Azərbaycanda ən bahalı fakültələr hansı universitetdədir

 
Azərbaycanda ən bahalı fakültələr hansı universitetdədir


Ali məktəblərə qəbul imtahanlarını başa vuran abituriyentlər ixtisas seçimi ərəfəsində tərəddüddədirlər.

Onlara kömək məqsədilə ali məktəblərin plan yerlərini və fakültələrin qiymətlərini araşdıraraq təqdim edir. Beləliklə,

1-ci qrup - ƏN BAHALI FAKÜLTƏLƏR


ADA Universiteti

Kompüter elmləri - 6500 manat, 40 yer

Kompüter mühəndisliyi - 6500 manat, 40 yer

İnformasiya texnologiyaları - 6500 manat, 40 yer

Sistem mühəndisliyi -6500 manat, 40 yer

Qafqaz Universiteti

Qafqaz Universiteti 1-ci ixtisas qrupunda 8 fakültə ilə təmsil olunur.

Bu qrupda universitetin ən bahalı fakültəsi mexanika mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, inşaat mühəndisliyi və s.-dir - 5200 manat. Fizika və riyaziyyət müəllimliyi isə 3850 manatdır.

Xəzər Universiteti

Xəzər Universitetində ən bahalı fakültələr fizika müəllimliyi, riyaziyyat və informatika müəllimliyi və Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyidir

Fizika müəllimliyi - 3500 manat, 15 yer

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi - 3500 manat, 20 yer

Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi - 3500 manat, 25 yer

İnşaat mühəndisliyi - 3500 manat, 20 yer

Kompüter elmləri - 3500 manat, 25 yer

Neft-qaz mühəndisləri - 3500 manat, 25 yer

Mexanika mühəndis - 3500 manat, 25 yer

Kompüter m ühəndisliyi - 3500 manat, 25 yer

Kimya mühəndisliyi - 3500 manat, 25 yer

"Odlar Yurdu" Universiteti

1-ci ixtisas qrupundakı fakültələr sırasında "Odlar Yurdu" Universitetinin ixtisaslarında qiymət eynidir.

Kompüter mühəndisliyi - 3000 manat, 50 yer

Ekologiya mühən disliyi - 3000 manat, 35 yer

Ən bahalı dövlət ali məktəbləri

1-ci qrup dakı dövlət universitetlərində ən bahalı fakültələr Turizm və Menecment və Memarlıq və İnşaat Universitetindədir.

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti

Qida məhsulları mühəndisliyi - 2500 manat, 20 yer

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Memarlıq və İnşaat Universitetində ən bahalı fakültə memarlıqdır.

Memarlıq -2300 manat, 95 yer

Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni versiteti (UNEC)

İnformasiya texnologiyaları - 2200 manat, 50 yer

Sistem mühəndisliyi - 2200 manat, 25 yer

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Kompüter elmləri - 2000 manat, 30 yer

1-ci qrup - ƏN UCUZ FAKÜLTƏLƏR

Bu qrup üzrə özəl ali məktəblərdə ən ucuz fakültələr Naxçıvan və Mingəçevir Dövlət Universitetlərindədir. Özəl ali məktəblər sırasında isə "Naxçıvan", "Təfəkkür" və Kooperasiya Universitetləridir.

"Naxçıvan" Universiteti

İnformatika müəllimliyi-1500 manat, 20 yer

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi -1600 manat, 20 yer

"Təfəkkür" Universiteti

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi - 1800 manat, 20 yer

Nəqliyyatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi - 1800 manat, 20 yer

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Riyaziyyat - 2000 manat , 50 yer

Çoxişlənən mallların texnologiyası mühəndisliyi- 2200 manat, 50 yer

İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi - 2200 manat, 50 yer

Qida Məhsulları mühəndisliyi - 2200 manat, 30 yer

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi - 2300 manat, 50 yer

Dövlət ali məktəb lərində I ixtisas qrupu üzrə ən ucuz fakültələr Texnologiya Universitet və Naxçıvan və Mingəşevir Dövlət Universitetindədir.

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi - 1000 manat, 25 yer

Mingəçevir Dövlət Universiteti

Elektroenergetika mühəndisliyi - 1000 manat, 15 manat

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi - 1200 manat, 30 yer

Elektroenergetika mühəndisliyi - 1200 manat, 30 yer

İstilik energetika mühəndisliyi - 1200 manat, 25 yer

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi - 1200 manat, 25 yer

Ekologiya mühəndisliyi - 1200 manat, 30 yer

İnformasiya texnologiyaları - 1200 manat, 30 yer

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Yerüstü nəqliyyat vasitələrin in mühəndisliyi -1000 manat, 15 nəfər (qiyabi)

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi -1200 manat, 20 yer (əyani)

Ekologiya mühəndisliyi- 1200 manat, 15 yer

2-ci qrupda - ƏN BAHALI FAKÜLTƏLƏR

ADA Universiteti

İqtisadiyyat - 6500 manat, 80 yer

Biznesin idarə edilməsi - 6500 manat, 80 yer

Beynəlxalq münasibətlər - 6000 manat, 80 yer

Qafqaz Universiteti

Qafqaz Universiteti 2-ci ixtisas qrupunda 7 fakültə ilə təmsil olunur. Bu qrupda universitetin ən bahalı fakültələri maliyyə, dünya iqtisadiyyatı və biznesin idarə edilməsidir - 5850 manat.

Beynəlxalq münasibətlər isə 5500 manatdır.

Maliyyə - 5850 manat, 20 yer

Biznesin idarə edilməsi - 5850 manat, 20 yer

Dünya iqtisadiyyatı - 5850 manat, 25 yer

Beynəlxalq münasibətlər - 5500 manat, 30 yer

Mühasibat uçotu - 5200 manat , 50 yer

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi - 5200 manat, 30 yer

Sənayenin təşkili və iadarə olunması - 4750 manat, 50 yer

Xəzər Universiteti

Regionşünaslıq - 4500 manat, 25 yer

Beynəlxalq münasibətlər - 4500 manat, 25 yer

Mühasibat uçotu və audit - 4000 manat, 25 yer

Maliyyə - 4000 manat, 25 yer

İqtisadiyyat - 4000 manat, 15 yer

Menecment - 4000 manat , 20 yer

Marketinq - 4000 manat, 15 yer

Biznesin idarə edilməsi - 4000 manat, 20 yer

Turizm və otelçilik - 4000 manat, 25 yer

2-ci qrupda - ƏN UCUZ FAKÜLTƏLƏR

Bakı Dövlət Universiteti

Coğrafiya - 1300 manat, 15 yer ( qiyabi)

Coğrafiya - 1600 manat , 90 yer (əyani)

Coğrafiya müəllimliyi - 1500 manat, 120 yer

Hidrometeorologiya - 1600 manat, 25 yer

İqtisadiyyat - 1600 manat , 15 yer (qiyabi)

İqtisadiyyat - 1900 manat , 75 yer (əyani)

Sosiologiya - 1800 manat, 30 yer

Regionşünaslıq - 1800 manat, 170 yer

Turizm və otelçilik - 1900 manat, 55 yer

Dünya iqtisadiyyatı - 2300 manat, 100 yer

2-ci ixtisas qrupunda ucuz təhsil haqqı təklif edən digər universitetlər Dillər, Texniki və Pedaqoji Universitetlərdir. Azərbaycan Dillər Universitetində ən ucuz ixtisas regionşünaslıqdır- 1000 manat. Texniki Universitetdə ən ucuz fakültə 1300 manatdır. Pedaqoji Universitetdə qiymətlər bundan cəmi 20 manat fərqlənir -1320 manat.

Azərbaycan Dillər Universiteti

Regionşünaslıq (Almaniya) - 1000 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Fransa) - 1000 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri) - 1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Qafqaz ölkələri) - 1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Norveç) -1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Yaponiya) - 1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Çin) - 1500 manat, 10 yer

Regionşünaslıq (Argentina) - 1500 manat, 10 yer

Azərbaycan Texniki Universiteti

Sənayenin təşkili və idarə olunması - 1300 manat, 15 yer (qiyabi )

Sənayenin təşkili və idarə olunması - 1600 manat, 90 yer (əyani)

Menecment - 1600 manat, 30 yer

Nəqliyyat servisi - 1500 manat, 30 yer

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Tarix və coğrafiya müəllimli - 1320 manat, 60 yer

Coğrafiya müəllimliyi - 1320 manat, 90 yer

Bu qiymətlər filiallarda da eynidir.

3-cü ixtisas qrupu - ƏN BAHALI İXTİSASLAR

ADA Universiteti

Dövlət və ictimai münasibətlər fakültəsi - 6000 manat,80 yer

Qafqaz Universiteti

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili və ədəbiyyatı) - 4800 manat, 45 yer

Tərcümə (ingilis dili )- 4800 manat, 60 yer

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi - 4200 manat, 50 yer

Xəzər Universiteti

Politologiya - 4500 manat, 25 yer

Dizayn - 3500 manat, 20 yer

Pedaqoji fakültələr - 3500 manat, 110 yer

Tərcümə - 3500 manat, 50 yer

3-cü qrupda - ƏN UCUZ İXTİSASLAR

Azərbaycan Dillər Universiteti

Filologiya (alman v ə fransız dili) - 1000 manat, 20 yer

Tərcümə (alman dili, fransız dili) - 1000 manat,24 yer

Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (fransız dili) - 1000 manat, 12 yer

Xarici dil müəllimliyi (fransız dili ) - 1000 manat, 48 yer

Xarici dil müəllimliyi (alman dili ) - 1000 manat, 48 yer

Bakı Dövlət Universiteti

İbtidai sinif müəllimliyi (Qazax filialı) - 1200 manat, 25 manat

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Qazax filialı )- 1200 manat, 25 manat

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xarici dil müəllimliyi (alman dili) -1200 manat, 15 yer

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi -1300 manat, 40 yer

Xarici dil müəllimliyi (fransız dili)-1300 manat, 15 yer

Tarix müəllimliyi -1300 manat, 40 yer

Kitabxanaçılıq və informasiya -1300 manat, 20 yer

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

İbtidai sinif müəllimliyi-1300 manat, 165 yer

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə -1300 manat, 30 yer

Təhsildə sosial- psixoliji xidmət -1300 manat, 25 yer

4-cü qrupda - ƏN BAHALI FAKÜLTƏLƏR

Qafqaz Universiteti

Psixologiya - 3850 manat, 25 yer

Biologiya müəllimliyi - 3850 manat, 25 yer

Kimya müəllimliyi - 3850 manat, 25 yer

Xəzər Universiteti

Psixologiya-3500 manat, 25 yer

Biologiya müəllimliyi- 3500 manat, 20 yer

Kimya müəllimliyi- 3500 manat, 20 yer

Kimya və biologiya müəllimliyi - 3500 manat, 30 yer

Odlar Yurdu Universiteti

Biologiya fakültəsi-3000 manat, 50 yer.

5-ci qrupda - ƏN BAHALI FAKÜLTƏLƏR

Bakı Musiqi Akademiyası

İnstrumental ifaçılıq - 3000 manat, 90 yer

Solo oxuma - 3000 manat, 24 yer

Dirijorluq - 3000 manat,15 yer

Bəstə karlıq - 3000 manat, 5 yer

Musiqişünaslıq - 3000 manat, 22 yer (əyani)

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

Solo oxuma - 3000 manat, 16 yer(əyani)

Solo oxuma - 2400 manat, 4 yer (qiyabi)

Dövlət Rəssamlıq Akademiyası

Dizayn - 2500 manat, 180 yer

Qrafika - 2300 manat, 25 yer

5-ci qrupda - ƏN UCUZ FAKÜLTƏLƏR

Gəncə Dövlət Universiteti

Bədən tərbiyəsi və idman fakültəsi - 900 manat,15 yer.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Dizayn - 1200 manat,30 yer

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq - 1300 manat, 20 yer

Musiqi müəllimliyi - 1300 manat, 20 yer


Geri dön

Alina ibrahimova

 • 4 avqust 2016 22:42
 • Məqalə: 7
 • Şərh: 270
 • Bal:
booooooooooooooooooy crying

PoZitiV Kaa=)

 • 2 avqust 2016 16:00
 • Məqalə: 309
 • Şərh: 8781
 • Bal:
{awards}
Qafqaza bi hoşçakal diyelim

--------------------

ヅ Bad Girl ヅ

 • 30 iyul 2016 20:55
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
TəşəkkürLər

--------------------

^^KuKuLKa^^

 • 29 iyul 2016 13:13
 • Məqalə: 775
 • Şərh: 11395
 • Bal:
{awards}
Tesekkurler meqaleye gore)

--------------------

Rübabə M.

 • 29 iyul 2016 09:07
 • Məqalə: 33
 • Şərh: 117
 • Bal:
{awards}
Çox sağ olun...

--------------------

esra23

 • 28 iyul 2016 22:03
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 608
 • Bal:
{awards}
Melumat ucun cox tewekkur

--------------------
~Size deyer veren insanin qiymetini bilin~

Darling

 • 28 iyul 2016 19:51
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 12565
 • Bal:
{awards}
Xəbər üçün sağ ol can

--------------------
http://legend.az/user/imza/

Pəri

 • 28 iyul 2016 17:25
 • Məqalə: 242
 • Şərh: 2295
 • Bal:
{awards}
Universitet eladi

--------------------

__S.M_ova__

 • 28 iyul 2016 13:48
 • Məqalə: 90
 • Şərh: 1398
 • Bal:
{awards}
Vayyyy be bu nedi belay

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 47
Cəmi: 105

 

Top 10 Müəllif

^^KuKuLKa^^
Xəbərləri: 2
Cəmi: 775
 
 
{slinks}