Qiyamət Günü Yaxınlaşaraq Gəlməkdədir

 
Qiyamət Günü Yaxınlaşaraq Gəlməkdədir

Qiyamət Günü Yaxınlaşaraq Gəlməkdədir


Ölüm get-gedə yaxınlaşır. İstər gənc olun istər yaşlı, keçən hər gün, hətta hər dəqiqə ölümə bir az daha yaxınlaşırsınız. Zamana qarşı qoya bilmir və ölümün yaxınlaşmasına heç cür maneə ola bilmirsiniz. Gördüklerimizizn olduğunuz tədbirlərin heç biri sizi və ətrafınızdakıları "keçici" olmaqdan saxlaya bilmir. Dünyadakı hər şey kimi siz də həyatınızı sona çatdıracaq günə doğru irəliləyirsiniz.

Ancaq dünyada ölümlü olan tək insan deyil. Digər bütün canlılar, yer üzü, hətta bütün kainat da ölümlüdür, yox olacaqları bir gün təyin olunmuşdur. İşdə o gün "son gün"dür. O gündən sonra dünya həyatı sona çatacaq.O günü yalnız dəhşətin yaşandığı, ölçüləri heç bir insanın təsəvvür edə bilməyəcəyi qədər qorxunc, eyni zamanda görkəmli bir "son gün" olacaq. Yer üzündəki hər şey yerlə bir olacaq, ulduzlar silinib töküləcək, günəş qaralacaq. O vaxta qədər dünya üzərində yaşamış olan bütün insanlar bir yerə toplanacaqlar və bu günə şahid olacaqlar. Bu "son gün" inkarçılar üçün çətinlikli bir gündür və şübhəsiz bu günün sahibi aləmlərin Rəbbi olan Allahdır.

Qiyamət yaxınlaşaraq gəlməkdədir. İnsanların çoxunun inancının əksinə, qiyamət heç də uzaq deyil. O gün dünya ilə birlikdə, dünyaya aid olan hər şey də yox olacaq. Ehtiraslar, istəklər, hirsliliklər, gözləmələr, şəhvət, düşmənlik və zövqlər sona çatacaq. Gələcəyə istiqamətli planların bir mənas(n)ı qalmayacaq. Allaha çeviriləcəyini unudan hər kəs üçün, o çox sevdiyi, sonsuz həyata seçdiyi dünyanın, bütün o hiyləçi zənginlikləri, gözəllikləri və məşğuliyyətləriylə sona çatdığı gün gəlmişdir. İşdə o gün, insanlar Allahın varlığına qəti bir şəkildə şahid olacaq, unutmağa çalışdığı ölüm günü ilə qarşı-qarşıya qalacaqlar. Artıq Allahı və axirət həyatını unudaraq keçirdiyi bu qısa ömür sona çatmışdır və yeni bir başlanğıc özünü gözləməkdədir. Bu başlanğıc, əsla sona çatmayacaq və əsla inkarçılara xoşbəxtlik gətirməyəcək. Bu sonsuz həyatın ilk anından etibarən əzab elə şiddətlidir ki, bunu yaşayanlar, əzabın yerinə "ölümü" və "yöxlugu" istəyəcəklər. Bu həyatın başlanğıcı qiyamət saatıdır. Və şübhəsiz "qiyamət saatı yaxınlaşaraq gəlməkdədir".


Dünya Həyatı Keçicidir və Ölüm Qəti Bir Gerçəkdir

Uşaqlığınızın ilk günlərindən etibarən gələcəyinizə bağlı müəyyən bir hədəfə yönələr və ya başqaları tərəfindən istiqamətləndirilərsiniz. Ehtimalla bunlarla qarşılaşarsınız: Yaşınız irəlilədiyində artıq bir ailəniz və işiniz olmuşdur. Daha çox pul qazanmaq və daha rahat yaşamaq üçün səy göstərərsiniz, uşaqlarınızı yetişdirər, onların irəlidə sizdən daha yaxşı bir həyat sürmələrini istəyərsiniz. Həftədə bir ailə yığıncaqlarına qatılar, tətil edər, işə gedər, geri qalan vaxtınızı da evdə keçirərsiniz. Bir neçə axsaqlıq xaricində həyatınızdakı hər şey müntəzəm davam edər, ümumiyyətlə çox fövqəladə vəziyyətlərlə də qarşılaşmazsınız.

Həyatınızdakı hər şey sanki daha əvvəldən təyin olunmuş kimidir, ətrafınızdakı insanların həyatları da bir-birləriylə çox böyük bənzərliklər göstərər. Bu bənzər ssenarilərə görə yaşamaq üçün çalışmalı, soyunuzu davam etdirmək üçün də ailə qurmalısınız. Bu düşüncəyə görə onsuz da "yaxşı bir ailə və yaxşı bir iş" xaricində həyatın başqa nə məqsədi ola bilər ki! Bunlar təmin edildikdən sonra xoşbəxt bir həyat xəyal edərsiniz. Beləcə hər şey olacaq və həyatın geri qalan qisimini dinc keçirəcəksiniz.

Halbuki siz bunları düşünərkən, bədəninizdə və ətrafınızda əhəmiyyətli bəzi dəyişikliklər olmaqdadır. Bədəninizdə fərqli funksiyalara sahib bir çox hüceyrə vəzifəsini tamamlayıb ölməkdə və yaşınız irəlilədikcə bunların yenilənməsi daha da yavaşlamaqdadır. Bədəniniz yaşlanmaqda və bu istiqamətdə davamlı ifadə edilər, xəstəliklər, əskikliklər ortaya çıxmaqdadır. Zaman davamlı irəliləməkdə və geri çevrilin qeyri-mümkünlüyü gün keçdikcə daha da açıq bir şəkildə özünü göstərməkdədir. Və siz dinc və rahat keçirməyi planladığınız "geri qalan ömürünüzdə" get-gedə ölümə doğru yaxınlaşdığınızın fərqindəsiniz. İşdə bu səbəblə dünya həyatı sizə gözlədiyiniz rahatlığı və hüzur/dincliyi gerçək mənada əsla verməz. O ana qədər sizi bir çox baxımdan təmin etdiyini düşündüyünüz bu həyatın bir sonu vardır. İşdə bu sonun ardından əsl gerçəklərlə üz-üzə gəlinəcək. O halda dünya həyatında hədəflədiyiniz heç bir şey sizin gerçək məqsədiniz olmamalı. Çünki dünya həyatı yalnız keçici bir imtahan yeridir. Kimin gözəl davranışlarda ol/tapıldığının sınandığı yerdir. Allah, bizə bu əhəmiyyətli gerçəyi belə bildirməkdədir:

O, əməl (davranış və hərəkət) baxımından hansınızın daha yaxşı (və gözəl) olacağını sınamaq üçün ölümü və həyatı yaratdı. O, üstün və güclü olandır, çox bağışlayandır. (Mülk Surəsi, 2)


Həyatın gerçək məqsədi "yaxşı bir ailə və yaxşı bir iş" deyil. Hər kəsin tək bir yaradılış məqsədi vardır: Allaha qul olmaq. Dünyada əldə edilmiş mal, bərabər, uşaq, mövqe, etibar kimi qazancların hamısı həyat boyunca böyük bir ehtirasla bağlanılan dəyərlərdir. Lakin ölümün ilk anından etibarən bu dünyəvi qazanclar bir anda bütün dəyərlərini və əhəmiyyətlərini itirərlər. Bu hər kəsin bildiyi amma düşünməkdən qaçındığı bir gerçəkdir. Bu səbəbdən əsl məqsəd bu olmamalıdır. O zaman gerçək məqsədin və qazancın nə olduğunu çox yaxşı düşünmək, qavramaq lazımdır. İşdə yaradılmanın əsl məqsədini Allah Quranda belə bildirməkdədir:

Mən, cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. (Zariyat Surəsi, 56)

Ancaq Allaha qulluq vəzifəsinin tam olaraq yerinə yetirilməsiylə ölümdən sonra başlayacaq olan axirət həyatı üçün gözəl bir gözləmə söz mövzusu ola bilər. İnsanların böyük bir seqmentinin sahib olduğu əyri bir gözləmə vardır. Çoxu insan bu ehtimala inanaraq özünü rahatlaşdırmağa çalışar. Halbuki bu böyük bir yanılmadır. Əgər bir insanın axirətə, ölümdən sonrakı həyata istiqamətli bir gözləməsi yoxsa, o zaman da geriyə tək bir ehtimal qalar: Ölümlə birlikdə sonsuza qədər yox olmaq! Bu ehtimal isə digərlərinə görə çox daha ürküdücüdür. Allaha qulluq etməyi rədd edən insanlar bu ehtimaldan qorxduqları və unutmaq istədikləri üçün özlərincə müxtəlif üsullar inkişaf etdirərlər. Bu üsullar isə ümumiyyətlə həmişə eynidir: Ölüm danışılmaz, mübahisə müzakirə edilməz, xatırladılmaz. Halbuki ölüm, yaşanılacağı qəti olan bir gerçəkdir, amma sanki "yoxmuş" kimi davranılar. Cəmiyyətin böyük bir seqmentinin bu məntiqə sahib olması insanda bir rahatlamağa səbəb ola bilər. Halbuki özü kimi digər insanlar da aldanmaqdadırlar. İnsanlar ölümü, qiyamət gününü və axirəti bilməkdə amma düşünməməkdədirlər. Dünya həyatıyla təmin tapmaqda, daha doğrusu təmin tapmağı istəməkdədirlər. Halbuki Allah Quranda insanların qaçmaqda olduqları ölüm gerçəyiylə mütləq qarşılaşacaqlarını bildirməkdədir. Ayədə belə buyurular:

Də ki: "Əlbəttə sizin özündən qaçdığınız ölüm, şübhəsiz sizinlə qarşılaşıb-görüşəcək. Sonra qeybi də, müşahidə edilə biləni də bilən (Allah)a çeviriləcəksiniz; O da sizə etdiklərinizi xəbər verəcək. (Cümə Surəsi, 8)

Ölüm yalnız insanlara məxsus deyil. Keçici olan dünya həyatında, insan kimi "hər şey" ölümlüdür. Allah bizə, bütün kainatın, içindəki canlılarla birlikdə yox olacağı bir günün varlığını, yəni "qiyamət gününü" bildirmişdir. Qiyamət günü, imtahanın sona çatdığı, son gündür. O günün gəlişini, yer üzündəki hər insan bir çox əlamət ilə anlayacaq və kainatın ölümüylə nəticələnəcək hadisələr həqiqətən də tüklər ürpərdici olacaq. Və ən nəhayət dünyadakı bütün insanlar, qiyamətin reallaşdığı gün, özlərini gözləyən "yenidən dirilişi" qavrayacaq. Belə bir günlə qarşılaşmağı ümid etməyənlər, qarşılarındakı bu açıq-aşkar gerçəyi rədd edə bilməyəcəklər və Allahın əmrinə "istəsələr də istəyəsələr də" boyun əyəcəklər. Allah, bütün kainat üçün böyük bir son hazırlamışdır. İnsanların çoxu hər nə qədər inkar etməyə çalışsa da, qiyamət saatı təyin olunmuş bir vaxtda özlərini gözləməkdədir.

Qiyamet 1 Hisse.(ardi var)


Geri dön

alacakaranlik

 • 31 dekabr 2011 15:20
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 13
 • Bal:
qorxuram cerrah olum sonra bunu kim yazib mene sexsi mektub yzsin ona soz deyecem

qorxuram cerrah olum sonra bunu kim yazib mene sexsi mektub yzsin ona soz deyecem

111_Shawmn Michaelais_111

 • 2 dekabr 2011 13:40
 • Məqalə: 250
 • Şərh: 1093
 • Bal:
{awards}
melek1,
ASMIYA,-Allahın gönderdiyi Qurandan deyilenlerdi.Əlbbetde Allahdan başqa heç kim bilmez


--------------------


melek1

 • 2 dekabr 2011 13:31
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 173
 • Bal:
{awards}
her sey ALLAHIN elindedir

--------------------
GEDEN SIZIN UCUN COX QIYMETLI OLSADA QAPINI ORTUNKI;
ICERIDE QALANLAR USUMESIN

ASMIYA

 • 1 dekabr 2011 01:17
 • Məqalə: 107
 • Şərh: 1516
 • Bal:
{awards}
COX SAGOL. AMA KI, REBBIMIZ BILIR NE ZAMAN KIMIN BASINA NE GELECEYINI.

--------------------


111_Shawmn Michaelais_111

 • 1 dekabr 2011 00:58
 • Məqalə: 250
 • Şərh: 1093
 • Bal:
{awards}
lovely boy,
xada,
jalicka...,
R_A_P_U_N_Z_E_L,siz sağ olun


--------------------


lovely boy

 • 1 dekabr 2011 00:28
 • Məqalə: 16
 • Şərh: 386
 • Bal:
{awards}
TWK EDIREM

--------------------

.♣.Chrysalis.♣.

 • 1 dekabr 2011 00:09
 • Məqalə: 784
 • Şərh: 6217
 • Bal:
{awards}
maraqlidi ywk

--------------------
"Kimsəni yorğanın altında gözyaşlarınızı pijamanızın qoluyla siləcək qədər çox sevməyin"

jalicka...

 • 30 noyabr 2011 22:13
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 698
 • Bal:
{awards}
what

--------------------
Seni bulmaktan once aramak isterim
Seni sevmeden once anlamak isterim
Seni bir omur boyu bitirmek deyil sana
Hep yeniden baslamak isterim

R_A_P_U_N_Z_E_L

 • 30 noyabr 2011 21:00
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 2964
 • Bal:
{awards}
tesekkurler xebere gore

111_Shawmn Michaelais_111

 • 30 noyabr 2011 20:28
 • Məqalə: 250
 • Şərh: 1093
 • Bal:
{awards}
Repery,
......ROMA......,
_TUNAR_MAMEDOV_,
DORI22,
Asesinato,
Alone angel,
-teşekkürler ki oxudunuz.

--------------------


Alone angel

 • 30 noyabr 2011 19:28
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 3061
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
Eğer güven varsa bir kalpte; O kalpte sevgi de bulunur, dürüstlük de” !

BadZero

 • 30 noyabr 2011 19:12
 • Məqalə: 178
 • Şərh: 2522
 • Bal:
{awards}
Xəbərə görə tşkkk

--------------------
Sənə "pissən" deyənlərə əhəmiyyət vermə.. Mənə də vaxtilə "anormalsan" deyənlər olmuşdu.. Mən də atomu parçalayıb onlara təqdim etdim...

~ Albert Einstein

... Deryam ...

 • 30 noyabr 2011 17:28
 • Məqalə: 272
 • Şərh: 4617
 • Bal:
{awards}
İnşallah insan kimi yaşayıb o dünyayaya da xoş əmməllərnən gedə bilərik .
Qiyaməti ancaq cahil insanlar inkar edə bilər .
Allah razı olsun

--------------------

_TUNAR_MAMEDOV_

 • 30 noyabr 2011 17:16
 • Məqalə: 673
 • Şərh: 4780
 • Bal:
{awards}
xebere gore twkler....


ALLAH BIZLERE KOMEK OLSUN...ALLAH bilir qiyamet ne vaxt olacaq..

--------------------

......ROMA......

 • 30 noyabr 2011 17:13
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 329
 • Bal:
{awards}
wink wink

--------------------
Sevdinsə kölgəyə dönüb hər zaman,
Sən onu hər yerdə izləyəcəksən.
Sevdinsə qəm içib dərd udacaqsan.
Onu unutmağı unudacaqsan.

Repery

 • 30 noyabr 2011 17:12
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 1511
 • Bal:
{awards}
twk...Alah razi olsun....

--------------------

111_Shawmn Michaelais_111

 • 30 noyabr 2011 17:02
 • Məqalə: 250
 • Şərh: 1093
 • Bal:
{awards}
_SVETLANA_777_,
Zoluwka,
GOD_of_WAR,
GUYA_TENHAYAM,
Dindar_Angel,
Ku-ku,
FIDAN15,
-teşekkürler edirem.

Amma oxumanızı isteyirem.Mümkünse oxuyun sonra sehr yazin.

--------------------


_SVETLANA_777_

 • 30 noyabr 2011 16:36
 • Məqalə: 109
 • Şərh: 1518
 • Bal:
{awards}
QIYAMET GUUNU HEC KIM BILE BILMEZ HACANDI ONU YALNIZ ALLAHIM BILER XEBERE GORE TESEKKUR

--------------------
<p></p>

Zoluwka

 • 30 noyabr 2011 16:36
 • Məqalə: 77
 • Şərh: 1198
 • Bal:
{awards}
___________$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$___$$$$$,
_________$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$_$$
$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$
_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$
Будьте счастливы, любимы,
Пусть всегда играет кровь.
В жизни так необходимы,
Сердцу нежность и Любовь!!!

--------------------
♀+♂=ღ

GOD_of_WAR

 • 30 noyabr 2011 16:21
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 93
 • Bal:
{awards}
тесеккурлеР

--------------------
G O D _ o f _ W A R

GUYA_TENHAYAM

 • 30 noyabr 2011 15:33
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 37
 • Bal:
{awards}
vay amannnnnnnn

--------------------
.....SeN mEnIM HeYaTiMdA eLe BiR cUMlEsEnKi,SeNe hEcCuR NoQtE qOyA BiLmIrEm........

Dindar_Angel

 • 30 noyabr 2011 15:28
 • Məqalə: 295
 • Şərh: 246
 • Bal:
{awards}
Təşəkkür edirəm

--------------------
The End:)

Ku-ku

 • 30 noyabr 2011 15:16
 • Məqalə: 267
 • Şərh: 5252
 • Bal:
{awards}

Də ki: "Əlbəttə sizin özündən qaçdığınız ölüm, şübhəsiz sizinlə qarşılaşıb-görüşəcək. Sonra qeybi də, müşahidə edilə biləni də bilən (Allah)a çeviriləcəksiniz; O da sizə etdiklərinizi xəbər verəcək. (Cümə Surəsi, 8)

--------------------

FIDAN15

 • 30 noyabr 2011 15:10
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 198
 • Bal:
{awards}
marasqlidir twk

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 4
Qonaqlar: 20
Cəmi: 90

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 570
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}