Satanizim nədir?

 
Satanizim nədir?Xüsusi olaraq Xristianlığa ümumiyyətlə də bütün dinlərə qarşı alternativ din olaraq ortaya çıxan keçmişi olduqca köhnəyə dayanmasına baxmayaraq yaxın zamandan etibarən yeni bir din mahiyyətinə bürünən əhəmiyyətli bir hərəkətdir.

Söz olaraq şeytana inanma , tanrı deyə tapınma mənasını verən satanizm; şeytana tapınma fəaliyyəti adı altında yəhudi-Xristian ənənəsinə Yəhudi - Hırıstiyan din tahakkümüne və xüsusilə də Xristianlığa qarşı başladılan bir reaksiyanın adı olmuşdur. Buna Müasir Etiraz Hərəkəti deməkdə mümkündür. Bu hərəkət başda Xrısitiyanlık olmak üzrə bütün dinlərə və dinlərin ortaya qoymuş olduğu müqəddəs dəyərlərə qarşı bir başqaldırığı təmsil edir . Bu səbəbdən , başda İngiltərə , Fransa, və Almaniya olmaq üzrə bəzi Avropa ölkələrində xüsusiyyətlədə Amerika 'da ortaya çıxan , oradan digər ölkələrə yayılan Satanizm; Şeytanın ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti olan müxalifət və başkaldırıyı əsas götürərək dinin və dini olan hər şeyin qarşısında, lakin şeytanın və onun təmsil etdiyi şeyin yanında iştirak etmə hərəkətidir. Müasir Satanizm ABŞ 'li Macar əslli Anton Szandor Lavey tərəfindən qurulan Şeytanın Kilsəsi ilə ortaya çıxıb şəkillənmişdir.

Satanizm ' in inanc ibadət və əxlaq anlayışını Edilməsi lazım olanlar və edilməməsi lazım olanlar olaraq ikiyə ayırıb araşdıra bilərik. Satanizm də inancları 21 Satanist nöqtə, 9 böyük qadağan və 9 məlumat olaraq ələ ala bilərik.

21 Satanist Nöqtə
The Dark Book of Satan adlı əsərdə satanistlərin həyatı necə anlamalır lazım olduğu və digər fərdlərlə əlaqələrini təşkil edən iyirmi bir satanist nöqtə bunlardır;

- Gücünü itirməmək üçün zəif və aciz ( xaraktersiz , şəxsiyyətsiz) olanlara hörmət göstərmə
- İçində müvəffəqiyyət yatdığı üçün gücünü hər vaxt sına
- Xoşbəxtliyi barışda deyil zəfərdə axtar
-Uzun davamlı dinlən çox istirahətlərini qısa tut
- Yeni bir şey yaradacaqsansa köhnəni tamamilə yox et
- Ölümünü görə bilməyəcəyin heç bir şeyi çox çox sevmə
- Quruluşu Qumun üzərinə deyil qayanın üzərinə tik ... Çünki quruluş yalnız bu gün ya da dünən üçün deyil hər vaxt üçündür .
-Hər vaxt, edilməmişi kəşf etmək üçün daha çox çalış
- Boyun əyməkdənsə öl
- Dəmirçilik ölümün qılıncını işləmək xaricində heç bir sanatsal dəyərə sahib deyil. Çünki ölüm gətirən qılınc bir sənət şah əsəridir .
- Hər şey əsasdanda müvəffəqiyyəti əldə etmək üçün əvvəl özün üstünə çıx (özünü aşmağı öyrən)
- Yaşayanların qanı yeni bir toxum yaratmaq üçün yaxşı bir gübrədir .
- Kurukafadan ibarət piramidaların üzərində dayanan adam, daha uzaqları görə bilər
-Sevgini bir kənara atma, lakin onu hər vaxt təhdid et çünki o bir saxtakardır .
- Bütün böyük olan şeylər acı üzərinə qurulmuşdur.
- Ən qabaqda olmaqdan çox ən üst də olmağa çalış, çünki böyüklük orada yatar.
- Daha əvvəldən yaradılmış maneələri yox etmək üçün təzə və güclü bir külək kimi gəl .
- Burax sevgi , həyatında bir məqsəd olsun, amma ən böyük hədəfin böyüklük olsun
- Kişi xaricində heç bir şey gözəl deyil amma bütün hər şeydən gözəl olan qadındır.
- Gücü maneə törətdiyi üçün bütün aldanma və yalanları rədd et .

SATANİZMİN DOQQUZ BÖYÜK GÜNAHI
Satanizm digər bütün dinlərə qarşı çıxaraq günahı rədd edərkən özüdə edilməsini qadağan etdiyi qaydalar qoymuşdur. Satanizm ' də ki 9 böyük qadağan bunlardır;

1 - Axmaqlıq (Stupitiy)


Satanist günahların ilki axmaqlıqdır. Axmaqlar acı -ağrını duymazlar. Satanistlər həyatın tələlərlə dolu olduğunu söyləyərək tələlərə düşməmək və axmaq olmamaq üçün səy göstərilməsi lazım olduğunu müdafiə edər

2 - OLMADIĞIN KİMİ GÖRÜNMƏK (Preteniousness)

Boş lovğalanmaların narahat edici bir şey olduğunu söyləyərlər və Lesser Magic ' en kardinal qaydalarına xitab etmədiyini bildirilər3 - Solipsizm


Satanizm ' e görə başqalarına qarşı davranışlarını dengelemek lazımdır. Çünki qarşıdakı adam sənin istədiyin kimi olmaz yəni sənə ayaq uyduramayabilir. Bu səbəbdən ötəri Satanizm, adam sənə necə davranırsa adamın da ona elə davranmasını nəsihət edər və asanlıqla yanılmaya düşülə biləcəyini bu səbəblə hər an diqqətli olmaq lazım olduğunu bildirər.

4 - ÖZÜNÜ ALDATMAQ ( Self - Decient)


Satanistlər üçün ən böyük Kardinal günahlardan biridə özünü aldatmasıdır. Qarşındakı kəslərə hər hansı bir səbəbdən ötəri (tabu , ön mühakimə , xarici təzyiq vs ) olmamasına baxmayaraq böyüklük yaraşdırıb hörmət göstərməyi istəməzlər. Satanizm üçün əsl olan fərdi çıxardır və müqəddəs olan fərdin yalnız özüdür.

5 - Sürüyə uyğun gəlmək ( Herd Conformity)


Bir adamın digər bir adamın istəklərini yerinə gətirə bilməsi ona bir çıxar təmin etməsi ön şərtinə bağlıdır. Əks halda bir çox adamın istəklərinə uymaq onu kölələşdirər. BU səbəblə kölə olmaqdansa ağıllı bir əfəndi seçməlidir.

6 - Perpektif əskikliyi ( Lack Of Perspektive)


Satanizm yaşayaraq hər gün tarix yazıldığını bu müddətdə perspektiv əskikliyinin böyük ağrıları da özü ilə gətirəcəyini bildirər . Bu səbəblə hər vaxt geniş tarixi və ictimai faktları görmək lazımdır. Sürüyə uyğun gəlmək azadlığı məhdudlaşdırar.

7 - ORTADOKSLARI UNUTMAMAQ ( Forgetfulness)

Daha əvvəl var olan və cəmiyyət tərəfindən dedilen və ya fərd tərəfindən dedilen şeylərin yeni bir görünüş altında və fərqli bir şeymiş kimi təqdim edilməsi ehtimalına qarşı diqqətli olmaq lazım olduğunu əksinə davranışın günah olacağına inanarlar.

8 - Conterproductive pride

Satanizm 'en qaydas əgər sizin üçün faydası varsa edin dır. Lakin sizin aleyhinizeyse və küncə sıxışdığınızda tək çıxış təəssüf edirəm bir səhv etdim, kaş ki razılaşa bilsək demək isə bunu edin. Lakin sonra təkrar sınamaq lazım olduğunu bildirər. Yəni fərdi çıxarın üçün hər şeyi edin.

9 - Estetik əskikliyi ( Lack of Aesthetics)

Fərd universal estetik görünüşə əhəmiyyət verməkdənsə istədiyi kimi görünmə azadlığını istifadə etməlidir. Başqalarına xoş görünmək üçün daranmış saçlara vs ehtiyac yoxdur.


Satanizm ' in 9 Böyük Məlumatı
Satanizmin 9 böyük məlumatı isə bunlardır;


Satanizmə görə insan özünü çəkinməməli istədiyini etməlidir
Satanizm ruhi ümidlər yerinə var olması müdafiə edər
Satanizm nankor insanlar üçün vaxt xərcləməkdənsə haqq edənlərə incəlik göstərməyi əmər
Satanistlər özlərinə vuranlara digər yanaqlarını uzatmaqdansa intiqam almağı əmər
Satanizm vampir olmaq üçün vaxt xərcləməkdənsə daha həqiqi məsuliyyətlərini yerinə yetirmək lazım olduğunu müdafiə edər
Satanizm bütün dinlərdə günah deyə söykədilən şeylərin romantik və zekasal zövqdən ibarət olduğunu müdafiə edər
Şeytan kilsənin ən sadiq dostudur.
Satanizmə görə insanlar heyvanlardan bəzən yaxşı amma əksəriyyətlə pislik edən canlılardır. Satanizm ' e görə insan özünü aldatmamalı ağılıyla olduğu kimi görünməlidir.

İbadət və Əxlaq anlayışları
Satanizm ' en təməlində ənənəvi düşmən olaraq Xristianlıq dini görülməkdə, cəmiyyət tərəfindən qəbul görülən təməl əxlaq kuraları dedilmektedir. Cinsi pozğunluqlar , cinayətlər, quru cadu və cadugərlik Satanistlərin bizzatihi etdikləri hadisələrdir. Satanizm ' də bəzi ədədlərin xüsusi bir əhəmiyyəti vardır. 13 sayının müqəddəsliyinə inanarlar. 666 sayına xüsusi bir əhəmiyyət verdikləri bilinməkdə olub , bu ədədin müqəddəs kitablarda (tövrat , Zəbur, İncil) keçən Şeytan ilə əlaqədar ayə sayına bərabər olduğu düşünülməkdədir . Pişiyin dünyada şeytana ən yaxın heyvan olaraq qəbul edildiyi, bu səbəblə ayinlərində pişik qurban edilərək ruhi mənada Şeytan ilə birləşmənin qəbul gördüyü düşünülməkdədir.

Satanist mərasimlər, ortaya qoyulan pentaqram işarəsi ətrafında şamların yandırılması, baltaların əldə tutulması, tərs xaç işarəsinin çəkilməsi veyatahta bir xaçın yandırılması, Şeytana dua edilməsi və qurban olaraq bir pişiyin kəsilərək qanının içilməsi ilə inkişaf edib, ümumiyyətlə bürcləri eyni olan və ya bir-birinə yaxın qız və kişilərin cinsi əlaqəyə girməsiylə bitər. Pişiyin qurban edilməsinin səbəbi isə şeytana ən yaxın heyvan olaraq görülməsidir. Bəzən Satanist ayinlərdə şeytana bakirə qızlar da qurban olaraq təqdim edilməkdədir

Satanistlər ən böyük xüsusiyyətlərində biri isə böyük bir gizlilikdir. Qrup üzvlərinin ailə və yaxın ətraflarından belə Satanist olduqlarını gizlədikləri, buna səbəb olarakta hər hansı bir şərhdə olmaları halında Şeytanın lənətinə uğrayaraq başlarına pis şeylərin gələcəyinə inanmalarıdır.

Satanistlər intiharı bir ibadət hesab edərlər. İntiharın seçilmə səbəbi, bütün dinlərdə adamın öz canına kıynmasının qəti şəkildə qadağan edilməsinin təsiri böyükdür. İntihar edən adam və ya qrup elamanlarınca edilən təlqinlərlə buna çətinlik çəkən şəxslər bir an əvvəl ölüb cəhənnəmə gedərək Şeytana xidmət etməyi düşünməkdədir.

Anton Szandor Lavey 'en yazmış olduğu Satanist Bible (Şeytanın Qeyd dəftəri) adlı kitab, Satanist qruplar tərəfindən Şeytan ' ın müqəddəs kitabı olaraq qəbul edilməkdədir . Bu kitab da qısaca bu qanunlar açıqlanmaqdadır;

Sonsuz fərdi təmin üçün çalış
Həyatı canlı yaşa
Düşmanndan nifrət et, sənə vuranı yox et
Sadə bir həyat yaşa, heyvanlar kimi ol
Günah deyilən şeyləri müdafiə etmək lazım olduğunu
Şeytanın qisası olaraq istifadə edildiyində bütün dinlərin dostu olduğu
İstəmədikcə kimsəyə ağıl verməməyi
İnsanın özünü əsla aldatmaması lazım ... kimi qanunları Satanizmin təməl təlim və qanunları olaraq şərhə çalışar.

İndiki vaxtda Satanizm


Satanizm indiki vaxtda ağırlıqlı olaraq Norveç ' te görülməkdədir. Norveç ' ən xaricində ABŞ , Rusiya, Polşa, Almaniya da görülməklə birlikdə dünyada bütün ölkələrdə şeytana tapınan kəslərə və birliklərə rast gəlinməkdədir. Şeytanın Kilsəsi adı altında təşkilatlanmağa işlərinə baxmayaraq Satanizm də hər şey fərdçiliyə dayandığından ötəri bu çox çətin görünməkdədir. Xüsusilə Satanist cinayət və İntihar hadisələriylə gündəmə gəlməkdə və Bəzi ölkələr tərəfindən qadağan edilmişlər.
İlluminati, Masonluq və Satanizim eyni şeylərdi. Bildiyimiz kimi dinlədiyimiz musiqilərin 90 % İlluminati istehsaldidi. Və sevdiyiniz müğənillərin hamisi onlara işləyir. Onlarda İlluminatiyə daxil olduqda Şeytan üçün qurban verib ve qanını içiblər. Ona görədə onlardan əl çəkin bunu şeytandan qorxtuğunuz üçün deyil. Allahdan qorxtuğunuz üçün edin. ve birde xarici musiqilər dinləməyin! Sanatnizmi daha yaxindan tanimqa üçün bilmək üçün isə altdaki vidyonu izləyin


Geri dön

winxclub_bloom

 • 6 oktyabr 2013 17:47
 • Məqalə: 155
 • Şərh: 6713
 • Bal:
SHEYTANA INAN VE OLAR DEDIYI ILE GEDEN

--------------------

✰SLαTKαyα ŞεyTαηKα✰

 • 18 sentyabr 2013 21:25
 • Məqalə: 985
 • Şərh: 11599
 • Bal:
{awards}
sora oxucam tşklər

--------------------

۞(S)pea(R)۞

 • 18 sentyabr 2013 21:14
 • Məqalə: 73
 • Şərh: 2055
 • Bal:
{awards}
Tesekkurler...!

--------------------
1 milyon abune ^_^

GUNI

 • 18 sentyabr 2013 20:51
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 6402
 • Bal:
{awards}
hmmm maragli idi twk........

--------------------

Elza Hüseynli

 • 18 sentyabr 2013 20:31
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 6076
 • Bal:
{awards}
Allah Razı Olsun

Xanim Zehra

 • 18 sentyabr 2013 19:42
 • Məqalə: 19
 • Şərh: 3238
 • Bal:
{awards}
Tewekkurlerrrr

Dikaya_Kavkazka

 • 18 sentyabr 2013 18:51
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 2740
 • Bal:
{awards}
Maraqli oldu.Twk)

love%messi

 • 18 sentyabr 2013 18:40
 • Məqalə: 24
 • Şərh: 1688
 • Bal:
{awards}
tewekkur sag olun

--------------------

Əkbər007

 • 18 sentyabr 2013 18:23
 • Məqalə: 255
 • Şərh: 4549
 • Bal:
{awards}
m raqli oldu xeber

--------------------

ღLovelyღ

 • 18 sentyabr 2013 18:18
 • Məqalə: 491
 • Şərh: 5232
 • Bal:
{awards}
Diqqət! yazını oxumaq hüququnuz yoxdur. Zəhmət olmasa QEYDİYYATDAN keçin

paradise and devil

 • 18 sentyabr 2013 17:32
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 709
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

--------------------
1-ci qayda Teslim olmamag..
2-ci ise 1-cini unutmamag

...BARSA FANATI....

 • 18 sentyabr 2013 17:14
 • Məqalə: 605
 • Şərh: 11433
 • Bal:
{awards}
Tesekkurler....

Banned456

 • 18 sentyabr 2013 15:40
 • Məqalə: 638
 • Şərh: 24924
 • Bal:
{awards}
Teshekkurlerr^^

melek_19

 • 18 sentyabr 2013 15:06
 • Məqalə: 42
 • Şərh: 14549
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------

^Peri MaSali^

 • 18 sentyabr 2013 15:03
 • Məqalə: 42
 • Şərh: 3881
 • Bal:
{awards}
maraqli idi tesekurler

★SlaDkaya ciciwKa★

 • 18 sentyabr 2013 14:20
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 912
 • Bal:
{awards}
Bilirəm bunlar haqda hər şeyi
Çox saolun..
feel

--------------------
Öyünecek Tipim Yok Ama ;
Çoğu Erkeğin İsteyipte Beceremediği ,

Anadan Gelmiş DELİKANLILIĞIM Var ALLAH'a Şükür . . !

:..GIZEMLI..:

 • 18 sentyabr 2013 14:05
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 3290
 • Bal:
{awards}
Bilmirdim.. tesekkurler meqale ucun!

-chanel-

 • 18 sentyabr 2013 13:16
 • Məqalə: 136
 • Şərh: 6136
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler............................!

Aydan95

 • 18 sentyabr 2013 13:10
 • Məqalə: 39
 • Şərh: 2819
 • Bal:
{awards}
tewekkurler xebere gore

Milyonerkaa

 • 18 sentyabr 2013 12:34
 • Məqalə: 43
 • Şərh: 5069
 • Bal:
{awards}
Melumata gore tewekkurrr

--------------------
gűиdűzłєr ңєr қєsi gűłdűrєи sözűм söңpєтім, axsнамłar özűмü agładаи dєяdім vаr мєиiм ..

-Kralica-

 • 18 sentyabr 2013 11:39
 • Məqalə: 696
 • Şərh: 8590
 • Bal:
{awards}
ttttwwwwwkkkkk

--------------------
_♕Röya♕_

 • 18 sentyabr 2013 09:58
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26544
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun canım

✵Дорогой✵

 • 18 sentyabr 2013 09:27
 • Məqalə: 731
 • Şərh: 7130
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

iLk Werh Menden tongue

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 17
Cəmi: 72

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 3
Cəmi: 9
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
 
{slinks}