Sizin ağacınız nədir? (Xarakterinizi öyrənin)

 
Sizin ağacınız nədir? (Xarakterinizi öyrənin)


23-31 dekabr: Alma Ağacı01-11 yanvar: Küknar12-24 yanvar: Qaraağaç25 Yanvar-3 Fevral: Selvi04-08 fevral: Qavaq09-18 fevral: Sidr19-28 fevral: Şam01-10 Mart: Salxımsöyüd11-20 Mart: Cökə21 Mart: Palıd22-31 Mart: Fındıq01-10 Aprel: Üvəz11-20 Aprel: Ağcaağac21-30 Aprel: Qoz01-14 may: Qavaq15-24 may: Şabalıdı25 May-3 iyun: Dişbudaq04-13 iyun: Gürgən14-23 iyun: Əncir24 İyun: Huş25 İyun-4 iyul : Alma05-14 iyul: Şam15-25 iyul: Qaraağaç26 İyul-4Ağustos: Selvi04-13 Avqust: Qavaq14-23 Avqust: Sidr24 Avqust-2 Sentyabr: Şam03-12 sentyabr: Salxım söyüd13-22 sentyabr: Cökə23 Sentyabr: Zeytun24 Sentyabr-3 Oktyabr: Fındıq04-13 Oktyabr: Üvəz14-23 Oktyabr: Ağcaağaç24 Oktyabr-11 Noyabr: Qoz12-21 noyabr: Şabalıdı22 Noyabr-1 dekabr: Dişbudaq02-11 dekabr: Gürgən12-21 dekabr: Əncir22 Dekabr: Qayın

Alma: (Sevi) Cazibəli, fiziki olaraq diqqət çəkici, təsir edici ... Xoş bir auraya sahibdir. Flortoz və macərapərəst amma həssas və hər vaxt seven bir tipdir. Sevməyə və sevilməyə maraqlı. Sadiq və həssas bir partnyor. Comərd. Elmi mövzulara bacarığıi var. Bu gün üçün yaşayar. Xəyallgücü yüksək.

Şabalıd: (Dürüstlük) qəribə bir gözəlliyi vardır amma insanları təsir etmək kimi bir dərdi yoxdur. Ədalətli və şəndir. Doğuşdan diplomatdır. Çox asan hüzursuzluğa qapılar amma hər cür əlaqədə həssasdır. Bəzən fövqəladə davranar. Sevgili tapmaqda çətinlik çəkər.

Əncir: (Həssaslıq) Çox güclü, müstəqil, müzakirələrə və zidliklərə çox icazə verməyən, ailə həyatına yatqın, yaxşı bir ata və heyvan sevərdirlər. Zarafatdan anlayan,avaralığı və tənbəlliyi də sevələr. Eqoizmi vardır. Ağıllı və cəlddir .

Dişbudaq: (Ehtiras) Fərqli bir cazibədarlığa sahib, həyat dolu, tələbkar, Düşüncəsizcə hərəkət edən və tənqidlərə qulaq asmayan biri. Ehtiraslı, ağıllı, qabiliyyətli, qismətinə hökm etməyi sevən, eqoist olmağa əlverişlidir. Amma ona güvənə bilərsiniz. Bəzən beyni ürəyinə hökm edə bilər. Əlaqələri çox ciddi qəbul edər və sadiqdir.

Qayın: (Yaradıcılıq) Yaxşı bir zövqü vardır. Görünüşə və öz görünüşünə əhəmiyyət verər. Materyalistik sayılır. Həyati və karieri üçün çox və nizamlı çalışar. Ekonomikdiir.Gərəksiz risklərə girməz. Məqbul bir tipdir. Diyet və idmanla fiziki görünüşünə diqqət edər.

Huş: (İlhamlanmalar) Həyat dolu, təsir edici, elegant, yoldaş canlısı, nümayişdən uzaq, təvazökar, bir şeyin həddən artıq olmaısnı sevməyən, kobud şeylərdən nifrət edən biridir.Təbii və sakit bir həyatı seçər. Çox ehtiraslı deyil. Xəyal gücü yüksək və az ehtiraslıdır. Sakit və uyğun mühitlər yaradır.

Sidr: (Güvən) Zərif, hər mühitə ayaq uydura bilən, lüksü sevən, sağlamlığına diqqət edən, özünə güvənən, başqalarına da bir az yuxarıdan baxan biridir. Qərarlı, səbirsiz və başqalarına təsir etməyi sevər. Optimist və bacarıqlıdırlar. Tək və gerçək eşqini gözləyər. Tez qərar verər.

Selvi: (Sədaqət) Güclü, fiziki olaraq bədənli, hər mühitə uyğunlaşa bilən, həyatla çox məşğul olan, məmnun, optimist, pula maraqlıdır. Təklikdən nifrət edər. Asan təmin edilməyəcək qədər ehtiraslıdır. Amma sadiqdir. Modu tez dəyişir. Qaydalara boyun əyməzlər. Bir az da çoxbilmiş və maraqsızdır.

Qaraağaç: (mədəni): Müşfiq, fiziki olaraq düz, geyiminə diqqət yetirən, müraciətləri həddindən artıqlığa qaçmayan, insanlara sevinc verə bilən, liderlik etməyi sevən amma özü "aşağıda" olmağı sevməyən biridir. Dürüst və sadiq bir yoldaşdır. Başqaları üçün qərar verməyi sevər. Əli açıqdır. Praktik zəkası güclü və yaxşı bir zarafat anlayışı vardır

Küknar: (Sirr) Çox qəribə bir zövqü vardır. Təcrübəlidir. Gözəl olan hər şeyi sevər. Dik başlı, tez rejim dəyişdirən, eqoist olmasına baxmayaraq özünə yaxın olanlarla maraqlanan biridir. Çox təvazökar olduğu deyilə bilməz. Ehtiraslıdır. Məmnun edilməsi çətin bir sevgilidir. Çox dostu vardır. Çünki ona güvənə bilərsiniz.

Fındıq: (Fövqəladə) Cazibədar, anlayışlı, insanları necə təsir edəcəyini bilən, çox tələbkar olmayan, ictimai həyatda aktiv və girişkən hətta döyüskən biridir.Populyardır. Psixoloji vəziyyəti tez dəyişir. Kaprizli bir aşiqdir. Amma dürüst və yoldaşına dözümlü davranar. Qüsursuz bir mühakimə bacarığı vardır.

Gürgən: (Zövq sahibi) Cool bir gözəl. Fiziki görünüşünə və özüə baxmağa diqqət edər. Zövq sahibidir. Başqalarını özündən çox düşünər. Həyati mümkün olduqcaa asan bir hala gətirməyə çalışar. İntizamlı bir həyat üçün bələdçilik edir. Əlaqələrində nəzakətlidir. Fərqli Sevgililər tapmaq istər. Duyğuları ilə əlaqədar olaraq xoşbəxtliyi tapması asan olmaz. Əksəriyyətlə də başqalarına güvənməz. Qərarlarından da əsla əmin olmaz.

Cökə (Şübhə) Hayatin ona gətirdiklərini qəbul edir. Döyüş və müzakirədən nifrət edər. Çalışqandır, tənbəlliyi və eqoizmi heç sevməz, streslidir.Yumuşaq xasiyyətli və mərhəmətlidir. Yoldaşları üçün çəkinmədən fədakarlıq edər. Bacarıqlı olmasına baxmayaraq bunları qiymətləndirməsini bilməz. Mızmızdır. Qısqanc lakin vefalıdır.

Ağcaağaç: (Azad zəka) Xəyal gücü və orginallıqla dolu heç də sıravi olmayan biridir. Utancaq, ehtiraslı, qürurlu, özünə etibarlı, yeni təcrübələrə açıq biridirÜmumilikdə əsəbi və gərgin bir quruluşu vardır. Yaddaşı qüvvətlidir. Çox asan öyrənər.Sevgi həyati bir az mürəkkəbdir. Başqalarını özünə cəlb etməyi sevər.

Meşə: (Cəsarət): Möhkəm yaradılışlı, cəsur, güclü, müstəqil və girişkəndir. Ağrıma duyğusu çox yoxdur. İşini şansa buraxmağı sevməz. Ayaqlarını yerə möhkəm basmaq istər. Hərəkətlidir

Zeytun: (Böyüklük): Güneşi, isti havaları sevər. Məqbul biridir. İncə duyğuları vardır! Agressivlikdən və şiddətdən uzaq durur. Sakit və toleranslıdır. Ədalət duyğusu genişdir.Hassas, qısqanclıqdan uzaq bir quruluşu vardır. Oxumağı və təcrübəli insanlarla həmsöhbət olmağı sevər

Şam: (Təmizkar) Uyğun əlaqələri sevər. Dinc və güclüdür. Necə rahat edilə biləcəyini bilir. Təbii və hərəkətli biridir. Yaxşı bir sevgilidir Çox yoldaş dəlisi deyil. Tez sevər amma həvəsi tez sönər.Her şeydən asan imtina edə bilər. İdealı tapana qədər hər şey müvəqqətidir. Etibarlı və praktikdir.

Qavaq: (Təminsiz) Çox özünə güvənməyən, yalnız lazım olduğu zaman cəsarətli olan biridir. Arxasının güclü olmasını və möhkəm insanlarla həmsöhbət olmasını sever.Çok seçicidir. Ümumiyyətlə təkdir. Artistik bir təbiəti var. Kin tutar. Yaxşı bir təşkilatçıdır. Fəlsəfi düşüncələri sevər. Amma hər vəziyyətdə güvənilən biridir. Əlaqələrinə də çox əhəmiyyət verər.

Üvəz: (Həssaslıq) Diqqət çəkici, sevinc verici, eqoizmdən uzaq diqqət çəkməyi sevən biridir. Həyata bağlıdır. Yerinə və vəziyyətə görə həm asılı həm müstəqil ola bilər. Zövqlüdür. Romantik, həssas, ehtiraslı və artistik xüsusiyyətləri vardır. Yaxşı bir həyat yoldaşı olar amma çox çətin bağışlayar.

Qoz: (Ehtiras): Qəribə və ziddliklərlə dolu biridir. Egoist və agressivdir. Gözlənilməz reaksiyalar göstərər. Zadəgan bir ruhu vardır. Çox ehtiraslıdır və heç elastikliyi yoxdur.Çətin və qeyri-adi bir yoldaşdır. Çox çətin bəyənir. Yalnız təqdir edər. Çox qısqanc və ehtiraslıdır. Uyğunlaşma göstərmək üçün çox fədakarlıq etməkdən də xoşu gəlməz. Özündən qəribə strategiyalar çıxarar.

Salxımsöyüd: (Melanxoliya) Gözəl və çox melanxolikdirr.Cazibədardır. Gözəl və zövqlü şeylərə maraqlıdır. Səyahət etməyi sevər. Xəyalpərəstdir.Kaprisli amma dürüstdür.Başqalarının hisslərinə əhəmiyyət verir.Tez təsir altında qalar amma birlikdə yaşanması çətindir. Tələbkar. Hissləri də qüvvətlidir. Sevəndə acı çəkər amma tez başqa birini tapa bilər.


Geri dön

Krasavcikaya_v_onlin

 • 2 may 2015 17:00
 • Məqalə: 92
 • Şərh: 1687
 • Bal:
24 Oktyabr-11 Noyabr: Qoz

--------------------

Elya Alieva

 • 1 may 2015 11:39
 • Məqalə: 153
 • Şərh: 7115
 • Bal:
{awards}
buyurun.........

--------------------
.....

✰Dгeaм✰

 • 28 aprel 2015 19:43
 • Məqalə: 704
 • Şərh: 15640
 • Bal:
{awards}
Kuknar dogrudu

jasmin022

 • 28 aprel 2015 16:44
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 3155
 • Bal:
{awards}
24 Sentyabr-3 Oktyabr: Fındıq

Fındıq: (Fövqəladə) Cazibədar, anlayışlı, insanları necə təsir edəcəyini bilən, çox tələbkar olmayan, ictimai həyatda aktiv və girişkən hətta döyüskən biridir.Populyardır. Psixoloji vəziyyəti tez dəyişir. Kaprizli bir aşiqdir. Amma dürüst və yoldaşına dözümlü davranar. Qüsursuz bir mühakimə bacarığı vardır.

--------------------
INSAN YALNIZ KALBIYLE SEVMEZKI UNUTMAYA ILK ORDAN BASLASIN

lale_7

 • 28 aprel 2015 15:01
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 86
 • Bal:
{awards}
Salxımsöyüd: (Melanxoliya) Gözəl və çox melanxolikdirr.Cazibədardır. Gözəl və zövqlü şeylərə maraqlıdır. Səyahət etməyi sevər. Xəyalpərəstdir.Kaprisli amma dürüstdür.Başqalarının hisslərinə əhəmiyyət verir.Tez təsir altında qalar amma birlikdə yaşanması çətindir. Tələbkar. Hissləri də qüvvətlidir. Sevəndə acı çəkər amma tez başqa birini tapa bilər.

--------------------
‘Əgər bir gün məni başım əyik görsən, Bil ki başım; yerə düşmüş birini qaldırmaq üçün əyilmişdir..’

‘Arxamca aktyorluq edenler bılmırkı kınonun rıjıssoru ozumem!’

Darling

 • 28 aprel 2015 14:05
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 12528
 • Bal:
{awards}
19-28 fevral: Şam
no

Şam: (Təmizkar) Uyğun əlaqələri sevər. Dinc və güclüdür. Necə rahat edilə biləcəyini bilir. Təbii və hərəkətli biridir. Yaxşı bir sevgilidir Çox yoldaş dəlisi deyil. Tez sevər amma həvəsi tez sönər.Her şeydən asan imtina edə bilər. İdealı tapana qədər hər şey müvəqqətidir. Etibarlı və praktikdir.

--------------------
Həyat nə tamaşa,nə də bayramdır.Həyat çətin bir imtahandır.
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 35
Cəmi: 80

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 11
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}