Son kəlmə (Bölüm 28)

 
Son kəlmə (Bölüm 28)


APREL, 2009-CU İL.BAKI...
Fəxriyyə eşitdiyi etiraflardan nitqi qurumuşdu.Şok vəziyyəti ilə bankdan evə necə gəllib çıxmışdı, özünün də xəbəri olmadı, hər şeyi qırıq-qırıq xatırlayırdı.Sənəmin dəhşət dolu həyatı, insanların pıçhapıçı...
Yavaş-yavaş düşməyə başlayan axşam...
Fəxriyyə nəfəs alıb-almadığını belə anlamırdı.Gözlərini kilidlədiyi nöqtədən çəkmədən quruca səslə soruşdu:
-Axı niyə?!...
Lavin əlində tutub saxladğı stəkana baxaraq dərində köks ötürdü.
-Fəxi,bilmirəm...
-O qadın bunu necə elədi axı?!...Yaşadıqlarında uşaqların günahı nə idi?!...
-İlqar Hikməti hardan və necə tapıb bilmirəm...
-Sən onunla necə əlaqə yaradırsan axı?!...
-Mən yox, o yaradır...Mən yaratmaq isstəyəndə alınmır...
Fəxriyyə Lavinin titrək səs tonunu sezib anidən özünə qayıtdı.Ona baxaraq soruşdu:
-Sən onu sevirsən?!..
Lavin məsum təbəssüm edib gözünü stəakandaan qaldırdı.
-Yox, sadəcə ona borcum var..Sənə i rşey deyim də-Anarn sirrli olmasında İlqarın rolu var, çünki İlqar ondan da sirrlidir...
Fəxriyyə hər şeyi sakit tərzdə dinləyirdi ki, birdən ilan vurmuş kimi yerindən dik atılaraq dəhşətlə Lavinə baxdı.
-O...O...Aylanı bilir?!...
Lavin qalxaraq onunla üzbəüz dayandı.
-İlqar-hə, Anar-yox deyəsən....
-Axı niyə, Lavin, niyə?!...Niyə bunu elədin?! Niyə arxamca iş çevridin, niyəəəə?! Mən neyləmişdim sənə?! Axı mənim kimə pisliyim dəyib ki, bütün bunlar başıma gəlir?!..
Fəxriyyə ağlaya-ağlaya danışırdı, daha doğrusu qışqırırdı.
-Lavin,mənim nə əzablar çəkdiyimi gprən də, bilən də sənsən, sən! Axı niyə?!..Elə bilirsən ki, o, Anara heç nə deməyəcək?!..
-Fəxi, İlqarı tanımırsan...
-Heç tanımaq da istəmirəm...Mənim yaşadıqlarımda onun da əli var,əgər o, o gecə Anarı evə gətirməsəydi...
-İlqar Anarı ona görə gətirdi ki, səninlə danışsın, daha belə olacağın bilmirdi..
-O dedi, sən də inandın, hə?! İndi də mənim inanmağımı gözləyirsən?!...
Fəxriyyə hirslə göz yaşlarını silib otağına yönəldi.Qapını kilidləyib mışıl-mıışıl yatan Aylasına yaxınlaşdı.Yanağından öpəndə göz yaşı uşağın alnına sürüşdü.Astaca silib sığalladı.
-Aylam mənim, səni heç kimə vermərəm, heç kim səni məndən ala bilməz...
Səhər...
Fəxriyyə laqeyd və soyuq davranışları Lavini narahat edirdi.
-Fəxi, xahiş edirəm..
-Nəyi?!...
-Belə olma..
-Bunu sən istədin, canı mənim...
Fəxriyyə sözünü bitirib masadan qalxmaq istəyirdi ki, Lavin cəld onun billəyindən tutub saxlatdırdı.
-İlqar dünən deyib...
Fəxriyyə ilk öncə heç nəyi anlamasa da, Lavinin gözlərindən hərr şeyi oxumağa başladı.Ağır-ağır stula çöküb udqunurdu.
-Nə?!...
-Anar Aylanı artıq bilir...
-İlahi!—deyib başınl əlləri arasına aldı.
-Fəxriyyə, inan, İlqarın bildiyi bir şey olmasaydı, belə etməzdi...
-Nəyi bilir?!-ayağa qalxıb səsini qaldırdı.-Nəyi, Lavin?! Mənim yaşadıqlarımı?! Millətin mənim haqqmda ağız dolusu daanışmasını?! Məni daş-qalaq etmək istədiklərini?! Nəyi, Lavin, nəyi?!...Sən də günahkarsan bu işdə!...
-Fəxi, bəsdir görüm! ...Heç bir şey bilmirsən, amma başlayırsan onu-bunu günahlandırmağa!...Heç olmazsa soruş da, soruş! Soruş ki, mən Sənəmi necə öyrəndim?! Soruş!..
-Necə?!-deyə asta səslə soruşdu.
-Tam bilmirəm, amma deyəsən öz əlaqələrini işə salıb Hikmətdir-nə zibildir, onu tapıb..
-Hikmət də kimdir?!..
Fəxriyyə sualı laqeydliklə versə də, birdən Sənəmin etirafları arasında adı xatırlayıb dəhşətə düşdü.Stula təkrar çöküb intizarla Lavinə baxmağa başladı.
-Hikmət də hər şeyi etiraf edib...bax belə...
-Axı..niyə mənə demədin heç nə?!...
-Nəyi?! O qadının yaşadıqlarını?! Deyə bilməzdim, Fəxi, deəsydim inanmazdın onsuz da..Amma Sənəmin öz dilindən etiraflar...
-Sən heç bilirsən mən nələri eşitdim?! Bir qadının yaşayıb da qaldıra bilməyəcəyi ən dəhşətli şeyləri...
-Fəxi,sakitləş,-səsi titrəyirdi.
Lavin başını əlləri arasına alıb bərk sıxmağa başladı.Onun yavaşca içini çəkə-çəkə ağlaması Fəxriyyəni qorxutmağa başladı.Tələm-tələsik qalıxb başını sinəsinə sıxdı.
-Ağlama...Mən sənə qışqırmaq istəmədim...
-Bilirəm, Fəxi...
-Ağlama...Axı niyə ağlayırsan?!...
-Bilmirəm ki...
APREL, 2009-CU İL.MOSKVA...
Anar pal-paltarları sürətlə çemodana yığırdı.Onun əsəbi halını izləyən Samir başını bulaya-buııaya soruşdu:
-Anar, İlqar bunu bilsə..?!...
-Cəhənnəmə bilsin! Bezdim artıq!!!
-Anar, İlqar nə edibsə, sənə görə edib, anla!
-Anlamıram, anlamaq da istəmirəm!!!...
-Lənət şeytana,-deyib Anarın qolundan tutub onu dayandırdı.-Mənə bax, üzümə bax, gözlərimə bax!!!...
-Baxdım! Sonra?!..
-Heç soruşmadın, hə?! İlqarın belə addımlarının səbəbini...
-Mən yetərincə çox şey bilirəm, bratişka, həddən artıq şox şey bilirəm!
-=Samir Anarın qəzəbli halına halına baxaraq ağzını açmağa çalışırdı ki, İlqarın səsi yüksəldi.
-Samir, tək burax bizi,-deyib içəri girdi.
Samir bir Anara, bir də İlqara baxıb otoz oldu.
-Nə var yenə?!..Məni it kimi haraya zəncirləyəcəksən bu dəfə, hə?!...
-Heç bir yerə getməyəcəksən!..
-Şahmatist, bezdim! Başa düşürsən ya yox?! Bez-dim!!! Səndən, sənin əmirlərindən bezdim!!!...
-Doğrudan?!-soyuq tərzdə soruşub yaıxnlaşdı.-Bu sözləri bir də gözlərimin içinə baxa-baxa de onda! Hə, nəyi gözləyirsən?! De də!...
Anar tərpənməz olub qaldı.İlqar ona baxıb başını bulaya-bulaya otaqdan çıxdı.Anar çarpayıda əyləşəib dizlərinə dirsəkləndi.
-Axı niyə?! Niyə mən ondan qopa bilmirəm?!...
1 ay sonra...
MAY, 2009-CU İL.İSTANBUL...
Axşam...
Anar İstanbulun məşhur körpüsünə baxıb yoluna davam elədi.Gəllib kafe-restorana çatdı.İlqarin qarşısında əyləşib onun fikirli simasına nəzər saldı.
-Nəyin var, İlqar?!-ehtiyatla soruşdu.
-Heç..Fikirləşirəm...
-Nəyi?!..Ya da kimi?!...Lenanı?!...
-Qızım ən təhlükəsiz yerdədir...Səni...
-Məni?! Niyə?! Nə olub yenə?!...
-Səni necə azad edim?!....
Bu söz Anara iynə kmi sancıldı.Nitqi qurdu.Əlini uzadıb şarəbdan qurtum aldı.
-Nəəə?!-səsi asta çıxdı.
-Düz eşitdin...
-İlqar, mən səni tək buraxa bilmərəm...
-Bəs qızını?! Bəs sevdiyin qadını?!!...
-Onlar sağ-salamatdılar,-güclə deyib udqundu.
-Anar, hər gün-hər gecə noutbukun başından çəkilməyən kimdir bəs?! Onlara baxan, ağlayan kimdir?!...
-İlqar...Lazım deyil...
-Güclə danışırsan, ağzından hər bir sözü kəlbətinlə çıxardılar elə bil...
-Şahmatist,başlama...
İlqar daha artıq söz deməyib şam etməyə başladı.Elə bu zaman Barış Akarsunun "Gözlərin” mahnısı səslənməyə başlandı.Anarın içi inanılmaz sürətdə titrəməyə başladı.Mahnı onu ondan alıb keçmişə apardı.-Ala gözlər...
Birdən çevik hərəkətlə ayağa özünü İstanbulun küçələrinə atdı.Mahnı qulaqlarından çəkilmirdi.Əlləri ilə qulaqlarnı bərk-bərk qapatsa da, yenə də eşidirdi.Gözlərindən sel axmağa başladı.Hər nə qədər özünü zorlasa da, alınmırdı.İnsanların ona baxışları, yaxınlaşmaları onun əsəblərini birədn necə tarıma çəkdisə qaçmağa başladı...
Əyləşib parıltısız gözlərini dənizə zillədi.Gözlərini hər qapatdığında ixtiyarsız şəkildə damcılanan damlaları saxlaya bilmirdi. Saçlarını qarışdırmağa başladı...
-Axı niyə?! Niyə?!...Ala gözlüm...Qızım...
Səhər...
Anar gözlərini açdığında başının üstündə İlqarı gördü.
-Mən..
-Oteldəsən, narahat olma..
-Axı...
-Hə, az qala yatıb qalmışdın daşların üstündə...
-Sən..
-Mən də səni gətirdim bura...
Hər şey yavaş-yavaş ona çatırdı deyəsən.Qalxıb əyləşdi.Dünənki paltarda idi...
-İlqar...
-Hə, eşdiirəm,-deyib pəncərəyə yaxınlaşdı.
-Mən niyə yaşayarıam axı?!...
-Anar, sənə milyon dəfə demişəm! Bu gic-gic sualları yığışdır beynindən!
Anar qalxıb İlqara yaxınlaşdı.İlqar gözlərini İstanbulun gözəlliklərindən çəkmədən kəskin şəkildə bildirdi:
-Sabahdan azadsan...
-Nə?!-qulaqlarına inanmaqdan zorlandı.
-Kar deyilsən hər halda...
-İlqar, mənə görə özünü cəhənnəmə atırsan?!
-Mən həmişə cəhənnəmə atılmışam.Nədir,təzə xəbərdir?!...
Onun kobud cavabı başqa vaxt olsaydı Anar özündən çıxardı, amma indi...Ruhsuz halı ilə İlqara baxmağa davam elədi.
-Mən..istəmirəm...
-Sən çox şey istəmirsən,cəhənnəmə istəmirsən! Mən səninlə oturub duran deyiləm!-deyib otaqdan çıxdı.
1 həftə sonra..
Fəxriyyə qızı ilə gəzməyə çıxmışdı ki, birdən qarşısında Anarı gördü...


Geri dön

Biqeyrət....

 • 28 iyul 2014 11:56
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 8694
 • Bal:
Meqaleye gore twk

Yokka_

 • 22 iyul 2014 23:16
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 7002
 • Bal:
{awards}
Meqale ucun tewekkurle

Diamond Lady

 • 9 iyul 2014 19:11
 • Məqalə: 20
 • Şərh: 1626
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
aysel mamedova

ヅ Bad Girl ヅ

 • 8 iyul 2014 19:39
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
TəŞəKKüRLəR

--------------------

AySenKa

 • 7 iyul 2014 19:18
 • Məqalə: 27
 • Şərh: 2127
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

İTMİŞ_ŞƏHZADƏ

 • 6 iyul 2014 15:38
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 2049
 • Bal:
{awards}
bu bolum maraqli olub

--------------------
Menı itirmekden qormayanı qazanmağa çalışmaram....

I am Belieber

 • 6 iyul 2014 12:36
 • Məqalə: 29
 • Şərh: 1333
 • Bal:
{awards}
TESEKKUR EDIREM.. smile

--------------------
Tres metros sobre el cielo☆

NeFeSiM LiL OrXaN

 • 6 iyul 2014 11:48
 • Məqalə: 38
 • Şərh: 3491
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

Nazi_Odi

 • 5 iyul 2014 19:45
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 5418
 • Bal:
{awards}
coxsagolunnn

Wiyinimmm

 • 5 iyul 2014 17:25
 • Məqalə: 22
 • Şərh: 3770
 • Bal:
{awards}
ஐ╠═.•✰•.══✿†ε$εκκuƦlεƦ✿══.•✰•.═╣ஐ

Yokka_

 • 5 iyul 2014 16:29
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 7002
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

pesimiska

 • 5 iyul 2014 15:55
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 330
 • Bal:
{awards}
men bunu oxuyurdum sora bir iki bolum oxumdaim indi uje 28 bolum olubb what

--------------------
Xoşbəxt deyiləm ama yaxşıyam. Əslində yaxşı da deyilem. Sadəcə yaşayıram...

PoZitiV Kaa=)

 • 5 iyul 2014 14:55
 • Məqalə: 309
 • Şərh: 8781
 • Bal:
{awards}
Meqaleye gore twk

--------------------

No Ordinary Boy

 • 5 iyul 2014 14:17
 • Məqalə: 27
 • Şərh: 2132
 • Bal:
{awards}
MEqaleye gore twk...

--------------------

Qaska_Quli

 • 5 iyul 2014 13:53
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 13328
 • Bal:
{awards}
Teshekkurrrrr

--------------------

qirilmis qelb

 • 5 iyul 2014 13:28
 • Məqalə: 65
 • Şərh: 2760
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
I LoVe yOu wiTh aLL mY hEaRt

Kapriznaya Dəcəlka

 • 5 iyul 2014 13:07
 • Məqalə: 90
 • Şərh: 2844
 • Bal:
{awards}
cox sag olun

--------------------

ヅ Bad Girl ヅ

 • 5 iyul 2014 12:58
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər

--------------------

^^FiDaNKa^^

 • 5 iyul 2014 12:50
 • Məqalə: 48
 • Şərh: 5783
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

♫ мєl๏dyคм ♫

 • 5 iyul 2014 10:51
 • Məqalə: 163
 • Şərh: 4781
 • Bal:
{awards}
OYY Ne qederdi.Tewekkurler

--------------------

♔ Rapuиzel ♔

 • 5 iyul 2014 10:43
 • Məqalə: 335
 • Şərh: 7081
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler....

--------------------

Wiyinimmm

 • 5 iyul 2014 10:33
 • Məqalə: 22
 • Şərh: 3770
 • Bal:
{awards}
ஐ╠═.•✰•.══✿†ε$εκκuƦlεƦ✿══.•✰•.═╣ஐ

♔ Rapuиzel ♔

 • 5 iyul 2014 09:20
 • Məqalə: 335
 • Şərh: 7081
 • Bal:
{awards}
ilk werh menden

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 24
Cəmi: 91

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 570
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}