Ah, iki gözüm

 
Ah, iki gözüm

"Ey Əli, baxışı baxışa əlavə!Birincisi səndəndir, digərləri şeytandan! "(Ət-Tirmizi, Ədəb, 28; Əbu Davud, Nikah, 44)
İhsan bəy, dindar, halal və harama diqqət edən gənc bir adam idi. Xanımı Rabia ilə çəkməyə üsulu ilə evlənmişdi. Anası, Rabia xanımı izah edərkən:"-Hər halıyla tam bizə layiq bir qız! Namazı, dəstəmazı, əxlaqı, hər şeyi ilə dinc bir möminə xanım ..." demişdi.Həqiqətən evlənincə İhsan bəy, anasının nə qədər haqlı olduğunu, hətta xanımının, anasının izah etdiklərindən daha çox gözəlliklərə sahib olduğunu şəxsən görmüşdü. Buna görə xanımını çox sevir, onu mümkün mərtəbə qırmamağa səy edirdi. Hələ dörd illik evliydim.

. Dünyalar şirini bir oğulları olmuş, xoşbəxtlikləri sanki pərçinlənmişdi.Bir gün İhsan Bəy:"-Xanım, iki həftədir anana getmədik, istəsən bu gün səni anana buraxım. Axşam da səni təkrar almağa gələrəm. Nə deyirsən?" dəyincə xanımı Rabia:"-Çox yaxşı olar. Dünən anamla telefonda danışmışdım, bu gün qonağı gələcək. Həm ona kömək edər, duasını alaram, həm də axşam sən gəlirsən, ailəliklə yemək yeyərik! .." dedi.İhsan bəy:"-Tez, hazırlan da çıxaq o zaman ... Mən daha oradan işə toxunub, gecikməyin!" deyə səsləndi.Rəbiyə xanım, tələm-tələsik hazırlığını etdi. Yola çıxdılar. Trafik lampası qırmızı yanınca, İhsan bəy, xanımına döndü və:"-Rabia, gələcək həftə evliliyimizin beşinci ili, sənə nə hədiyyə alım?" deyə soruşdu."-Dua et İhsan bəy ... duadan daha böyük bir hədiyyə olarmı? Allah səndən razı olsun, nə əskiyim var ki istəyim! .." dedi."-Aah Râbiacığım, sən mənim üçün çox böyük bir nemət. Bir çox yoldaşım, evində bunaldıkları üçün qaçacaq bəhanə axtarır. Mən isə, axşamları evə gəlmək üçün sanki saatları, dəqiqələri iplə çəkirəm. Sən mənim huzurumsun! .." dedi.

Qarşılıqlı muhabbetleşme və duâlaşmalarla Rabia Xanımı, anasının evinə buraxan İhsan bəy, avtomobilini geri sürət qutusuna taxdı. Yan aynalardan arxanı nəzarət edərkən bir xanımın avtomobilə doğru getdiyini fərq etdi.Boy pos endâmıyla cazibədar olan xanım, özünə baxan İhsan Bəyi fərq etdi. Avtomobilə doğru yaxınlaşarkən İhsan Bəyə baxıb hafiçe gülümsədi. İhsan bəy, gözlərini qarşısındakı xanımın gözlərindən ala bilmirdi. Günahsız, ürkək, bir o qədər də dərin olan baxışlar, İhsan bəyi dərindən təsir etdi. Qadın, özünə heyran heyran bakıldığının fərqində, zəfər qazanan küheylan kimi ayaqqabılarının topuklarını vura-vura yanından getdi. İhsan bəy, qadının arxasından uzun uzun baxdı. Axşama qədər yaşadığı bu hadisə, bir neçə dəfə ağlına gəldi. Axşam, xanımını almaq üçün təkrar qaynatanın evinə gəldi. Ətrafına bir baxdı. Səhər yaşadığı eşqbazlıq ağılına gəldi gülümsəyib:"-Əstağfirullah, mən də nə düşünürəm?!" deyib özünü qınadı.Axşam yeməyi, sohbet deyərkən saatlar axıb getdi.

İhsan bəy:"-Atacan, gec oldu. Məlum sabah təkrar işə gedəcəyəm." deyərək icazə istədi.Evlərinə Giris bir xeyli gec olmuşdu; şam namazlarını qılıb dərhal istirahətə çəkildilər.Gecə yarısı gənc adam, gözünü qamaşdıran zəif işıqla özünə gəldi. Otaqdakı balkon qapısının pərdəsi sonuna qədər açılmış, küçə lampasının işığı da onu oyandırmışdı. Arxasına döndü, nightstand üzərindəki saata baxdı. Saat üçü on beş keçirdi. Bəzi gecələr olduğu kimi xanımı yenə təhəccüd namazına qalmışdı. Oyandığını fərq etdirmədən heyran heyran xanımını seyrə daldı. Sanki səccadəyə üzərinə atılmış bir paltar kimi idi. Secdeyle elə bütünleşmişti ki, çöldən biri görsə orada birinin namaz qıldığını dərhal fərq edemeyebilirdi. Səcdədə həm dua edir, həm ağlayırdı. Görəsən xanımım, Rəbbindən bu qədər səmimiliklə nə istəyir deyə düşündü:"-Əlhəmdülillah, halımız vaxtımız yerində, dünyalıq bir sıkıntımız yox! .. O qədər şirin, o qədər hissli ağlayaraq dua edirdi ki, bir dünyalıq üçün bu qədər hissli ağlanmazdı hərhalda! ..

.."Gənc adam, o an özünü çox şanslı hiss. Özü qalxa bilməsə da evindən gecələri Cənabi-Haqqa duaların və yalvarışları yüksəlməsinə səbəb olan salehə bir xanımı vardı. Xanımı, bu sırada səcdədən başını qaldırdı. Gözyaşlarını sildi. Təsbihini alıb boynunu bükdü. Küləkdən yellənən Narın bir budaq kimi zikrə başladı.Gənc adam, bu sırada təkrar yuxu aləmində səfərə çıxmışdı belə ... Çox keçmədən Rabia xanım:"-İhsan bəy, İhsan bəy!" deyə yavaşca səslənirdi."-Nə oldu, Rabia!"- "Bax, imsakı çıxmasına on beş dəqiqə qaldı. Hadi, iki rükət namaz qıl, sonra səhər namazı vaxtı girər, dərhal namazını qılar yatarsan! .." dedi Rabia xanım.İhsan bəy qalxıb dəstəmaz alana, onsuz da səhər namazı vaxtı girmişdi belə ... Səhər namazını qılan İhsan bəy, təkrar yatağına, istirahətə keçdi. Rəbiyə xanım, özü də səhər namazını əda etdikdən sonra yavaşca yatağa uzandı. Dərhal yuxuya daldı. Yuxunu âlemindeydi.İhsan bəylə bir yerdə gözləyirdi. Orta yaşlı bir xanım, önlərində edin bulağa doğru əyildi, dəstəmaz almağa başladı. Bir tərəfdən də İhsan Bəyə cilvə edir, onun diqqətini çəkməyə çalışırdı. Qadın paspal geyimli və cazibənin uzaq olmasına baxmayaraq İhsan bəy, bir cür nəfsinə mane ola bilmir və xarici xanımı, heyran heyran seyr edirdi. Rabia Xanım; içindən,

"Mən İhsan bəyin halal eşiyim, həm daha gözəl, daha təmiz və cazibədar olduğum halda yoldaşım bilə-bilə harama necə meyl edər?" deyə yoldaşına içindən inciklik yaşayır, amma diliylə bunu ifadə etmirdi.Rəbiyə xanım, bir anda diksinərək oyandı. Yanında günahsız günahsız yatmaqda olan yoldaşına baxdı."-Əstağfirullah əl-Azim! Şeytan heç boş dayanmır, ağlıma dayanmadan vəsvəsə toxumlarını ekiyor." deyə düşündü.Əuzu Bəsmələ çəkdi. Təkrar yuxuya daldı. Təkrar yuxu âlemindeydi. Bu səfər də qiyamət qopmuş, əməllər dartılmaqdaydı. Rəbiyə xanım, qarşısında ucsuz-bucaqsız cənnət bağçalarını seyr edirdi. Özünün cənnətdə girəcəyi və yetmiş adama da şəfaət edə biləcəyi müjdəsi verilmişdi. Rabia xanım, buna çox sevinmişdi. O an içinə bir atəş düşdü, "Görəsən İhsan Bəyə nə oldu ki?" deyə düşündü. Ətrafına baxdı, amma onu görə bilmədi.Birdən bir səs eşitdi:"-O gözünü mühafizə etmədi. Harama getdi. Onun yeri, bura ola bilməz!"Rabia xanım bir tərəfdən yoldaşının özünə sədaqətsizlik etməsinə üzüldü, qırıldı. Amma bir tərəfdən də içindən yüksələn məhəbbət dalğaları, onu yanında görmək istəyirdi. Özünə şəfaət edəcəyi "yetmiş adamı seçməsi" deyildi.Rabia xanım, şəfaət etmək istədiyi kəsləri söyləməyə çalışır, lakin ağzından başqa başqa adlar çıxırdı. Sanki öz istədiyi kəslərə deyil də, ancaq Allahın icazə verdiyi kimsələrə şəfaət edə bilirdi.

Ağzından çıxanları, qulağı eşitdiyi zaman qarışıqlıq yaşayırdı. Rabia xanım, artıq dilini öz halına buraxdı, görəsən indi kimi söyləyəcək deyə maraq içində gözləməyə başladı. Ən uzaq qohumlarından, heç tanımadığı kəslərə qədər bir çox adama şəfaət etdi, altmış doqquz adama köməkçi oldu. Amma içindən həmişə:"-Bu səfər İhsan Bəyi çağıracağım yəqin ..." deyə keçirirdi.Lakin altmış doqquz adam içində İhsan bəy, yox idi. Artıq yavaş-yavaş ümidini kəsməyə başlamışdı. İçindən:"-Ahh gözüm, sevimli həyat yoldaşım, bir baxışın nələrə səbəb oldu! .." deyə hayıflanıyordu.Rabia xanım, yetmişinci adamı söyləməmək, son haqqını da başqasına istifadə etməmək üçün ağzını bağladı. O sırada bir nida gəldi:"-Onun halını gör də ona müjdə ver!"Yetmişinci adam olaraq yoldaşının adı deyildi. Cənnətə yoldaşıyla birlikdə girəcəyi üçün sevinən Rabia xanım, içindən:"-Hanı cənnətdə hüzn, inciklik yox idi, mən hələ içimdən beyimin gözünün sədaqətsizliyinin ağrısını yaşayıram." deyə keçirdi.Oyandığında bədəninin sərt kəsildiyini fərq etdi. Həyəcanla yoldaşını oyandırdı:"-İhsan bəy, çox qəribə bir yuxu gördüm. Bax, hələ bir dinlə! Bu açıq-aşkar bir xəbərdarlıq! .." deyərək bir göz qırpımında yuxusunu izah etdi.

Uzun müddət danışa İhsan bəy, əllərini açıb:"-Ya Rəbbi, nə niyyətlə olursa olsun; gözümü, ürəyimi, ağılımı və âzâlarımı haramlardan mühafizə et! Məni göz açıb qapayana qədər nəfsimlə baş-başa buraxma!" deyə dua etdi.Sonra minnət içində bir dəstəmaz aldı, şükür namazı qıldı. Təkrar əllərini açdı:"Mənim bir an belə səhvə yol düşməmə rizası olmayan Rəbbim! .. Məni, insanlar içində ən sevdiyim xanımımın diliylə xəbərdarlıq etdin. Halının, səhvim və içimdən keçirdiyim bütün duyğu və düşüncələrim Sənə sirlər ayan olur. Bizi, dünya və axirətdə məhcub etmə! .. Bilərək və ya bilməyərək etmiş olduğumuz səhv və günahlarımızı üzümüzə vurma. səhvlərimizi, Səttar adınla ört. Biz, aciz qullarıdır. Səhvsiz anım yoxdur. Sən Vəhabi, hər cür nemət və ehsanı bol olan. Biz, aciz, zəif; Sən Qədr-i Mütləqdir. Sən bizi, bizə buraxma ... İnsanları, insanların insafına tərk etmə ... " deyə başlayıb davam edən uzun bir dua daha etdi.İstiğfar və göz yaşları ilə bəzədiyi tövbəsinin ardından başına gələn bu halı, ilahi bir xəbərdarlıq qəbul edib həyatını təkrar nəzərdən keçirdi. Səhvlərini və o səhvlərə aparacaq yolları başdan bağlamağa qərar verdi. Günaha gedəcək ilk addım barəsində daha diqqətli olmağa ahdetti. Sıravi bir insan idi, "İhsan" oldu. İhsan'ın, Allahın hər an huzurundaymış kimi bir həyat sürmək olduğunun şüuruna vardı, "muhsin" lərdən olmaq üçün səy etməyə niyyət etdi. Spot: Allah Təala buyurur ki:"(Ya Rəsulum) Mömin kişilərə de ki, gözlərini (harama) dikmemelerini, ayıb yerlərini saxlasınlar. Çünki bu, onlar üçün daha təmiz bir davranışdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır." (Ən-Nur, 30)


Geri dön

..:Crystal:..

 • 3 avqust 2013 02:17
 • Məqalə: 61
 • Şərh: 7144
 • Bal:
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

★Angelocka★

 • 1 avqust 2013 18:59
 • Məqalə: 118
 • Şərh: 8772
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun....

--------------------
Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.

sebnem98

 • 6 iyul 2013 21:04
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 6592
 • Bal:
{awards}
."Gənc adam, o an özünü çox şanslı hiss. Özü qalxa bilməsə da evindən gecələri Cənabi-Haqqa duaların və yalvarışları yüksəlməsinə səbəb olan salehə bir xanımı vardı. Xanımı, bu sırada səcdədən başını qaldırdı. Gözyaşlarını sildi. Təsbihini alıb boynunu bükdü. Küləkdən yellənən Narın bir budaq kimi zikrə başladı.Gənc adam, bu sırada təkrar yuxu aləmində səfərə çıxmışdı belə ... Çox keçmədən Rabia xanım:"-İhsan bəy, İhsan bəy!" deyə yavaşca səslənirdi."-Nə oldu, Rabia!

--------------------

tinker bell

 • 6 iyul 2013 18:35
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 3806
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun...

--------------------

Miss nature

 • 6 iyul 2013 17:35
 • Məqalə: 14
 • Şərh: 427
 • Bal:
{awards}
Tesekkurlerrr smile

--------------------
Miss...........

ShคмKiʀKค

 • 6 iyul 2013 16:51
 • Məqalə: 74
 • Şərh: 5547
 • Bal:
{awards}
Tesekkurler axir qeder oxudum...

★Love Pearl★

 • 6 iyul 2013 16:24
 • Məqalə: 335
 • Şərh: 4258
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun..

romantik_awk

 • 6 iyul 2013 16:13
 • Məqalə: 35
 • Şərh: 3237
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

--------------------

evil_angel

 • 6 iyul 2013 16:05
 • Məqalə: 56
 • Şərh: 1162
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun...

--------------------

★Alex★

 • 6 iyul 2013 15:47
 • Məqalə: 14
 • Şərh: 275
 • Bal:
{awards}
Allah (c.c) razı olsun

MADİNKA MPİ

 • 6 iyul 2013 14:55
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 838
 • Bal:
{awards}
hamisini oxudum ve adi cekilen sureleri QURANDA oxumuwam
Allah Təala buyurur ki:"(Ya Rəsulum) Mömin kişilərə de ki, gözlərini (harama) dikmemelerini, ayıb yerlərini saxlasınlar. Çünki bu, onlar üçün daha təmiz bir davranışdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır." (Ən-Nur, 30)

★Angelocka★

 • 6 iyul 2013 14:55
 • Məqalə: 118
 • Şərh: 8772
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun!!

--------------------
Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.

Gözlüklü

 • 6 iyul 2013 14:26
 • Məqalə: 216
 • Şərh: 9220
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

★Украду Девушку★

 • 6 iyul 2013 14:25
 • Məqalə: 100
 • Şərh: 3474
 • Bal:
{awards}
"Ey Əli, baxışı baxışa əlavə!Birincisi səndəndir, digərləri şeytandan! "(Ət-Tirmizi, Ədəb, 28; Əbu Davud, Nikah, 44)
İhsan bəy, dindar, halal və harama diqqət edən gənc bir adam idi. Xanımı Rabia ilə çəkməyə üsulu ilə evlənmişdi. Anası, Rabia xanımı izah edərkən:"-Hər halıyla tam bizə layiq bir qız! Namazı, dəstəmazı, əxlaqı, hər şeyi ilə dinc bir möminə xanım ..." demişdi.Həqiqətən evlənincə İhsan bəy, anasının nə qədər haqlı olduğunu, hətta xanımının, anasının izah etdiklərindən daha çox gözəlliklərə sahib olduğunu şəxsən görmüşdü. Buna görə xanımını çox sevir, onu mümkün mərtəbə qırmamağa səy edirdi. Hələ dörd illik evliydim.

--------------------

-chanel-

 • 6 iyul 2013 14:19
 • Məqalə: 136
 • Şərh: 6136
 • Bal:
{awards}
Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır.
(Ən-Nur, 30)

lady anna

 • 6 iyul 2013 14:19
 • Məqalə: 26
 • Şərh: 2910
 • Bal:
{awards}
Allah sizden razi olsun

--------------------

Adsiz yazici

 • 6 iyul 2013 14:09
 • Məqalə: 15
 • Şərh: 2961
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun ...

xata azerin

 • 6 iyul 2013 14:04
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 387
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

_♕Röya♕_

 • 6 iyul 2013 13:53
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26544
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun

^^Nazli^^

 • 6 iyul 2013 13:45
 • Məqalə: 134
 • Şərh: 7629
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

--------------------

★KaRaMeLKa★

 • 6 iyul 2013 13:45
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 6629
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun..

мυsLiмαηκα

 • 6 iyul 2013 13:44
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 8834
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun ...

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 4
Qonaqlar: 28
Cəmi: 86

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 576
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}