Gözəl dualar

 
Gözəl dualar


Ya Rəbbi, xəstələrimizə şəfa, dərdlilərimizə dərman ver, riyadan, nifaqdan, bədbəxtçilikdən, hər cür xəstəlikdən, qəzadan, bəladan, tənbəllikdən, acizlikindən, zəlil olmaqdan, zülm görməkdən, azdıran zənginlik və azdıran kasıblıqdan, şeytan və nəfsin şərindən, düşmən qələbəsindən, pis davranışlardan, bidət və zəlalətə düşməkdən, ixlassız əməldən, hər növ günahdan, küfrə girməkdən, rəzil ömürdən, ölərkən gələcək fitnələrdən, dinimizə, dünyamıza zərər verəcək şeylərdən bizləri qoru!
Həqiqi iman, gözəl bir əxlaq, şükr edən bir ürək, zikr edən bir dil, qəza və qədərə razılıq göstərən xeyirli bir ömür, az yemək, az yatmaq, az danışmaq, az gülmək və çox xidmət etməyi, qəbir əzabından və axirət dəhşətindən xilas olmağı, ömür boyu razılığına uyğun yaşamağı, şəhid olaraq ölməyi və son nəfəsdə əhli sünnə etiqadına uyğun bir iman və tövbə etməyi nəsib elə.


Ya Rəbbi, öz sevgini, sevdiklərinin sevgisini, sevginə qovuşduracaq əməllərin sevgisini bizlərə nəsib elə, elmimizi, ixlasımızı, qabiliyyətimizi və bacarığımızı artır, bizləri şeytanın azdıra bilmədiyi: -ancaq ixlaslı qulların istisnadır- dediyi o qullardan olmağı nəsib et, bizləri comərd və səxavətli qullarından elə.
Ana, atamıza, övladlarımıza, qohum və əqrabamıza, bütün din qardaşlarımıza xeyirli ömür, gözəl və sağlam yaşam, hidayət və bu yolda davamiyyət nəsib et .


Ya Rəbbi! Bütün səhv və qüsurlardan bizləri salamat elə, içimizdən axirətə köçənlərin günahlarını bağışla, yerlərini cənnət elə. Peyğəmbərimizin (sallahu aleyhi və səlləm) şəfaətinə nail elə. Bu duanı bu anda oxuyan və dinləyən əziz din qardaşlarımızın ölənlərinə rəhmət, geridə qalanlarına səhhət və afiyət lütf elə.


Ya Rəbbi! Uca dinimizə və əziz vətənimizə göz dikən daxili və xarici düşmənlərimizə fürsət vermə, onları islah et. İslah olacaq halları yoxsa onlara qahharlığını, qüdrətini göstər onları öz qəhrinlə və pərişan elə.


Ya Rəbbi! Ümməti-Muhammədin xəstə qullarına şəfalar, dərdli qullarına dəvaların, borclu qullarına xeyirli ədaları ehsan et.


Ya Rəbbi! O biri aləmdə "fəriqun fil cənnəti va fəriqun fis səir" Cənnət və cəhənnəm firqələri ayrılacağı zaman bizləri cənnət firqəsinə daxil et.


Ya Rəbbi! Qiyamət gününə qədər baqi qalacağını vəd etdiyin Din-i İslamı ölkəmizdə rahat yaşayıb yaşatmağı bizlərə asanlaşdır. Namazı niyazı buraxan, narkomanlıq, içki və qumar vasitəsi ilə evinin yolunu unudan, müxtəlif günahlara düçar olan millətimizin övladlarınada hidayət nəsib et, uşaqlarımızı ədəbli, əxlaqlı, fəzilətli, anasına, atasına, müəlliminə hörmət edən, Allahına, Peyğəmbərinə hörmət və təzim edənlərdən et.


Ya Rəbbi! Bizləri dininə, inanclarına, vətəninə, millətinə, könüldən bağlı olanlardan et.


Ya Rəbbi! Namaz və niyazımızı, səbr, ixlas, təvəkkül qorxu və ümidlərimizi, təfəkkür və tədəbbürlərimizi, səmimiyyət və sədaqətlərimizi davam etdirmək, sənə davamiyyətli ibadət etmək üçün bizə güc və qüvvət nəsib et, bizləri bu ibadət və itaətlər üzərində sabit et.


Ya Rəbbi! Hər cür təhlükələrdən, yanğından, daşqından, fəlakətlərdən, müsibətlərdən, xəstəliklərdən, haramlardan, əxlaqsızlıqlardan, yalandan, qeybətdən, riyadan, həsəddən və qürurdan, zərər və ziyanlardan bizləri hifz və himayə et.


Ya Rəbbi! Adları unudulmuş, torpaq altında çürümüş, nəsilləri kəsilmiş, yer üzündə onlara dua edəcək kimsələri qalmamış, dünyadan köçən müsəlmanların günahlarını bağışla, qəbr əzabını onlardan qaldır, qəbirlərini nurla doldur, axirətdə özümüzə istədiyimiz hər xeyri onlara da nəsib et, qorxduğumuz və sığındığımız hər şeydən onları da qoru.


Ya Rahimin! Xəstələrimizə şəfa, müsübətə düçar olanlarımıza səbr və təskinlik, zəiflərimizə güc, kasıblarımıza bol ruzi, cahillərimizə hidayət, qadınlarımıza islam təsəttürü, uşaqlarımıza imanı tərbiyə, borclulara əda, dərdlilər dərman və islamı yaşayıb yaşatmaq üçün iradə və səbr nəsib elə. Görünən-görünməz bəlalardan, gücçatmaz, taqətyetişməz, ağıla, xəyala gəlməz müsibətlərdən cümləmizi mühafizə et.


Ya Rəbbi! Quranı Kərimin nurlu yolundan bizləri ayırma, Onun əhkamını yaşayıb, tətbiq etməyi bizlərə asanlaşdır,Quranı Kərimi bizlərə lütfün və kərəminlə dünyada və qəbirdə yoldaş, qiyamət günündə şəfaətçi, cənnətə aparan bir bəldçi, atəşdən qoruyan bir pərdə və bütün yaxşılıqlara çatdıran bir dəlil və imam et.


Ya Rabbi! Bizləri Quranın hidayətiylə hidayət et. Quranın lütfü ilə dərəcələrimizi yüksəlt. Ey böyük lütf və ehsan sahibi! Quranın tilavətiylə günahlarımızı bağışla, oxuyarkən buraxdığımız səhvləri bağışla tam və mükəmməl oxumuş kimi qəbul elə Bizi Quranın zinətiylə zinətləndir. Quranın şərəfi ilə şərəfləndir.


Ya Rəbbi! İçimizdə illərlə sehrə, caduya mübtəla olmuş qardaş və bacılarımız var. Allahummə sehr və caduyla məşğul olanlara hidayət ver. Hidayətdən boyun qaçırdıqları təqdirdə onları məhvi pərişan elə. Birləşdirdiklərini ayır, ayırdıqlarını birləşdir, uzaqlaşdırdıqlarını yaxınlaşdır. Onların toplumunu darma dağın elə. Onları bir birinə müsallat elə, layiq olduqları cəzanı onlara ver. Ya rabbi onlar səni aciz qoya bilməzlər, öz güc və qüvvətini onlara göstər.


Ya Rəbbi! Sənin tam kəlimələrinlə yaratdıqlarının şərindən sənə sığınırıq. Quruda, suda, səmada olanların, oraya girib çıxanların, gecələri gizlənib gündüz ortaya çıxan, gündüzləri gizlənib gecə ortaya çıxanların şərindən və bütün cin və insanlardan olan şərlilərin şərindən bizləri qoru.


Ya Rəbbi! Hal-hazırda qapına gəldik, boynumuzu bükülü halda sənə yalvarırıq, əllərimizi sənə açmışıq, hüzurunda dayandıq, bütün pis əməlləri bir tərəfə qoyduq, bizləri hüzurundan boş geri çevirmə. Sənin əfvinə mərhəmətinə və lütfünə himayənə qorumana daha çox ehtiyac hiss etdiyimiz bu zamanda bizləri sənsiz buraxma, bizi bizdən al, amma bizi səndən alma.


Ya Rəbbi! Qəbul olunmayacaq dua ilə sənə əl qaldırmaqdan, faydasız elmdən, bir müsəlmana yaraşmayan acizliyindən, tənbəllikdən, xəsislikdən sənə sığınırıq, son nəfəsimizdə bizlərə kəlmeyi-şəhadəti tələffüz etməyi "Əşhədu ən lə iləhə illəllah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu" kəlimələrini deməyi bizə nəsib elə.


Ya Rəbbi! Amin deyən, könüldən bu duada iştirak edən qardaşlarımızın sıxıntılarını uzaqlaşdır, çətinliklərini asanlaşdır, onları iki dünyada da əziz et, iki dünya səadəti nasib et.


Allahummə! Sən bizim Rəbbimizsən, Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq heç kimsə yoxdur. Bizləri sən yaratdın və bizlər sənin qullarınıq, sənə verdiyimiz əhdi və vədi gücümüz çatan qədər yerinə yetirməyə çalışırıq. Sənin bizlərə olan nemətini və günahlarımızı sənin qarşında etiraf edirik. Bizləri bağışla. Günahları bağışlayan ancaq sənsən.


Allahummə sən Kərimsən, bağışlamağı sevənsən, sevdiyin şeyi səndən istəyirik, sevdiyin şeyi bizdən əsirgəmə, bizləri baışla. Günahları bağışlayan ancaq sənsən. Bizi Peyğəmbər s.a.v sünnəsindən bir an olsun belə ayırma. Və ən son duamız isə sənə aləmlərin rəbbi olan Allaha həmd səna etməkdir. O hər şeyə qadirdir.


Geri dön

psix)

 • 25 yanvar 2015 13:54
 • Məqalə: 7
 • Şərh: 1655
 • Bal:
allah razi olsun..allah komeyiniz olsun

--------------------
......

sessiz deniz

 • 22 yanvar 2015 16:09
 • Məqalə: 410
 • Şərh: 6771
 • Bal:
{awards}
Ya Rəbbi, xəstələrimizə şəfa, dərdlilərimizə dərman ver, riyadan, nifaqdan, bədbəxtçilikdən, hər cür xəstəlikdən, qəzadan, bəladan, tənbəllikdən, acizlikindən, zəlil olmaqdan, zülm görməkdən, azdıran zənginlik və azdıran kasıblıqdan, şeytan və nəfsin şərindən, düşmən qələbəsindən, pis davranışlardan, bidət və zəlalətə düşməkdən, ixlassız əməldən, hər növ günahdan, küfrə girməkdən, rəzil ömürdən, ölərkən gələcək fitnələrdən, dinimizə, dünyamıza zərər verəcək şeylərdən bizləri qoru!

Elya Alieva

 • 20 yanvar 2015 18:18
 • Məqalə: 153
 • Şərh: 7115
 • Bal:
{awards}
TESEKKURLER

--------------------
.....

ツDirectionerツ

 • 20 yanvar 2015 15:14
 • Məqalə: 69
 • Şərh: 2203
 • Bal:
{awards}
Ya Rəbbi! Namaz və niyazımızı, səbr, ixlas, təvəkkül qorxu və ümidlərimizi, təfəkkür və tədəbbürlərimizi, səmimiyyət və sədaqətlərimizi davam etdirmək, sənə davamiyyətli ibadət etmək üçün bizə güc və qüvvət nəsib et, bizləri bu ibadət və itaətlər üzərində sabit et.

--------------------Louis Tomlinson♥

G♥S

 • 20 yanvar 2015 12:04
 • Məqalə: 204
 • Şərh: 4078
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun canim meqalen super alinib..)

--------------------

★Love World★

 • 20 yanvar 2015 11:55
 • Məqalə: 120
 • Şərh: 2577
 • Bal:
{awards}
Gozel dualardi. ALLAH her kesin yaxsi niyyetli dualarini qebul etsin

--------------------

♔๑.Şaнzadəм.๑♔

 • 20 yanvar 2015 02:07
 • Məqalə: 127
 • Şərh: 3113
 • Bal:
{awards}
Beyenmenize sevindim ^^

--------------------

_Nu Nu_

 • 20 yanvar 2015 01:05
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 259
 • Bal:
{awards}
Ya Rəbbi! Ümməti-Muhammədin xəstə qullarına şəfalar, dərdli qullarına dəvaların, borclu qullarına xeyirli ədaları ehsan et.

Aylowka)))

 • 19 yanvar 2015 21:10
 • Məqalə: 265
 • Şərh: 2811
 • Bal:
{awards}
AMIN...
ALLAH razi olsun canm menim...

--------------------
--Dualarında beni unutma olurmu?) --Sen benim tek duamsın merak etme♡)
__________________________________ Ve insan yalnızca dua ederken dürüsttür!!!

sessiz deniz

 • 19 yanvar 2015 20:35
 • Məqalə: 410
 • Şərh: 6771
 • Bal:
{awards}
Ya Rahimin! Xəstələrimizə şəfa, müsübətə düçar olanlarımıza səbr və təskinlik, zəiflərimizə güc, kasıblarımıza bol ruzi, cahillərimizə hidayət, qadınlarımıza islam təsəttürü, uşaqlarımıza imanı tərbiyə, borclulara əda, dərdlilər dərman və islamı yaşayıb yaşatmaq üçün iradə və səbr nəsib elə. Görünən-görünməz bəlalardan, gücçatmaz, taqətyetişməz, ağıla, xəyala gəlməz müsibətlərdən cümləmizi mühafizə et.

FaToShKa

 • 19 yanvar 2015 20:27
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 235
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN!COOOX GOZEL DUALARDI winked

my angel__

 • 19 yanvar 2015 20:07
 • Məqalə: 291
 • Şərh: 10859
 • Bal:
{awards}
Seçilmişlər atdım oxuyacam. ALLAH RAZI OLSUN

Elya Alieva

 • 19 yanvar 2015 19:47
 • Məqalə: 153
 • Şərh: 7115
 • Bal:
{awards}
TESEKKURLER

--------------------
.....

princessa_selin

 • 19 yanvar 2015 18:57
 • Məqalə: 98
 • Şərh: 1716
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

ツDirectionerツ

 • 19 yanvar 2015 18:55
 • Məqalə: 69
 • Şərh: 2203
 • Bal:
{awards}
Ya Rəbbi! Uca dinimizə və əziz vətənimizə göz dikən daxili və xarici düşmənlərimizə fürsət vermə, onları islah et. İslah olacaq halları yoxsa onlara qahharlığını, qüdrətini göstər onları öz qəhrinlə və pərişan elə.

coxx goezel dualardii canim meqalelerin bol bol olsun Ins Allaha)

--------------------Louis Tomlinson♥

♔๑.Şaнzadəм.๑♔

 • 19 yanvar 2015 18:34
 • Məqalə: 127
 • Şərh: 3113
 • Bal:
{awards}
Hər birinizə təşəkkür edirəm!

--------------------

Darling

 • 19 yanvar 2015 18:12
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 12585
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------
http://legend.az/user/imza/

Elya Alieva

 • 19 yanvar 2015 17:58
 • Məqalə: 153
 • Şərh: 7115
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN TESEKKURLER....:-)

--------------------
.....

Gül Əliyeva

 • 19 yanvar 2015 17:56
 • Məqalə: 1526
 • Şərh: 12031
 • Bal:
{awards}


Allah razı olsun


^^LaSt_AnGeL^^

 • 19 yanvar 2015 17:53
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 1071
 • Bal:
{awards}
İlk werh menden... ALLAH razi olsun..:-)

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
    Populyar    ToP 5 Şərhçi

    Online

    İstifadəçilər: 1
    Qonaqlar: 34
    Cəmi: 48

     

    Top 10 Müəllif

     
    {slinks}