Bürclərin hədəfləri

 
Bürclərin hədəfləri

QOÇ

Var olmaq-Qoç un hədəfi budur. Qoç dünyaya savaşçılık, canlılıq və həyatda qalma motivi ilə silahlanmış olaraq gəlir. Hər cür əyrilik və şübhəyə baxmayaraq istək və iradənin üstün gələn qabiliyyətini təmsil eder.Dürüstlük, didişməçilik, həvəslilik, müstəqillik və cəsarət Qoçun qaynaqlarıdır.Boş nəzəriyyələrə baş yormayan, gərəksiz romantik incəliklərlə vaxt xərcləməyə, xaricə dönük bir idealisttir.Girişkən hədəfləri; yaratmaq, yeniliklər ortaya qoymaq, tərəqqi, liderlik etməyi təmin edəcək dəyişikliklər edir.Strategiyası dərhal hərəkətə keçməkdir. Qoç təcrübəsi yaşayan Şəxsin davamlı hiss etdiyi "bu an" düşüncəsidir. Keçmişə dair bir qayğı daşımaz. Gələcəyin nələr gətirəcəyi ilə maraqlanmaz, çünki gələcək hələ yoxdur. Çıxardığı çox sayda düşüncənin göstərdiyi istəklilik Qoçun səbrsizlıyini ortaya çıxarır. Bu səbirsizlik Qoçun kölgəsini yaradır. Həvəsini itirdiyi anda yeni bir layihəyə yönələr. Ancaq atəş etdikdən sonra nişan alma meyli səbəbiylə cəhdlərini və layihələrini nəticələndirmə ehtimalı aşağı olar. Mənbəyi olan cəsarət və mübarizəni həyatdakı məqsədini reallaşdırmaq üçün istifadə edə bilməsə atəşliliyini maraqsız bir hədəfə yönəldib işə yaramaz hala gətirə bilər.Öyrənməsi lazım olan; doymaq üçün səbr etmək, heç bir çıxar nəzərə almadan yaratmaq və inkişafına kömək gərginliklər yaratmasıdır.

BUĞA


Dincliyi tapmaq və onu qorumaq - Buğanın hədəfi budur. Dinclik. Sərhədsiz bir komplekslik içində yenə də sadə olmaq. Qavranamayacak qədər dərinliyə sahib olmaq, ancaq bunun üzərində danışmağa ehtiyac duymamaq.Qarmaşıqlıqdan şübhə eşitmək Buğanın qaynağıdır. Içgüdüsəl bir şəkildə, öz səssizliyi və sadəliyinə sahib biləcəyi mühitləri axtarar. Sabit bir iş. Güvən verən əlaqələr şəbəkəsi. sonsuz bir sakitlik. Təbii olaraq tarazlıq, təhlükəsizlik və əmin-amanlıq təqdim edən hər hansı bir şeyə maraq duyar.Buğa'nın strategiyası sonsuz sadələşdirmədir. Yaranmaya aid melodramlar yoxdur. Yalnız həyatın özüylə-sağlamlıq, gerçək, eşq və sessizliklə-təkbətək qalana qədər və buna sevgiylə qarışıq hörmət duyğusu yaxınlaşana qədər həyatın yavaş-yavaş azalması vardır. Buğanın kölgəsi daxili hüzuru xarici güvəncəylə qarışdırmaqdır.Gerçəktə daxili zəmanətdə doğulan hüzur axtarışına baxmayaraq, bunun xarici dünyada əks olunması olan, pul, fəaliyyət və insanlararası ciddi-tarazlığa ilişmə halına gətirə bilər. Buna görə inadkar, materialist, gündəlik asayişin pozma qorxusuyla özünü çətinlikdən qorxan biri halına gətirə bilər.Güvəncə zehni səviyyədə də bir hərəkətsizliyə çevrilə bilər. Inadçılığı və iradə gücü kimi qaynaqlar kölgə olaraq elastik olmamağı, təcrübələrə dar qəliblər içində, təxəyyülündən məhrum reaksiyalar verməyi doğurur.Öğrənməsi lazım olan; hərəkətə və dəyişməyə könüllü olmaq, inkişaf üçün elastik ola bilməkdir.

ƏKİZLƏR


Heyrət duyğusuna çatmaq - Əkizlərin hədəfi budur. Əkizlər qəbul etmək və özünü müşahidə kimi basa doldurmaq üçün doğulmuşdur. Hər zaman hərəkət halında olmalıdır. Oyanıqlıq ağılli Əkizlərin təməlidir.Mərak etmə, yerində duramamaq, bunlar Əkizlərin qaynaqlarıdır. Fiziki canlılığı ağılda da sürər, bu da ona bir başqa qaynaq təmin edir: öyrənmə, anlama qabiliyyəti. Bu sürətli zehni fəaliyyətlər mühakimə və məntiq gücünə sahib olmağa istiqamətli deyil. Düşünmək deyil, görmək əhəmiyyətlidir. Yalnız dünyaya şahid olmaq istər. Əkizlərin əsas strategiyası təcrübədir. Eyni anda birdən çox həyat yaşamaq onu tənbəllikdən uzaq edər. Digər insanların təcrübələrindən öyrənmək üçün dinlər. Açıq fikirli və gələcəyə gönüllüdür. Məlumatı toplayır, əlaqələr qurur və yayır. Əkizlərin prosesinin həddindən artıq sürətlənməsi onun kölgəsidir. Dadsız gerçəklərlə üz-üzə gəlməyə zorlanırsa məlumatı yenidən düzəldə bilir.Ayrıca çox yayılma, dağılma, əsəbilik və hər şeyin davamlı böhrana çevrildiyi, mənasız, həyəcanlı və qərarsız həyat tərzi də söz mövzusudur. Həddindən artıq yorğunluq, dərinlikdən məhrumluq və nəhayət romantik tükənmə yaşaya bilər. Öyrənməsi lazım olan; dayanıb bir az nəfəs almaq, məhz "ağıl məlumatı" ilə kifayətlənməyə könüldən bir iştirakdan göstərməkdir.

Xərçəng

Qüsursuz həssaslıq - Xərçəngin hədəfi budur.Her detalı hiss etmək, həyatın uyumsuzluğunu görmək, hər şeyə baxmayaraq həyatın təqdim etdiyi hər şeyi sevmək, qəbul etmək və ona güvənmək. Bütün bunlar Xərçəngin mövzularıdır. Duyğuların lisanını çox axıcı bir şəkildə danışması, daxili dünyasının zənginliyi Xərçəngin qaynaqlarıdır. Xərçəngdə, subyektivlik və romantik sıxlıq sonuna qədər açıqdır. Strategiyası qorunmaqdır. Xərçəng qabığında saxlanıb və ya içinə qapanıb güc toplayaraq bu daxili proseslərini qorumaq məcburiyyətindədir.Şəfqət və maraq Xərçəngin özünü qoruma üstünlüklərindən daha güclü özəlliklərdir.Anaçlık, qoruyucu olmaq, köməkçi olmaq sevginin etibarlı bir növüdür. Radikal bir özünü qoruma, güvenli sevgi əvvəllər yaxşıdır, amma bir müddət sonra Xərçəngin cəsarətini toplayıb qabığından çıxması-başqa bir sözlə, həqiqətən sevmə cəsarətini tapması-lazımdır. Belə olduqda aktiv olaraq dünyayla bütünləşir. Əvvəl öz ruhunun sisli diyarlarını araşdırmaq üçün istifadə etməsi lazım olan incəlikli baxım müddətini-yaxşılaşdırıcı, köməkçi ve rahatlatıcı rollarını-dünyaya paylaşar.Anaçlık Xərçəngin ən yüksək ifadə forması-eyni zamanda kölgəsidir. Əlaqədə olduğu insanlardakı həssaslığı və kədəri özünə çəkərək onların özlərini güvəndə hiss etmələrini təmin edər.Üstləndiyi analıq rolunun nəticəsində özünü, ehtiyaclarını və fırtınalı daxili dünyasını bağışlayıcılıq və anlayışlılıq pərdəsi ilə örtə bilər.Diyər tərəfdən təhlükəsizlik üçün gelişdirdiyi müdafiə etmələr inkişafının qarşısını kəsər. Öyrənməsi lazım olan; qabığından sıyrılmaq, açılabilmək, güvənmək və sevgi üçün riskə girməkdir.

Aslan

Özünü ifadə etmək - Aslan hədəfi budur. Daxili vəziyyətinin xarici simvollarını yaratmaq. İsti, özünə inamlı və özünü ifadə edən bir tərzdə dünyaya aid olduğu hissi Aslanın qaynağıdır.Yaradıcılıq, həyat şövqü: sevgi və bəyənmə yığan bir performansın bütün ünsürləri Aslanın qaynaqlarını yaradır.Bütün ənənəvi yaradıcılıq sahələri Aslanın daxili dünyasını çölə çıxarma kanallarıdır . Aktyorluq, rəqs, hekayə anlatma, tərif alveri, hamısı da Aslanın patikasında tapılar. Aslan bilavasitə bir yaradıcı cığırı seçdiyini daha yaxşı anlayar. Səhnədə olmaq, diqqət çəkmək üçün güclü bir istək söz mövzusudur. Strategiyası səmimilik və risk alabilməkdir. Özümünü bu strategiyaya görə ortaya qoyur-və bunun üçün alqışlanırsaq-özümüzü etibarlı, dünyadakı yerimiz mövzusunda müsbət hiss edərik. Həyat bizə daha dost və zövqlü gəlir. Bu Aslanın inkişafıdır. Şirin kölgəsi riski gözə alıb özünü ortaya qoyduğunda və alqışlanmadığında ortaya çıxan vəziyyətdə Aslan içinə bağlanar və bir daha əsla riskə girməz.İnsanların təsdiqini almaq arzusu ilə özünə tərs düşsə də "insanları məmnun etmə" və nümayiş böhranına düşə. İçinə bağlanma, ümumiyyətlə qürur və ego maniyə gətirib çıxarar. İkinci vəziyyətdə məqsədə xidmət etməyən bir qüvvəyə çevrilir. Romantik əlaqələrində qüruru onu sadə bir şəkildə sevgini istəməkdən ala bilər. Arzuladığı maraq və təsdiqi görməzsə ürəyi qədər qüruru da yaralanır. Öyrənməsi lazım olan; öz daxili problemləri ilə əlaqədar konkret dəlilləri, dürüst, yaradıcı, hesabsız bir şəkildə ortaya qoymaq. Təsdiqlənməkdən müstəqil güvən duyğusunu inkişaf etdirməkdir.

Qız

Qüsursuzluq - Qızın hədəfi budur. Özünü potansiyallaının ən üst, ən seçillmiş səviyyəsinə çıxmaqdır.Hansı başa çatsa çatsın hədəfi daha yuxarıdakıların. Saf, dolğun, çətin işlər və təmizlənməsi çətin hədəflər Qızın mövzularıdır. Qızın ana qaynağı fərdi çevrilməyə (transformasyona) etdiyi mükəmməllik duygusudur.Gerçəklərlə əlaqədar vicdanlı dürüstlüyü vardır. Mükəmməl ilə gerçək arasındakı gərginlik Qızın böyüməsini sürətləndirər, istiqamətləndirər və onu dəyişməyə məcbur edər. Əsla halından məmnun, qayğısız deyil. Repertuarında tənbəllik yer almaz. personal əhəmiyyətini şişirtməyə qarşı özünü sigortalamış olması onu təvazökar edər. Strategiyası xidmətdir. Qız özünə daxili olaraq baxar, parlatılabiəcək xüsusiyyətlərini tapar və praqmatik gerçəkçiliyiylə yollar taparaq bunları dünyaya təqdim edir. Diqqət, diqqət və səbr tələb edən işlər, məsuliyyət duyğusu, insanlara xidmət Qızlara çox təbii gəlir. Kölgəsi mənbəyi olan qüsursuzluq anlayışının çarpdılmasıyla ortaya çıxan dağıdıcı və yox edici öz tənqidlər. Bunu xarici dünyaya tənqidçilik, lağlağaçılıq və ətrafındakı hər hansı bir şeyə (və ya hər şeyə) mənfi baxaraq yansıta bilir.Öyrənməsi lazım olan; özünü bağışlamaqdır. Özünü mühakimə tutumunu özünü olduğu kimi qəbul edərək etməlidir. Əks təqdirdə, darıxdırıcı bir şübhə və özünü məhdudiyyət xəttinə gedər. Daxili bir əskikliyini fədakar davranaraq saxlama duyğusundan xilas olmalıdır. Detaylarda itmədən bütünü görə bilməsi üçün lazımi olduğunu öyrənməsi şərtdir.

TƏRƏZİ

Uyğunlaşma - Tərəzinin hədəfi budur.Hər sağlam Tərəzi davranışının altında-şüurlu və ya şüursuz-sakitləşmək məqsədi yatar. Gərginliyi atmaq, ortamı tapmaq, sinirləri yatırmaq üçün Tərəzi addım-addım hədəfə doğru hərəkətə keçər. Tərəzinin qaynağı paradoks və iqlimə qarşı yüksək toleransıdır.Bütün bütünlər bir-birini tamamlayan yarımlardan meydana gəldiyinin şüurunda olmasıdır. Tərəzi hər mövzunun iki istiqamətini də ölçər.Qarışıq fəlsəfələr, əleyhdar variantların hamısını qəbul edər. Ortamı axtarar və tarazlığı orada tapar.Münasibətlər bu bürcün özünü inkişaf etdirdiyi sahələrdir. Bu sahədəki strategiyası nəzakətlilikdir. Nəzakətlilik bir başqasını necə təsir etdiyimizin algısıyla qismən hərəkətəerimizi nizamlama qabiliyyətidir ve tərəzi bu hünərlə doludur. Ehtiyatların və strategiyalarının çarpıtılmasıyla Tərəzidən kölgə istiqaməti ortaya çıxar.Ağıl ucsuz bucaqsızdır, iki ehtimalı saxlaya bilər. Ancaq həyat daha qarşı genişdir. Tərəzi, gündəlik həyatda yol ayrıcına gəldiyində seçki etmək məcburiyyətində qalır. Ikiləmə olan xoşgörüşü rənksizliyə və qərarsızlığa çevrilə bilər. Tərəzi əlaqədə saxta bir şirinlik, səbir və itaətlilik maskası altında öz gücünü tamamilə basdırma bahasına, xoşbəxt bir uyğunlaşma görünüşü yarada bilir.Öz ehtiyaclarının izini itirəcək qədər bir başqasının dünyagörüşünü anlayıb mənimsəyə bilir.Öyrənməsi lazım olan; öz özünə güzəşt vermədən fərdi xüsusiyyətlərindən güzəşt verməkdir.

ƏQRƏB

Bilinçsizi şüurluq ayırmaq. Əqrəbin hədəfi budur. Bütün yalançılığı yox edib, qorxunun divarları arasında saxlananları aşkara çıkarmaq.Ən əsas həqiqəti və ya həyatını çevirəcək sonuncu qavrayışı axtarmaq üzrə şüurunun dərinliklərinə dalmaq. Rahatlandırıcı hər yalanı, sakitləşdirici hər yarı-doğrunu, hər saxta çəhrayı cədvəli pozmağa, özünü tanımağa qəti bir şəkildə qətiyyətli və kəskin bir ağıl. Bunlar Əqrəbin qaynaqlarıdır. Içgüdüsəl olaraq şübhəçidir. "Nə görsəm görüm, gerçək bundan çoxdur." Əqrəb bu daxili səfərdə kölgələrin qapanına düşməzsə araşdıraraq, hiss daxili ərazini qəbul edərək yetişkinləşir və dərinləşir.Stratejisi, sağlam şübhə və özündən bir addım uzaqlaşıb perspektiv qazanmaqdır. Əqrəb bu içə baxış zamanı iki kölgə arasında sıxışar: özünü çox çox tanımaq və ya çox az tanımaq. Bunlardan birinə tutulduğunda bütün sıxlığı zəhərə dönüşür.Özünü tanıma perspektivi itirəcək qədər sürətli inkişaf etsə, Əqrəbin tapdıqları bəzən üzləşə biəecəyindən çox çox olur.Qarmaşıq, həll edilə bilməz bir ruhi vəziyyətlə çökəbilir.Özünü az tanıma da eyni nisbətdə olumsuzdur. Özü haqqında dadsız və ya qorxuducu bir şeyi qəsdən təsdiq işə yaraya bilər. Bir müddət sonra, bilinç xaricinə itələnilən lakin aradan itməmiş qayğıların qaynağının izi silinib səbəbi bilinməyən bir dozumsüzlüyə çevrilir. Və Əqrəb səhv hədəfə yönəlir: pul, güc, ev öyrənməsi lazım olan; həyatın verdiyi daxili vizionu başqaları ilə təvazökar bir şəkildə paylaşmaq, özünü həddindən artıq ciddi qəbul almaqdan biraz imtina edib biraz gülə bilməkdir.

Oxatan

Həyatın mənasını kəşf etmək - Oxatanın hədəfi budur.Oxatanın düşüncəsi həyatımızın görünürdəki bütün gelişi gözəlliyinin arxasında müdhiş bir nizam olduğuna güvənməkdir. Bu formatın açarını təcrübəylə, araşdırmayla, istəkli olmaqla tapır.Dəyişik düşüncə biçimlərinə açıq qalma ehtiyacında olan Oxatan bunun üçün seçəbiləcəyi üsullardan biri səfərdir. Beləliklə özünün xaricində qalan mədəniyyətlərlə könüllü, açıq qəlpli əlaqələr yaradabilir.Esas düşüncəsi həm daxili, həm də xarici dünyanın üfüqlərini genişlətməkdir. Oxatanın strategiyası, həyatı bir macəra kimi, zəmanət düşünmədən yaşamaq və arxasına saxlanmaqda olduğunun fərqinə vardığı hər fikri könüllü olaraq bir kənara buraxmaqdır.Bu strategiyalar üçün azadlıq zəruridir. Coşğu, macəraçılıq, şən bir ruh - bunlar Oxatanın qaynaqlarıdır. Dərhal uyğunlaşma təmin edə bilər, elastikdir, çətinliklərdən asan qurtula bilir.Bu qaynaqlar Oxatanın eyni zamanda kölgə istiqamətini aşkara çıxardırlar. Pəmbə eynəkləri, həvəsləri və tədbirsizliyi ilə bir çox bataqlığa kör-koranə gedə bilər. Hər şeyi bildiyini sanmaq, qürur, lütufkarlık, həddindən artıq optimizm, boyunu aşma və səhv qiymətləndirmə üzündən Oxatan bir anda tragediyanın bürcünə çevrilə bilər. Digər kölgəsi insan əlaqələrində yaşanan gerçək yaxınlıqdan qaçınmasında yatar.Bir səthində sıçrayaraq irəliləyən bir daş kimi həyatda kayarcasına irəliləyər və ancaq o qədər öYrənir. Öyrənməsi lazım olan; sıxlığı və fokuslanmağı təmin etmək, öyrəndiklərini həzm etmək və özünkü etmək, əlaqələrində özünü ortaya qoymaq, axtarışın zənginliyi və dərinliyini bölüşməkdir.

OĞLAQ

İnsanın təbiəti ilə ictimai şəxsiyyətini birləşdirmək - Oğlağın hədəfi budur.Oğlaq bütünlüğün simvoludur.Görülməz fərdi öz ilə gözlə görülür toplumsal rəftarın birləşməsi Oğlağın inkişaf hədəfidir.Oğlaq cəmiyyət içindəki yerini meydana gətirə bilmək üçün məğlubiyyətlər, naməlumluqlar, kiçik qazanclarla keçən uzun zamanlar və maneələrlə qarşılaşır. Təzyiqlərə dayanabilmək üçün iki mənbəyə malikdir: səbir və öz intizam. Digər bürclərin əksinə, o gözləyə bilər. Qərarını verdikdən sonra, təzyiqlərə məhəl rotasını çəkər. Hədəfə çatmaq üçün təbii duyğuların nəzarət edilməsi və istiqamətləndirilməsi gərəkir.Təhlükəli olan bunların tamamilə üstün gəlinəbilir olmasıdır.Oğlaqın digər qaynağı daxili pratiklikdir. Xəyalların həyatındakı yeri o xəyalların reallaşma ehtimalına asılıdır. Ən üstün mənada zirvəyə dırmaşmaq istər. Özünə hörməti onsuz da vardır və kim olduğunu bilməkdədir.Stratejisi erkən inkişaf dövrlərində tək başına vaxt keçirməkdir. Sonra cəmiyyətin var etdiyi dünyaya girər. Tək hədəfi vardır. Özünə təbii gələni etmək. Aldığı ictimai rolda öz özmənliyini ifadə edə bilmək. Tərifə qeydsiz qalaraq məqsədində irəliləmək. Soyuqqanlılığı və duyğularını nəzarət altına ala bilməsi eyni zamanda Oğlağın kölgəsidir.Özüylə və əsl duyğularıyla əlaqəsi kəsilsə, qətiyyəti dayanarsa, soğuqqanlılığı çarpdırılır. Bu, çöldə hadisələrə və həyatın inkişafına romantik reaksiyaların yatırılması olaraq müşahidə olunur. Oğlaq buz kimi bir qayaya çevrilir. Bu gedişatın irəlişində Oğlaq digər kölgəsiylə qarşılaşır.Bu da təbii təkliyinin yozlaşmasıdır. Yəni kimsəsizlik. Hələ güclüdür, amma artıq pis duyğuları və istəkləri vardır. Öz yolunu itirdiyi üçün başqalarının yolunu dəyişməyə çalışar. Güc arxasına düşər. Tək məqsədi nüfuzunun sahəsini genişlətməkdir. İçində tapması lazım olan hörmət və təsdiqi çöldə tapmağa çalışır. Ürəyinin istəklərinə qulağını tıxayar, aid olmadığı bir ictimai rolunuz və məsuliyyətlərin qurbanı olaraq ölər. Öyrənməsi gərəkən; ümidsizliyə və xəyal qırıqlığına qapılmadan, qorxu dolu düşüncələri bir tərəfə buraxmaqdır. Özünə xas və xüsusi olan yolu tapıb, bunun üçün özünə güvənmək, yəni müqəddəratını tapıb, onu qəbul etməkdir.

DOLÇA


Birliyin inkişaf etdirilməsi - Dolçanın hədəfi budur. Dolça cəmiyyətin onunla əlaqədar gözləmə və planlarını öz həqiqi birliyindən ayırmaq, öz həyatını haqqını müdafiə etmək üçün heç bir dəstəyə ehtiyacı olmadan dünyanın qarşısında dayanmaq istər. Dolçanın qaynağı dahiliyi və inatçılığıdır. Dahilik yeniliyi öyrədilməyən yollarla düşünmə qabiliyyətidir. Və Dolça bu qabiliyyətlə təchiz edilmişdir. Fərqli düşünər. Ana axın xaricindəki düşüncə sahələri onu maqnit kimi çəkər. Ən ölümcül düşməni içgüdüsüdür. Dolçada şah iyerarxiyaya qarşı daxili bir güvənsizliklə çıxış edər.Tək strategiyası güzəştə vermədən fərdi azadlığını və birliyini qorumaqdır. Dolça kimsə onunla eyni fikirdə olmasa belə, seçkilərinin doğru olduğundan əmindir. Özünə doğru uzanmış günahlandırıcı barmaqlara inadçılığı ilə qarşı durur.Eyni inadçılığı onun kölgəsidir. Öz həyatını formalaşdırmaq mövzusunda müqavimət göstərəcəyini, ənənəvi rolu izlər. Və mövcud azadlıq duyğularını daha etibarlı görünən arenalarda sərgilər. Dahi yox olar. Digər kölgəsi olan simvolik üsyan başlayır. Birliyini və fövqəladə təcrübələr həyata haqqını savunacağına, bu enerjini mənasız qəribə davranışları müdafiə edərək xərcləyər. Birliyi inkişaf etməyincə bu eksantrikliklərin arxasına getdikcə daha çox saxlanılır. Süni öz etibarına qarşı, məsafəli, hətta bəlkə soyuq gözlərin altında boşluq və itkin bir insan tapılar.Öyrənməsi lazım olan; gerçək ehtiyaclarını və dünyadakı gerçək məqsədini təyin etmək, qəbul edilmə arzusu və ictimailəşmə uğrunda birliyindən güzəşt vermədən özünü ifadə etməkdir.

BALIQ


Özünü aşmaq, fərqindəlik Balıqın hədəfi budur.Balıq həyatın dramaları qarşısında özünü aşma, ilhamlanmalar və sükunet deneyimləmə istiqamətimizi təmsil edir. Balıq bürcü ruhi təcrübələr yaşamaq, metafizik aləmlərə çatmaq və ya bir həbsxana kimi gördüyü bədəninin sərhədlərindən xilas olmaq üçün böyük istək duyar.Empati, duyğudaşlıq və şəfqət Balıqın qaynaqlarıdır. Balıqda şəxsiyyət elastikdir. Dəyişən şərtlərə görə əyilər, bükülür və axar.Başqa insanları anlamaq, onlara şəfqət etmək ona təbii gəlir. Bu dünyanın dəyərlərinə əhəmiyyət verməz. Balıq, dinləyən və mühakimə etmədən düşünən böyük spiritüel məsləhətçilərin bürcüdür. Balıqın məqsədinə çatmaq üçün həyatımızın adı, rütbəmiz və ardıcıl numaralarımızdan çoxunu ehtiva etməsi lazımdır. Balıqın strategiyası dünyanı buraxmaqdır. Üsulu, obyektiv kainata inamı yıxmağa sıxlaşmışdır. Balıq, yaratmaq üçün bu fikirlərdən xilas olmalıdır. Balıq "böyük qaçışın" bürcüdür. Dünyadan qaçışın deyil, daha çox güçləndirdiyimiz egolarımızın zülmündən qaçışın. Rəqabətdən uzaq dayanmaq, köməyə hazır olmaq, şəfqət, mərhəmət - əgər Balıq bu davranışları inkişaf etdirsə, dünyasal aktivlərinin eniş çıxışlarını, qayğılarını olğunluqla, ağırbaşlılıqla izləyə bilirsə çox canlı və gözəl bir həyat onun inkişaf hədəfini dəstəkləyir.


Geri dön

Banned456

 • 11 sentyabr 2013 19:04
 • Məqalə: 638
 • Şərh: 24924
 • Bal:
QOÇ

Var olmaq-Qoç un hədəfi budur. Qoç dünyaya savaşçılık, canlılıq və həyatda qalma motivi ilə silahlanmış olaraq gəlir. Hər cür əyrilik və şübhəyə baxmayaraq istək və iradənin üstün gələn qabiliyyətini təmsil eder.Dürüstlük, didişməçilik, həvəslilik, müstəqillik və cəsarət Qoçun qaynaqlarıdır.Boş nəzəriyyələrə baş yormayan, gərəksiz romantik incəliklərlə vaxt xərcləməyə, xaricə dönük bir idealisttir.Girişkən hədəfləri; yaratmaq, yeniliklər ortaya qoymaq, tərəqqi, liderlik etməyi təmin edəcək dəyişikliklər edir.Strategiyası dərhal hərəkətə keçməkdir. Qoç təcrübəsi yaşayan Şəxsin davamlı hiss etdiyi "bu an" düşüncəsidir. Keçmişə dair bir qayğı daşımaz. Gələcəyin nələr gətirəcəyi ilə maraqlanmaz, çünki gələcək hələ yoxdur. Çıxardığı çox sayda düşüncənin göstərdiyi istəklilik Qoçun səbrsizlıyini ortaya çıxarır. Bu səbirsizlik Qoçun kölgəsini yaradır. Həvəsini itirdiyi anda yeni bir layihəyə yönələr. Ancaq atəş etdikdən sonra nişan alma meyli səbəbiylə cəhdlərini və layihələrini nəticələndirmə ehtimalı aşağı olar. Mənbəyi olan cəsarət və mübarizəni həyatdakı məqsədini reallaşdırmaq üçün istifadə edə bilməsə atəşliliyini maraqsız bir hədəfə yönəldib işə yaramaz hala gətirə bilər.Öyrənməsi lazım olan; doymaq üçün səbr etmək, heç bir çıxar nəzərə almadan yaratmaq və inkişafına kömək gərginliklər yaratmasıdır.

PSIXOPATKA

 • 25 avqust 2013 11:57
 • Məqalə: 160
 • Şərh: 12034
 • Bal:
{awards}
Xərçəng

Qüsursuz həssaslıq - Xərçəngin hədəfi budur.Her detalı hiss etmək, həyatın uyumsuzluğunu görmək, hər şeyə baxmayaraq həyatın təqdim etdiyi hər şeyi sevmək, qəbul etmək və ona güvənmək. Bütün bunlar Xərçəngin mövzularıdır. Duyğuların lisanını çox axıcı bir şəkildə danışması, daxili dünyasının zənginliyi Xərçəngin qaynaqlarıdır. Xərçəngdə, subyektivlik və romantik sıxlıq sonuna qədər açıqdır. Strategiyası qorunmaqdır. Xərçəng qabığında saxlanıb və ya içinə qapanıb güc toplayaraq bu daxili proseslərini qorumaq məcburiyyətindədir.Şəfqət və maraq Xərçəngin özünü qoruma üstünlüklərindən daha güclü özəlliklərdir.Anaçlık, qoruyucu olmaq, köməkçi olmaq sevginin etibarlı bir növüdür. Radikal bir özünü qoruma, güvenli sevgi əvvəllər yaxşıdır, amma bir müddət sonra Xərçəngin cəsarətini toplayıb qabığından çıxması-başqa bir sözlə, həqiqətən sevmə cəsarətini tapması-lazımdır. Belə olduqda aktiv olaraq dünyayla bütünləşir. Əvvəl öz ruhunun sisli diyarlarını araşdırmaq üçün istifadə etməsi lazım olan incəlikli baxım müddətini-yaxşılaşdırıcı, köməkçi ve rahatlatıcı rollarını-dünyaya paylaşar.Anaçlık Xərçəngin ən yüksək ifadə forması-eyni zamanda kölgəsidir. Əlaqədə olduğu insanlardakı həssaslığı və kədəri özünə çəkərək onların özlərini güvəndə hiss etmələrini təmin edər.Üstləndiyi analıq rolunun nəticəsində özünü, ehtiyaclarını və fırtınalı daxili dünyasını bağışlayıcılıq və anlayışlılıq pərdəsi ilə örtə bilər.Diyər tərəfdən təhlükəsizlik üçün gelişdirdiyi müdafiə etmələr inkişafının qarşısını kəsər. Öyrənməsi lazım olan; qabığından sıyrılmaq, açılabilmək, güvənmək və sevgi üçün riskə girməkdir.

--------------------

...BARSA FANATI....

 • 24 avqust 2013 19:35
 • Məqalə: 605
 • Şərh: 11433
 • Bal:
{awards}
Aslan....twkler..

i see you

 • 24 avqust 2013 19:02
 • Məqalə: 8
 • Şərh: 784
 • Bal:
{awards}
Aslan tamamile duzdu. tesekkurler

--------------------

sonzeng2015

 • 24 avqust 2013 17:03
 • Məqalə: 448
 • Şərh: 7004
 • Bal:
{awards}
TƏRƏZİ

Uyğunlaşma - Tərəzinin hədəfi budur.
maraqli geldi tesekkurler

GUNI

 • 24 avqust 2013 15:59
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 6402
 • Bal:
{awards}
woowww men neler elemey istiyirmisem ammma duzdu......

--------------------

.::Fidaw::.

 • 24 avqust 2013 15:01
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 1062
 • Bal:
{awards}
Tesekkur...

prosta matilda

 • 24 avqust 2013 14:38
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 44
 • Bal:
{awards}
TƏRƏZİ

Uyğunlaşma - Tərəzinin hədəfi budur.Hər sağlam Tərəzi davranışının altında-şüurlu və ya şüursuz-sakitləşmək məqsədi yatar. Gərginliyi atmaq, ortamı tapmaq, sinirləri yatırmaq üçün Tərəzi addım-addım hədəfə doğru hərəkətə keçər. Tərəzinin qaynağı paradoks və iqlimə qarşı yüksək toleransıdır.Bütün bütünlər bir-birini tamamlayan yarımlardan meydana gəldiyinin şüurunda olmasıdır. Tərəzi hər mövzunun iki istiqamətini də ölçər.Qarışıq fəlsəfələr, əleyhdar variantların hamısını qəbul edər. Ortamı axtarar və tarazlığı orada tapar.Münasibətlər bu bürcün özünü inkişaf etdirdiyi sahələrdir. Bu sahədəki strategiyası nəzakətlilikdir. Nəzakətlilik bir başqasını necə təsir etdiyimizin algısıyla qismən hərəkətəerimizi nizamlama qabiliyyətidir ve tərəzi bu hünərlə doludur. Ehtiyatların və strategiyalarının çarpıtılmasıyla Tərəzidən kölgə istiqaməti ortaya çıxar.Ağıl ucsuz bucaqsızdır, iki ehtimalı saxlaya bilər. Ancaq həyat daha qarşı genişdir. Tərəzi, gündəlik həyatda yol ayrıcına gəldiyində seçki etmək məcburiyyətində qalır. Ikiləmə olan xoşgörüşü rənksizliyə və qərarsızlığa çevrilə bilər. Tərəzi əlaqədə saxta bir şirinlik, səbir və itaətlilik maskası altında öz gücünü tamamilə basdırma bahasına, xoşbəxt bir uyğunlaşma görünüşü yarada bilir.Öz ehtiyaclarının izini itirəcək qədər bir başqasının dünyagörüşünü anlayıb mənimsəyə bilir.Öyrənməsi lazım olan; öz özünə güzəşt vermədən fərdi xüsusiyyətlərindən güzəşt verməkdir.

--------------------
Keçmişin xatirələrini çox düşünsən, yenilərini yaratmağı qaçırarsan!

melek_19

 • 24 avqust 2013 14:25
 • Məqalə: 42
 • Şərh: 14549
 • Bal:
{awards}
Qüsursuz həssaslıq - Xərçəngin hədəfi budur.Her detalı hiss etmək, həyatın uyumsuzluğunu görmək, hər şeyə baxmayaraq həyatın təqdim etdiyi hər şeyi sevmək, qəbul etmək və ona güvənmək. Bütün bunlar Xərçəngin mövzularıdır. Duyğuların lisanını çox axıcı bir şəkildə danışması, daxili dünyasının zənginliyi Xərçəngin qaynaqlarıdır. Xərçəngdə, subyektivlik və romantik sıxlıq sonuna qədər açıqdır. Strategiyası qorunmaqdır. Xərçəng qabığında saxlanıb və ya içinə qapanıb güc toplayaraq bu daxili proseslərini qorumaq məcburiyyətindədir.Şəfqət və maraq Xərçəngin özünü qoruma üstünlüklərindən daha güclü özəlliklərdir.Anaçlık, qoruyucu olmaq, köməkçi olmaq sevginin etibarlı bir növüdür. Radikal bir özünü qoruma, güvenli sevgi əvvəllər yaxşıdır, amma bir müddət sonra Xərçəngin cəsarətini toplayıb qabığından çıxması-başqa bir sözlə, həqiqətən sevmə cəsarətini tapması-lazımdır. Belə olduqda aktiv olaraq dünyayla bütünləşir. Əvvəl öz ruhunun sisli diyarlarını araşdırmaq üçün istifadə etməsi lazım olan incəlikli baxım müddətini-yaxşılaşdırıcı, köməkçi ve rahatlatıcı rollarını-dünyaya paylaşar.Anaçlık Xərçəngin ən yüksək ifadə forması-eyni zamanda kölgəsidir. Əlaqədə olduğu insanlardakı həssaslığı və kədəri özünə çəkərək onların özlərini güvəndə hiss etmələrini təmin edər.Üstləndiyi analıq rolunun nəticəsində özünü, ehtiyaclarını və fırtınalı daxili dünyasını bağışlayıcılıq və anlayışlılıq pərdəsi ilə örtə bilər.Diyər tərəfdən təhlükəsizlik üçün gelişdirdiyi müdafiə etmələr inkişafının qarşısını kəsər. Öyrənməsi lazım olan; qabığından sıyrılmaq, açılabilmək, güvənmək və sevgi üçün riskə girməkdir.

--------------------

sessiz_kiz

 • 24 avqust 2013 13:57
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 250
 • Bal:
{awards}

Aslan

Özünü ifadə etmək - Aslan hədəfi budur. Daxili vəziyyətinin xarici simvollarını yaratmaq. İsti, özünə inamlı və özünü ifadə edən bir tərzdə dünyaya aid olduğu hissi Aslanın qaynağıdır.Yaradıcılıq, həyat şövqü: sevgi və bəyənmə yığan bir performansın bütün ünsürləri Aslanın qaynaqlarını yaradır.Bütün ənənəvi yaradıcılıq sahələri Aslanın daxili dünyasını çölə çıxarma kanallarıdır . Aktyorluq, rəqs, hekayə anlatma, tərif alveri, hamısı da Aslanın patikasında tapılar. Aslan bilavasitə bir yaradıcı cığırı seçdiyini daha yaxşı anlayar. Səhnədə olmaq, diqqət çəkmək üçün güclü bir istək söz mövzusudur. Strategiyası səmimilik və risk alabilməkdir. Özümünü bu strategiyaya görə ortaya qoyur-və bunun üçün alqışlanırsaq-özümüzü etibarlı, dünyadakı yerimiz mövzusunda müsbət hiss edərik. Həyat bizə daha dost və zövqlü gəlir. Bu Aslanın inkişafıdır. Şirin kölgəsi riski gözə alıb özünü ortaya qoyduğunda və alqışlanmadığında ortaya çıxan vəziyyətdə Aslan içinə bağlanar və bir daha əsla riskə girməz.İnsanların təsdiqini almaq arzusu ilə özünə tərs düşsə də "insanları məmnun etmə" və nümayiş böhranına düşə. İçinə bağlanma, ümumiyyətlə qürur və ego maniyə gətirib çıxarar. İkinci vəziyyətdə məqsədə xidmət etməyən bir qüvvəyə çevrilir. Romantik əlaqələrində qüruru onu sadə bir şəkildə sevgini istəməkdən ala bilər. Arzuladığı maraq və təsdiqi görməzsə ürəyi qədər qüruru da yaralanır. Öyrənməsi lazım olan; öz daxili problemləri ilə əlaqədar konkret dəlilləri, dürüst, yaradıcı, hesabsız bir şəkildə ortaya qoymaq. Təsdiqlənməkdən müstəqil güvən duyğusunu inkişaf etdirməkdir.
no

--------------------
Əsgər Sevgilim hər gun səni fikirləşib, sənə dua edib, gunləri sayıb, tez gəlib getməsini diləyirəm.Sənsiz keçen hər gun mənə maraqsız, darıxdırıcı, sıxıcı,rengsiz gəlir.

P¡ηқ

 • 24 avqust 2013 13:42
 • Məqalə: 111
 • Şərh: 1104
 • Bal:
{awards}
Aslan

Özünü ifadə etmək - Aslan hədəfi budur. Daxili vəziyyətinin xarici simvollarını yaratmaq. İsti, özünə inamlı və özünü ifadə edən bir tərzdə dünyaya aid olduğu hissi Aslanın qaynağıdır.Yaradıcılıq, həyat şövqü: sevgi və bəyənmə yığan bir performansın bütün ünsürləri Aslanın qaynaqlarını yaradır.Bütün ənənəvi yaradıcılıq sahələri Aslanın daxili dünyasını çölə çıxarma kanallarıdır . Aktyorluq, rəqs, hekayə anlatma, tərif alveri, hamısı da Aslanın patikasında tapılar. Aslan bilavasitə bir yaradıcı cığırı seçdiyini daha yaxşı anlayar. Səhnədə olmaq, diqqət çəkmək üçün güclü bir istək söz mövzusudur. Strategiyası səmimilik və risk alabilməkdir. Özümünü bu strategiyaya görə ortaya qoyur-və bunun üçün alqışlanırsaq-özümüzü etibarlı, dünyadakı yerimiz mövzusunda müsbət hiss edərik. Həyat bizə daha dost və zövqlü gəlir. Bu Aslanın inkişafıdır. Şirin kölgəsi riski gözə alıb özünü ortaya qoyduğunda və alqışlanmadığında ortaya çıxan vəziyyətdə Aslan içinə bağlanar və bir daha əsla riskə girməz.İnsanların təsdiqini almaq arzusu ilə özünə tərs düşsə də "insanları məmnun etmə" və nümayiş böhranına düşə. İçinə bağlanma, ümumiyyətlə qürur və ego maniyə gətirib çıxarar. İkinci vəziyyətdə məqsədə xidmət etməyən bir qüvvəyə çevrilir. Romantik əlaqələrində qüruru onu sadə bir şəkildə sevgini istəməkdən ala bilər. Arzuladığı maraq və təsdiqi görməzsə ürəyi qədər qüruru da yaralanır. Öyrənməsi lazım olan; öz daxili problemləri ilə əlaqədar konkret dəlilləri, dürüst, yaradıcı, hesabsız bir şəkildə ortaya qoymaq. Təsdiqlənməkdən müstəqil güvən duyğusunu inkişaf etdirməkdir.

A_V_A_R_A Q_I_Z

 • 24 avqust 2013 13:41
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 200
 • Bal:
{awards}
Oxatan

Həyatın mənasını kəşf etmək - Oxatanın hədəfi budur.Oxatanın düşüncəsi həyatımızın görünürdəki bütün gelişi gözəlliyinin arxasında müdhiş bir nizam olduğuna güvənməkdir. Bu formatın açarını təcrübəylə, araşdırmayla, istəkli olmaqla tapır.Dəyişik düşüncə biçimlərinə açıq qalma ehtiyacında olan Oxatan bunun üçün seçəbiləcəyi üsullardan biri səfərdir. Beləliklə özünün xaricində qalan mədəniyyətlərlə könüllü, açıq qəlpli əlaqələr yaradabilir.Esas düşüncəsi həm daxili, həm də xarici dünyanın üfüqlərini genişlətməkdir. Oxatanın strategiyası, həyatı bir macəra kimi, zəmanət düşünmədən yaşamaq və arxasına saxlanmaqda olduğunun fərqinə vardığı hər fikri könüllü olaraq bir kənara buraxmaqdır.Bu strategiyalar üçün azadlıq zəruridir. Coşğu, macəraçılıq, şən bir ruh - bunlar Oxatanın qaynaqlarıdır. Dərhal uyğunlaşma təmin edə bilər, elastikdir, çətinliklərdən asan qurtula bilir.Bu qaynaqlar Oxatanın eyni zamanda kölgə istiqamətini aşkara çıxardırlar. Pəmbə eynəkləri, həvəsləri və tədbirsizliyi ilə bir çox bataqlığa kör-koranə gedə bilər. Hər şeyi bildiyini sanmaq, qürur, lütufkarlık, həddindən artıq optimizm, boyunu aşma və səhv qiymətləndirmə üzündən Oxatan bir anda tragediyanın bürcünə çevrilə bilər. Digər kölgəsi insan əlaqələrində yaşanan gerçək yaxınlıqdan qaçınmasında yatar.Bir səthində sıçrayaraq irəliləyən bir daş kimi həyatda kayarcasına irəliləyər və ancaq o qədər öYrənir. Öyrənməsi lazım olan; sıxlığı və fokuslanmağı təmin etmək, öyrəndiklərini həzm etmək və özünkü etmək, əlaqələrində özünü ortaya qoymaq, axtarışın zənginliyi və dərinliyini bölüşməkdir.

★✰..BeLieBerKa..✰★

 • 24 avqust 2013 13:25
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
oglaq duzdu....sag ol birdenem....

LeLLi

 • 24 avqust 2013 13:12
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 3223
 • Bal:
{awards}
Oxatan
Həyatın mənasını kəşf etmək - Oxatanın hədəfi budur.Oxatanın düşüncəsi həyatımızın görünürdəki bütün gelişi gözəlliyinin arxasında müdhiş bir nizam olduğuna güvənməkdir. Bu formatın açarını təcrübəylə, araşdırmayla, istəkli olmaqla tapır.Dəyişik düşüncə biçimlərinə açıq qalma ehtiyacında olan Oxatan bunun üçün seçəbiləcəyi üsullardan biri səfərdir. Beləliklə özünün xaricində qalan mədəniyyətlərlə könüllü, açıq qəlpli əlaqələr yaradabilir.Esas düşüncəsi həm daxili, həm də xarici dünyanın üfüqlərini genişlətməkdir. Oxatanın strategiyası, həyatı bir macəra kimi, zəmanət düşünmədən yaşamaq və arxasına saxlanmaqda olduğunun fərqinə vardığı hər fikri könüllü olaraq bir kənara buraxmaqdır.Bu strategiyalar üçün azadlıq zəruridir. Coşğu, macəraçılıq, şən bir ruh - bunlar Oxatanın qaynaqlarıdır. Dərhal uyğunlaşma təmin edə bilər, elastikdir, çətinliklərdən asan qurtula bilir.Bu qaynaqlar Oxatanın eyni zamanda kölgə istiqamətini aşkara çıxardırlar. Pəmbə eynəkləri, həvəsləri və tədbirsizliyi ilə bir çox bataqlığa kör-koranə gedə bilər. Hər şeyi bildiyini sanmaq, qürur, lütufkarlık, həddindən artıq optimizm, boyunu aşma və səhv qiymətləndirmə üzündən Oxatan bir anda tragediyanın bürcünə çevrilə bilər. Digər kölgəsi insan əlaqələrində yaşanan gerçək yaxınlıqdan qaçınmasında yatar.Bir səthində sıçrayaraq irəliləyən bir daş kimi həyatda kayarcasına irəliləyər və ancaq o qədər öYrənir. Öyrənməsi lazım olan; sıxlığı və fokuslanmağı təmin etmək, öyrəndiklərini həzm etmək və özünkü etmək, əlaqələrində özünü ortaya qoymaq, axtarışın zənginliyi və dərinliyini bölüşməkdir.

--------------------

sky_girl

 • 24 avqust 2013 13:10
 • Məqalə: 6
 • Şərh: 995
 • Bal:
{awards}
Tesekkurlerr

♛ღ.ςԿαςτλหßαค.ღ♛

 • 24 avqust 2013 12:54
 • Məqalə: 67
 • Şərh: 6003
 • Bal:
{awards}

ƏKİZLƏR

Heyrət duyğusuna çatmaq - Əkizlərin hədəfi budur. Əkizlər qəbul etmək və özünü müşahidə kimi basa doldurmaq üçün doğulmuşdur. Hər zaman hərəkət halında olmalıdır. Oyanıqlıq ağılli Əkizlərin təməlidir.Mərak etmə, yerində duramamaq, bunlar Əkizlərin qaynaqlarıdır. Fiziki canlılığı ağılda da sürər, bu da ona bir başqa qaynaq təmin edir: öyrənmə, anlama qabiliyyəti. Bu sürətli zehni fəaliyyətlər mühakimə və məntiq gücünə sahib olmağa istiqamətli deyil. Düşünmək deyil, görmək əhəmiyyətlidir. Yalnız dünyaya şahid olmaq istər. Əkizlərin əsas strategiyası təcrübədir. Eyni anda birdən çox həyat yaşamaq onu tənbəllikdən uzaq edər. Digər insanların təcrübələrindən öyrənmək üçün dinlər. Açıq fikirli və gələcəyə gönüllüdür. Məlumatı toplayır, əlaqələr qurur və yayır. Əkizlərin prosesinin həddindən artıq sürətlənməsi onun kölgəsidir. Dadsız gerçəklərlə üz-üzə gəlməyə zorlanırsa məlumatı yenidən düzəldə bilir.Ayrıca çox yayılma, dağılma, əsəbilik və hər şeyin davamlı böhrana çevrildiyi, mənasız, həyəcanlı və qərarsız həyat tərzi də söz mövzusudur. Həddindən artıq yorğunluq, dərinlikdən məhrumluq və nəhayət romantik tükənmə yaşaya bilər. Öyrənməsi lazım olan; dayanıb bir az nəfəs almaq, məhz "ağıl məlumatı" ilə kifayətlənməyə könüldən bir iştirakdan göstərməkdir.

--------------------
(^_*)

-Kralica-

 • 24 avqust 2013 12:44
 • Məqalə: 696
 • Şərh: 8591
 • Bal:
{awards}
Aslan

Özünü ifadə etmək - Aslan hədəfi budur. Daxili vəziyyətinin xarici simvollarını yaratmaq. İsti, özünə inamlı və özünü ifadə edən bir tərzdə dünyaya aid olduğu hissi Aslanın qaynağıdır.Yaradıcılıq, həyat şövqü: sevgi və bəyənmə yığan bir performansın bütün ünsürləri Aslanın qaynaqlarını yaradır.Bütün ənənəvi yaradıcılıq sahələri Aslanın daxili dünyasını çölə çıxarma kanallarıdır . Aktyorluq, rəqs, hekayə anlatma, tərif alveri, hamısı da Aslanın patikasında tapılar. Aslan bilavasitə bir yaradıcı cığırı seçdiyini daha yaxşı anlayar. Səhnədə olmaq, diqqət çəkmək üçün güclü bir istək söz mövzusudur. Strategiyası səmimilik və risk alabilməkdir. Özümünü bu strategiyaya görə ortaya qoyur-və bunun üçün alqışlanırsaq-özümüzü etibarlı, dünyadakı yerimiz mövzusunda müsbət hiss edərik. Həyat bizə daha dost və zövqlü gəlir. Bu Aslanın inkişafıdır. Şirin kölgəsi riski gözə alıb özünü ortaya qoyduğunda və alqışlanmadığında ortaya çıxan vəziyyətdə Aslan içinə bağlanar və bir daha əsla riskə girməz.İnsanların təsdiqini almaq arzusu ilə özünə tərs düşsə də "insanları məmnun etmə" və nümayiş böhranına düşə. İçinə bağlanma, ümumiyyətlə qürur və ego maniyə gətirib çıxarar. İkinci vəziyyətdə məqsədə xidmət etməyən bir qüvvəyə çevrilir. Romantik əlaqələrində qüruru onu sadə bir şəkildə sevgini istəməkdən ala bilər. Arzuladığı maraq və təsdiqi görməzsə ürəyi qədər qüruru da yaralanır. Öyrənməsi lazım olan; öz daxili problemləri ilə əlaqədar konkret dəlilləri, dürüst, yaradıcı, hesabsız bir şəkildə ortaya qoymaq. Təsdiqlənməkdən müstəqil güvən duyğusunu inkişaf etdirməkdir.

--------------------
ღ★Damla★ღ

 • 24 avqust 2013 12:10
 • Məqalə: 213
 • Şərh: 3896
 • Bal:
{awards}
Xərçəng

Qüsursuz həssaslıq - Xərçəngin hədəfi budur.Her detalı hiss etmək, həyatın uyumsuzluğunu görmək, hər şeyə baxmayaraq həyatın təqdim etdiyi hər şeyi sevmək, qəbul etmək və ona güvənmək. Bütün bunlar Xərçəngin mövzularıdır. Duyğuların lisanını çox axıcı bir şəkildə danışması, daxili dünyasının zənginliyi Xərçəngin qaynaqlarıdır. Xərçəngdə, subyektivlik və romantik sıxlıq sonuna qədər açıqdır. Strategiyası qorunmaqdır. Xərçəng qabığında saxlanıb və ya içinə qapanıb güc toplayaraq bu daxili proseslərini qorumaq məcburiyyətindədir.Şəfqət və maraq Xərçəngin özünü qoruma üstünlüklərindən daha güclü özəlliklərdir.Anaçlık, qoruyucu olmaq, köməkçi olmaq sevginin etibarlı bir növüdür. Radikal bir özünü qoruma, güvenli sevgi əvvəllər yaxşıdır, amma bir müddət sonra Xərçəngin cəsarətini toplayıb qabığından çıxması-başqa bir sözlə, həqiqətən sevmə cəsarətini tapması-lazımdır. Belə olduqda aktiv olaraq dünyayla bütünləşir. Əvvəl öz ruhunun sisli diyarlarını araşdırmaq üçün istifadə etməsi lazım olan incəlikli baxım müddətini-yaxşılaşdırıcı, köməkçi ve rahatlatıcı rollarını-dünyaya paylaşar.Anaçlık Xərçəngin ən yüksək ifadə forması-eyni zamanda kölgəsidir. Əlaqədə olduğu insanlardakı həssaslığı və kədəri özünə çəkərək onların özlərini güvəndə hiss etmələrini təmin edər.Üstləndiyi analıq rolunun nəticəsində özünü, ehtiyaclarını və fırtınalı daxili dünyasını bağışlayıcılıq və anlayışlılıq pərdəsi ilə örtə bilər.Diyər tərəfdən təhlükəsizlik üçün gelişdirdiyi müdafiə etmələr inkişafının qarşısını kəsər. Öyrənməsi lazım olan; qabığından sıyrılmaq, açılabilmək, güvənmək və sevgi üçün riskə girməkdir.

Nara huseynova

 • 24 avqust 2013 11:31
 • Məqalə: 21
 • Şərh: 2358
 • Bal:
{awards}
TeWekkurler....

✵Дорогой✵

 • 24 avqust 2013 11:30
 • Məqalə: 732
 • Şərh: 7130
 • Bal:
{awards}
TEWEKKURLER

ShคмKiʀKค

 • 24 avqust 2013 11:19
 • Məqalə: 74
 • Şərh: 5547
 • Bal:
{awards}
twkler oglak........

^^Nazlı Şeytan^^

 • 24 avqust 2013 11:14
 • Məqalə: 254
 • Şərh: 8532
 • Bal:
{awards}
TƏRƏZİ

Uyğunlaşma - Tərəzinin hədəfi budur.Hər sağlam Tərəzi davranışının altında-şüurlu və ya şüursuz-sakitləşmək məqsədi yatar. Gərginliyi atmaq, ortamı tapmaq, sinirləri yatırmaq üçün Tərəzi addım-addım hədəfə doğru hərəkətə keçər. Tərəzinin qaynağı paradoks və iqlimə qarşı yüksək toleransıdır.Bütün bütünlər bir-birini tamamlayan yarımlardan meydana gəldiyinin şüurunda olmasıdır. Tərəzi hər mövzunun iki istiqamətini də ölçər.Qarışıq fəlsəfələr, əleyhdar variantların hamısını qəbul edər. Ortamı axtarar və tarazlığı orada tapar.Münasibətlər bu bürcün özünü inkişaf etdirdiyi sahələrdir. Bu sahədəki strategiyası nəzakətlilikdir. Nəzakətlilik bir başqasını necə təsir etdiyimizin algısıyla qismən hərəkətəerimizi nizamlama qabiliyyətidir ve tərəzi bu hünərlə doludur. Ehtiyatların və strategiyalarının çarpıtılmasıyla Tərəzidən kölgə istiqaməti ortaya çıxar.Ağıl ucsuz bucaqsızdır, iki ehtimalı saxlaya bilər. Ancaq həyat daha qarşı genişdir. Tərəzi, gündəlik həyatda yol ayrıcına gəldiyində seçki etmək məcburiyyətində qalır. Ikiləmə olan xoşgörüşü rənksizliyə və qərarsızlığa çevrilə bilər. Tərəzi əlaqədə saxta bir şirinlik, səbir və itaətlilik maskası altında öz gücünü tamamilə basdırma bahasına, xoşbəxt bir uyğunlaşma görünüşü yarada bilir.Öz ehtiyaclarının izini itirəcək qədər bir başqasının dünyagörüşünü anlayıb mənimsəyə bilir.Öyrənməsi lazım olan; öz özünə güzəşt vermədən fərdi xüsusiyyətlərindən güzəşt verməkdir

Oguzhan Koc

 • 24 avqust 2013 11:05
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 258
 • Bal:
{awards}
BUGA---Dincliyi tapmaq və onu qorumaq...TEWEKKURLER

--------------------
♥♥♥♥♥forever directioner♥♥♥♥ I love yoy louis tomlinson♥♥♥♥

pessimistka hebibe

 • 24 avqust 2013 10:46
 • Məqalə: 8
 • Şərh: 5507
 • Bal:
{awards}
hmmmmmmm...TEWEKKURLER

sebishkaa

 • 24 avqust 2013 10:36
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 1144
 • Bal:
{awards}
Aslan
Özünü ifadə etmək - Aslan hədəfi budur. Daxili vəziyyətinin xarici simvollarını yaratmaq. İsti, özünə inamlı və özünü ifadə edən bir tərzdə dünyaya aid olduğu hissi Aslanın qaynağıdır.Yaradıcılıq, həyat şövqü: sevgi və bəyənmə yığan bir performansın bütün ünsürləri Aslanın qaynaqlarını yaradır.Bütün ənənəvi yaradıcılıq sahələri Aslanın daxili dünyasını çölə çıxarma kanallarıdır . Aktyorluq, rəqs, hekayə anlatma, tərif alveri, hamısı da Aslanın patikasında tapılar. Aslan bilavasitə bir yaradıcı cığırı seçdiyini daha yaxşı anlayar. Səhnədə olmaq, diqqət çəkmək üçün güclü bir istək söz mövzusudur. Strategiyası səmimilik və risk alabilməkdir. Özümünü bu strategiyaya görə ortaya qoyur-və bunun üçün alqışlanırsaq-özümüzü etibarlı, dünyadakı yerimiz mövzusunda müsbət hiss edərik. Həyat bizə daha dost və zövqlü gəlir. Bu Aslanın inkişafıdır. Şirin kölgəsi riski gözə alıb özünü ortaya qoyduğunda və alqışlanmadığında ortaya çıxan vəziyyətdə Aslan içinə bağlanar və bir daha əsla riskə girməz.İnsanların təsdiqini almaq arzusu ilə özünə tərs düşsə də "insanları məmnun etmə" və nümayiş böhranına düşə. İçinə bağlanma, ümumiyyətlə qürur və ego maniyə gətirib çıxarar. İkinci vəziyyətdə məqsədə xidmət etməyən bir qüvvəyə çevrilir. Romantik əlaqələrində qüruru onu sadə bir şəkildə sevgini istəməkdən ala bilər. Arzuladığı maraq və təsdiqi görməzsə ürəyi qədər qüruru da yaralanır. Öyrənməsi lazım olan; öz daxili problemləri ilə əlaqədar konkret dəlilləri, dürüst, yaradıcı, hesabsız bir şəkildə ortaya qoymaq. Təsdiqlənməkdən müstəqil güvən duyğusunu inkişaf etdirməkdir.

Nazi_Odi

 • 24 avqust 2013 10:28
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 5418
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler melumata gore (TEREZI)

۞(S)pea(R)۞

 • 24 avqust 2013 10:13
 • Məqalə: 73
 • Şərh: 2055
 • Bal:
{awards}
Tesekkurler...!

--------------------
1 milyon abune ^_^

_♕Röya♕_

 • 24 avqust 2013 10:08
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26422
 • Bal:
{awards}
tamam duz ıdı twk
ekızler )

KymaR_

 • 24 avqust 2013 09:59
 • Məqalə: 19
 • Şərh: 497
 • Bal:
{awards}
Eqreb tesekkurlerr

--------------------
.................

^Peri MaSali^

 • 24 avqust 2013 09:49
 • Məqalə: 42
 • Şərh: 3881
 • Bal:
{awards}
EKIZLER

Heyrət duyğusuna çatmaq - Əkizlərin hədəfi budur. Əkizlər qəbul etmək və özünü müşahidə kimi basa doldurmaq üçün doğulmuşdur. Hər zaman hərəkət halında olmalıdır. Oyanıqlıq ağılli Əkizlərin təməlidir.Mərak etmə, yerində duramamaq, bunlar Əkizlərin qaynaqlarıdır. Fiziki canlılığı ağılda da sürər, bu da ona bir başqa qaynaq təmin edir: öyrənmə, anlama qabiliyyəti. Bu sürətli zehni fəaliyyətlər mühakimə və məntiq gücünə sahib olmağa istiqamətli deyil. Düşünmək deyil, görmək əhəmiyyətlidir. Yalnız dünyaya şahid olmaq istər. Əkizlərin əsas strategiyası təcrübədir. Eyni anda birdən çox həyat yaşamaq onu tənbəllikdən uzaq edər. Digər insanların təcrübələrindən öyrənmək üçün dinlər. Açıq fikirli və gələcəyə gönüllüdür. Məlumatı toplayır, əlaqələr qurur və yayır. Əkizlərin prosesinin həddindən artıq sürətlənməsi onun kölgəsidir. Dadsız gerçəklərlə üz-üzə gəlməyə zorlanırsa məlumatı yenidən düzəldə bilir.Ayrıca çox yayılma, dağılma, əsəbilik və hər şeyin davamlı böhrana çevrildiyi, mənasız, həyəcanlı və qərarsız həyat tərzi də söz mövzusudur. Həddindən artıq yorğunluq, dərinlikdən məhrumluq və nəhayət romantik tükənmə yaşaya bilər. Öyrənməsi lazım olan; dayanıb bir az nəfəs almaq, məhz "ağıl məlumatı" ilə kifayətlənməyə könüldən bir iştirakdan göstərməkdir.

<< ƏvvəlkiSonraki >>
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 5
Qonaqlar: 50
Cəmi: 79

 

Top 10 Müəllif

The Shield
Xəbərləri: 56
Cəmi: 490
 
aytc.sza
Xəbərləri: 53
Cəmi: 221
 
Darling
Xəbərləri: 20
Cəmi: 996
 
Poine♔
Xəbərləri: 19
Cəmi: 109
 
..::Kitty::..
Xəbərləri: 13
Cəmi: 43
 
poetry
Xəbərləri: 8
Cəmi: 12
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 6
Cəmi: 371
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 6
Cəmi: 149
 
Limon qoxusu
Xəbərləri: 5
Cəmi: 237
 
_Qismet_
Xəbərləri: 4
Cəmi: 828
 
 
{slinks}