Peyğəmbər (s.ə.v) isimlərini bilmək

 
 Peyğəmbər (s.ə.v) isimlərini bilmək

Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu:
“Mənim isimlərim var. Mən MƏHƏMMƏDƏM, mən ƏHMƏDƏM,
mən MƏHİ(məhv edici) Allah mənimlə küfrü məhv edər.
Mən HƏŞİRƏM insanlar mənim ayaqlarımın izi ilə həşr olunurlar.

''Mən AKİBƏM. Akib isə məndən sonra Peyğəmbər göndərilməməsidir

1. Bu adlardan başqa: MUXTAR (seçilmiş), MUSTAFA (arındırılmış), ŞƏFİ (şəfaət edən), MUŞƏFFƏ (şəfaət etdirilən), SADİQUL-MƏSDUQ (doğru söyləyən və sözü doğrulanan) İbn Məsud - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, “doğru sözlü və sözü doğrulanan Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu...”

2. FATİH (fəth edən), KUSAM (toplayan, birləşdirən, mükəmməl), MUQAFFİ (özündən əvvəl gələn Peyğəmbərlərin izini silən, sonuncu mənasındadır), NƏBİY TÖVBƏ (tövbə Peyğəmbəri), NƏBİY MULHAMƏ (Allah düşmənləri qarşı cihad üçün göndərilən), MUTƏVƏKKİL (sadəcə Allaha təvəkkül edən)

3. BƏŞİR (itaət edəni müjdələyən, asi olanı cəza ilə qorxudan), RAUF (çox şəfqətli), RAHİM (çox mərhəmətli). «Qurani Kərimdə keçən adlardan: ŞAHİD, MUBƏŞŞİR (müjdəliyən), SİRAC, MUNİR, SEYYİDİ VƏLƏDİ ADƏM (Adəm övladlarının seyyidi)

4. RAHMƏ (rəhmət), NİMƏ (nemət), HADİ (doğru yola yönəldən), ƏMİN (güvənilir), Qureyş onu Peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq da bu adla çağırırdı, MUZƏMMİL (örtüyünə bürünən), MUDƏSSİR (paltarına bürünən), DAİLALLAH (Allaha dəvət edən) və s. Ibn Dihyə - rahmətullahi aleyhi -deyir ki: «Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - in adlarının sayı Uca Allahın adlarının sayı qədər doxsan doqquzdur»

5. İmam Zəhəbi - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Onun adları arasında DAHUQ (gülər üz) və KATTAL (çox savaşan) adları da vardır». Əli - radıyallahu anhu - deyir ki: Allah onun üstünlüyünü ortaya qoymaq üçün ona öz adından törəmə bir ad qoydu: “Ərşin sahibinin adı MAHMUD, onun adı isə MUHƏMMƏD”

 Peyğəmbər (s.ə.v) isimlərini bilmək


Geri dön

MuCaHiD_313

 • 21 sentyabr 2011 18:30
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 54
 • Bal:
O Hezretin ( s ) leqeblerinden biri Ehmeddir. Müqeddes Qurana esasen, İslam Peyğemberi müqeddes İncilde de bu leqeble yad edilmişdir: ,, Onu da xatırla ki, bir vaxt Meryem oğlu İsa bele demişdi: ,, Ey İsrail oğulları! Heqiqeten men özümden qabaq nazil olmuş Tövratı tesdiq eden ve menden sonra gelecek Ehmed adlı peyğemberle ( size ) müjde veren Allahın elçisiyem.,,
Ehmed sözünün menası artıq terif ve sitayiş edilen demekdir ve İslam Peyğemberi ( s) Allah-taala terefinden çox böyük adla terennüm ve sitayiş edildiyine göre bu adı qazanmışdır. Onun ( s ) heyatında müşahide olunur ki, bezen ona ( s ) çox ibadet etdiyine göre etiraz edenlere bele deyermiş: ,,Bes, şükür eden bende olmayımmı?<O Hezretin ( s ) leqeblerinden biri de Mahmuddur. Mahmud leqebinin sebebi onun terife layiq, sitayiş olunası sifetlere malik olmasıdır. Müqeddes Quran bu haqda buyurur: ,, Doğrudan da sen böyük exlaq sahibisen!,, ( Qelem suresi, aye 4 )
Bu vesf onun yüksek kamal sifetlere yiyelenmesini, tekamül zirvesinde olduğunu gösterir.
İbn Erebi deyir: ,, Allah-Taalanın min adı ve Hezret Mehemmedin de ( s ) min adı vardır. Peyğemberin ( s ) en gözel adları Mehemmed, Mahmud ve Ehmeddir. Mehemmed o kese deyirler ki, onun kamal sifetleri olsun, ve ondan ( s ) qabaq kimse bu ada yiyelenmemişdir. Bu ad melekut aleminde o Hezret üçün seçilmişdir. Çünki bütün melekler, peyğemberler ve milletler onu ( s ) hemd ve sitayiş edib, edir ve hamısı ona salam gönderirler.<O Hezrerin ( s ) leqeblerinde biri de Ummidir (savad almaya şexs). Müqeddes Quran bu haqda buyurur: ,,( Ya Resulum! ) Sen bundan ( bu Qurandan ) evvel ne bir kitab oxumusan, ne de onu elinle yazmısan. Eger bele olsaydı, onda batile uyanlar ( onun baresinde ) şekk-şübheye düşerdiler. ( Onu hardasa oxuyub öyrenmişdir, deyerdiler). ( Enkebut suresi, aye 48 )
Bu Peyğemberin en böyük möcüzelerinden biridir. Oxuyub-yazmağı bacarmayan bir şexsin bütün insani elmlere şamil olan bir kitab getirmesi möcüze deyilmi?! Bu kitab özünü hidayet kitabı adlandırır. leqeblerinden biri de Kerimdir. Bu leqeb müqeddes Quranda Tekvir,suresinin 19-cu ayesinden gelmişdir. İslam peyğemberi s öz kerameti ile o zaman çox böyük şöhret qazanmışdır
Melum olduğu kimi Mekkede Hezreti s tez-tez incider, daşa basırdılar ve o ise bele vaxtlarda mecbur olub dağlara penah aparırdı. Amma Hezret Eli ( e ) ile Hezreti Xedice s onu bu halda tapan zaman görerdiler ki, Hezret bele söyleyir İlahi! Bu qövmü hidayet et ki, onlar başa düşmürler.
On iki min qoşunla Mekkeni feth etdiyi zaman esgerlerden birinin Bu gün müharibe günüdür ,,- dediyini eşiderken İmam Elini e o esgerin yanına gönderdi ki,ona , Bu gün müharibe günü yox, bu gün rehmet, keramet ve efv günüdür- desin.leqeblerinden biri de Rehmetdir. Bu leqeb de Qurani-Kerimden götürülmüşdür. ,, Seni de ey Mehemmed alemlere ( bütün insanlara ve cinlere ) ancaq rehmet olaraq gönderdik. Enbiya suresi, aye 107
Peyğember ( s ) heyatda hemişe qüsseli, daim razniyaz eden ve çox sebirli idi. Bu haqda müqeddes Quran bele buyurur: ,, Size özünüzden bir Peyğember ( s ) geldi ki, sizin eziyyete, meşeqqete düşmeyiniz ona ağırdır, o sizin iman getirmeyinizi çox isteyir, möminlere şefqetli ve merhemetlidir.Tövbe suresi, aye 128. leqeblerinden biri Mütevekkil idi, bele ki, bütün işlerinde yalnız Allah-tealaya güvenerdi.
Hezretin çox zikr etdiyi dualardan biri bu idi:İlahi! Meni bir an bele öz başıma buraxma!
Müharibelerin birinde düşmen terefinden bir nefer Peyğemberin s) yatdığı zaman başının üstüne gelib dedi: Ey Mehemmed! Seni menim elimden kim qurtara biler? Peyğember (s) buyurdu Menim Allahım! Bu söz o qeder tesir edici oldu ki, o kafirin elleri titredi ve qılınc elinden yere düşdü. Peyğember (s) qılıncı götürüb ona sarı gelerek hemin sualı ondan soruşduqda ( yeni seni menim elimden kim qurtaracaq?o dedi: Senin keremin ve alicenablığın. Bu zaman Peyğember de s) onu efv etdi.
Peyğemberimiz(s)tekce Allaha güvenir ve ona etimad edirdi. O, heç vaxt dünyaya güvenmeyib. Hezretden neql olan hedislerin birinde bele buyrulur:Bu dünya ağac kölgesi kimidir, müsafirler onun sayesinde oturub bir az dincelirler

--------------------
Allahummə inna nərğəbu iləykə fi dovlətin kəriməh, tuizzu bihəl-islamə və əhləh və tuzillu bihəl kufrə və əhləh və təc᾽əluna fiyha minəd-duati ila taətikə vəl-qadəti ila səbiylik. Və tərzuquna biha kəramətəd-dünya vəl axirəh.

PELIN_ATABAY

 • 21 sentyabr 2011 16:02
 • Məqalə: 86
 • Şərh: 1606
 • Bal:
{awards}
1. Bu adlardan başqa: MUXTAR (seçilmiş), MUSTAFA (arındırılmış), ŞƏFİ (şəfaət edən), MUŞƏFFƏ (şəfaət etdirilən), SADİQUL-MƏSDUQ (doğru söyləyən və sözü doğrulanan) İbn Məsud - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, “doğru sözlü və sözü doğrulanan Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu...”2. FATİH (fəth edən), KUSAM (toplayan, birləşdirən, mükəmməl), MUQAFFİ (özündən əvvəl gələn Peyğəmbərlərin izini silən, sonuncu mənasındadır), NƏBİY TÖVBƏ (tövbə Peyğəmbəri), NƏBİY MULHAMƏ (Allah düşmənləri qarşı cihad üçün göndərilən), MUTƏVƏKKİL (sadəcə Allaha təvəkkül edən)3. BƏŞİR (itaət edəni müjdələyən, asi olanı cəza ilə qorxudan), RAUF (çox şəfqətli), RAHİM (çox mərhəmətli). «Qurani Kərimdə keçən adlardan: ŞAHİD, MUBƏŞŞİR (müjdəliyən), SİRAC, MUNİR, SEYYİDİ VƏLƏDİ ADƏM (Adəm övladlarının seyyidi)4. RAHMƏ (rəhmət), NİMƏ (nemət), HADİ (doğru yola yönəldən), ƏMİN (güvənilir), Qureyş onu Peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq da bu adla çağırırdı, MUZƏMMİL (örtüyünə bürünən), MUDƏSSİR (paltarına bürünən), DAİLALLAH (Allaha dəvət edən) və s. Ibn Dihyə - rahmətullahi aleyhi -deyir ki: «Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - in adlarının sayı Uca Allahın adlarının sayı qədər doxsan doqquzdur»5. İmam Zəhəbi - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Onun adları arasında DAHUQ (gülər üz) və KATTAL (çox savaşan) adları da vardır». Əli - radıyallahu anhu - deyir ki: Allah onun üstünlüyünü ortaya qoymaq üçün ona öz adından törəmə bir ad qoydu: “Ərşin sahibinin adı MAHMUD,1. Bu adlardan başqa: MUXTAR (seçilmiş), MUSTAFA (arındırılmış), ŞƏFİ (şəfaət edən), MUŞƏFFƏ (şəfaət etdirilən), SADİQUL-MƏSDUQ (doğru söyləyən və sözü doğrulanan) İbn Məsud - radıyallahu anhu - rəvayət edir ki, “doğru sözlü və sözü doğrulanan Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - buyurdu...”2. FATİH (fəth edən), KUSAM (toplayan, birləşdirən, mükəmməl), MUQAFFİ (özündən əvvəl gələn Peyğəmbərlərin izini silən, sonuncu mənasındadır), NƏBİY TÖVBƏ (tövbə Peyğəmbəri), NƏBİY MULHAMƏ (Allah düşmənləri qarşı cihad üçün göndərilən), MUTƏVƏKKİL (sadəcə Allaha təvəkkül edən)3. BƏŞİR (itaət edəni müjdələyən, asi olanı cəza ilə qorxudan), RAUF (çox şəfqətli), RAHİM (çox mərhəmətli). «Qurani Kərimdə keçən adlardan: ŞAHİD, MUBƏŞŞİR (müjdəliyən), SİRAC, MUNİR, SEYYİDİ VƏLƏDİ ADƏM (Adəm övladlarının seyyidi)4. RAHMƏ (rəhmət), NİMƏ (nemət), HADİ (doğru yola yönəldən), ƏMİN (güvənilir), Qureyş onu Peyğəmbərlik verilməmişdən qabaq da bu adla çağırırdı, MUZƏMMİL (örtüyünə bürünən), MUDƏSSİR (paltarına bürünən), DAİLALLAH (Allaha dəvət edən) və s. Ibn Dihyə - rahmətullahi aleyhi -deyir ki: «Peyğəmbər - sallallahu aleyhi və səlləm - in adlarının sayı Uca Allahın adlarının sayı qədər doxsan doqquzdur»5. İmam Zəhəbi - rahmətullahi aleyhi - deyir ki: «Onun adları arasında DAHUQ (gülər üz) və KATTAL (çox savaşan) adları da vardır». Əli - radıyallahu anhu - deyir ki: Allah onun üstünlüyünü ortaya qoymaq üçün ona öz adından törəmə bir ad qoydu: “Ərşin sahibinin adı MAHMUD,


--------------------

CeNNeT_MeLeYi

 • 21 sentyabr 2011 15:33
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 168
 • Bal:
{awards}
cox sagolun

--------------------
·.¸¸.·´¯`·.¸¸.¤.¸¸.·´¯`·.¸¸..·´
♥♥(¯`·•.¸_♥♥_¸.•·´¯)♥♥
♥♥–=CeNNeT_MeLeYi=–♥♥
♥♥(_¸.•·´¯♥♥¯`·•.¸_)♥♥
.·´¯`·.¸¸.·´¯`¤´¯`·.¸¸.·¯`·.

gulnihal

 • 21 sentyabr 2011 14:57
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 187
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun sizlerden

AY_LA

 • 21 sentyabr 2011 14:51
 • Məqalə: 6
 • Şərh: 69
 • Bal:
{awards}
cox sag olun ALLAH RAZI OLSUN

... Deryam ...

 • 21 sentyabr 2011 14:41
 • Məqalə: 272
 • Şərh: 4617
 • Bal:
{awards}
ÇOX GÖZƏL ADLARDI !

--------------------

RADUQA

 • 21 sentyabr 2011 14:38
 • Məqalə: 17
 • Şərh: 604
 • Bal:
{awards}
tewekkurler....
HER BIR MUSELMANIN BILMEYI VACIBDI...!!!

--------------------
MENI OZUNE BENZETDIN.....AMMA OZUN SANMADIN ....!!!!!!!
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 22
Cəmi: 64

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 5
Cəmi: 695
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 564
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}