Məhşur və maraqlı deyimlər

 
Məhşur və maraqlı deyimlər

1 - Çin Atalar sözü
Qopan bir ipə sıx bir düyün təyin etsəniz, ipin ən möhkəm yeri artıq bu düyündür. Amma ipə hər toxunuşunuzda canınızı ağrıdan tək nöqtə yenə o düyündür…
2 - ANONİM
Xoşbəxt olmağı sabaha buraxmaq, qarşıya keçmək üçün çayın dayanmasını gözləməyə bənzər… Çay əsla dayanmaz…
3 - Edward da Bon
Sabahın bu gündən daha yaxşı olacağı ümidiylə kifayətlənmək yerinə, dərhal bu gün sabah oyandığımızda özümüzü əvvəlki gündən bir az daha yaxşı hiss etməmizi təmin edəcək bir şeylər edə bilərik.
4 - Volter
Uzun bir mübahisə hər iki tərəfində haqsız olduğunun dəlilidir.
5 - Epictetus
Sabah tam fərqli bir insan olacağam deyirsən. Niyə bu gündən başlamırsan?
6 - Miguel də Cervantes
Qələm ağılın dilidir.
7 - Jean Paul Sartre
İnsanın azadlığı, özünə edilənlərə qarşı geyindiyi rəftarda gizlidir.
8 - Jean Baptiste Racinə
Başa qaxılan bir yaxşılıq daim təhqir yerini tutar.
9 - Goethe
Çiçəyin tikanı var deyə kədərlənəcəyimizə, tikanın çiçəyi var deyə sevinək.
10 - Napoleon Bonaparte
Ayrılıq, kiçik ehtirasları unutdurar, böyükləri qüvvətləndirər.

Məhşur və maraqlı deyimlər

11 - Don Herold
Heç bir zaman çıxdığın qapını bərk çırpma, geri dönmək istəyə bilərsən.
12 - Friedrich von Schiller
Sevgi birliyə, eqoizm təkliyə aparar.
13 - Daniel Defoe
İnsanlar səhvlərini xoşbəxtkən deyil ancaq bədbəxtkən anlar.
14 - Oscar Wilde
Nankor insan, hər şeyin qiymətini bilən lakin heç bir şeyin dəyərini bilməyən kimsədir.
15 - Goethe
Eşq, qeyri-mümkün bir çox şeyi mümkün edər.
16 - Tolstoy
Gözəl olan sevimli deyil, sevimli olan gözəldir.
17 - Honore də Balzac
Gözəllik, çox vaxt qüsurları gizləyən bir örtüdür.
18 - Corc Jean Nuthar
Heç kim yumruqları möhkəmliykən dəqiq düşünə bilməz.
19 - Aristoteles
Sözün ən gözəli, söyləyənin doğru olaraq söylədiyi, dinləyənin də faydalandığı sözdür.
20 - Leonardo da Vinçi
Insan nə qədər böyük ruhlu olsa, eşqi o qədər dərin bir şəkildə eşidər.

Məhşur və maraqlı deyimlər

21 - Moliere
Ən çox xoşumuza gedən insan özümüzə bənzətdiyimiz insandır.
22 - Ö M A
Həyatda ən mənalı söz "BİZ", ən mənasız söz isə "MƏN" dir…
23 - Əmilə Chartien
Heç bir şey bir fikirdən daha təhlükəli deyil. Əgər o fikir sahib olduğunuz tək fikirsə.
24 - Moliere
Tək etdiklərimizdən deyil, etmədiklərimizdən də məsuluq.
25 - Anonim
Sizə nə edəcəyinizi söyləyə bilərlər amma nə düşünəcəyinizi əsla.
26 - Denis Diderot
Azla xoşbəxtlik çoxla didişməkdən yaxşıdır.
27 - J. J. Ronsein
İnsan düşünmək, inanmaq daha da əhəmiyyətlisi sevmək üçün dünyaya gəlmişdir.
28 - Eskhylos
Yaxşı yaşamaq deyil, yaşamağı yaxşı bitirmək.Budur gerçək xoşbəxtlik budur.
29 - Montaigne
Əlin etdiyi hər hansı bir şeyi bir başqa əl yuya bilər.
30 - Charles Buxton
Çox dəfə ən qüvvətli tənqid səs çıxartmamaqdır.

Məhşur və maraqlı deyimlər

31 - William Shakespeare
Qorxaqlar əcəlləri gəlmədən bir neçə dəfə ölərlər. Cəsurlar ölümü bir dəfə dadarlar.
32 - La Fonddasına
Heç bir zəfərə çiçəkli yollardan gedilməz.
33 - Aristophanes
Nə etsən et.Xərçəng xərçəngdir. Doğru getməz…
34 - Marcus Porcius Cato
Axmaqlar ağıllılardan çox az şey öyrənərlər. Amma ağıllılar axmaqlardan çox şey öyrənərlər.
35 - Campbell
Vərdişlər buraxılmazsa zamanla ehtiyac halını alarlar.
36 - Benjamin Franklin
Bir bu gün iki sabaha əvəzdir…
37 - La Fonddasına
Ölü bir imperator olmaqdansa yaşayan bir dilənçi olmaq daha yaxşıdır.
38 - Mary Shelley
Əcaib şeylər, əcaib düşüncələrdən doğular…
39 - Əflatun (Plato)
Danışma insanın ağılını istifadə etmə sənətidir.
40 - Moliere
İnsan, güldüyü qədər insandır…

Məhşur və maraqlı deyimlər

41 - Konfutsi
Kölgəsiz xoşbəxtlik olmaz, bax günəşdə belə ləkə var.
42 - Fateh Sultan Məmməd
Yerində söz söyləməsini bilən, üzr istəmək məcburiyyətində qalmaz.
43 - Moliere
Məni istəsəniz döyün, amma buraxın istədiyim qədər gülüm.
44 - Victor Hugo
Gecənin ən qaranlıq anı/xatirə şəfəq sökmədən az əvvəldir.
45 - Bechstein
Dostu olmayan insan ən yoxsul insandır.
46 - Andre Gedə
Anı/xatirə yazmaq, ölümün əlindən bir şey qurtarmaqdır.
47 - Epictetus
Sahib olmadığı şeylərə kədərlənməyən, sahib olduqlarına sevinən insan, ağıllı bir insandır.
48 - Albert Eynşteyn
Arzulamaq bilməkdən daha əhəmiyyətlidir.
49 - William Shakespeare
Yaxşı ya da pis bir şey yoxdur. Biz düşüncəmiz ilə yaxşı və pisi yaradarıq.
50 - Abraham Harold Maslow
Əlində çəkic olan adam hər şeyi mismar olaraq görər.

Məhşur və maraqlı deyimlər

51 - Ceyms B. Conont
Çanaqlı bağaya diqqət yetir. Ancaq başını çıxarıb risk götürdüyündə irəliləyə bilir.
52 - Anatole France
İnsan dünyada ancaq dünyaya boş verdiyi zaman xoşbəxt olar.
53 - Ö M A
Ona sevdiyinizi söyləmək ya da hiss etdirmək üçün sabahı gözləməyin. Sabah olduğunda o ya da siz artıq olmağa bilərsiniz…
54 - Afrika Atalar sözü
Gözlərin rəngi, formas(n)ı nə qədər fərqli olursa olsun gözyaşlarının rəngi eynidir.
55 - Oscar Wilde
Nə qədər çox adam mənimlə eyni fikirdədirsə, o qədər çox yanıldığımı düşünərəm.
56 - Albert Camus
Özünə bir məna axtaran tək varlıq insandır.
57 - Andre Tardieu
Hər kəs dünyanın nizama girməsini istər. Lakin səyi qonşusundan gözləyər.
58 - Jean Jacques Rousseau
Çətin iş, zamanında etməmiz lazım olan lakin etmədiyimiz asan işlərin yığılmasıyla meydana gəlir.
59 - Benjamin Franklin
Düşmənlərinizi sevin çünki qüsurlarınızı tək onlar açıqca söyləyə bilər.
60 - Bertrand Russell
Adamın duyğuları bildikləriylə tərs mütənasibdir. Nə qədər az bilsən, o qədər çox qızarsın.

Məhşur və maraqlı deyimlər

61 - Cucong
Böyük adamların səhvləri günəş tutulmasına bənzər, onları hər kəs görər.
62 - Demosthenes
Ən asan şey insanın özünü aldatmasıdır, çünki bir insan ümumiyyətlə istədiyi şeyin gerçək olduğuna inanar.
63 - Erich Fromm
Düşünmək günah işləməyə bənzər, insan onun zövqünü bir dəfə daddımı artıq ondan bir daha imtina edə bilməz.
64 - Etienne Gilson
Uşağına kiçik şeylərdən zövq almasını öyrədən ona böyük bir sərvət buraxmış olar.
65 - Guy Hunter
Əhəmiyyətli olan, deyilənin nə olduğu ya da necə deyildiyi deyil, necə aydın olduğudur.
66 - Benjamin Franklin
Kiçik xərcləmələri gözdən qaçırmayın. Bəzən kiçik bir dəlik böyük bir gəmini batırar.
67 - Honore də Balzac
Yaxşılığınıza inanılmasını istəyirsinizsə, ondan heç bəhs etməyin.
68 - Dekart
Təsadüfi bir doğruya çatmaqdansa, üsullu bir səylə səhvə çatmağı üstün tutaram
69 - Frost
Meşədə iki ayrı cığır vardı və mən ən az ayaq izi olanını seçdim.Budur fərqlilik.
70 - Publis Syrevs
Hər kəs başqa birinin bacara bilmədiyi bir mövzuda ustadır.

Məhşur və maraqlı deyimlər

71 - Volter
Budur işləmək bizi bu üç şeydən qurtarar: Can çətinliyi, pis vərdişlər, Yoxsulluq.
72 - E. Raux
Çatmaq istədikləri bir hədəfi olmayanlar, işləməkdən da zövq almazlar.
73 - Montesquieu
Bəzən susmaq, deyilən bir çox sözdən çox daha çoxunu ifadə edər.
74 - Honore də Balzac
Gözləməsini bilənin hər şey ayağına gəlir.
75 - Axel Munthe
Müvəffəqiyyətin dörd şərti; bilmək, istəmək, cəsarət etmək və susmaqdır.
76 - Əflatun (Plato)
Hörmət olan yerdə qorxu olar amma, qorxu olan yerdə hər vaxt hörmət olmaz.
77 - Cicero
Ən haqsız barışı, ən ədalətli döyüşə seçərəm.
78 - Friedrich Holderlin
Heç bir şey insan qədər yüksələ bilməz və onun qədər də alçala bilməz.
79 - Budağa Carnegie
Danışma, bir qadının ətəkliyi kimi; maraq əlaqəni davam etdirəcək qədər qısa, mövzunu əhatə edəcək qədər uzun olmalıdır.
80 - Əflatun (Plato)
Cəsarət, təhlükə anında ağıl və zəkanın istifadə edilməsidir.

Məhşur və maraqlı deyimlər

81 - Albert Eynşteyn
Fantaziya məlumatdan daha əhəmiyyətlidir.
82 - İspan Atalar sözü
Sabah həyatının ən dolu günüdür.
83 - Ö M A
Xoşbəxtlik əkiz olaraq doğular. Onu dadmanın tək bir çarəsi vardır o da paylaşmaq.
84 - Jean Genet
Əgər dünya haqqında birazca bir şey anlamaq istəyiriksə qisasdan və nifrətdən təmizlənməmiz lazımdır.
85 - Nəcib Fazıl Kısakürək
Nəhənglər kimi əsərlər buraxmaq üçün, qarışqalar kimi işləmək lazım.
86 - Amie Suche
Yazı yazmağı öyrənmək, hər şeydən əvvəl düşünməyi öyrənməkdir.
87 - Phyllis Bottome
Çətinlikləri qarşılamanın iki yolu vardır; ya çətinlikləri değistirirsiniz ya da çətinlikləri həll etmək üçün özünüzü.
88 - Doris Lessing
İstəsəniz yanlıs düşünün, amma hər vəziyyətdə öz başınızla düsünün.
89 - Honore də Balzac
Bu günki qanunlar, böyük ağcaqanadların deşib keçdiyi, kiçiklərində ilişib qaldığı bir hörümçək toru kimidir.
90 - Konfutsi
Sözlərin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlaya bilməzsən.

Məhşur və maraqlı deyimlər


91 - Dekart
Ağıllı olmaq da bir şey deyil, mühüm olan o ağılı yerində istifadə etməkdir.
92 - Oscar Wilde
Kişilər qadınların ilk eşqi, qadınlar kişilərin son eşqi olmaq istər.
93 - Napoleon Bonaparte
İnsanlar rəqəmlərə bənzər, vəziyyətlərinə görə dəyər qazanarlar.
94 - Samuel Smiles
Kitablardan əldə edilən təcrübə, əksərən qiymətli olmaqla birlikdə, yalnız bir öyrənmədiyər; əsl həyatdan əldə edilən təcrübələr ki hikmət mahiyyətini daşıyar.
95 - Sofokles
Bizi həyatın ağır yükündən və iztirabından qurtaran tək söz sevgidir.
96 - Wolfgang Amadeus Motsart
Nə üstün zəka, nə təxəyyül nə də hər ikisi birlikdə, bir dahi etməyə yetər. Sevgi, sevgi, sevgi… Budur bu dahiliyin də özüdür.
97 - Nyuton
Eşq körpü qurmaqdır. İnsanlar körpü quracaqları yerdə, divar hördükləri üçün tək qalarlar.
98 - Sokrates
Optimist bir insan ayaqqabıları oğurlanınca "ayaqlarım var " deyə bilən insandır.
99 - Goethe
Mal itirən, bir şey itirmişdirr, qürurunu itirən bir çox şey itirmişdir. Lakin cəsarətini itirən hər şeyini itirmişdir.
100 - Cənab Şahabettin
Həyat nərdivanlarını çıxarkən, insanlara yaxşı davranaq. Çünki enərkən yenə eyni insanlara rast gələcəyik


Geri dön

rossioneri-004

 • 2 iyul 2011 16:52
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 355
 • Bal:
superrrrrrrrrrrrr
thaks for all our friend

--------------------
my whatsapp 0517646564 only friends and who wants to gettin friendship connectivity insstead love!

_RONALDO_

 • 13 mart 2011 11:12
 • Məqalə: 303
 • Şərh: 10724
 • Bal:
{awards}
thankss.........

--------------------

Ulya

 • 23 sentyabr 2010 16:48
 • Məqalə: 1911
 • Şərh: 13779
 • Bal:
{awards}
hamisi cox gozel sozlerdi.ellerine sagliq

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 3
Qonaqlar: 61
Cəmi: 93

 

Top 10 Müəllif

The Shield
Xəbərləri: 60
Cəmi: 409
 
aytc.sza
Xəbərləri: 49
Cəmi: 155
 
Limon qoxusu
Xəbərləri: 41
Cəmi: 228
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 35
Cəmi: 354
 
Poine♔
Xəbərləri: 35
Cəmi: 76
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 27
Cəmi: 143
 
❤Queen❤
Xəbərləri: 15
Cəmi: 105
 
Darling
Xəbərləri: 12
Cəmi: 976
 
..::Kitty::..
Xəbərləri: 9
Cəmi: 30
 
_Qismet_
Xəbərləri: 7
Cəmi: 818
 
 
{slinks}