Həqiqi iman gətirən pis ola bilməz

 
Həqiqi iman gətirən pis ola bilməz

İman etmək, pis davranışları yox edib əritmelidir.Bir insan, namaz qılır, oruc tutur, zəkat verir axirətə inanırsa, dili zəhər kimi acı deyil şirin olmalıdır, yalan deyil doğru danışmalı, ona-buna söz daşımamalı, pislik deyil yaxşılıq etməlidir.Həm iman etdim deyib həm də mənfi, özünə cəmiyyətə zərər verən davranışları göstərmək imanlı bir insanın edəcəyi şey deyil.İnanan insan, dinclik pozan deyil, sülh sağlayandır. Inanan, özünü yaradan Allahı yaxşı biləndir. Inanan, pis şeyləri açıq da gizli də etməyəndir. Inanan, həm özünə həm başqalarına zərər verməyəndir.Əgər bir insan Allaha inanır, iman edir, yenə də pislik edirsə etdiyi ibadəti də inanaraq etmir, ya da iman etdiyi mövzular haqqında doğru məlumatı yoxdur. Yəni mən ibadətimi edər, iman da edərəm amma, yenə də arzu və istəklərimi təmin üçün bu pislikləri edərəm, bunun bir zərəri yoxdur deyə düşünürsə, böyük bir aldanış içindədir.

Həqiqi iman gətirən pis ola bilməz

Allah deyir ki:
“Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namaz qıl. Həqiqətən, namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahı yada salmaq isə ən əzəmətlisidir. Allah nə etdiklərinizi bilir..Ənkəbud surəsi 45-ci ayə” Bu ayəyə görə insan, Quranı oxuyacaq, Allah, nələri pis saymış, nələr ağla zidd, yəni nələri etsə günah işlər, nələri etsə savab işlər, öyrənəcək.Namazını diqqətli edəcək, yəni Allahın qarşısında olduğunu dərk edəcək, Allahı görmürsə də Allahın namaz qılanı gördüyünü və oxuduğu duaların mənalarını biləcək. Namaz qılarkən ağılı dağlarda, düzənliklərdə, alacakta verəcəkdi olmayacaq, yalnız Yaradanını düşünəcək, elə qılacaq namazı. Namaz qılmaq əyilib qalxmaq deyil, namaz qılmaq başqalarına nümayiş etmək deyil. Namaz qılmaq Allahı xatırlamaqdır, Onu düşünməkdir.Və namazı davamlı edəcək. Yəni davamlı olaraq insan Allahı xatırlayacaq, özünü Yaradana qarşı hörmətli olacaq, əmrlərini yerinə yetirəcək. Çünki namaz qılmanın tək şərti vardır, Allahı xatırlamaq.

Həqiqi iman gətirən pis ola bilməz

Allah buyurur ki,
“Həqiqətən, Mən Allaham. Məndən başqa heç bir ilah yoxdur. Mənə ibadət et və Məni xatırlamaq üçün namaz qıl!. Taha surəsi 14-cü ayə” Allaha imanı tam olan, bu dünyanın imtahan yeri olduğunu, etdiyimiz, etməmiz lazım olduğu halda etmədiyimiz şeylər haqqında axirətdə imtahana çəkiləcəyini bilən bir insan, həm namaz qılıb, həm də insanları dili ilə ağrıdar mı? Başqalarının haqqını yeyərmi?Oğurluq, sui-istifadə, əxlaqsızlıq edər mi? Əmanətə xəyanət edər mi?İnsan öldürər, ağılsız davranışlar göstərərmi? Cəmiyyətin dinclik və etibarını pozar mı?Anasına atasına uf deyər mi, uşaqlarını haram loxma ilə bəsləyər mi?Tənbəl-tənbəl oturar mı, səy göstərməz mı?Əgər bir insan namaz qılır, bunları da edirsə, ürəyinə dönüb bir baxmalı, etdiyi namaz mövzusunda yenidən araşdırma etməli, nə üçün namaz qıldığını yaxşıca öyrənməlidir.
“Ey iman gətirənlər! Səbr etmək və namaz qılmaqla (Allahdan) kömək diləyin. Həqiqətən, Allah səbr edənlərlədir!.Bəqərə surəsi 153-cü ayə” Namaz huşu içində qılınsa bu namaz insanı pisliklərdən qoruyar.Uca Allah deyir ki, Maun surəsində,
“Sözsüz ki, bizlərdən müsəlmanlar da var, (doğru yoldan) sapanlar da. Müsəlman olan şəxslər doğru yol tutanlardır. Cin surəsi 14-cü ayə” Ağıllı bir mömin də hər şeydə olduğu kimi doğrunu araşdırıb tapmaqla vəzifəlidir.Sabah axirətdə mən bilmirdim deməsi mömini qurtarmayacaqdır.O zaman deyiləcək ki, araşdirmalıydın, tapmalıydın, namazı nə üçün etdiyini yaxşı öyrənməliydin, deyiləcək. Oruc tutmaq, həccə getmək, zəkat vermək, köməkləşmək, çalışmaq, yaxşılıq etmək, cəmiyyətdə pis gedən şeyi ortadan qaldırıb islah etmək kimi ibadətlər də bunun kimidir. Bunlar edilərkən daim Allahın razılığı axtarılmalıdır. Ona buna nümayiş üçün edilən davranışlar insanların qazancı yoxdur. Hər davranışımın nəzarət altındadır və qeyd altına alınmaqdadır. Sabah önümüzə qoyulacaq.

Həqiqi iman gətirən pis ola bilməz

Allah hər şeyi bilir, çünki o bizə şah damarımızdan daha yaxındır. Namaz qılmaq və ya Allaha ibadət etmək uşaqlarımıza və gənclərimizə, haqqı axtaran və yalnız Quranı insanlara öyrətmək istəyən şəxslər və təşkilatlar tərəfindən örgədilmir çox təəssüf ki.Namaz qılmaq və ya digər ibadətlər şəkil olaraq öyrədilir. İçi, özü dərkedilmir. Elə insanlar var ki, həm mən müsəlmanam deyir, həm də namazdan xəbəri yox, həm də namaz qılmağı bir tərəfə qoyaq, etməsini də bilmir. Bir çox namaz qılanlar da, nə üçün etdiklərini bilmirlər. Problem çevrənizdəki insanlara, nə üçün namaz qılırsan deyə, veriləcək cavabı budur: Allahın əmri olduğu üçün ... Bu cavab doğru amma çox təəssüf ki əskikdir. Namaz qılmağımızı Allah özünü yada salınması üçün istəməkdədir. Allahı davamlı xatırlamaq, ona könüldən, ürəkdən bağlanmaqdır. Allahı xatırlamaq, Onun əmrləri söz mövzusu olduğu zaman, bu Allahın istədiyi şeydir, bu da istəmədiyi şey deyib, etmək və ya etməməkdir. Allahı xatırlamaq, ürəyin xəbəri olmadan dil ilə Onu təkrar etmək deyil. Allahım deyərkən qəlbin titrəməsidir.Namaz necə qılınar, Quran necə oxunur, müvəffəqiyyət necə əldə edilir, bu mövzuları çox yaxşı bilən təlimatçılar tərəfindən insanlara öyrədilməlidir. Bu mövzular Təriqətlərin, məzhəblərin, şeyxlərin, Şıhlar və bəzi camaatların söylədikləri kimi deyil. Əgər bunlar doğru olsaydılar, aralarında heç bir fərq olmazdı.

“Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz (bir-birinizə) düşmən idiniz, O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və Onun neməti sayəsində (bir-birinizlə) qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah Öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. Ali İmran surəsi 103-cü ayə”. Bizsə bölünüb parçalanmışıq.

Həqiqi iman gətirən pis ola bilməz

Quran deyir ki:
“Ta. Ha. Biz Quranı sənə ona görə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən. (Onu Allahdan) qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi (göndərdik). Taha surəsi 1,2,3-cü ayələr”Quran, insanları bədbəxt etmək üçün endirilmədi, xoşbəxt etmək üçün endirildi. Allah üçün söyləyin, Müsəlman cəmiyyətlər xoşbəxt mi? Dünyanın ən inkişaf etmiş, ən xoşbəxt insanları islam ölkələri mi? Hər müsəlman ölkədə ən böyük alçaqlıqları yaşanmır mı? Quranın enməsi 1400 ildən çox olmadımı? Niyə dünyanın ən geri qalmış ölkələri, müsəlman ölkələrdir. Çarələri türbələrdə, ağaclara bez bağlamaqda axtarın demişlər. Çalışqan olması lazım olan Müsəlman, tənbəl olmuş, beynini kütləşdirmişdir.

Barış, dinclik və güvən mənasını daşıyan islam sözü, necə olur ki,sülhü pozan, dincliyi yox edən, güvən verməyən bir söz olaraq dünyaya çatdırılır ? Bunları sizi bədbəxt etmək üçün deyil, xoşbəxt etmək üçün endirildilər deyən bir kitabın inananları olaraq, necə bu hala gəlmişik? Anlayan, dinləyən, bilən varmı?Allah bir, Peyğəmbər bir, Quran bir olduğu halda.... Bu bölünmələrə baxın ... Bunun bir tək səbəbi var, dövlət bu dini, uşaqlarımıza qaynağından öyrətməmişdir. Heç gözləmədən qərar alınmalı və gələcək il ilk məktəb birinci sinifə Quran dərsi salınmalıdır.Amma bu quran öyrədilməsi təriqətin yaşandığı kimi olmamalıdır.Yalnız Qurandakı din öyrədilməlidir. Bu ölkənin birlik və bərabərliyi ancaq bir neçə on il sonra təmin edilmiş olacaq. Yoxsa daxili və xarici haqq din düşmənləri bizi məhv edə bilərlər.

Həqiqi iman gətirən pis ola bilməz

“Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə, üstün olacaqsınız. Ali imran surəsi 139-cu ayə” - buyrulur. Əgər iman etmisinizsə, millət olaraq həqiqətən, üstün olmamız lazımdır. Üstün müyük? Ölkəmizin heç problemi yoxdur? İnsanlarımız dinclik və güvən içindəmidilər? Görünüşcə hamımız inanırıq, hamımız namaz qılırıq, oruc tuturuq, görünüşcə Qurana tabe oluruq, ona bağlıyıq. Amma neçəmiz lazım olduğu kimi bunları edirik? Neçəmiz bu işlərin şüurunda.Müsəlmanam deyib də sözü şahidliyi nə mənanı verdiyini bilməyən bir insanın Müslümanlığından nə ümid edilər ki? Kim bunun cavabdehi? Buraxın artıq çəkişməni, haydı həmişə bir yerə gəlin, yığılın və sülhə gəlin. Bir yaxşılıq edin bu ölkəyə ki, dünya yaşadıkca bundan pay alın.İnsanlar namazı da şüurlu qılsınlar, Quranı da anlayaraq oxuyub öyrənsinlər, inanan və iman edən kəslər yetişsin ki, insanımız üstün olsun, ölkəmiz üstün olsun, dünyada dinimiz üstün olsun. O biri millətlərin insanları da bizə qibtə etsinlər və islama dönmək üçün səf səf duraq, dünya sülhü əldə etsin ..
İnşallah bu xəyallarım bir gün gerçək olacaq


Geri dön

maiw mm

 • 1 oktyabr 2011 13:51
 • Məqalə: 14
 • Şərh: 277
 • Bal:
“Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə, üstün olacaqsınız. Ali imran surəsi 139-cu ayə” - buyrulur. Əgər iman etmisinizsə, millət olaraq həqiqətən, üstün olmamız lazımdır. Üstün müyük? Ölkəmizin heç problemi yoxdur? İnsanlarımız dinclik və güvən içindəmidilər? Görünüşcə hamımız inanırıq, hamımız namaz qılırıq, oruc tuturuq, görünüşcə Qurana tabe oluruq, ona bağlıyıq. Amma neçəmiz lazım olduğu kimi bunları edirik? Neçəmiz bu işlərin şüurunda.Müsəlmanam deyib də sözü şahidliyi nə mənanı verdiyini bilməyən bir insanın Müslümanlığından nə ümid edilər ki? Kim bunun cavabdehi? Buraxın artıq çəkişməni, haydı həmişə bir yerə gəlin, yığılın və sülhə gəlin. Bir yaxşılıq edin bu ölkəyə ki, dünya yaşadıkca bundan pay alın.İnsanlar namazı da şüurlu qılsınlar, Quranı da anlayaraq oxuyub öyrənsinlər, inanan və iman edən kəslər yetişsin ki, insanımız üstün olsun, ölkəmiz üstün olsun, dünyada dinimiz üstün olsun. O biri millətlərin insanları da bizə qibtə etsinlər və islama dönmək üçün səf səf duraq, dünya sülhü əldə etsin ..
İnşallah bu xəyallarım bir gün gerçək olacaq

--------------------
★* 。 • ˚ ˚ •。★★ 。* 。*
° 。 ° ˚ _Π____*。*˚★ 。* 。*。 • ˚ ˚ •。★
˚ ˛ •˛•* /______/~\。˚ ˚ ˛★ 。* 。*★ 。* 。*
˚ ˛ •˛• | 田田|門| ˚Soyuq bir qiw gunu... . —

Delya_91

 • 1 oktyabr 2011 13:49
 • Məqalə: 319
 • Şərh: 5162
 • Bal:
{awards}
İnşallah bu xəyallarım bir gün gerçək olacaq


--------------------
"Camaat nə deyər" ifadəsi qədər divarları hündür bir hebsxana yoxdur...

sevgi yalandir

 • 1 oktyabr 2011 13:25
 • Məqalə: 538
 • Şərh: 7283
 • Bal:
{awards}

“Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə, üstün olacaqsınız. Ali imran surəsi 139-cu ayə” - buyrulur. Əgər iman etmisinizsə, millət olaraq həqiqətən, üstün olmamız lazımdır. Üstün müyük? Ölkəmizin heç problemi yoxdur? İnsanlarımız dinclik və güvən içindəmidilər? Görünüşcə hamımız inanırıq, hamımız namaz qılırıq, oruc tuturuq, görünüşcə Qurana tabe oluruq, ona bağlıyıq. Amma neçəmiz lazım olduğu kimi bunları edirik? Neçəmiz bu işlərin şüurunda.Müsəlmanam deyib də sözü şahidliyi nə mənanı verdiyini bilməyən bir insanın Müslümanlığından nə ümid edilər ki? Kim bunun cavabdehi? Buraxın artıq çəkişməni, haydı həmişə bir yerə gəlin, yığılın və sülhə gəlin. Bir yaxşılıq edin bu ölkəyə ki, dünya yaşadıkca bundan pay alın.İnsanlar namazı da şüurlu qılsınlar, Quranı da anlayaraq oxuyub öyrənsinlər, inanan və iman edən kəslər yetişsin ki, insanımız üstün olsun, ölkəmiz üstün olsun, dünyada dinimiz üstün olsun. O biri millətlərin insanları da bizə qibtə etsinlər və islama dönmək üçün səf səf duraq, dünya sülhü əldə etsin ..
İnşallah bu xəyallarım bir gün gerçək olacaq

--------------------
Bəzən gülərsən xoşbəxtmiş kimi .. Bəzən sevərsən ilk kezmiş kimi .. Hər səfərində gedənin arxasından ağlarsın sanki değermiş kimi .. Bəzən susayar son kezmiş kimi .. Bəzi şeylərə inanarsan doğruymuş kimi .. Sonra oyanar gerçəkmiş kimi .. Təsirində qalarsan oradan qovulmuş kimi .. Ən sonuna anlarsan yanılmış .. HƏR ZAMAN OLDUĞU KİMİ .. Və mən hələ bir ümidlə gözləyirəm sanki geri dönecekmiş kimi.........

ASMIYA

 • 1 oktyabr 2011 12:56
 • Məqalə: 107
 • Şərh: 1516
 • Bal:
{awards}
COK HUZUR BULDUM. OKUDUKLARIMIN HER KELIMESI GERCEKLERLE DOLU. OKUMAGI BACARIRIQ, REBBIMIZIN BIZLERE NASIP EYLEDIYI NURLU GOZLERLE. EMEL ETMEYI NECE BACARA BILIRIKMI.
DOGRU: BU QEDER MI IRADESIZIY KI, BUTUN UZVLERIMIZLE YALNIS OLAN NELER VARSA BIZI USTELEYIR. IBLIS BIZE QALIB GELMEMELIDIR ONA IZIN VERMEYEK HEC BIRIMIZ. YOXSA EBEDI HEYATIMIZ PUÇ OLAR.

BU DUNYADA IMTAHANI KECE BILMEDIKDE SANSLAR YARANA BILER. YENIDEN YAXSI HAZIRLASIB VERE BILERIK. BU DUNYADAN EBEDI ALEME KOC ETTIKDE ISE, NE GOZ YASLARININ, NE ACILARIN, NE YALVARMALARIN HEC BIR FAYDASI OLMAYACAQ.


TESEKKURLER ANLAMAQ, DERS CIKARTMAK ISTEYENE COK GOZEL, VACIP YAZIDIR.
sad

--------------------


jalicka

 • 1 oktyabr 2011 12:52
 • Məqalə: 27
 • Şərh: 1960
 • Bal:
{awards}
Gozel yazidir xebere gore cox saq ol

.::BaBy_FaCe_WiSe::.

 • 1 oktyabr 2011 12:46
 • Məqalə: 180
 • Şərh: 1215
 • Bal:
{awards}
xebere gore tewekkurler...

--------------------

PELIN_ATABAY

 • 1 oktyabr 2011 12:12
 • Məqalə: 86
 • Şərh: 1606
 • Bal:
{awards}
allah razi olsun bele guzel deyerli haberleri bizinle bolusduyuniz icin minettaram

--------------------

Musique Sage

 • 1 oktyabr 2011 11:52
 • Məqalə: 442
 • Şərh: 2893
 • Bal:
{awards}

İnşallah bu xəyallarım bir gün gerçək olacaq
winked

HaYaliM

 • 1 oktyabr 2011 11:46
 • Məqalə: 144
 • Şərh: 4313
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun..deyerli yazi ücün tesekkür edirem

--------------------

Elə yaşa ki atanın qözlərində utanc,ananın gözlərində yaş görməyəsən.

girlplay

 • 1 oktyabr 2011 11:46
 • Məqalə: 11
 • Şərh: 697
 • Bal:
{awards}
xebere gore cox sag ol

--------------------
AGZI OLAN DEYIL BEYNI OLAN KONUWSUN!
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 28
Cəmi: 52

 

Top 10 Müəllif

The Shield
Xəbərləri: 9
Cəmi: 651
 
aytc.sza
Xəbərləri: 7
Cəmi: 270
 
Darling
Xəbərləri: 6
Cəmi: 1060
 
Türkan_
Xəbərləri: 2
Cəmi: 2
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 1
Cəmi: 385
 
_Qismet_
Xəbərləri: 1
Cəmi: 843
 
CeNNeT__MeLeYi)
Xəbərləri: 1
Cəmi: 1
 
poetry
Xəbərləri: 1
Cəmi: 15
 
bayhan
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 1
Cəmi: 153
 
 
{slinks}