Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

 
Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!On bir ayın sultanı,
Ramazan gəldi getdi,
Gözəl günlər yaşatdı,
Bizləri xoşbəxt etdi

Ey Allahım,çin olsun,
Arzumuz,nittəyimiz,
Bizi məsud eyləsin,
Sənə olan sevgimiz,

İnsana yaraşarmı,
Nəfsinin qulu olsun,
Qəlbi saf olanların,
Bayramı mübarək olsun...

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!


Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
(Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə)


Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

1. "Böyük günahlar; Allaha ortaq qoşmaq, və ataya qarşı gəlmək, adam öldürmək və yalan yerə and içməkdir."

2. Rəsulullah (s): "Kim özü üçün faydalı iki hədis öyrənər və ya faydalanması üçün başqasına öyrədərsə, 60 il ibadətden daha xeyirlidir."

3. Həzrəti Mühəmməd(s) buyurur: Səni böyük olan Allah, namazı mənim gözümün işığı edib; ac adam -təamı, susuz adam- suyu sevdiyi kimi, mən də namazı sevirəm. Amma ac adam yəsə ,doyar, susuz adam su içsə sirab olar, mən isə namazdan doymaram.

4. Rəsuli-Əkrəm (s.a.v.v.) buyurur: Öz övladlarınızı üç şeylə tərbiyə edin: Peyğəmbərinizə məhəbbətlə, onun Əhli-Beytinə sevgi-istəklə və Qur`an oxumaqla.

5. Rəsuli-Əkrəm (s.a.v.v.) buyurur: Namazda elə halda ol ki, sanki ömrünün axırıncı namazını qılırsan (namazı son dərəcə hüzuri-qəlblə qıl, edam hökmü verilmiş şəxsin e`damdan qabaq qıldığı son namazı kimi).

6. İmam Sadiq Əleyhissalam buyurur: Qəlb Allahın hərəmidir; belə isə Allahın hərəmində Ondan başqasına yer vermə (qəlbin məxfi guşələri Allaha məxsusdur, dünya məhəbbətini ondan xaric et.)

7. Rəsuli-əkrəm (s.ə.v.v.) buyurur: Ey camaat, həqiqətən məndən sonra heç bir peyğəmbər, sizdən sonra heç bir ümmət olmayacaq. Agah olun və öz Allahınıza ibadət edin, beş vaxtda namaz qılıb Ramazan ayının orucunu tutun, Rəbbinizin beytinin həccinə gedin, mal-dövlətinizin zəkatını səmimi qəlbdən verin və öz vəliyyi-əmrlərinizə (imamlarınıza) itaət edin ki, Pərvərdigarınızın cənnətinə daxil olasınız.

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Peyğəmbərin (s) Əliyə (ə) nəsihətləri
Ey Əli! Elə ki, gördün camaat müstəhəbbi əməllə məşğuldur, sən vaciblərlə məşğul ol. Elə ki, gördün camaat dünya işləri ilə məşğuldur, sən axirət işləri ilə məşğul ol. Elə ki, gördün camaat başqalarının eyiblərini axtarmaqla məşğuldur, sən öz eyiblərini axtarmaqla məşğul ol. Elə ki, gördün camaat öz dünyasını bəzəməklə məşğuldur, sən öz axirətini zinətləndirməklə məşğul ol. Elə ki, gördün camaat əməlini artırmaqla məşğuldur, sən əməllərinin ixlası ilə məşğul ol. Elə ki, gördün camaat məxluqatın ətəyindən tutub, sən Xaliqin ətəyindən yapış.

Allah-təala buyurub: ”Ey Adəm övladı! Hər gün ruzin çatır, lakin qəmginsən. Hər gün ömründən azalır, lakin şadsan. Sənə kifayət edəcək miqdarın çatır, sənsə tüğyanına səbəb olacaq artığın arxasınca gedirsən. Nə aza qane olursan, nə də çoxdan doyursan.”

Məhəmmədin (s) sadə və asan dini bunlardan ibarətdir: Namaz, ramazan ayının orucu, həcc, imama itaət və möminlərin haqqına riayət etmək.İmam Sadiq (ə)

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

İmam Musa ibn Cəfər (ə) buyurub: “Elə ki, İbrahimi (ə) mancanağa qoydular, Cəbrail qəzəbləndi. Allah tərəfindən vəhy nazil oldu: “Nə üçün qəzəblisən?” Ərz etdi: “İlahi, sənin dostun – yer üzərində ondan başqa bir kəsin Sənə ibadət etmədiyi bir dostun - indi Sənin və özünün düşməninin əlindədir.” Cavab gəldi: “Sakit ol. Sənin kimi bəndələr qorxar ki, birdən fürsət əlindən çıxar. Amma mən hər bir an istəsəm ona nicat verə bilərəm.” Cəbrail sevindi. Üzünü İbrahimə (ə) tutub dedi: “Köməyə ehtiyacın varmı?” Buyurdu: “Bəli, var, amma sənin köməyinə yox.” Bu zaman Allah İbrahimdən (ə) ötrü bir üzük göndərdi ki, onda altı kəlmə yazılmışdı: “La ilahə illəllah”, Məhəmmədən rəsulullah”, “La hövlə və la qüvvətə illa billahil əliyyil-əzim”, “Fəvvəztu əmri iləllah” (İşimi Allaha tapşırdım), “Əsnədtu zuhri iləllah” (Allaha e`timad etdim) “Həsbiyəllah” (Allah mənə bəsdir).
Bundan sonra vəhy nazil oldu: “Bu üzüyü barmağına tax. Mən odu səndən ötrü sərin edəcəyəm.”

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

İmam Səccad (ə) buyurub: ”Bizim dövrün insanları altı təbəqəyə bölünüb; şirlər, canavarlar, tülkülər, itlər, donuzlar və qoyunlar. Şirlər sultanlardır ki, kimə istəsələr qalib gəlir və məğlub olmurlar. Canavarlar tacirlərdir ki, alanda yalandan pisləyirlər, satanda isə yalandan tə`rifləyirlər. Tülkülər riyakarlardır ki, camaatdan istifadə etməkdən ötrü özlərini hiyləgərcəsinə müsəlman kimi göstərirlər, əslində isə onların içində imandan əsər-əlamət yoxdur. Donuzlaar arvadsifətlər və şəhvətpərəstlərdir ki, hər çirkin işə getməkdən çəkinməzlər. İtlər acıdil insanlardır ki, camaat onlara dillərinin qorxusundan hörmət edirlər. Qoyunlar möminlərdir ki, yununu qırxırlar, ətini yeyirlər, sümüklərini də sındırırlar. Biçarə qoyun, bir sürü şirin, canavarın, tülkünün, donuzun və itin arasında nə etsin?”

Həzrət Musaya (ə) vəhy oldu: “Altı şey altı yerdədir, lakin camaat onu başqa yerdə axtarır və (belə etsələr) heç vaxt tapmayacaqlar; Mən asayişi və rahatlığı behiştdə qərar vermişəm, lakin camaat onu dünyada axtarır. Elmi aclıqda qərar vermişəm, camaatsa onu toxluqda axtarır. İzzəti gecə oyaq qalmaqda qərar vermişəm, camaatsa onu padşahların qapısında axtarır. Ucalığı təvazödə qərar vermişəm, camaatsa təkəbbürdə axtarır. Duanın müstəcab olmasını yeməyin halal olmasında qərar vermişəm, camaat onu səs-sədada axtarır. Ehtiyacsızlığı da qənaətdə (qane olmaqda) qərar vermişəm, lakin camaat onu mal-dövlətin çoxluğunda axtarır.”

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Əmirəl-möminin (ə) buyurub: «Mən altı nəfərin behiştə getməsinə zaminəm; sədəqə verən yerdə ölən, xəstəni yoluxmağa gedən yerdə ölən, Allah yolunda cihada gedən yolda ölən, Həcc səfərində ölən, Cümə namazına gedərkən yolda ölən və hər hansı bir müsəlmanın dəfn mərasimində onun cənazəsini müşayiət edərkən ölən kəsin.»

Hər bir müsəlmanın digər müsəlman boynunda altı haqqı var; görüşən zaman salam vermək, dəvətini qəbul etmək, ona qarşı xeyirxah olmaq, ona nəsihət etmək, asqıran zaman ona “yərhəməkumullah” demək, xəstə olan zaman onu yoluxmaq, öləndən sonra dəfn mərasimində iştirak etmək.Həzrəti Məhəmməd s.a.s

Peyğəmbər (s.a.s) Əbuzərə nəsihətində buyurur: “Həmişə səndən aşağıda olana bax, səndən yuxarı olana yox, yoxsulları sev və onlarla yoldaşlıq et, acı olsa da haqqı de, qohumların səndən uzaqlaşsalar da sən onlarla əlaqəni kəsmə, Allaha aid olan işlərdə heç kəsi danlamaqdan qorxma, “La hovlə və la quvvətə illa billahil əliyyil əzim” zikrini çox de, çünki, bu zikr behişt xəzinələrindəndir.

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Həzrət Əliyə (ə) nəsihətlərində buyurur: “Ey Əli! Yeddi xüsusiyyət var ki, hər kəsdə olsa imanını kamil etmişdir və behiştin qapıları onun üzünə açıqdır; fərəhlə dəstəmaz almaq, gözəl namaz qılmaq, malın zəkatını vermək, qəzəbi boğmaq, dilini saxlamaq, günahdan istiğfar etmək və Peyğəmbərin (s) Əhli-beytinə (ə) qarşı xeyirxah olmaq.”

Mənimlə və mənim əhli-beytimlə dostluq dəhşətli qorxuya səbəb olan yeddi yerdə dada çatar; ölüm vaxtı qəbirdə, (Qiyamət günü) qəbirdən qalxan zaman, əməl dəftərləri paylananda, haqq-hesab çəkiləndə, əməllər ölçüləndə və sirat körpüsündən keçən zaman.Həzrəti Məhəmməd s.a.s

Allah tərəfindən belə vəhy gəldi: «Ey Əhməd! Bilirsənmi ki, bəndə nə vaxt abid olur?» Ərz etdi: «Xeyr, Pərvərdigara!» Buyurdu: «Yeddi xislət bir bəndədə cəm olsa, həmin vaxt o, abid hesab olunar. Həmin yeddi xüsusiyyət bunlardır:
1. Onu günahdan çəkindirən təqva.
2. Faydasız sözlər danışmaqdan çəkinmək.
3. Onu ağlamağa vadar edən Allah qorxusu.
4. Təklikdə onu Allahdan utanmağa vadar edən həya.
5. Zəruri miqdarda olan yeməyə qane olmaq.
6. Dünya ilə düşmənçilik, çünki Mən də onu (dünyanı) düşmən tuturam.
7. Yaxşı insanlarla dostluq.»

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Elə bir mömin yoxdur ki, ramazan ayında Allaha görə oruc tutsun, Allah ona yeddi imtiyaz verməsin; bədənində haramdan əmələ gəlmiş ət əriyib gedər, Allahın rəhmətinə yaxınlaşar, bu ayda oruc tutmaq günahlarının kəffarəsi hesab olunar, ölümün çətinlikləri onun üçün asanlaşar, Qiyamət gününün aclığından və susuzluğundan amanda olar, Behiştin ləziz və dadlı yeməklərindən bəhrələnər və Cəhənnəmin atəşindən amanda qalar.


Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

Qardaşlığən ortaya çıxdığı,
Sevgilərin birləşdiyi,
Bəlkə durğun,bəlkə yorğun,
Yenə də sevincli,yenə də ümidli,
Yenə də sevgi dolu neçə belə Bayramlara...


Geri dön

ヅ Bad Girl ヅ

 • 16 avqust 2015 10:55
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
ALLAH razi olsun cox sagol

--------------------

♔ Rapuиzel ♔

 • 20 iyul 2015 22:07
 • Məqalə: 335
 • Şərh: 7081
 • Bal:
{awards}
Bayramımız Mübarək

--------------------

♔๑.Şaнzadəм.๑♔

 • 18 iyul 2015 21:37
 • Məqalə: 127
 • Şərh: 3113
 • Bal:
{awards}
`Bayramımız mübarək.. feel
Uca Rəbbimiz bu ayda günahLarımızı əfv,ibadətLərimizi və duaLarımızı qəbuL etsin İnşAllah.. winked

--------------------

so_sad

 • 18 iyul 2015 21:27
 • Məqalə: 1412
 • Şərh: 12509
 • Bal:
{awards}
Bayramınız Mübarək !!

♫ мєl๏dyคм ♫

 • 18 iyul 2015 20:06
 • Məqalə: 163
 • Şərh: 4781
 • Bal:
{awards}
Herkesi tebriK Ediyorum . Canlarım

--------------------

Allah_Bendesi

 • 18 iyul 2015 18:34
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
Bütün müsəlmanların Ramazan bayramı mübarək.Allah qılınan namazları,tutulan orucları,edilən duaları qəbul etsin İnşAllah..Məqaləyə görə çox sağ olun.Allah razı olsun

MissinG_YoU_A_LoT

 • 18 iyul 2015 18:21
 • Məqalə: 82
 • Şərh: 143
 • Bal:
{awards}
cox sagolun
sizinle bahem her kesin bayrami mubarek! :)--------------------
Əgər bir gün kitabım çıxarsa yüzlərlə insanın intiharına səbəb olar .... :(

Krasavcikaya_v_onlin

 • 18 iyul 2015 16:36
 • Məqalə: 92
 • Şərh: 1687
 • Bal:
{awards}
herkesin ramazan bayram mubarek

--------------------

ღ меумusн ღ

 • 18 iyul 2015 15:53
 • Məqalə: 12
 • Şərh: 455
 • Bal:
{awards}
her kesin ramazan bayramini tebrik eleyirem

--------------------
ღ меумusн ღ

AyKe

 • 18 iyul 2015 15:26
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 994
 • Bal:
{awards}
Haminin Bayramini tebrik edirem..Insallah ALLAH haminin dualarini qebul etsin ...Ilahi Amin

--------------------
Ölünce sevemezsem seni._____________*

Ř҉₳₱ʊ₦ʐɛL

 • 18 iyul 2015 15:13
 • Məqalə: 132
 • Şərh: 2746
 • Bal:
{awards}
On bir ayın sultanı,
Ramazan gəldi getdi,
Gözəl günlər yaşatdı,
Bizləri xoşbəxt etdi

Ey Allahım,çin olsun,
Arzumuz,nittəyimiz,
Bizi məsud eyləsin,
Sənə olan sevgimiz,

İnsana yaraşarmı,
Nəfsinin qulu olsun,
Qəlbi saf olanların,
Bayramı mübarək olsun...

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

--------------------
Gözüмdəɴ Düşəɴiɴ, Üsтüɴə ßαsαcαq Qədəʀ Koʀ !
- Səsiɴi Eşiтмəyəcəк Qədəʀ Kαʀαм..!

Angry Boy

 • 18 iyul 2015 14:16
 • Məqalə: 348
 • Şərh: 6152
 • Bal:
{awards}
Her Kesin Ramazan Bayramin Tebrik Edirem Ailenizle Sevdiklerinizle Nece Bele Illere

love%messi

 • 18 iyul 2015 13:28
 • Məqalə: 24
 • Şərh: 1688
 • Bal:
{awards}
On bir ayın sultanı,
Ramazan gəldi getdi,
Gözəl günlər yaşatdı,
Bizləri xoşbəxt etdi

Ey Allahım,çin olsun,
Arzumuz,nittəyimiz,
Bizi məsud eyləsin,
Sənə olan sevgimiz,

İnsana yaraşarmı,
Nəfsinin qulu olsun,
Qəlbi saf olanların,
Bayramı mübarək olsun...

Bayramınız Mübarək əziz LeGenD.az ailəm !!

--------------------

♔ sinყσriτα ♔

 • 18 iyul 2015 12:43
 • Məqalə: 168
 • Şərh: 2603
 • Bal:
{awards}
Eziz Ailem Mende Sizleri Urekden Tebrik Edirem Tutulan Oruclariviz Ve NIyyetleriviz InwAllah Qebul Olsun Ruzi Bereketiviz Eksik Olmasin....! feel

sonzeng2015

 • 18 iyul 2015 12:27
 • Məqalə: 448
 • Şərh: 7004
 • Bal:
{awards}
Cox sagolun.Mende hamini tebrik edirem.Ramazan bayramimiz mubarek :)

eliwqa

 • 18 iyul 2015 12:26
 • Məqalə: 8
 • Şərh: 2868
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun cox sagolun....

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 39
Cəmi: 104

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 11
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}