Illuminati nədir?

 


Deyilənə görə, əslində dünyanı idarə edənlər elə onlardır.
Hamımız onların haqqında çoxsaylı miflər, əfsanələr eşitmişik.
Söhbət dünyanın ən sirli və əcaib təriqətlərindən, gizli təşkilatlardan gedir.
Dünyanı idarə etdiyi iddia olunan ən sirli qurumlar hansılardı?
Onların məqsədləri nədir?
Necə yaranıblar?
Bu sirli təriqətlər nə qədər insanı birləşdirir?

Masonluq

“Mason” kəlməsi "bənna", “daş ustası” mənasını verir. Başlanğıcda mason qrupları həqiqi masonlardan, yəni daş ustalarından ibarət idi. Amma sonradan hələ də məlum olmayan səbəblərdən qruplara daş ustası olmayan insanlar da daxil oldu və onlara da “Azad və qəbul edilmiş mason” (freemason) deyildi.

Masonluğun hazırki sistematik idarə üsulunun 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəlində yarandığı bildirilir. Bu, bir növ “Qardaşlıq” qruplaşmasıydı.
“Azad və qəbul edilmiş masonlar” hazırda dünyanın bir çox ölkəsində yayılıb və 5 milyon üzvü var. Sadəcə İngiltərə, İsveçrə və İrlandiyada 480 min, ABŞ-da isə 2 milyon üzvü olduğu deyilir.

Masonların gizli sirləri:

Masonların ən dəyərli simvolizmi və spesifik xüsusiyyəti sirr və gizlilikdir. Masonluqda simvollardan biri də rituallara dərindən yiyələnmək, onları yaymaq və uzunömürlülüyünü saxlamaqdır.
Bundan başqa, xüsusi mason kəlmələri, işarələri də mövcuddur, hansılar ki onlar bunu öz aralarındakı sirri qoumaq üçün şifrəli dil olaraq da istifadə edirlər.


Mason təriqətləri


İllüminati

İlluminati özü bildirir ki,bu təriqət 1776-cı ildə Almaniyanın Münhen şəhərində Adam Veişaupt adlı bir hüquq professoru və Baron fon Knigge tərəfindən yaradılıb.
İllüminati, “nurlanmış, ziyalanmış, savadlanmış, maariflənmiş, elmli” mənalarını verir. Bu qrupun məqsədi cəhalətlə, təzyiqlə və kilsə ehkamları ilə mübarizə aparmaqdır. (Əlbətdə ki, bu onların cəmiyyətdə özləri haqda formalaşmasını istədikləri bir fikirdir.)
Əvvəlcə əsl məqsədləri dini düşüncələrdən uzaq olmaq, Allahın qanunlarını qəbul etmədən düşünmək, nyutonçu pozitiv düşüncəni aktivləşdirmək idi. Sonralar isə gizli siyasi məqsədlər də güdülməyə başlandı. İllüminati dünya siyasət tarixində və bəlkə də üzərində ən çox gizlilik nəzəriyyəsi olan qrup halına gəldi.

İllüminati təriqətinin yaradılması haqda başqa fikirlər də mövcuddur. Belə ki, İlluminatinin meydana gəlməsinin əsl məqsədi barədə bunları da deyirlər: “Kilsənin düşüncə tərzinə və əsl məqsədlərinə böyük antipatiyası olan Qalileo Qaliley bir qrup yaradaraq, din ehkamları ilə mübarizə aparmaq üçün parlaq və zəkalı gəncləri, həddən artıq ağıllı insanları bir yerə toplayıb, onlara azadlığın, azad düşüncənin, maariflənmənin faydasını başa salmağa çalışıb. 1774-cü ildə Mason olan Veişaupt bu əməllərin masonluq içərisində də olduğunu bilsə də masonluğun fəlsəfəsinin daha çox siyasət üzərində qurulduğunu görürdü. Bundan başqa, o, Almaniyada böyük təsirə sahib olan kilsə hegemonluğuna son vermək qərarına gəldi. Elə bu məqsədlə də 1776-cı ildə özü kimi düşünən 11 insanla bərabər “İllüminati”ni qurdu."

Opus Dei

Opus Dei, 1928-ci ildə Madriddə adi bir keşiş olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tərəfində qurulan ispan əsilli bir təşkilatdır.
Katolikliyə sadiq, inancları və iş-güc sahibi olan insanları bir yerə toplayaraq Papaya Vatikandan kənarda dəstək olacaq bir qrup yaradıldı. Bu qrupa yaxşı təlim keçmiş, elit insanlar qəbul edildi. Bu günə kimi də "Opus Dei" Vatikanda ən görkəmli ordenlərdən biri hesab edilir.
Fəaliyyət demək olar ki tamamilə gizli olan Opus Deinin bütün üzvləri katolikdirlər. Bundan başqa, bu ordendə hər ölkəyə görə cavabdeh olan Kardinallar var. Onlara görə, Papa şəxsiyyəti Kilsədən də üstündür. Düşüncələrinə görə, Papa Tanrı Krallığının müqəddəs öndəridir. Belə bir mərtəbəyə yüksələ bilən insan isə əlbəttə, hamıdan üstün bir insandır.
Elə bu düşüncələrlə də təriqət üçün kilsənin ikinci plana düşdüyü görünməkdədir.
Məlum olanlar: 2,8 milyard dollar sərvəti, 15 universiteti, 97 təlim məktəbi, 36 ibtidai məktəbi olan Opus Dei ilə bağlı indiyə kimi bir çox mübahisələr olub. İndiyə kimi onların barəsində müxtəlif fikirlər səslənsə də təriqət bunların heç birinə aydınlıq gətirməyib.

Quru kəllə və sümüklər
Bu təriqət Nyu-Havendeki Yale universitetində 1832-ci ildə Vilyam H.Rasselin başçılığı ilə bir qrup tələbə tərəfindən qurulub. Bu təşkilata girmək heç də asan deyil.
Quru kəllə və sümüklər” təriqəti Yalenin digər gizli qurumları ("Fərman və Açar", "Kitab və İlan", "Qurd Başı", "Eliyahu və Berzelius") arasında ən qədimi hesab olunur. Bu universitetin son kurslarındakı tələbələrindən hər il sadəcə 15 insan təşkilata daxil ola bilir.

Hədəf: "Yeni Dünya Nizamı"
"Quru kəllə və sümüklər"in üzərinə qoyulan ən əsas vəzifə, buradakıların ən böyük hədəfləri Yeni dünya nizamını gerçəkləşdirməkdir. Təriqətə qatılanları da bu hədəfə uyğun olaraq təlimləndirirlər. 1898-ci ilə qədər ABŞ-ın rəsmi rəhbərliyi üzərində sadəcə bir qədər təsir imkanları var idi. Lakin bu tarixdən etibarən birbaşa olaraq Ağ Evi idarə edənlərdən oldular və artıq bu mason qurumunun nüfuzlu ailələrindən də ABŞ prezidentləri çıxdı. "Quru kəllə və sümüklər"in ABŞ prezidenti olmuş sonuncu nümayəndəsi Corc Buşdur. Təriqət dünyanın ən zəngin insanlarına yetişməyə çalışır. Rəhbərliyindəkilərin yəhudi əsilli olması zəruri qanundur.
“Quru kəllə və sümüklər”dəkilərin digər masonlara nisbətən Amerikada daha çox yayıldığı və təsir gücünün olduğu da bildirilir.

Trilateral Komissiya

Bu 1973-cü ildə 3 yəhudi mason Devid Rokfeller, Henri Kissencer və Zbiqnev Bzejinski tərəfindən qurulmuş gizli bir təşkilatdır.

"Trilateral Komissiya" təriqətinin məqsədi:
Bu təşkilat toxumları ABŞ-da cücərən “Yeni dünya quruluşu” fikrini dünyaya, ilk növbədə Şimali Amerika, Avropa və Yaponiyaya daha yaxşı yaya bilmək üçün qurulub.

Hazırki şüarları:"Tək dünya dövləti qurulsa, masonlar bütün dünyanı təsiri altına tam alsalar, ideal piramida birləşəcək!"
Bzejinski 1973-1976-cı illər arasında rəhbərlikdə olub. Təriqətin simvolu su şəklindədir. Belə ki, Yer kürəsinin üç tərəfindən su axını birləşmək üçün eyni səmtə axır, lakin hələ birləşməyiblər. Bunları birləşdirən tək və çox böyük üçbucaq meydana çıxır. Üçbucaqların hər biri trilateralın üç tərəfini göstərir. Üçbucaqlar həm də "Böyük qızıl piramida"nın simvoludur. Böyük piramidanın birləşməmiş olması onu göstərir ki, hələ tək dünya dövləti qurulmayıb, hələ dünyada özlərinə ram edə bilmədikləri dövlətlər var.

Bogema klubu
1872-ci ildə qurulub. Təriqətin əsas üzvləri ABŞ-ın qərbindəki elit təbəqədir. ABŞ-da Respublikaçı prezidentlər və prezidentliyə namizədlərin hamısı bu təşkilatın üzvüdür və hamısı "Dünyanı öz hakimiyyəti altında birləşdirəcək ulu yəhudi krallığı"nın qurulması üçün var gücləri ilə çalışacaqlarına (bayquşa) and içirlər.
Həlledici fəaliyyətləri son dərəcə gizli olan bu təşkilatın aşkara çıxmasına ABŞ dövlət gücləri mane olur. Bununla yanaşı, həm də aşkardırlar. Belə ki, şəhər mərkəzlərindəki evlərdə eyni anda yüzlərlə insanı həftə sonu bir araya gətirə bilirlər. Lakin bu aşkarlığa heç bir sadə amerikalı müdaxilə edib oradakı gizlilikləri aşkarlamağa cəsarət edə bilməz. Özlərinin də dedikləri kimi, "aşkarlıqdakı gizlilik" ilə hərəkət edirlər.
ABŞ-ın hər əyalətində izləri var. Simvolları bayquşdur. Rituallarda bayquşa itaət edirlər və bayquş motivindən istifadə edirlər.
Bogema klubu həm çox zəngin, həm də əsas nöqtələrdə elitarların olduğu daha üstün və daha çox gizli bir klubdur. 1000-ə yaxın ABŞ elitarı intensiv olaraq həftə sonu Kaliforniyada və ya digər əyalətlərdəki iri həyətyanı sahəsi olan evlərdə toplanıb, tədbirlər keçirirlər. Eyni zamanda başqa rituallara da əməl edirlər.


Əlbətdə ki, bunlar yalnız masonluğun bir neçə qurumu barədə bilinən qısa məlumatlardır. Amma bu qurumardan başqa Bohemian, Bilderberg, Roma klubu, Malta klubu, Starford, Davos qrupu və s. də vardır ki, əslində hamısının son məqsədi Böyük Pramidanı quraraq bütün qeyri-yəhudiləri (onların təbirincə desək qeyri-insanları) Ümumdünya Yəhudi Krallığının köləsi etməkdir.

Həmdə xatirladim ki; Nə vaxt Illuminati istəyinə çatiqda göz pirmaidanin üstünə qoyulacaq. Və bundan sonra sadəcə illuminati dünyayi idarə edəcək! Əyər bizlər gözümüzü açib bir şeylər eləməsək. Çalişin başqalarinada göstərin bu məqaləni.Geri dön

✰SLαTKαyα ŞεyTαηKα✰

 • 9 sentyabr 2013 15:49
 • Məqalə: 985
 • Şərh: 11599
 • Bal:
MeqaLeye göre TeşekkürLer=)


Quru kəllə və sümüklərBu təriqət Nyu-Havendeki Yale universitetində 1832-ci ildə Vilyam H.Rasselin başçılığı ilə bir qrup tələbə tərəfindən qurulub. Bu təşkilata girmək heç də asan deyil.“Quru kəllə və sümüklər” təriqəti Yalenin digər gizli qurumları ("Fərman və Açar", "Kitab və İlan", "Qurd Başı", "Eliyahu və Berzelius") arasında ən qədimi hesab olunur. Bu universitetin son kurslarındakı tələbələrindən hər il sadəcə 15 insan təşkilata daxil ola bilir.

--------------------

Banned456

 • 7 sentyabr 2013 18:33
 • Məqalə: 638
 • Şərh: 24924
 • Bal:
{awards}
TeşekkürLer=)

ღLovelyღ

 • 3 sentyabr 2013 18:25
 • Məqalə: 491
 • Şərh: 5232
 • Bal:
{awards}
Diqqət! yazını oxumaq hüququnuz yoxdur. Zəhmət olmasa QEYDİYYATDAN keçin

_♕Röya♕_

 • 3 sentyabr 2013 14:26
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26544
 • Bal:
{awards}
tesekkur edırem

^^KuKuLKa^^

 • 3 sentyabr 2013 02:47
 • Məqalə: 771
 • Şərh: 11386
 • Bal:
{awards}
xebere gore tsk

--------------------

pessimistka hebibe

 • 1 sentyabr 2013 17:50
 • Məqalə: 8
 • Şərh: 5507
 • Bal:
{awards}
Melumatim vardiiii...dahada artdi Tewekkurlerrr

.::Fidaw::.

 • 1 sentyabr 2013 12:52
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 1062
 • Bal:
{awards}
xebere gore tsk

so_sad

 • 1 sentyabr 2013 11:29
 • Məqalə: 1412
 • Şərh: 12509
 • Bal:
{awards}
xebere gore sag olun

Zehra Awiqi

 • 1 sentyabr 2013 07:48
 • Məqalə: 39
 • Şərh: 2948
 • Bal:
{awards}
Масонларıн гизли сирлəри:
Масонларıн əн дəыəрли символизми вə спесифик хüсусиыыəти сирр вə гизлиликдир. Масонлуяда символлардан бири дə ритуаллара дəриндəн ыиыəлəнмəк, онларı яымая вə узунöмüрлüлüыüнü сахламаядıр.
Бундан баşяа, хüсуси масон кəлмəлəри, иşарəлəри дə мöвцуддур, хансıлар ки онлар буну öз араларıндакı сирри яоумая üçüн şифрəли дил оларая да истифадə едирлəр.

--------------------
http:// [?] Загрузить с интернета:

^^KuKuLKa^^

 • 1 sentyabr 2013 01:26
 • Məqalə: 771
 • Şərh: 11386
 • Bal:
{awards}
Maragli melumat idi Cox sagol..

--------------------

classic_guiter_girl

 • 1 sentyabr 2013 00:40
 • Məqalə: 37
 • Şərh: 5440
 • Bal:
{awards}
tewekkurlerr

Masal perisi

 • 31 avqust 2013 22:20
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 21
 • Bal:
{awards}
maraqli melumata gore tewekkurler

Xanim Zehra

 • 31 avqust 2013 21:43
 • Məqalə: 19
 • Şərh: 3238
 • Bal:
{awards}
Melumata gore cox saolun men bu meqaleni odnoda ve facede paylasaram.

★CiM_BoM★

 • 31 avqust 2013 21:29
 • Məqalə: 7
 • Şərh: 1113
 • Bal:
{awards}
xmm tewekkurler bu haqqda muelumatim varr

--------------------

Elza Hüseynli

 • 31 avqust 2013 21:17
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 6076
 • Bal:
{awards}
Tewekkurlerrrrrrrrr

✰Dгeaм✰

 • 31 avqust 2013 21:10
 • Məqalə: 704
 • Şərh: 15640
 • Bal:
{awards}
Menim elimden gelseydi nese butun illuminatini mehv ederdim,amma elimden gelen iw deyil

VitamiN_Ka

 • 31 avqust 2013 21:08
 • Məqalə: 160
 • Şərh: 2060
 • Bal:
{awards}
Hə bilirdim Çoxda qorxuram olardan.Deyirlərki Acun Ilıcalı da massondur.Görəsən düzdür? belay

--------------------

★Angelocka★

 • 31 avqust 2013 21:04
 • Məqalə: 118
 • Şərh: 8772
 • Bal:
{awards}
hee esitmisem masonlar haqqinda....dunyani alib gedirler...Allah ozu komek olsun

--------------------
Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.

LeLLi

 • 31 avqust 2013 20:27
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 3223
 • Bal:
{awards}
Teşekkürler melumatım var idi :)

--------------------

★SlaDkaya ciciwKa★

 • 31 avqust 2013 19:59
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 912
 • Bal:
{awards}
Maragli melumat idi Cox sagol..

--------------------
Öyünecek Tipim Yok Ama ;
Çoğu Erkeğin İsteyipte Beceremediği ,

Anadan Gelmiş DELİKANLILIĞIM Var ALLAH'a Şükür . . !

Galatasaray Fanati

 • 31 avqust 2013 19:45
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 384
 • Bal:
{awards}
tekler amma oxumadim ey sora oxuyaram

Nazi_Odi

 • 31 avqust 2013 19:11
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 5418
 • Bal:
{awards}
Bilirdim Iluminati haggda amma yene de twk

-chanel-

 • 31 avqust 2013 18:50
 • Məqalə: 136
 • Şərh: 6136
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler...................!

_♕Röya♕_

 • 31 avqust 2013 18:36
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26544
 • Bal:
{awards}
tesekkur cox maraqlı oldu

romantik_awk

 • 31 avqust 2013 18:27
 • Məqalə: 35
 • Şərh: 3237
 • Bal:
{awards}
hamsini coxdan oxumuwam yenede twler

--------------------

Optimistka Ilicka

 • 31 avqust 2013 18:24
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 696
 • Bal:
{awards}
XEBERE GORE TEWEKKURLER

--------------------
UzUm GuLe BIlEr IcIMi KIm BiLE bIlERki?!?!

''Niye uzgunsen?''- sualina cavab axtarmaqdan ve bunu gizletmek uchun gulumsemekden yorulmusham

ღ★Damla★ღ

 • 31 avqust 2013 18:23
 • Məqalə: 213
 • Şərh: 3896
 • Bal:
{awards}
he bu videonu bugun izledimmm no

Sudan Bikmis Balik

 • 31 avqust 2013 18:10
 • Məqalə: 38
 • Şərh: 562
 • Bal:
{awards}
Bu haqda melumatim var... mende bu haqda internetden cox mnaraqlanmisam... cox sagolun melumata gore...

elvin rahimov

 • 31 avqust 2013 18:04
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 398
 • Bal:
{awards}
Mene de cox maraqlidi bunlar gelin bu meqaleleri basqa yerlerde de göstererek mes: facebookda ve ya basqa yerlerde de paylasa ok

--------------------
Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin.
Möminsinizə üstün olacaqsiniz!

♛ღ.ςԿαςτλหßαค.ღ♛

 • 31 avqust 2013 17:57
 • Məqalə: 67
 • Şərh: 6003
 • Bal:
{awards}
tewekkurler oxumusam

--------------------
(^_*)
<< ƏvvəlkiSonraki >>
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 24
Cəmi: 71

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 576
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}