Peyğəmbər (s.a.s)-ə 40 sual (sual-19)

 
Peyğəmbər (s.a.s)-ə 40 sual (sual-19)

Sual 19
-Ya Məhəmməd! Anasiz - atasız dünyaya gələnlərdən xəbər ver, dedilər.

Fəxri-i Kainat əfəndimiz cavab verdi:
Bunlar altı kimsədir.
1. İlki Adəm Peygamberdir.Hak Təala onu torpaqdan yaratti, Mələklər ona səcdə etmələrini əmr etdi. Mələklər ona səcdə edib Allahin əmrini yerinə yetirdilər. Ondan sonra cənnətə paltarlar gətirib ona giydirdiler.Beline altun kəmər bağladılar. Basina Tac koydular.Mucize taxtı üzərine oturtdular. Mələklər o taxtı çiyinləri üzərində Cənnətə apardılar.
2. İkincisi, Həzrət-i Həvva yaradılmışdır.
Adəm Peyğəmbər, cənnətdə öz cinsi olmadigindan kədərlənirdi. Haqq Təala Adəmə Munis bi res yaratma əzəldə təqdir buyurduğundam, Həzrət-i Adəmə yuxu halı qələbə gəldi, elə bir yuxu halı ki, yuxu ilə oyanıqli arasinda bir halda. Haqq Təala Cəbrayıl əmr etdi, Cəbrayıl gəldi.
Adəm Peyğəmbərə hic bir zərər və zəhmət vermədən sol yanım qabırğa sümüyündən çıxardı, eger Adəm Peyğəmbər bir miqdar zəhmət görseydi aralarında əbədi olaraq heç bir xoşbəxtlik olmayacaqti.Hak Təala bu qabırğa sümüyündən Həvvanı yaratti. Ondan sonra Rıdvan `a havva` nin sacini daramasını əmr etdi.
Basina cok bəzəkli bir Tac giydirdi.Taxt üstündə Adəm Peyğəmbər yuxudan oyandı. Yaninda gözəllər gözəli, narın güllər kimi naz və işvelerle oturan Həvva gördü. Rıdvan-Cənnətin gözətçisi-Həvva nə üçün yaradıldığını, birlikdə qanunvericilik yollarini təlim etmək istedi.Lakin əvvəl Həzrəti Adəmin elmini təcrübə üçün:
Ey Adəm bu yanindaki kimdir?, Deyə soruşdu.
Həzrət-i Adəm:
Qadındır, deyə cavab verdi.
Adi nədir?
Həvva `dir.
Mənasi nədir?
Hay dan yəni diridən yaradıldığından Həvvadir.
Kimin üçün yaradılmışdır?
Mənim üçüin yaratildi. Mənə yaxın olub, mənimlə birlikdə yaşaması üçün, deyə cavab verdi.
3.Ücüncüsü Saleh Peyğəmbərin "Dəvəsi" dir dir.Hak Təala onu daşdan yaratdı.
Beyləki; Saleh Peyğəmbər qövmünü dinə dəvət ederdi.Qövmi onu və dəvətini qəbul etməzdi.
Bir gün bayramdı, qövmü bütlərini müxtəlif bəzəklərlə süsledi.Hörmət və izzət ilə bütxanalarından bütlərini götürdüler.Özlərinə məbud əldə edib tapınmağa başladılar.
Saleh Peyğəmbər onlara xitab olaraq dediki:
-Ey həqiqəti bilməkdən cahil qövmüm! Sizi yoxdan var edən, hər cür nemət verən və bütün aləmə nemət verəni unudub da cansiz bir əşyada səbəb taparisiniz?
Haqq Təala varlığına və birliyinə inanıb, səcdə və ibadətinizi Allaha edin. O `nun Peyğəmbərinə, Nebisini nəyə görəi inanmazsınız? But nədir və nəyə qadir ki, ona səcdə edər tapınırsiniz. Kafirlər Saleh Peyğəmbərin bu dəvətini dinlədiyimiz zaman ona;
-Ey Saleh!
Eger gercek Peyğəmbər sənsə bizə möcüzələr göster.Ta ki, bizlər də sənin peyğəmbər olduğuna inanaq, dedilər.
Bunun üzərinə Saleh Peyğəmbər;
-Haqq Təala nin qüdrət ilə nə istəsəniz sizə göstərməyə hazirim, deyə cavab verdi. Orada böyük bir daş var idi, o daşı işarə edərək;
-Ya bizə bu qaya dan bir dəvə çıxar. Ölçüsü böyük olsun.Kara gözlü, kivircik yunlu, qırmızı rəngli olsun.
Eyni zaman da disi və hamilə olsun.Canlanir canlanmaz dogursun. Eger bu möcüzəni bizə göstərsən, biz də sənin həqiqətən Peyğəmbər olduğuna etimad edib, sənə iman gətirəcək.
Saleh Peyğəmbər ayaqları üzərində dayanıb, iki rükət namaz qıldı. Əllərini qaldırıb,
Allah-u Təala ya yalvardı;
-Ey Allahim! Dergahindan ümid ederimki, bu inanmazlar nə istəsə, əzəməti və kibriyaligin üçün bunlar muradını ver, deyə dua etdi. Saleh Peyğəmbəri duasını daha hələ bitirməmişdi ki, o qaya hərəkətə və danışmağa başladı.
Saleh Peyğəmbər dən möcüzə istəyən qövm heyrətlər içəridə də qaldı. o an da qaya iki parca oldu.kaya aralığında bunlarin istədiyi kimi bir dəvə çıxıb, bir az sonra doğurdu. Yavrucuguda süd əmməyə başladı. Saleh Peyğəmbəri bu möcüzəsi çox məşhurdur, kitablar `da izah edilər.
4. Dördüncüsü Ibrahim (as)a cənnətə göndərilən qoçudur.
Cünkü Haqq Təala Həzrət-i ibrahim `e Ismail` in anasi Həcər `in yanına gəldi və ona;
-Ya hacer!
Ismail `in başını yusun, sacini tara, gözəl paltarlar giydir, gözlərinə sürmə cek, əlinə və ayağına xina yax. bir əziz dostum vardır. Ismail `i onun yanina aparacağam, dedi. Bunun üzərinə Ismail `in anasi Həcər, Ismail` i Ibrahim peyğəmbərlərin söylədiyi kimi hazirladi.
Hazert-i Ibrahim Həcər `e səsləndi; Həcər ismail `i gətirərkən, Halilür-Rahman bir iplə bir bıçaq alaraq onları gizlədi və və sonra ismail` i alaraq Ərafat tərəfinə getdi. Halilür-Rahman Ismail ilə birlikdə Ərəfat dağına çıxarkən sevtan üc yerdə Ismail (as) yetişdi və ona vəsvəsə verdi.Hazret-i ismail seytani tasladi.Seytanin bir gözünü cikardi.Simdi Mina `da-cemre-tas atmaq, bu hadisədən qalmışdır.
Həzrət-i Ibrahim Ismail ilə birlikdə Ərəfat dağına çıxdı və;
-Ey oglum!
Bura sənin Nə üçün gətirdiyimiz bilirsənmi?
Haqq Təala həzrətləri, səni qurban etməmi əmr etdi. İndi səni qurban edəcəm, dedi.
Ismail;
-Ey ata! Allahi `in əmrinə mənim canim fəda olsun, dedi.Nitekim Cənab-i Haqq;
"De ki; Ey atacan! Əmr edilən şeyi yap.Insaallah mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən"
(Saffat 102) buyurmuşdur.
Onda sonra Ibraim Ismail `i yatırdı, bıçağı əlinə aldıqdan sonra belə xitab etdi;
-Ey ogul! Allah `a teslm ol!
Ismail;
-Ata! əlim və ayağımın bagla ki, əgər bıçaq baxımından cirpinirsam, əlim və ayağım sənə toxunmaq. Allaha asi olmaqdan qorxuram və paltarını qan bulaşmasın.
Bıçağın boğazıma tez cal. Bəlkə ürəyinə şəfqət və mərhəmət gəlir, Allahin əmrini yerinə yetirməkdən çəkinər, dedi.
Və əlavə etdi;
-Ey Atacan!
Nezaman evə dönersen, mənim o bicare anama məndən salam et, və qiyamətə qədər məni duadan unutmasın. Bundan belə məni bir daha dünya gözüylə görəcək deyildir.
-Ya Ata!
Haqq Təala `nin razılığını yerinə yetir, dedi. Həzrət-i Ibrahim dərhal bıçağı əlinə aldı və ismail `in boğazına söykəyib çox qüvvətli bir şəkildə çəkdi. Lakin bıçaq kesmedi.Cenab-i Haqq Kitabi-i Kərimdə;
-Beləcə ikisidə Allah `a teslimiyyet nümayişin, ibrahim oğulunu alnı üzrə yatardı. Biz ona belə xitab etdik; Ey Ibrahim! Sən Yuxunu reallaşdırdın. Əlbəttə biz, yaxşı davananlari beləcə mükafatlandırırıq "(S.Saffat 10-105) buyurmuşdur.
Ibrahim (ə.s) qəzəbə gələrək bıçağı daşa caldi.Daşi iki parcaya ayirdi.Bunun üzərinə
Ibrahim qışqırdı;
-Ey bıçaq! Haqq Təala `nin əmrini Nə ücün yerinə yetirməzsən?
Haqq təala icazəsi ilə bıçaq dilə gəldi və cavab verdi;
-Ya Ibrahim! Haqq Təala mənə kəsmə deyə əmr etdi və sən kəs deyə qəzəb edərsən.
Mən vaxt mütehayyir kaldim.bu anda havada Cəbrayıl (as) zahir olub (Allah `u Əkbər) deyərək seslendi.Ibrahim (as) anladı ki, kurtulus əriştə və;
"La ilahə illallahu vallahu Əkbər, dedi.
Ismail də qurtuluşu çatdığını anladı, O da;
-Allah `ü Əkbər və lilləh-il həmd, dedi.
Bu anda Cəbrayıl özü ilə gətirdiyi koc ilə Həzrət-i İbrahimin yanına gəldi.
Və o an;
-Ya Ibrahim! Bu koc Ismailin bedelidir.Onun yerinə bu qoçun qurban eylə. Dörtyüzyildir Haqq Təala bu qoçu yaratmistir.Cennet meralarinda otlardi.
Bu gün icin hazırlanmışdı. Iste bu Koçtürk ki, ana qarınında gəlmədi.
5. Besincisi Musa (as) nin əsasıdır.hikayesi söylədiyər;
Haqq Təala Musa (as) `i peyğəmbər gönderince, Həzrət-i Musada peyğəmbərliyini elan edərək,
və Firon `u Haqq yoluna dəvət etdi. Lakin Firon bu dəvəti qəbul etmedi.Kissalari məşhurdur.
Bir gün Firon və bkanlari ilə Musa peyğəmbəri necə defedeceklerini müzakirə etdilər.
Nazirlər dedilər;
-Musa bir sehrbazdır. Nə ediriksə sehrbazlıqla yapiyor.Bizde sihirbazlarimizi yığaq, gəlsinlər və bunun sihirlerini dəf etsinlər.
Firon bunlarin tədbirlərini bəyəndi və dünyada nə qədər sehrbaz varsa toplanmasını
emretti.Sehirlere haberciler və adamlar göndərildi.
Buarada Babil, Kəşmir, Cin, matçın, Hind, Həbəş, Zengibar, Frengis tan, Iran, Turan, Rus, Acem, Mosul, Hatay, hasil-i dogu `dan bati` ya qədər hic bir tərəf laqeyd edilmədi. Dünyanın hər yeri müxtəlif hünərlər sahib olan sehrbazlar toplanıb gəldilər.
Bunların sayı 70.000 di.Bunlarin dörd yüzü ulu `idi.En ulularinin iki gözü kor idi.
Firon Musa Peyğəmbər icin bir gün təyin etdi.
Məhz o gün, qarşılıqlı danışacaq və tartisacaklardi.
Cənab-i Haqq Quran-i Kərim də;
"Həzrət-i Musa dediki; Sizə və'd edilən vaxt, zinət günü və insanlarin toplaşacağı günorta vaxtıdır." (Taha 59) buyurur.
Firon, ildə bir gün bayram ederdi.Bir ay əvvəl münadiler yollar, elan etdirərdi.
-Filan gün Firon bayram edəcək. O gün bütün xalq toplanir.Firavunun bayramını seyr edərdilər.
O meydan ki, Firavunun və dövlət ərkanı `nin bayram yeri idi.
Bu meydan da özünün böyük bir Heykəl `ini diktirmisti. Bu heykəl üçyüzə arsin olub mermerdendi. Hər tərəfi altunla kalplanmis, müxtəlif ləl-cəvahiratla bəzənmişdi. Bu heykəlin başında altundan bir ay vardi.Ay `in üzərində də çox parlaq cövhərdən edilmək Çıraq dikmislerdi.
Gecə olunca bunun ziyası uzaq məsafələrə qədər gedər, havalısı ve etrafini işıqlandırardı. Nəhayət Fravun ilə Musa Peyğəmbərin danışma və müxtəlif Hünərlərin sərgilənəcəyi gün gəlmişdi.
Firon əsgərləri və dövlət erkan-i ilə birlikdə bayram yerinə gəldi. Göy gurultusu kimi köslerin səsləri ortalığı inletti.Yediyüzbin Musketeers müxtəlif oyunlar sərgilədi, cirit atdılar.
Səflər halında 70.000 sehrbaz da sihirbazliklarini meydana töküb, müxtəlif hünerleini göstərməyə başladılar.
Musa Peyğəmbər, Harun ilə birlikdə piyada olaraq başlarında kece (dən baslik), üzərlərində yundan əba, aləmi cinlatan (kalabalik) da, saysız insanlarin ortasına gəlib, dayandı.
O anda Firavunun sehrbazların;
-Iste Musa budur, dedilr,
Sehrbazlar isə, böyükləri olan kor sihirbaza xəbər verdilər. Kor olanlari soruşdu;
-Musa nə geymişdir, paltarı nədir?
Onlar cavab verdilər;
-Musa, yundan əba geymiş olub başında kece papaq vardır.
Bunun üzərinə kor sehrbaz;
-Bu gercek Peyamberdir, dedi.
Musa (as), əlindəki əsasına təvəkkül duruyordu.Sihirbazlar bir adam göndərərək Musa
Peyğəmbərə soruşdular;
-Ya Musa! Əvvəla meydana sən mi gəlirsən, yoxsa keşiyi bizemi verərsən?, Dedilər.
Musa (as), Peyğəmbərlik şərtini yerinə yetirib onları dinə dəvət etdi.
Sehrbazlar Musa dəvətini eşidincə, Sahtiyan və mesini edilmiş və içləri saman dolu
olan ejderhalarini meydana koydular.Yediyüz dəvə yükü sehrbazlıq alətlərini o meydana qoydular.
Günesin hərarəti altında iplərin və müxtəlif esya `dan hazirlanmis olan Dragons, səhradan
hərəkətə keçdi. Sahlanip və coşaraq, quyruqları ilə bir-birlərinə vuraraq, ağızlarından atəş saçaraq, ortalığa dehset verməyə başladı.
Göy gurultusu kimi simsek səsləri caktilar. Bu anda cərəyan edən hərəkətləri dərin bir təvəkkül icinde seyr Həzrəti Musa (as) əlindəki əsasını meydana buraxdı.
Cənab-i Haqq Quran-i Kərim də;
"Və Musa` ya vəhy etdik, aşan ativer.Hemen o-asa.da onlarin uydurmuş olduqları şeylərə yutuverdi "(Əraf 117) buyurur.
Yere buraxılmış olan Musa `nin asas, Haqq Təala tərəfindən böyük bir əjdaha oldu. Yetmiş arşın basini yerdən yuxarı qaldırdı.
Mağara kimi agzini acti.Gayet korkunc Fil Dişi kimi disleri vardi.
Agzindan Firavunun əsgərlərinin və sihirbazlarinin üzərinə atəş yağdırdı. Sehrbazlar ortaya tökmüş olduğu hünərləri ilə əjdahaların hamısını bir anda parçalayaraq uddu.
Göy səs-küyünə bənzəyən səslər çıxararaq elə bir guruldayır ki, meydandakı agac ve her sey titrədi.
Bundan sonra bu böyük əjdaha, Fravunun əsgərlərinin və sihirbazlarinin üzərinə alovla püskürerek getdi. Fravunun bütün xalqı qorxu ve dehset scinde bir-birinə düşdü. Basini götürüb qaçdı, və düz sarayına girdi.
Orada yüksək bir cardagi vardi.cikip onun üzərinə oturdu. Qabısını möhkəmcə kapatti.Bu məhşər karisilikta əsgərlərindən 70 insan ayaq altında əzilərək həlak oldu.
Çoxu da qaçıb kurtuldu.Ejderha onlari təqib etdi. Ejderha Firavunun əsgərlərini önünə qataraq kovaladi.Bayram yerində Musa (as) ilə Harun (ə.s.) dan başqa kimsə kalmadi.bu sirada Haruna dediki;
-Ya Harun! Gel bizdə gedək.
Onlar da Misirə doğru yürüdüler.Israil ogullarinin yanina gəlib çıxmışdı ki, o anda Musa (as) a
Allahin əmri, vəhyi gəldi;
-Ya Musa! Aşan tut.
Musa (ə.s.) əlini uzadıb, fironun xalqını qovan ederhayi tutdu. Ejderha yenə asa oldu və Musa (as) onu əlinə aldı. Bu möcüzəni görən bütün sehrbazlar Həzrəti Musa qarşısında əyilərək imana gəldilər.
Rəbbimiz Kəlam-i Kadiminde;
"Sehrbazlar səcdəyə bağlanmış olduqları halda iman ettiler.ve dedilerki; Aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Musa ilə Harunun Rəbbinə iman gətirdik" (Əraf 10) buyurur.
Firon sehrbazları iman etdiklərini görüncə, sinrlendi və onlara;-Siz kimdən icazə alp,
Musa `ya gedərək iman etdiniz. Mən indi anladımki, sizin ulunuz Musa imis.Hepini də gedərək sihirlerinizi ondan öyrənib mənə göstərməkdə və məni aldatmaqda imiş.
Hər kim mənim əmrimə müxalif çıxsa, gövdələrini ortada Bırakırım, deyə qışqırdı. Cənab-Haqq Quran-i Kərimdə;
"Artıq biləcəksiniz, əlbəttə əl-ayağınızı caprazlamasina kəsdirib və şübhəsiz ki, sizi toplu bir halda çarmıxa çəkdirəcəyəm." (Ali Imran 49) buyurur.
Iste valideynləri dünyaya gələnlərdən biri də Həzrəti Musa bu əsasının.
6. Altincisi Yarasa quşu olub, hekayəsi belədir;
Haqq Təala Isa Peyğəmbəri göndərib Haqq yolunda olmayanları tövhidə və Haqq yoluna dəvət etdi.
-Eger sen Peyğəmbər sənsə, bizə bir möcüzə göstər ki, sənin Rasul, peyğəmbər olduğuna
inanıb iman edək, dedilər. Bunun üzərinə həzrəti Isa söylə evap verdi;
-Nə istəsəniz Haqq təalanın icazəsiylə sizə göstərim, dedi.
Kafirlər də müxtəlif cür möcüzələr istədilər.
Cənab-i Haqq Quran-i Mecidinde buyurur;
"Və mən Allah` in izni ilə anadangəlmə koru və cüzam xəstəliyinə tutulanı xəstəliyinə tutulanı eyi edirəm."
Kafirlərin bütün istədiklərini Haqq Təala Isa (as) ìn duasi bərəkətinə verdi
Bir gün Həzrət-i Isa yenə onları haqq yola dəvət etdi.
Kafirlər isə ona;
-Ya Isa! Eger sen özünü Haqq peyğəmbər bilib dininə girməmizi istəyirsənsə, bizə möcüzələr göstər, dedilər.
Həzrət-i İsa onlara soruşdu;
-Nə istəyərsiniz?
kafirlər;
"Bizə qara palçıqdan bir qus et. Bu quşun yelesi və tükləri olmayıb hər tərəfi və üzəri dəri kimi olsun. Canavar kimi dişlər və qulaqları olub, qus kimi uçsun, amma yumurtalamayacak
Canavar kimi doğuracaq, memelerinden balalarına süd emirecek və qadın kimi aybaşı görəcək, dedilər. "Həzrət-i Isa; -Qara palçıqdan, bu sekilde dediyiniz kimi bir quş olursa, Haqq Təala ona ruh verib uçurursa, Allahin birliyini təsdiq edib imana Gelirmisin?, Deyə soruşdu.
Hamısı birdən,
-Bəli, dedilər.
Bunun üzərinə həzrəti Isa mübarək əliylə quru palçıqdan bir parça götürüb, onu istədikləri kusseklinde düzeltti.Sonra nəfəsi ilə üfledi.O anda kus, HakTeala'nin izni ilə canlanıb uçdu.
Rəbbimiz Kəlam-i Kadiminde,
"Mən sizin icin camrdan kus sekli kimi bir sey icad edirəm, sonra ona üfürürüm, o da
Allah-ü Təala icazəsi ilə quş olar.
"(Al-i Imran 49) buyurur.
Ve valideynləri olmadan yaradılanların altıncısı da, Hazret-i İsanın əli ilə qara palçıqdan etdiyi və həyat taparaq ucan yarasa quşudur.


Geri dön

qirilmis qelb

 • 15 oktyabr 2014 14:47
 • Məqalə: 65
 • Şərh: 2760
 • Bal:
. İlki Adəm Peygamberdir.Hak Təala onu torpaqdan yaratti, Mələklər ona səcdə etmələrini əmr etdi. Mələklər ona səcdə edib Allahin əmrini yerinə yetirdilər. Ondan sonra cənnətə paltarlar gətirib ona giydirdiler.Beline altun kəmər bağladılar. Basina Tac koydular.Mucize taxtı üzərine oturtdular. Mələklər o taxtı çiyinləri üzərində Cənnətə apardılar.

Atdim secilmiwlere

--------------------
I LoVe yOu wiTh aLL mY hEaRt

คşк łคfтคɴ คɴłคмคz ❤

 • 12 oktyabr 2014 00:55
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 18832
 • Bal:
{awards}
Alllah razi olsun..

ヅ Bad Girl ヅ

 • 11 oktyabr 2014 23:57
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------

NikaLYa

 • 11 oktyabr 2014 21:53
 • Məqalə: 102
 • Şərh: 7305
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsunnnn

--------------------

Poine♔

 • 11 oktyabr 2014 17:31
 • Məqalə: 111
 • Şərh: 1610
 • Bal:
{awards}
-Bəli, dedilər.
Bunun üzərinə həzrəti Isa mübarək əliylə quru palçıqdan bir parça götürüb, onu istədikləri kusseklinde düzeltti.Sonra nəfəsi ilə üfledi.O anda kus, HakTeala'nin izni ilə canlanıb uçdu.
Rəbbimiz Kəlam-i Kadiminde,

--------------------

qeyretsizlere duwmen

 • 11 oktyabr 2014 11:41
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 265
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

♫ мєl๏dyคм ♫

 • 10 oktyabr 2014 19:19
 • Məqalə: 163
 • Şərh: 4781
 • Bal:
{awards}
Meqale Üçün Sağol...

--------------------

G♥S

 • 10 oktyabr 2014 14:14
 • Məqalə: 204
 • Şərh: 4078
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun tewekkurler

--------------------

-Kralica-

 • 10 oktyabr 2014 11:54
 • Məqalə: 696
 • Şərh: 8590
 • Bal:
{awards}
Təşəkkür Edirəm

--------------------
คşк łคfтคɴ คɴłคмคz ❤

 • 10 oktyabr 2014 01:12
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 18832
 • Bal:
{awards}
"De ki; Ey atacan! Əmr edilən şeyi yap.Insaallah mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən"

Mrs.mickey

 • 9 oktyabr 2014 23:01
 • Məqalə: 21
 • Şərh: 1488
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun sizden

--------------------
Eger menim heyatimda varsansa, demek 1:0 ondesen

^^FiDaNKa^^

 • 9 oktyabr 2014 19:34
 • Məqalə: 48
 • Şərh: 5783
 • Bal:
{awards}
Ondan sonra Rıdvan `a havva` nin sacini daramasını əmr etdi.
Basina cok bəzəkli bir Tac giydirdi.Taxt üstündə Adəm Peyğəmbər yuxudan oyandı. Yaninda gözəllər gözəli, narın güllər kimi naz və işvelerle oturan Həvva gördü.

-Kralica-

 • 9 oktyabr 2014 18:13
 • Məqalə: 696
 • Şərh: 8590
 • Bal:
{awards}
cox saqolun...

--------------------
Sıla Rəsulova

 • 9 oktyabr 2014 14:45
 • Məqalə: 307
 • Şərh: 4961
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun cox sagolun... Kewge hamsini oxumaga vaxtim olsa :(

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 21
Cəmi: 90

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 570
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}