən eşqdən bəhs edilir ... Üzərinə şeirlər yazır insanlar ... Hər mahnıda eşq var

--------------------
ッ ßøøм ßøøм ßøøм ყล Xล4ų Jêllყßøм

sonzeng2015

 • 2 iyul 2013 23:43
 • Məqalə: 448
 • Şərh: 7004
 • Bal:
{awards}
sevgi kesinlikle

Feat Deniz

 • 2 iyul 2013 22:43
 • Məqalə: 10
 • Şərh: 1950
 • Bal:
{awards}
sekil bis secim idi

--------------------

✰_DeLNoLiNi_✰

 • 2 iyul 2013 21:51
 • Məqalə: 156
 • Şərh: 5835
 • Bal:
{awards}
Sevgi______ sad

--------------------
[

lady anna

 • 2 iyul 2013 20:43
 • Məqalə: 26
 • Şərh: 2910
 • Bal:
{awards}
deyerli meqale ucun sag olun bir az oxudum vaxtim olanda ardinida oxuyacam

--------------------

tinker bell

 • 2 iyul 2013 20:11
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 3806
 • Bal:
{awards}
Allah Razı Olsun

--------------------

_♕Röya♕_

 • 2 iyul 2013 19:31
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26543
 • Bal:
{awards}
Allah Razı Olsun

deniz kimi gozel

 • 2 iyul 2013 19:21
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 315
 • Bal:
{awards}
Hara getsən eşqdən bəhs edilir ... Üzərinə şeirlər yazır insanlar ... Hər mahnıda eşq var ... Allah razi olsun

Silent_ Night

 • 2 iyul 2013 19:08
 • Məqalə: 647
 • Şərh: 5177
 • Bal:
{awards}
Hara getsən eşqdən bəhs edilir ... Üzərinə şeirlər yazır insanlar ... Hər mahnıda eşq var ...

--------------------

seva20

 • 2 iyul 2013 18:52
 • Məqalə: 322
 • Şərh: 3059
 • Bal:
{awards}
ALLAH sizlerden razi olsun

Rozi ross

 • 2 iyul 2013 18:44
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 653
 • Bal:
{awards}
twwwwwwwwwwwkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

--------------------
Mənim üçün ən böyük xoşbəxtlik,mən öldükdən sonra sənin tərəfindən hələ də
düşünülməkdir..Amma əgər bu sənə aci verəcəksə, mən unudulmağa da raziyam...!


Qəribə deyil mi? İnsan həmişə eşq ağrısı çəkməkdən şikayətlənər əslində, yaxşı heçmi eşq ağrısı çəkdirən yox aramızda..

★Love Pearl★

 • 2 iyul 2013 18:22
 • Məqalə: 335
 • Şərh: 4258
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun..oxuycam

Adsiz yazici

 • 2 iyul 2013 17:55
 • Məqalə: 15
 • Şərh: 2961
 • Bal:
{awards}
hər söhbətdə toxunulur ... Buradan yola çıxaraq İslamın bu mövzuda nə söylədiyinə

^^Nazli^^

 • 2 iyul 2013 17:54
 • Məqalə: 134
 • Şərh: 7629
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

SPY_GIRL

 • 2 iyul 2013 17:53
 • Məqalə: 56
 • Şərh: 1595
 • Bal:
{awards}
●●•·˙TEWEKKURLER●●•·˙

●●•·˙TEWEKKURLER●●•·˙
normal baxiram flort be sevgiye

--------------------


© Profile Original & Official®
█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║║▌
█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║║▌
█║▌│█│║▌║││█║▌║▌║║▌

✔ Official Copyright 2012-2013

sebnem98

 • 2 iyul 2013 17:46
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 6592
 • Bal:
{awards}
hər söhbətdə toxunulur ... Buradan yola çıxaraq İslamın bu mövzuda nə söylədiyinə

baxaq.

--------------------

black shadows

 • 2 iyul 2013 17:39
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 138
 • Bal:
{awards}
ilk serh mennen.................................................

--------------------
One day BLACK SHADOWS wrap everywhere.....
Əslində insanlar sənin xəyallarını puç etmir. Yalnız sən, səhv insanlar üzərində xəyal qurursan.
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 39
Cəmi: 62

 

Top 10 Müəllif

The Shield
Xəbərləri: 18
Cəmi: 663
 
aytc.sza
Xəbərləri: 16
Cəmi: 279
 
Darling
Xəbərləri: 6
Cəmi: 1060
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 4
Cəmi: 153
 
Türkan_
Xəbərləri: 2
Cəmi: 2
 
poetry
Xəbərləri: 2
Cəmi: 15
 
ZuZuM__
Xəbərləri: 1
Cəmi: 432
 
ffx
Xəbərləri: 1
Cəmi: 1
 
Ayxan_007
Xəbərləri: 1
Cəmi: 28
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 1
Cəmi: 385
 
 
{slinks}