Bunlardan xəbəriniz var?

 
Bunlardan xəbəriniz var?

İlk enən ayələr hansıları idi?

Ələq surəsinin 5 ayəsidir;
1. Oxu O yaradan Rəbbinin adıyla!
2. İnsanı bir qan laxtasından yaratdı!
3. Oxu, O, comərdliyinin sonu olmayan Rəbbindir!
4. Qələm ilə (yazmağı) öyrədən də.
5. O, insana bilmədiyi şeyləri öyrətdi

İlk Müsəlmanlar kimlərdir?

İlk Müsəlmanlar Hz. Xədicə, Hz. Əli, Zeyd b. Hərisə və Hz. Əbu Bəkirdir.

İlk vəhy peyğəmbərimizə nə vaxt gəlmişdir?

İlk vəhy, Miladi 610 ilində, Hz. Məhəmməd (SƏV) , qırx yaşında
ikən, Məkkə yaxınındakı Nur Dağında və Qədr Gecəsində gəlmişdir.

Bunlardan xəbəriniz var?

Məscidi Haram

Kəbənin də içində olduğu sahəsni müasirələyən böyük məscidə "Məscidi Haram" deyilməkdədir.


Hz. Məhəmmədin (SƏV) qadınlara öyrədilməsi əmr buyurduğu surə hansıdır?

Bəhs edilən surə Nur Surəsidir.
Mədinə dövründə enmişdir. 64 ayədir. Adını 35 ci ayədə keçən Nurdan götürər
35- Allah göylərin və yerin nurudur. Onun nurunun təmsili budur: Divarda bir hüceyrə;
içində bir şam, şam da bir şüşə plafon içində. Plafon sanki inci kimi parlayan bir ulduz.
Mübarək bir ağacdan, nə şərqə, nə də qərbə aid olan zeytun ağacından alovlandırılar.
Bu ağacın yağı, atəş toxunmasa belə, haradasa işıqlandıracaq (qədər aydın) dır.
Nur üstünə nur. Allah dilədiyi kimsəni nuruna çatdırar.
Allah insanlar üçün misallar verər. Allah hər şeyi haqqıyla biləndir.

Sual: Hz. Məhəmmədin (SƏV) məni yaşlandırdı buyurduğu surə hansıdır?

Cavab: Hud surəsi
Rəvayətə görə, bu ayənin keçdiyi Hud Surəsi üçün Əfəndimiz s.ə.v. "Hud surəsi məni ihtiyarlattı." buyurmuşdur. Hətta izah edildiyinə görə salehlərdən biri, yuxuda gördüyü Peyğəmbərimiz s.ə.v.a; "(Ey Allahın Rəsulu s.ə.v. ) sənin Hud Surəsi məni yaşlandırdı.' dediyin deyilir." demiş. O da "Bəli." deyə təsdiq etmişdir. O şəxs maraqla, "O surədə səni yaşlandıran nədir, Peyğəmbər hekayələriylə qövmlərin həlakımı?" deyə soruşduqda, Əfəndimiz s.ə.v. yuxarıda keçən ayəsni nəzərdə tutaraq buyurmuşdur ki; "Xeyr. ‘Əmr olunduğun şəkildə dümdüz hərəkət et.' sözüdür." (Ruhu'l-Beyan)

Bunlardan xəbəriniz var?

Hz. Məhəmmədin (SƏV) hicrətini izah edən müddət hansıdır?
Cavab: Tövbə surəsi

Hz. Məhəmmədin (SƏV) Quranın zirvəsi buyurduğu surə hansıdır?
Cavab: Bəqərə surəsi

Qədəri necə şərh etməliyik?

Lüğətdə "ölçmək, təxmin etmək ölçüb təqdir edərək təyin etmək; gücü çatmaq və qüdrət" mənalarını verən qədər, din terminində, Allahın əbədə qədər olacaq şeyləri zaman və yerini, xüsusiyyət və xüsusiyyətlərini, necə və nə zamanda olacaqlarsa onların hamısını əzəldə bilib o şəkildə məhdudlaşdırması və təqdir etməsinə deyilir.

Bu vəziyyətdə qədər Allahın elm sifətini maraqlandırmaqdadır. O halda qədər, Allahın elmi istiqamətində, kainatı və ondakı hər növ varlığı müəyyən bir nizam və ölçüyə görə idarə edən ilahi bir qanundur. Bu mövzuda Quranda belə buyurulmaqdadır: "Biz hər şeyi bir ölçüyə görə yaratdıq." (Qəmər, 54/49); "ONun qatında hər şey bir ölçüdədir. "(Ra'd,13/8); "Kainatda mövcud hər şeyin xəzinələri ancaq bizim yanımızdadır. Biz onu ancaq müəyyən bir miqdar ilə endirərik." (Hicr, 15/21); "Hər şeyi yaradıb ona bir nizam verən və məxluqatın müqəddəratını təyin edən Allah, ucalar ucasıdır. "(Furkan,25/2) (F. K.)

Bunlardan xəbəriniz var?

İslamda 'Namazın əhəmiyyəti?

Namaz Farsca bir söz olub, Ərəbcədəki salat sözünün qarşılığıdır. Lüğətdə, dua, istiğfar, tərif mənalarını verən salat, dini bir anlayış olaraq, İslamın beş təməl əsasından biri olub, müəyyən hərəkətlər və rüknləri olan xüsusi bir ibadətdir. Namaz, içərisində zikr, təsbeh, dua, qiyam, rüku, səcdə kimi alt ibadətləri yığan əhəmiyyətli bir ibadətdir. Namaz əməllərin Allaha ən sevimli olanı, möminin miracıdır. Namaz, insana davamlı olaraq Allahı xatırladar, ürəklərə məsuliyyət duyğusunun yerləşməsini təmin edər, pislik və günahla, adam arasında bir pərdədir. Namaz insanın maddi və mənəvi təmizliyinin vasitəsidir.

Hənəfilərə görə namazlar; fərz, vacib və nafilə olmaq üzrə üçə; fərz namazlar isə, fərzi ayın və fərzi kifaye olmaq üzrə ikiyə ayrılar. Fərzi ayın olan namazlar, hər gün beş vaxt qılınan namazlar ilə Cümə namazı olub, buluq çağına çatmış, ağıllı hər Müsəlmana fərzdir. Tərk edilməsi, qılınmaması böyük günahdır. Gündəlik fərz namazlar, səhər namazı 2 rükət, günorta namazı 4 rükət, ilkindi namazı 4 rükət, axşam namazı 3 rükət və şam namazı 4 rükət olmaq üzrə cəmi 17 rükətdir. Cümə günləri günorta vaxtında qılınan Cümə namazı, camaatla qılınmaqda olub 2 rükətdir. Fərzi kifaye olan namaz isə, Müsəlman öldüyündə qılınması lazım olan cənazə namazıdır. Müsəlmanlardan bir qisimi etdiyində digərlərindən bu fərz düşər. Qılınmadığında, o bölgədəki bütün Müsəlmanlar günahkar olar.

Vacib namazlar, vacib olması qulun hərəkətinə bağlı olmayan (li aynihi vacib) və vacib olması qulun hərəkətinə bağlı olan (li gayrihi vacib) olmaq üzrə ikiyə ayrılar. Li aynihi vacib, vitr namazı və bayram namazlarıdır. Li gayrihi vacib isə, əhd namazı, pozulan nafilə namazının qəzası və sehiv səcdəsidir. Bunlar əslində vacib olmamaqla birlikdə, ya adamın həsr etməsiylə və nafilə olaraq başladığı bir namazı pozmasıyla və ya namazda etmiş olduğu bir səhv səbəbiylə vacib olmuşdur.

Fərz və vacib namazların xaricində qalan namazlar isə nafilədir. Namazlardan əvvəl və
sonra qılınan sünnələr; tahiyyatü'l-mescit, quşluq, teheccüt kimi müstəhəblər və
adamın özünün etmiş olduğu artıqdan namazlar nafilə daxilində iştirak edər.

Namazın adama fərz olmasının şərtləri, Müsəlman olmaq, buluq çağına çatmaq və ağıllı
olmaq üzrə üç dənədir. Buna namazın vücup şərtləri deyilir. Namazın səhih və
əskiksiz bir şəkildə qılına bilməsi üçün, bir sıra fərzləri, vacibləri, sünnələri və ədəbi var.

Fərzləri yerinə yetirməmək namazın pozulmasına səbəb olar. Vaciblərin təryi isə, əgər unutma və ya səhv ilə edilsə sehiv səcdəsi edilməsi lazımdır; bilərək tərk edilməsi halında namazın yenidən qılınması vacib olar. Sünnələrinin və ədəbinin tərk edilməsi isə, namazı pozmadığı kimi, sehiv səcdəsi və ya qəzası da lazım deyil. Ancaq bunların fəzilət və savabını qaçırmış olar.

Bunlardan xəbəriniz var?

Oruc haqqında...

İmsak vaxtından iftar vaxtına qədər yemək, içmək və cinsi münasibətdən uzaq dayanmaq deməkdir. İmsak vaxtı, başqa bir deyişlə oruc qadağan edərinin başlama vaxtı, fəcri sadiq, yəni dan yerinin ağarmasıdır. Bununla şam namazının vaxtı çıxmış, səhər namazının vaxtı girmiş olar. Bu vaxt eyni zamanda sahurun sona çatıb, orucun başladığı vaxtdır. İftar vaxtı isə, oruc qadağan edərinin sona çatdığı, günəşin batma vaxtıdır. Bu vaxtla birlikdə axşam namazının vaxtı girmiş olar.

Ağıllı, buluq çağına çatmış Müsəlmanın Ramazan orucunu tutması fərzdir. Ancaq oruc tuta bilməyəcək qədər xəstə olanlar ilə səfərdə olanlar oruc tutmağa bilərlər. Xəstələr yaxşılaşdıqlarından, yola salar da məmləkətlərinə döndükdən sonra tutmadıqları orucları qəza edərlər. Xəstə olan adamın yaxşılaşma ehtimalı yoxsa, tutmadığı hər gün üçün bir fidyə verər; yəni bir kasıbı bir gün doyurar. Aybaşı və nifas halındakı qadınlar, bu günlərində oruc tutmayıb daha sonra gününə gün qəza edərlər.

Ramazan orucunu qəsdən və istəyərək pozan adam, pozduğu orucu qəza edər və kəffarə
ödəyər. Orucun kəffarəsi, iki ay üst üstə oruc tutmaq, buna gücü çatmazsa 60 kasıbı doyurmaqdır.

Əhd orucların tutulması ilə pozulan nafilə orucların qəza edilməsi vacibdir. Bunların xaricində qalan və məkruh olmayan oruclar isə nafilə oruclardır.
Ramazan Bayramının birinci günü ilə Qurban Bayramının dörd günündə oruc tutmaq tahrimen məkruhdur. Məhərrəm ayının yalnız onuncu günündə, tək cümə və ya şənbə günlərində oruc tutmaq, ilin hamısını oruclu keçirmək və axşam iftar etmədən birləşdirərək oruc tutmaq isə tenzihen məkruhdur.

Bunlardan xəbəriniz var?

İslamiyyətin Zinaya baxışı

Evlilik xarici cinsi əlaqə mənasını verməkdə olub, dayanan qətiliklə qadağan edilmiş böyük günahlardandır. İslami hökmlərin reallaşdırmağa çalışdığı və nassların açıqladığı həqiqi və gerçək 5 məsləhətdən biri də nəsilin mühafizəsidir. Nəsilin qorunması, bütün insan növünü qorumaq və yeni nəsillərin yetişdirilməsi mənasını verər. Bu isə, ancaq evlilik həyatının təşkil edilməsi və evlilik həyatına, kəslərin ismət və namuslarına istiqamətli hücum və təcavüzlərin önlənməsiylə reallaşar.

Bu səbəblə zina, ən şiddətli bir şəkildə qadağan edilmişdir. Çünki zina, yalnız tərəfləri və onların yaxınlarını maraqlandıran şəxsi bir günah deyil, bütün cəmiyyəti maraqlandıran; cəmiyyətin təməl daşını meydana gətirən ailəni kökündən sarsıdan, insanlardakı namus və iffət duyğusunu təhqir edən, əxlaqsızlığın yayılmasına səbəb olan ictimai bir , cinayətdir. Qurani Kərimdə, "Zinaya yaxınlaşmayın, çünki o bir həyasızlıqdır. O nə pis bir yoldur." (İsra, 17/32) deyilmək surətiylə zinanın çirkinliyi və qaçınılması lazım olduğu bildirilmişdir.

Zinanın önlənə bilməsi üçün yalnız zina deyil, zinaya aparan səbəblər də qadağan edilmişdir. Necə ki Uca Allah, "Əxlaqsızlığın açığına da gizlisinə də yaxınlaşmayın." buyurmaqdadır (Ən'am 6/151). Bu çərçivədən olaraq, zinaya aparan və zinanı asanlaşdıran yollardan uzaq dayanılmalı, cinsi duyğuları təhrik edici və istismarçı nəşr və təlqinlərdən kiçiklər və gənclər qorunmalıdır. Ayrıca fərdlərin mənəvi təhsilinin təmin edilməsi və evlilik müəssisəsinin qorunması zəruridir.


Geri dön

HaYaliM

 • 11 avqust 2011 15:48
 • Məqalə: 144
 • Şərh: 4313
 • Bal:
tesekkurler

--------------------

Elə yaşa ki atanın qözlərində utanc,ananın gözlərində yaş görməyəsən.

Iriska

 • 6 avqust 2011 20:53
 • Məqalə: 253
 • Şərh: 1227
 • Bal:
{awards}
Tesekkur

--------------------
Demədimmi bu həsrət öldürər səni, ay dolanıb keçər, yalnız qalarsan, hər gün ah deyib açı çəkərsən. Ürəyim sənə bu cür sevmə demədimmi!

sevgimden_utaniram

 • 6 avqust 2011 20:43
 • Məqalə: 44
 • Şərh: 603
 • Bal:
{awards}
superdi cox xosuma geldi..tesekkurler...

--------------------
Sen yoxsan bu heyat menasiz mene,
Açilan seherler qaraliq zülmet.
Dostlarda tesseli olmayir mene,
Qalmişam sevgilim men sene hesret .

aga482

 • 6 avqust 2011 20:41
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 840
 • Bal:
{awards}
yaxsi basa dusdum ama o ebu bekirin neyi hezretidi zibil de deyil hec xebere gore tesekkur ede bilmeyecem am

--------------------
HER GUN İNSAN UCUN YENİ BİR HEYATDİR..........

R.M_FaNaTka

 • 6 avqust 2011 20:06
 • Məqalə: 367
 • Şərh: 7967
 • Bal:
{awards}
twkler

--------------------

Narka E-ZaDe

 • 6 avqust 2011 19:35
 • Məqalə: 404
 • Şərh: 4312
 • Bal:
{awards}
XEBERE GORE TWK....

--------------------
Тот, кто в тебе нашел счастье – твой. Все остальные - гости.

ZEHRA

 • 6 avqust 2011 19:32
 • Məqalə: 169
 • Şərh: 1948
 • Bal:
{awards}
tesekkurle gozel xeber icin

sweet_angel

 • 6 avqust 2011 19:32
 • Məqalə: 13
 • Şərh: 336
 • Bal:
{awards}
twk.................... love

--------------------
Gel dost olaq, birce mahnılıq qal menimle.
Sene danışacam derdlerimi.
Sene danışacam her şeyi men!
Her şeyi men!

KA_TY

 • 6 avqust 2011 19:30
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 4
 • Bal:
{awards}
XEBERE GORE TWK....

Miss Lady

 • 6 avqust 2011 19:29
 • Məqalə: 180
 • Şərh: 2216
 • Bal:
{awards}
uwaqlar xeberim ana sehfeye elave olunub.urrrrrrrrrrrrrrrra.

Cilent_M.Q

 • 6 avqust 2011 19:10
 • Məqalə: 87
 • Şərh: 2580
 • Bal:
{awards}
maraqli idi, tesekkur...

--------------------

cheryl_cole

 • 6 avqust 2011 19:09
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 3
 • Bal:
{awards}
xebere gore twk....

-KöNüL-

 • 6 avqust 2011 19:08
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 56
 • Bal:
{awards}
teşekkürler ALLAH razı olsun

Poppy

 • 6 avqust 2011 19:06
 • Məqalə: 79
 • Şərh: 692
 • Bal:
{awards}
tesekkurle gozel xeber icin

--------------------

Ay Üzlü

 • 6 avqust 2011 19:02
 • Məqalə: 395
 • Şərh: 6067
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

KaRola_16

 • 6 avqust 2011 19:00
 • Məqalə: 185
 • Şərh: 4147
 • Bal:
{awards}
BIRAZ OXUDUM MARAQLIDIR...

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 3
Qonaqlar: 25
Cəmi: 83

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 3
Cəmi: 9
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
 
{slinks}