Rəqəmlərin sirri:Müqəddəs və şeytan rəqəmləri hansılardır?

 
Rəqəmlərin sirri:Müqəddəs və şeytan rəqəmləri hansılardır?

Xristianlar niyə Məhəmməd peyğəmbərin doğulduğu tarixi uğursuz hesab edir?

Bir çoxlarımız rəqəmlərin uğuruna və ya uğursuzluğuna çox ciddi inanırıq. Bəzilərimiz uğuru və uğursuz dediyimiz rəqəmlərin anlamı barədə o qədər dərin biliyə malik olmasaq da hər hansı bir rəqəmin həyatımızda önəmli yer tutduğuna şübhə etmirik. Bir çox insan uğurlu və uğursuz rəqəmini də təyin edib. İnandığımız və qorxduğumuz bu rəqəmlər barədə nələri bilirik?

Dinlər rəqəmlərin gözü ilə

İncildə yazılır: “O hər kəsi məcbur etdi, kiçik-böyük, zəngin-kasıb, sərbəst və ya kölə, hər kəsin alnına yapışdırıldı, aləm aldadılan ruhları görsün deyə şeytanın rəqəmi yazıldı – 666."

İslamda 99 rəqəmi müqəddəs hesab olunur. Çünki Tanrının ərəb dilində 99 adı var. Xristian ənənəsinə görə isə bu ədəd Tanrının birliyinə işarə edən mələkləri ifadə edir.

Dinlərə görə 7 qat göy, 7 kainat, 7 qat cənnət, 7 qat cəhənnəm, yerüstü 7 qat, yeraltı 7 qat, 7 əsas rəng, Kəbənin ətrafında 7 dövr, və s. kimi özəlliklər var. Bu özəlliklər barədə bir azdan...

İslam dinində 7 mərtəbə var. Quranın ilk surəsi “Fatihə” 7 ayədir. İslam inanclarına görə yeraltında günahkarların gedəcəyi yeddi cəhənnəm var. Namaz qılarkən alın, iki əl, iki düz, iki ayağın baş barmaqları olmaq üzrə gövdənin yeddi əzasının yerə dəyməsi vacibdir. İslam inanclarına görə ölünün sarındığı kəfən yeddi ərşin olmalıdır. Kəbədə Məscidi-hərəm deyilən məscidin yeddi minarəsi var. İslam inanclarına görə qiyamət günü Mədinənin yeddi ayrı qapısı olacaq.

Yəhudilərdə müqəddəs şamdan 7 şamın birləşməsindən əmələ gəlir. Yəhudilər Qamış Bayramı dedikləri bayramda məbədlərdə toplanar, mehrabın ətrafında yeddi dəfə dolanarlar.

Hindlilərdə, romalılarda, buddistlərdə də belə bir dini mərasim var. Müqəddəs saydıqları bir obyektin ətrafında yeddi dəfə dolanarlar.

Krişna Şüurunda müqəddəs rəqəm 108 hesab edilir. Bu Tanrını əhatə edən 108 mələk deməkdir.Krişnaçıların ibadət zamanı istifadə etdikləri müqəddəs təsbehin 108 muncuğu var.

Xristian dünyasında 13 rəqəmi nəhs rəqəm kimi qəbul edilir. Bu rəqəmin uğursuz hesab edilməsinin səbəbi kimi isə, İsa peyğəmbərə xəyanət edən 13 şagird göstərilir. 13 rəqəminin nəhs hesab edilməsinin daha bir səbəbi də var, xristianlara görə cəhənnəmin 13 mələyi var.

Maraqlıdır ki, xristianlar iki fərqli tarixi də uğursuz hesab edirlər. Bu tarixlər 1453 – İstanbulun fəthi, və 571- Məhəmməd peyğəmbərin doğum tarixi. Səbəbini çox axtardım və nəhayət bunu çözdüm. Diqqətlə fikir verin:

1453 – Bunu rəqəmlərə ayıraq – 1+4+5+3=13

517 – Bunu da hesablayaq – 5+1+7=13


Hər iki tarixin rəqəmlərini ayrı-ayrılıqda ardıcıl toplayanda nəhs rəqəm hesab edilən 13 əmələ gəlir.

Şeytanın rəqəmi- 666

Elə rəqəmlər də var ki, elliklə ondan çəkinirik. Bu “şeytan rəqəmi” dediyimiz tip rəqəmlərdir. Üç altının birləşməsinin yaratdığı 666 rəqəmi bir çoxlarının kabusudur. Bu rəqəm konkret olaraq bütün ölkələrdə “şeytan rəqəmi” kimi tanınır. Bu rəqəm haqqında bir çox inanclar var.

İyun ayının 6-sı 2006-cı il, yəni 06.06.06 tarixi. Bu tarix bütün dünyada qorxu ilə qarşılandı. Xristian dünyasında bu tarixdə uşaq dünyaya gətirmək istəməyən qadınlar doğuşu ləngitmək üçün əllərindən gələni edirdilər. Onların inancına görə, bu tarixdə dünyaya gələn uşaq bədbəxt və şeytan ruhlu ola bilər.

Bu inanca dünya şöhrətli siyasətçilər belə inanır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının eks prezidentlərindən biri- Ronald Reyqan evinin nömrəsinin 666 olmasından çox narahat idi, ona görə bu nömrənin 668-lə əvəzləndirilməsi üçün müraciət edir və nömrə dəyişdirilir.

Elmdə də 666 rəqəmi əks olunub. Həyatın qaynağı sayılan karbon atomlarının tərkibi belədir: 6 proton, 6 neytron, 6 elektron. Yəni 6-6-6.

9 rəqəmi mütləqiyyət deməkdir

9 rəqəmi isə mütləqiyyətin simvolu kimi xarakterizə edilir. Bir çox inanclarda bu rəqəm ölümü və yenidən doğuluşu ifadə edir. Bunun səbəbi kimi də 9-dan sonra gələn 10 rəqəminin 1 və 0-ın təkrarlanması kimi göstərilir. Hesab edilir ki, 10 yeni nəsə demək deyil, artıq hesablanmış iki rəqəmin birləşməsidir.

Bilirsinizmi, biz anamızın bətnində dəqiq olaraq nə qədər yaşayırıq? Təbii ki, bunu hamımız bilirik, 9 ay. Amma 9 ayın sonrası da var. Dünyaya normal yollarla gələn hər bir insan anasının bətnində 9 ay, 9 gün, 9 saat yaşayır. Yaşlı nəslin nümayəndələri bu sayın sonuna 9 dəqiqə və 9 saniyəni də əlavə edirlər. Çox maraqlı saydır, elə deyil?

Türk mifologiyasına görə, dünyanı yaradan Qara Xan, dünyanın tam mərkəzinə 9 budaqlı şam ağacı əkmişdi. Altaylara görə isə, insanın skeletində; baş, bel, diz, topuq, bilək, çiyin, dirsək, ovuc və ayaq biləyi olmaqla 9 adda əlavə var. Yaqutlara görə 9 Göy Tanrısı var.

Altay türklərinin qiyaməti təsvir edən bir rəsimlərində dənizin dibində 9 ucluqlu bir qara daş var. Onların inancına görə, qiyamət günü bu daş 9 yerindən ayrılacaq, tünd sarı rəngdə dəmir atlara minmiş 9 döyüşçü ətrafa hücum edəcək. Dədə Qorqut dastanında, Dəli Domrul doğulanda atası 9 buğa yenir.

Rəqəmlərin yaratdığı maraqlı təsadüflərdən biri də böyük öndər Atatürkün həyatında ortaya çıxır. Atatürk 1981-ci ildə 19-cu yüzilliyin bitməsinə 19 il qalmış doğulub. 1900-ci ildə 19 yaşında hərbi məktəbə daxil olub.

19 May 1919-cu ildə Samsuna getmişdi və mindiyi gəmidə yalnız 19 sərnişin vardı. 19 il türk millətinin taleyini həll edib. Adı və soyadı- “Mustafa Kamal Atatürk” birləşməsi 19 hərfdir. 10 Noyabr 1938-ci ildə saat 9-da dünyasını dəyişib. 10 noyabr+ saat 9 = yenə 19. Atatürk vəfat edərkən 57 yaşında olub. 57 rəqəmi üç 19-un toplamından əmələ gəlir. Bu da ilginc deyilmi?

Türklərin müqəddəs rəqəmi - 7

Yəqin ki, hər biriniz bizim inancımızda 7 rəqəminin qutsal olduğunu bilirsiniz. Körpəliyimizdən bu yana nənələrimizdən dinlədiyimiz nağıllarda həmişə bu rəqəm bizə sehirli görünüb. “7 qardaş 1 bacının nağılı”, “7 divin nağılı”, “7 qu quşu əfsanəsi” və s kimi nağılları çox dinləmişik.

Həm şifahi xalq ədəbiyyatında, həm də yazılı ədəbiyyatımızda bu rəqəm barəsində çox danışılır. Eyni zamanda mifologiyada da bu rəqəmin qutsallığı vurğulanır. Maraqlıdır ki, həftənin də 7 günü var. Göy qurşağı 7 rəngdən barətdir.

Şaman inanclarına görə Tanrı Ülgən insanlara yaxşılıq edən uca bir varlıqdır. Onun qatına gedən yolda yeddi maneə var. Şamanlara görə Tanrı Ülgən yer üzündə ilk olaraq yeddi kişi yaradıb. Onların inanclarına görə tufanın olacağını əvvəldən bildirən dəmir buynuzlu Göy təkə dünyanın ətrafını yeddi dəfə gəzmişdi. Sonra yeddi gün zəlzələ olmuş, yeddi gün dağlar atəş püskürmüşdü, yeddi gün yağış yağmış, yeddi gün fırtına olmuş dolu düşmüş, yeddi gün də qar yağmışdı.

Yeniçərilərdə yeddi qapı var. Adət qapısı, Ət qapısı, Ağa bölüyü qapısı, Solaxaylar qapısı, Meydan qapısı, Çayır qapısı, Qara kənd qapısı. İstanbulda Topqapı Sarayının yeddi böyük qapısı var.

Müqəddəs Novruz bayramımızda gözəl adətlərimiz var. Bu adətlərdən biri də bayram axşamı süfrəyə 7 rəngdə boyanmış yumurta qoyulur. Sonuncu çərşənbə günü süfrədə ən az 7 cür nemət olmalıdır.

Dünyadakı sirli 7- lər

Həftə 7 gun, göyqurşağı 7 rəng, dünyanın 7 möcüzəsi, doğmalıq bildirən 7 nəsil, insan 7 çakralı, notların sayı 7, İslam dininə görə kainat 7 mərhələdə yaradıldı, Kəbənin ətrafı 7 dəfə dövr edilir, yəhudilərdə Müqəddəs Şamdan 7 Şamlıdır, qədim yunan adətlərində 7 ağıllı ağsaqqal varmış, yunan mifalogiyasına görə 7 əsas Tanrıça varmış, Misirdə günəş tanrıçası Ra 7 ruhludur.

Cində müqəddəs 7 element varmış, Fenq-Şhuidə münasibət forması 7, Afrikalıların Kvanza bayramı 7 simvolludur, istirahət günü həftənin 7-ci günündə, Rio, Roma, İstanbulun hər biri 7 təpə üzərində, hətta Ceyms Bond da 007, üzümüzdə 7 dəlik var, agız, qulaqlar, burun deşikləri, gozlər, dünyada 7 qitə, qızıldərililərə görə 7 mövsüm var, 7 dəniz var, bütün yaponlara görə 7 rəqəmi uğurludur, məktəb yaşı 7, göy üzü 7 qatdır.

“Kainat rəqəmlərdən ibarətdir” deyən Pifaqordan bu yana bütün insanlar həmişə rəqəmlərin özəlliyinə inanıb. Texnoloji inkişafda yeni dövrün- rəqəmsal eranın başlanğıcı isə daha geniş söhbətin mövzusudur.

Qutsal kitablardakı qutsal rəqəmlər də bu sıraya daxil edilə bilər. Uğurlu və uğursuz rəqəmlərə həmişə inandıq. Real olan da oldu, xəyal olan da. Amma gerçək olan yalnız bir şeydir- Tanrı heç bir şeyi təsadüf etməyib. Bütün təsadüflərin tarixçəsi onun zəruriliyini əks etdirir.


Geri dön

xurush

 • 22 noyabr 2011 13:43
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 23
 • Bal:
Atatürk 1981-ci ildə 19-cu yüzilliyin bitməsinə 19 il qalmış doğulub.

Özünüz nəticə çıxardın

Music Star

 • 22 noyabr 2011 11:46
 • Məqalə: 107
 • Şərh: 3136
 • Bal:
{awards}
MEN BILIRDIM KI 666 WEYTAN REQEMIDI ONUNLA BAGLI BIR KINODA VAR.MARAQLI XEBERDI TSK

--------------------

jalicka..

 • 21 noyabr 2011 23:30
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 92
 • Bal:
{awards}
cox gozel xeberdir hecbirini bilmirdim oyrendim coxunu twk

FLY TİME

 • 21 noyabr 2011 23:01
 • Məqalə: 51
 • Şərh: 2087
 • Bal:
{awards}
menim en sevdiyim reqem 7-dir,,xebere gore twk

R_A_P_U_N_Z_E_L

 • 21 noyabr 2011 22:49
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 2964
 • Bal:
{awards}
tesekkurler xebere gore

... Deryam ...

 • 21 noyabr 2011 21:47
 • Məqalə: 272
 • Şərh: 4617
 • Bal:
{awards}
Xristianlar niyə Məhəmməd peyğəmbərin doğulduğu tarixi uğursuz sayır ? onların düşüncəsi yoxdu onnan
Məndə deyirəm təzə evlənənlərə niyə deyirlər ''7 oğul 1 qız '' lol
Tşk edirəm bilmədiklərim vardı öyrəndim

--------------------

_favorit_arkadas

 • 21 noyabr 2011 20:02
 • Məqalə: 556
 • Şərh: 8102
 • Bal:
{awards}
TWK...
am

--------------------

_TUNAR_MAMEDOV_

 • 21 noyabr 2011 19:39
 • Məqalə: 673
 • Şərh: 4780
 • Bal:
{awards}
hm,,coox maraqli idi...twk..

--------------------

Alone angel

 • 21 noyabr 2011 18:20
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 3061
 • Bal:
{awards}
maraqli xebere gore. twk.

--------------------
Eğer güven varsa bir kalpte; O kalpte sevgi de bulunur, dürüstlük de” !

angel angel

 • 21 noyabr 2011 18:17
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 365
 • Bal:
{awards}
TEWEKKURLER ALLAH RAZI OLSUN

Ku-ku

 • 21 noyabr 2011 18:10
 • Məqalə: 267
 • Şərh: 5252
 • Bal:
{awards}
xebere gore twk

--------------------

Мой Мир

 • 21 noyabr 2011 18:01
 • Məqalə: 722
 • Şərh: 5845
 • Bal:
{awards}
twk edirem saqolun maraqli idi dogurdanda

--------------------
∞♥

......ROMA......

 • 21 noyabr 2011 17:59
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 329
 • Bal:
{awards}
gozel xeberdi

--------------------
Sevdinsə kölgəyə dönüb hər zaman,
Sən onu hər yerdə izləyəcəksən.
Sevdinsə qəm içib dərd udacaqsan.
Onu unutmağı unudacaqsan.

BadZero

 • 21 noyabr 2011 17:59
 • Məqalə: 178
 • Şərh: 2522
 • Bal:
{awards}
Bu haqda oxumuşam. Allah razı olsun xəbərə görə təşəkkürlər

--------------------
Sənə "pissən" deyənlərə əhəmiyyət vermə.. Mənə də vaxtilə "anormalsan" deyənlər olmuşdu.. Mən də atomu parçalayıb onlara təqdim etdim...

~ Albert Einstein
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 30
Cəmi: 66

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 11
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}