Qiyamət Anında Yer üzünün Vəziyyəti (5 hissə)

 
Qiyamət Anında Yer üzünün Vəziyyəti (5 hissə)

Qiyamət Anında Yer üzünün Vəziyyəti (5 hisse)

QiŞiddətli Sarsıntılar Başlar


Yer, o şiddətli sarsıntısıyla sarsıldığı, Yer, ağırlıqlarını xaricə atıb-çıxardığı, Və insan: "Buna nə olur?" dediyi zaman; O gün (yer/yeyər), xəbərlərini izah edəcək. Çünki sənin Rəbbin, ona vəhy etmişdir. (Zəlzələ Surəsi, 1-5)

Qiyamət günü hər canlının eşidə biləcəyi Surun səsini, qulaqları partladan bir səs-küy izlər və yer üzü daha əvvəl bərabər bənzəri görülməmiş bir sarsıntıya tutular. Nəhəng ölçülərdəki dağlar, ağaclar, göydələnlər, binalar qısaca yer üzünün hər nöqtəsi eyni anda sarsılmağa başlar. Bundan əvvəl heç rast gəlinməmiş bu sarsıntı qarşısında insanlar böyük bir çaxnaşmaya və qorxuya qapılarlar. Ən qorxunc olan isə bu sarsıntıdan qaçacaq ya da sığınıb xilas ola biləcək heç bir yerin olmamasıdır. Çünki bu sarsıntı daha əvvəl insanların görmüş olduqları və yalnız müəyyən bir bölgə ya da şəhərdə meydana gələn, saniyələrlə hesab edilən zəlzələlərin bir bənzəri deyil. Bu dəfə yaşanan, heç bir qaçışın olmadığı, eyni anda dünyanın dörd bir tərəfində başlayan və dünyanı yerlə bir edəcək olan bir sarsıntıdır. Dünyanı yerlə bir edənə qədər də sona çatmayacaq. (Ən doğrusunu Allah bilər). Qiyamət günü insanların qarşılaşacaqları sarsıntıları Allah Quranda belə bildirməkdədir:

O sarsıntının sarsıdacağı gün, Arxasından onu digər bir sarsıntı izləyəcək. O gün ürəklər (dəhşət içində) hoppanacaq. Gözlər zillət içində düşəcək. (Naziat Surəsi, 6-9)

Dünya üzərində yaşanmış və nəticələri insanları dərindən təsir etmiş sarsıntıları, zəlzələləri bir an üçün gözünüzün önünə gətirin. Bu sarsıntıların bütünü yalnız saniyələrlə sürmüş, ancaq buna baxmayaraq ardında böyük dağıntılar buraxmışdır. Yüz minlərlə ölçülən bir insan birliyi bu dağıntının altında qalmış və geridə qalanlar, heç gözləmədikləri bir səfalət və yoxsulluqla qarşılaşmışlar. Evlər, mallar, əldə edilən qazanclar, qənaətlər çox qısa bir müddətdə yerlebir olmuşdur. Bu fəlakətlər hər kəsin gözü qarşısında reallaşmışdır və bu saniyələr içində heç bir güc sarsıntıya qarşı qoya bilməmişdir. Qiyamət günü qarşılaşılacaq olan sarsıntı isə nə şiddət, nə meydana gələn nəticə nə də əhatə olaraq daha əvvəl dünyada yaşanan zəlzələlərə bənzəməyəcək və hər şeydən əhəmiyyətlisi geridə dağıntı deyil, bir həyat əlaməti ddə buraxmayacaq.

Dünyadakı bir zəlzələ hər nə qədər şiddətli olursa olsun, insanlar üçün çox vaxt bir qurtuluş ehtimalı vardır. İnsanlar bunu bildikləri üçün sarsıntı başlar başlamaz özlərini qurtara bilmək məqsədiylə bəzi tədbirlər al/götürməyə, sürətlə zəlzələyə qarşı təhlükəsizlik içində ola biləcəkləri bir yerə saxlanmağa çalışarlar. Halbuki insanların hamısı Surun üfürülüşü ilə anlayacaqlar ki, bu sarsıntılar daha əvvəl yaşadıqlarının bir bənzəri deyil; heç bir şəkildə qaçıb xilas olma ehtimalı yoxdur.

Şübhəsiz insanlar, qiyamət saatına dair hər şey kimi, meydana gələcək və qaçış imkanı olmayacaq bu sarsıntılar üçün də Quranda belə xəbərdar edilmişlər:

Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxub isəyinin, çünki qiyamət saatının sarsıntısı böyük bir şeydir. (Həcc Surəsi, 1)

O anda artıq yer üzündə sahib olunan heç bir şeyin dəyəri və mənas(n)ı qalmamışdır. İnsanları aldadan hər şey; lüks evlər, nəhəng göydələnlər, beş ulduzlu otellər, ömürləri boyunca ehtirasla pullar yığaraq al/götürdükləri və üzərində o qədər əmək verərək etdirdikləri və təşkil etdikləri evlər, saraylar, körpülər, dünyanın ən məşhur strukturları; əsrlər tərəfindən hər cür təbiət hadisəsinə qarşı yıxılmadan ayaqda qala bilmiş olan piramidalar, tarixi qalalar, şəhərlər sanki dəniz kənarına edilmiş qumdan qalalar kimi sürətlə çökəcəklər. Ümid bağlanan işyerləri, lüks avtomobillər qısaca dünya həyatında insanın sahib olduğu, sahib olmaqla öyündüyü bütün maddi zənginliklər bir anda yox olacaq. İnsanların əldə etdikləri şan, şöhrət, etibar və iqtidarın heç bir mənas(n)ı və ya əhəmiyyəti qalmayacaq.

Quranda o gün yerin parça parça yıxılıb darmadağın olduğu belə bildirilmişdir:

Xeyr; yer, parça parça yıxılıb darmadağın olduğu, Rəbbin(en buyruğu) gəldiyi və mələklər cərgə-cərgə dayandığı zaman; o gün, cəhənnəm də gətirilmişdir. İnsan o gün düşünüb-xatırlayar, ancaq (bu) xatırlamadan ona nə fayda? (Fəcr Surəsi, 21-23)

O gün insanların bundan əvvəl etibarla üzərində gəzişdikləri yer/yeyər ayaqlarının altından sürüşər. Müxtəlif bəhanələrlə Allahı inkar üçün səy göstərmiş və nə etməsi lazım olduğunu bildiyi halda ibadət etməkdən qaçmış olan hər adam, sonunda Allahdan başqa sığınıla biləcək bir güc olmadığını çox yaxşı anlar. Amma artıq özləri üçün nə geriyə çevril, nə etdiklərini kompensasiya imkanı vardır, nə də yaşanan peşmanlıq adama bir fayda gətirəcək.

İnsanların o gün qorxu və dəhşətlə birlikdə daddıqları ən sıx duyğulardan biri də çarəsizlikdir. Dünyada başına gələ biləcək dərhal hər cür ola biləcək fəlakət üçün tədbirini və tədbirini alan/sahə, ən ölümcül fəlakət, ən böyük zəlzələ, ən şiddətli qasırğa, ən dəhşətli nüvə döyüş üçün belə qorunmasını və sığınacağını hazırlayan insanoğlu, elə bir hadisələ qarşı-qarşıya gəlir ki, qaçıb sığına biləcəyi, sığına biləcəyi tək bir etibarlı yer də tapa bilməz. Dünyada imtina edilməz gördüyü, özünə inkarı məqbul göstərən zəkası da, güc sahibi olduğuna inandığı kəslər də bu dəhşətli sarsıntıya qarşı heç bir çarə çıxara bilməzlər və artıq özləri üçün qaçış yoxdur.

Yer/yeyər Ağırlıqlarını Xaricə Atıb, Çıxarar

Yer/yeyər, ağırlıqlarını xaricə atıb-çıxardığı, Və insan: "Buna nə olur?" dediyi zaman; O gün (yer/yeyər), xəbərlərini izah edəcək. Çünki sənin Rəbbin, ona vəhy etmişdir. (Zəlzələ Surəsi, 2-5)

Bilindiyi kimi dünyanın mərkəzində (yerkabuğunun 5.000 6.000 km. aşağısında), olduqca yüksək təzyiqə sahib, köz halında bir lay var. Və bu layın istiliyinin təxminən olaraq 4.500 oC olduğu təxmin edilməkdədir. Necə ki vulkan partlaması nəticəs(n)i yer üzünə çıxan lavalar bu bölgədə, yəni magmada var. Söz mövzusu partlamalar tarix boyunca bir çox şəhər xalqına dəhşət dolu anlar yaşadaraq, insanların ölümünə hətta bəzən şəhərlərin da/də/dahi tamamilə yox olmasına səbəb olmuşlar. Müxtəlif səbəblərdən ötəri torpaq laylarında ibarət olan/yaranan qırılmalar nəticəsində yer üzünə sızan lavalar, təzyiq nə qədər yüksəksə o qədər şiddətli fışqırarlar. Əslində burada təyin edici faktor, qazın nisbətidir. Magma yer üzünə çıxarkən qazlar maye haldakı maddədən ayrılaraq magmanın üzərində yayılar və beləcə təzyiqin artmasına səbəb olarlar. Magma, qazla nə qədər yüklüdürsə püskürtmə əsnasında o qədər çox partlama olar və yerin altında pıqqıldayaraq qaynayan lavalar yer üzünə çıxaraq yerin üstünü sanki cəhənnəmə çevirərlər. Bu tərz bir partlama yalnız müəyyən bir bölgəni içinə alan qismi bir partlamadıyar. Üstəlik indiki vaxtda edilən araşdırmalar nəticəs(n)i çox vaxt belə bir fəlakətdən daha əvvəldən xəbərdar olunub, təhlükənin ol/tapıldığı bölgədə müxtəlif tədbirlər alına bilməkdədir.


Quran ayələrində, "yerin ağırlıqlarını xaricə atması" ifadəsiylə o gün yerin altında olan bir çox şeylə birlikdə, nüvədə olan axıcı qisimin də hamısıyla yerin üstünə çıxacağı işarə edilməkdədir. Yer üzünün bütünündə meydana gələn şiddətli sarsıntılar və yerin bütün laylarının qırılması belə bir şeyin asanlıqla reallaşa bilməsi üçün lazım olan infrastrukturu meydana gətirəcək. Yəni qiyamət günündə şiddətli zəlzələlər yerin altını/qızılı üstünə gətirəcək, insanlar başlarına çökən dağlardan, nəhəng binalardan xilas olmağa çalışarkən yerdəki çatlaqlardan fışqıran lavalar hər yanı qucaqlayacaq, bu da insanların ölümdən heç bir şəkildə qaçışlarının olmadığını bir dəfə daha anlamalarına səbəb olacaq. Fəlakətləri fəlakətlər izləyəcək, birindən xilas olmağa çalışan, bir başqas(n)ı ilə qarşılaşacaq. (Ən doğrusunu Allah bilər)

Yer üzü Allaha boyun əymişdir. Bu vəziyyət Quran ayələrində belə bildirilməkdədir:

Yer/yeyər, düzləndiyi, içində olanları xaricə atıb boşaldığı, və 'öz yaradılışına uyğun Rəbbinə boyun əydiyi zaman. (İnşiqaq Surəsi, 3-5)

Artıq son gün gəlmişdir. İnsanlara verilən müddət dolmuş və hər şey sona çatmışdır. Bu gündən xilas ola biləcək heç bir canlı yoxdur. Bütün hadisələr sona çatdığında yer üzündə tək bir toxum, tək bir bitki, tək bir mikroorqanizm hətta yer üzünün özü də qalmayacaq.

O gün yerin çölə atacağı ağırlıq, yalnız magma layı deyil. Magma həm mantonun içindəki həm də mantoyla qabıq arasındakı istilik və maddə alverlərinin başlıca daşıyıcısıdır. Yəni ehtimalla magma ilə birlikdə daşınan, yerin altında olan bir çox maddə, yüksək bir istiliklə birlikdə yerin səthinə çıxacaq. Bu da yer üzünün görülmədik bir şəkildə istiləşməsinə səbəb olacaq. Reallaşan hadisələr nəticəsində, yerin altında olan neft, kömür kimi mədənlərlə birlikdə bütün qalıqlar və cəsədlər, bütün qalıqlar, qısaca yerin altında olan canlı cansız hər şey çölə atılacaq. Qısaca yerin altı üstünə gələcəkdir. Allah, bu vəziyyəti Quranda belə xəbər verməkdədir:

Və qəbirlərin içi 'deşilip xaricə atıldığı' zaman; (artıq hər) nəfs əvvəldən təqdim etdiklərini və təxirə saldıqlarını bilib-öyrənmişdir. (İnfitar Surəsi, 4-5)

Yenə yeraltı suları, sarsıntının şiddətiylə qırılan yerin laylarından çölə fışqıracaq. Təzyiqli suyun təsiri isə olduqca şiddətlidir. Həm fışqırmanın başladığı bölgədə əhəmiyyətli ziyanlar meydana gələcək həm də həyatı mənfi təsir edən bir su təbəqəsi yer üzünə yayılacaq.


Hər hansı bir bölgədə volkanik partlama olduğu zaman saysız toz və bərk/qatı parçacıq atmosferin üst təbəqələrinə atılar. Belə bir partlama əsnasında çox vaxt bütün bölgəni küllərin örtdüyü, söz mövzusu bölgənin toz tüstü içində qaldığı bilinməkdədir. Necə ki Allah ayədə qiyamət günündə 'dağların toz tüstü halında sovrulacağını' (Nəhayət Surəsi, 6) bildirmişdir. Quranda izah edilənlərə uyğun olaraq, qiyamət günündə dünyanın hər yerində buna bənzər partlamaların olması ehtimalı olduqca yüksəkdir.

Görüldüyü kimi insanlar dörd bir tərəfdən şiddətli bir əzaba uğrayacaqlar. Hər tərəfi örtən toz və tüstü buludu, yenə eyni anda yayılan qazlar insanların nəfəs götürə bilməməsinə və ağrılar içində qıvrılmasına səbəb olacaq. O gün yaşanan bütün bu hadisələr inkarçıların sonsuza qədər cəhənnəmin içində görəcəkləri əbədi əzabın böyüklüyünü anlamaları üçün kifayətdir. Beləsinə dəhşətli bir bitirişle insanların həyatlarına son verən Allah, cəhənnəmdə inkarçılar üçün bərabər/yoldaşı bənzəri olmayan maddi və mənəvi bir əzab hazırlamışdır. Yaşanan hadisələrin əzəməti qarşısında dəhşətli bir ölüm qorxusu hər yanı qucaqlamışdır. Geriyə qorxu və peşmanlıqdan başqa heç bir şey qalmamışdır.

ardi var.......


Geri dön

RoMaNTiK SerSeRi

 • 28 dekabr 2011 22:16
 • Məqalə: 515
 • Şərh: 3322
 • Bal:
Allah razi olsun,,.........

--------------------
`-Mutlu Olmak Icin Hic Kimseye Gerek Yok!
`-aL Telefonu Tak Kulakligi `Sabaha Kadar ^^

.♣.Chrysalis.♣.

 • 27 dekabr 2011 01:58
 • Məqalə: 784
 • Şərh: 6217
 • Bal:
{awards}
twk xeber ucun

--------------------
"Kimsəni yorğanın altında gözyaşlarınızı pijamanızın qoluyla siləcək qədər çox sevməyin"

B_A_H_A_R

 • 25 dekabr 2011 19:09
 • Məqalə: 12
 • Şərh: 2880
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN TESEKKUR

--------------------
xosbextem cunki almagim gereken qisaslarini aldim)))) seni yandirdim yaaaa gerisi bosss

generation

 • 25 dekabr 2011 16:14
 • Məqalə: 77
 • Şərh: 5363
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------
http://s53.radikal.ru/i139/1208/45/d3b34690d2c5.gif[center]
[center]♪♪ ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) Music is my life ♫ ► ▌▌ ♡

LoNeLy_AngeL

 • 25 dekabr 2011 15:12
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 774
 • Bal:
{awards}
maraqlidi....

_BİTANESİ_

 • 25 dekabr 2011 15:06
 • Məqalə: 579
 • Şərh: 1624
 • Bal:
{awards}
Tesekkurler..!

--------------------
AŞİFTE

wiki

 • 25 dekabr 2011 14:35
 • Məqalə: 26
 • Şərh: 1611
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

Okush

 • 25 dekabr 2011 14:30
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
EZIYYETE GORE TESEKKURLER

_TUNAR_MAMEDOV_

 • 25 dekabr 2011 14:17
 • Məqalə: 673
 • Şərh: 4780
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN DEYERLI YAZIN UCUN

--------------------

ANGEL OF LOVE

 • 25 dekabr 2011 14:09
 • Məqalə: 7
 • Şərh: 922
 • Bal:
{awards}
cox twekkurler....

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 45
Cəmi: 124

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 12
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}