Zinakar haqqında hədislər

 
Zinakar haqqında hədislər

Zinakar haqqında hədislər

Merac xəbərlərində qeyd olunan hədislərdən birində yazılmışdır ki, Peyğəmbər (s) buyurur:

"Meraca getdiyim gecə bir dəstə adamların bədənlərinin alovlu daraqlarla darandığını müşahidə edəndə Cəbrayıldan (ə) soruşdum: "Bunlar kimlərdir və hansı günaha mürtəkib olmuşlar?”

Cəbrayıl (ə) dedi: "Bunlar haram yolla gedənlər– naməhrəm qadınlarla zina edənlərdir.”

* * * * *

Başqa bir hədisdə Peyğəmbərin (s) vəfatından öncə söylədiyi xütbəsi qeyd olunmuşdur:

"Allah-təala yəhudi, məsihi və ya müsəlman qadınla zina edən şəxs üçün cəhənnəm qapılarından üç yüz altmışını açar. Bu qapıların hər birindən çıxan ilanlar, əqrəblər və alov şölələri zinakar şəxsi qiyamət gününə qədər yandırıb yaxar. Qiyamət günündə camaat onun övrətinin kəskin iyindən əzab çəkərlər. Beləliklə də onlar hamının yanında rüsvay olarlar.

* * * * *

Həzrət Əli (ə) buyurmuşdur:

"Qimayət qopan zaman Allah-təalanın əmrilə külək əsməyə başlayacaq. Camaat küləyin gətirdiyi çox pis iyi hiss edəcəklər. Məhşər ayağına yığılanlar həmin üfunət iyindən əziyyət çəkəcəklər.

Həmin vaxt Allah carçısı fəryad çəkib soruşacaq: "Ay camaat! Sizi narahat edən bu üfunət iyinin haradan gəldiyini bilən varmı?

Camaat deyəcək: "Bu tövbəsiz dünyadan gedən zinakarların övrətlərinin iyidir.

Sonra camaata deyəcəklər:

"Ey qiyamət əhli! Allah-təala onları (zinakarları) lənətlədiyi kimi, siz də onları lənətləyin.

Qiyamət əhli deyəcək: Allah, zinakarlara lənət etsin.

* * * * *

Həzrət Əli (ə) buyurur:

"Qiyamət günü Allahın əmrilə zinakar qəbirdən qalxanda dili lal, qulağı kar və gözü kor olacaqdır.”

* * * * *

Həzrət Yaqub (ə) bu barədə oğlu Yusifə buyurmuşdur: "Ey oğul! Məbada sənə halal olmayan qadınla zina edəsən. Çünki bir quş belə zina etsə bədəninin tükü tökülər.

* * * * *

Peyğəmbəri-əkrəm (s) (şəhvət hissi ilə) naməhrəm qadınlarla əl tutub görüşmək barədə buyurmuşdur:

"Əgər bir şəxs (şəhvət hissi ilə) naməhrəm qadınla əl tutub görüşsə, qiyamət günü Allahın əmrilə qəbirdən qalxanda əl-ayağı zəncirlənmiş olacaq. Həmin şəxsi şeytanla birlikdə zəncirləyib, hər ikisini cəhənnəm oduna atacaqlar.”

* * * * *

Şəhvət üzündən naməhrəm qadınlarla söhbət etmək barədə buyurmuşdur:

"Naməhrəm qadınlarla (şəhvətlə) söhbət edən şəxsi, danışdığı hər bir kəlməsinin əvəzində min il cəhənnəm odunda həbs edəcəklər.

* * * * *

Həmçinin başqa bir hədisdə naməhrəm qadınlara baxmaq haqqında buyurur:

"Naməhrəm qadınlara baxmaqdan doymayan şəxsin gözlərinə qiyamət günü dəmir mismarlar vuracaqlar. Həmin şəxs Allah-təala başqalarının əməl dəftərinə baxana qədər bu vəziyyətdə qalacaq. Sonra Allahın əmrilə onu üzüqoylu cəhənnəm oduna atacaqlar.

* * * * *

Saçlarını naməhrəmdən örtməyən və bu yolla kişiləri fəsada sürükləyən qadınlar haqqında buyurur:

"Cəbrayılla (ə) birgə meraca getdiyim gecə saçlarından asılmış bir qadın gördüm ki, beyni qaynayırdı. Cəbrayıldan (ə) onun hansı günah sahibi olduğunu soruşanda belə cavab verdi:

"Bu saçlarını (və açıq-saçıq bədənini) naməhrəmdən qorumayan qadınlardan biridir. O bu işi ilə bir çoxlarını günaha sürükləmişdir.

ZİNAKARIN CƏSƏDİNİ QƏBİR DƏ GÖTÜRMÜR

Belə nəql olunur ki, İmam Sadiqin (ə) dövründə zinakar bir qadın varmış. Bu qadın zina yolu ilə hamilə qalar, qohum-qardaşın onun bu çirkin əməlindən xəbər tutmaması üçün dünyaya gətirdiyi uşaqları alova atıb yandırarmış.

Yaxınlarından ancaq anası onun bu işini bilirdi. Bu qadın öləndə dəfn etmək üçün onun cənazəsini qəbristanlığa apardılar. Cənazəni qəbirə qoyanda torpaq onu geri atdı. Başqa bir qəbir qazıb qadının cənazəsini ora qoydular. Sonra üstünü torpaqla basdırdılar. Bu dəfə də qəbir yarıldı və cənazə bayıra atıldı.

O qadının yaxınlarından bir neçə nəfər İmam Sadiqin (ə) yanına gəlib baş verənləri ona nəql etdilər. İmam Sadiq (ə) buyurdu: "Ölənin anasına xəbər verin gəlsin.” Bir az keçməmiş ölən qadının anası gəldi. İmam (ə) üzünü ona tutub dedi:

"Sənin qızın sağlığında hansı günaha mürtəkib olmuşdur?”

Qızın anası—mənim qızım zina ilə məşğul olar və başqaları onun bu pis əməlindən xəbərdar olmasın deyə, zinadan doğulan uşaqları yandırardı– deyə ona cavab verdi.

İmam Sadiq (ə) buyurdu: "Torpaq bu qadının cənazəsini götürməyəcək. Çünki bu qadın Allah bəndələrini (uşaqları) Allaha xas olan əzabla (alovda yandırmaqla) cəzalandırıb.

ZİNANIN İYRƏNC AQİBƏTİ

Rəhmətlik Ayətullah Mirzə Çehelsütuninin oğlu Mirzə Məhəmmədəli Ağa belə nəql edirdi:

"Xeyratxan mədrəsəsi yerləşən küçənin dalanında silah dükanı olan bir şəxs var idi. Onun baş və boyun hissəsində çox böyük şiş peyda olmuşdu.

Bir gün mən Şeyxlə birgə Noxudək kəndinə gedirdik. Həmin dükan sahibi də biz şəhərdən çıxdığımız vaxtdan arxamızca gəlirdi. O, bu cümləni yalvarışlı tərzdə elə hey təkrar edirdi:

"Ey Şeyx, ya mənə şəfa verin, ya da öldürün.” Elə ki, yolun yarısına çatdıq Şeyx geri çönüb həmin adamın qulağına tərəf əyilib nə isə pıçıldadı.

Həmin şəxs uca səslə dedi:

"Qəbuldur, söz verirəm!”

Şeyx buyurdu: "Bəs elə isə mən səni öldürəcəyəm.”

"Öldürün”– deyə dükan sahibi cavab verdi.

Şeyx atdan enib həmin adama bir qıraqda oturmağı tapşırdı. Sonra onun boyun dərisini bıçaqla azacıq kəsərək şişi sıxıb çıxartdı. Bıçağın enli hissəsiylə yaranın üstünü sığallamağa başladı. Yaranın yerindəki bütün çirklər axıb töküldü. Sonra yaranın üstünə öz tüpürcəyi ilə sığal çəkdi.

Şeyx üzünü dükan sahibinə tutub dedi:

"Yaranın üstünü dəsmalla bağla, çıx get.”

Bir neçə gündən sonra yaranın yeri tamamilə sağalmışdı.

Bu əhvalatdan artıq neçə il keçmişdi. Şeyx Həsənəli İsfahani rəhmətə gedəndən sonra bir dəfə həmin dükan sahibi ilə rastlaşdım. Mən həmin adamdan neçə il bundan əvvəl Şeyxin onun qulağına nə dediyini və dükan sahiibnin də "söz verirəm” deyə cavab verməsini soruşanda, dedi:

"Mən ərli qadınlarla zina edirdim. Elə buna görə də Şeyx mənə dedi:

–Əgər bu əməlindən əl çəkəcəyinə söz versən, səni sağaldacağam. Amma yenə bu günaha mürtəkib olsan, sən yenidən xəstəliyə tutulacaq və elə bu xəstəlikdən də öləcəksən.

Şeyx məni sağaldandan bir neçə il sonra şeytan yenə də məni vəsvəsə edib yoldan çıxardı. İndi çox yaxşı bilirəm ki, elə bu xəstəliklə də öləcəyəm.”

Çox keçmədi dükan sahibi (ərli qadınlarla zina etdiyinə görə) həmin xəstəlikdən öldü.

QURAN AYƏLƏRİ

Allah-təala Qur`anda zinanın çirkin bir əməl olması və zinakarların cəzası haqqında buyurmuşdur:

"Heç vaxt zina etməyin. Çünki bu çox çirkin bir əməldir.”

* * * * *

Başqa bir ayədə özlərini zinadan qoruyan kişilər barədə buyurur:

"Ya Rəsulum! Mö`min kişilərə de ki, gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər. (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini zinadan qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar.) Bu onlar üçün (ədəb-ərkan, təmizlik baxımından), daha yaxşıdır.”

* * * * *

Bu ayənin ardınca mö`min qadınlara da özlərini zinadan qorumaq haqqında buyurur:

"Mö`min qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya örtülü) saxlasınlar.

Mənbə: "İbrət güzgüsü" kitabı


Geri dön

Sessiz Melodiya

 • 15 avqust 2014 21:42
 • Məqalə: 44
 • Şərh: 6866
 • Bal:
Təşəkkürlər

--------------------
Öncesi boş, sonrası muamma, şu an var bir tek. Gerisi hikaye ...

Biqeyrət....

 • 1 avqust 2014 19:56
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 8694
 • Bal:
{awards}
ZİNAKARIN CƏSƏDİNİ QƏBİR DƏ GÖTÜRMÜR

Belə nəql olunur ki, İmam Sadiqin (ə) dövründə zinakar bir qadın varmış. Bu qadın zina yolu ilə hamilə qalar, qohum-qardaşın onun bu çirkin əməlindən xəbər tutmaması üçün dünyaya gətirdiyi uşaqları alova atıb yandırarmış.

Yaxınlarından ancaq anası onun bu işini bilirdi. Bu qadın öləndə dəfn etmək üçün onun cənazəsini qəbristanlığa apardılar. Cənazəni qəbirə qoyanda torpaq onu geri atdı. Başqa bir qəbir qazıb qadının cənazəsini ora qoydular. Sonra üstünü torpaqla basdırdılar. Bu dəfə də qəbir yarıldı və cənazə bayıra atıldı.

O qadının yaxınlarından bir neçə nəfər İmam Sadiqin (ə) yanına gəlib baş verənləri ona nəql etdilər. İmam Sadiq (ə) buyurdu: "Ölənin anasına xəbər verin gəlsin.” Bir az keçməmiş ölən qadının anası gəldi. İmam (ə) üzünü ona tutub dedi:

"Sənin qızın sağlığında hansı günaha mürtəkib olmuşdur?”

Qızın anası—mənim qızım zina ilə məşğul olar və başqaları onun bu pis əməlindən xəbərdar olmasın deyə, zinadan doğulan uşaqları yandırardı– deyə ona cavab verdi.

İmam Sadiq (ə) buyurdu: "Torpaq bu qadının cənazəsini götürməyəcək. Çünki bu qadın Allah bəndələrini (uşaqları) Allaha xas olan əzabla (alovda yandırmaqla) cəzalandırıb.

suleymanli saleh

 • 29 iyul 2014 23:42
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 1372
 • Bal:
{awards}
məqalə ucun tsəsəkkur

Yokka_

 • 28 iyul 2014 23:06
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 7002
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər

Sessiz Melodiya

 • 28 iyul 2014 03:23
 • Məqalə: 44
 • Şərh: 6866
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər

--------------------
Öncesi boş, sonrası muamma, şu an var bir tek. Gerisi hikaye ...

Biqeyrət....

 • 27 iyul 2014 20:26
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 8694
 • Bal:
{awards}
təşəkkürlər))

Manoliya

 • 27 iyul 2014 14:41
 • Məqalə: 46
 • Şərh: 2926
 • Bal:
{awards}
Tewekkurlerrrr.....

Biqeyrət....

 • 27 iyul 2014 14:30
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 8694
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

Yokka_

 • 27 iyul 2014 14:09
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 7002
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər =)

Manoliya

 • 27 iyul 2014 13:16
 • Məqalə: 46
 • Şərh: 2926
 • Bal:
{awards}
Tewekkurlerrrr.....

★✰..BeLieBerKa..✰★

 • 27 iyul 2014 12:40
 • Məqalə: 303
 • Şərh: 3597
 • Bal:
{awards}
təşəkkürlər))

Yokka_

 • 27 iyul 2014 11:18
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 7002
 • Bal:
{awards}
XeBeRe GoRe SaGoL

คşк łคfтคɴ คɴłคмคz ❤

 • 27 iyul 2014 10:29
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 18832
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun...

คşк łคfтคɴ คɴłคмคz ❤

 • 27 iyul 2014 02:40
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 18832
 • Bal:
{awards}
ღ Cox sagolun..ღ

Biqeyrət....

 • 27 iyul 2014 00:58
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 8694
 • Bal:
{awards}
MeQaLe UcUN TeWeKKuRLeR....

Yokka_

 • 26 iyul 2014 20:20
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 7002
 • Bal:
{awards}
MeQaLe UcUN TeWeKKuRLeR....

คşк łคfтคɴ คɴłคмคz ❤

 • 26 iyul 2014 18:57
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 18832
 • Bal:
{awards}
ღ Tesekkur edirem ღ

Wiyinimmm

 • 26 iyul 2014 18:04
 • Məqalə: 22
 • Şərh: 3770
 • Bal:
{awards}
MeQaLe UcUN TeWeKKuRLeR....

Sessiz Melodiya

 • 26 iyul 2014 16:40
 • Məqalə: 44
 • Şərh: 6866
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
Öncesi boş, sonrası muamma, şu an var bir tek. Gerisi hikaye ...

คşк łคfтคɴ คɴłคмคz ❤

 • 26 iyul 2014 16:33
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 18832
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər..

✰ღMouRnfuL GirLღ✰

 • 26 iyul 2014 16:28
 • Məqalə: 129
 • Şərh: 5052
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

2-ci kurs telebesi

pervis

 • 26 iyul 2014 16:19
 • Məqalə: 68
 • Şərh: 4257
 • Bal:
{awards}
"Meraca getdiyim gecə bir dəstə adamların bədənlərinin alovlu daraqlarla darandığını müşahidə edəndə Cəbrayıldan (ə) soruşdum: "Bunlar kimlərdir və hansı günaha mürtəkib olmuşlar?”

Cəbrayıl (ə) dedi: "Bunlar haram yolla gedənlər– naməhrəm qadınlarla zina edənlərdir.”

--------------------
25.08.2014 FenerBahce-Galatasaray

ヅ Bad Girl ヅ

 • 26 iyul 2014 15:42
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

Qaska_Quli

 • 26 iyul 2014 15:12
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 13328
 • Bal:
{awards}
Teshekkurrrrrrr

--------------------

Awk bir hayal

 • 26 iyul 2014 14:47
 • Məqalə: 137
 • Şərh: 2757
 • Bal:
{awards}
allah razi olsun!!!!!!Təşəkkürlər

Diamond Lady

 • 26 iyul 2014 14:41
 • Məqalə: 20
 • Şərh: 1626
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
aysel mamedova

Manoliya

 • 26 iyul 2014 14:28
 • Məqalə: 46
 • Şərh: 2926
 • Bal:
{awards}
Tewekkurlerrrr......

BadGorll

 • 26 iyul 2014 13:56
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 95
 • Bal:
{awards}
tewekkurler request

--------------------
♥♥Bad♥♥Gorll♥♥

qirilmis qelb

 • 26 iyul 2014 13:50
 • Məqalə: 65
 • Şərh: 2760
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
I LoVe yOu wiTh aLL mY hEaRt

^^FiDaNKa^^

 • 26 iyul 2014 13:42
 • Məqalə: 48
 • Şərh: 5783
 • Bal:
{awards}
^^TeWeKKuR EDiReM^^

<< ƏvvəlkiSonraki >>
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 33
Cəmi: 86

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 11
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}