İnsan Aurası.

 
İnsan Aurası.


“Aura”sözü yunan mənşəli olub “əsmə” mənasını bildirir və insanın fiziki bədənini əhatə edən enerji informasiya sahəsini əks etdirir.Aura insanın şəxsiyyəti, həyat tərzi, onun fikirləri və hissləri məlumatlarını özündə birləşdirən enerji şüalandırır.

Auranın forması
İnsan bədənini əhatə edən bir oval yaradır. İnsan psixoloji cəhətdən sabit və eyni zamanda enerji və güc ilə tam təmin olunanda auranın forması hormoniya təşkil edir. Nə qədər ki, daxili aləm sabit deyil bir o qədər aura simmetrik olmayacaq

Auranın möhkəmliyi.
İnsanın şəxsiyyətinin güclü olmasını bildirir. İnsan nə qədər müəyyən məqsədə doğru irəliləsə, onun davranışı nə qədər hormanik olsa onun aurası bir o qədər möhkəm olar. Aşağı səviyyəli aura depresiya vəziyyətində olan və enerjisini itirmiş insanlarda müşahidə olunur.
Aura rəngini görmək üçün istifadə edilən sadə texniki insan aurası da daxil bütün Aura növləri üçün eynidir. Eyni texniki ayrıca bütün kahinliyin bir parçasıdır. Buna görə insan aurasını görmək üçün Aura rənglərinə baxmaq çox yaxşı bir təhsildir. Aura rəngləri insan aurasını görməkdən daha asandır. Aura görmək üçün istirahət etmiş və konsentrə olmalısan eyni zamanda bir də gözlərinə xüsusi bir üsulla fokuslanmalısan. Auraya yuxarıdan kabataslak baxılmalı ona dirək baxmamalısan.İşıq

Təhsil üçün loş işıq olmamalı. Yumşaq (çox parlaq olmayan) işıq olmalı (normal gündüz işığı). (Çox parlaq işığın gözünə çarpıb görməyini maneə törətməməsi üçün.) Ən yaxşısı işıq sənin arxandan və üstündən gəlsin. Sənin görüş sahəsinə gələn işıq Aura görməyə çalışarkən səni narahat edəcək və Aura görməyi çətinləşdirəcək. Üstündən və arxandan gələn 100 watt lampa işığı yaxşı.
1. Adım/addım

Bir kitab al/götür və onu mavi və ya qırmızı parlaq bir örtmə ilə ört və onu masada tik yerləşdir. Ondan 2 metr və ya ən az 1.2 metr uzaqda ol. Divarın nəfəs rəngdə olsun. Parlaq rəngli divara doğru Aura görməyə iş. Divarın rəngi uyğun deyilsə arxa plana uyğun bir çarşaf və ya kağız yerləşdir.

Qeydlər;
Kitab yalnız rəngli kağız üçün bir dəstək. Baxacağın rəngli kağızın aurası kitabın aurası deyil. Rəngli kağızla örtülmüş bir kərpic istifadə etmək də divarda asılan rəngli kağız parçası ilə eyni nəticəs(n)i verəcək.
Mavi və qırmızı rənglərin Auraları ən parlaq və görülməsi ən asan olanlar.
Rəngin aurasının ton və parlaqlığı istifadə edilən rəngin kölgə və tonuna görə dəyişər buna görə yalnız parlaq ana rəngləri istifadə edin.
Bunun üçün hər hansı bir parlaq rəngli cisimləri istifadə edə bilərsiniz. (Geyim, oyuncaqlar vs.)
2. Adım/addım
Gözlərini bağla və bir az dərin nəfəs al və rahatla. Sakitləşdiyin zaman kitaba bax. Gözlərini hər hansı bir şeyə fokuslama yalnız kitabın bir az kənarından və onu keçəcək şəkildə bax. Kabataslak baxırmısan kimi lakin arxasındakı divara fokuslanma.
Cisimə cisimin mərkəzindən deyil cisimin kənarından bax. (2 düym qədər.)
Bu baxışını sabit tut və gözlərini dinlən/istirahət etdir. Edərkən gözlərini və ya alınını məcbur etmə və gərmə. Konsentrə ol. Sıxlaşmağa ehtiyacın var lakin rahat və durğun bir baxış olmalı eyni xəyal ederkenki baxış kimi.Göz Qırpmaq

Gözlərini qırpmağın lazım olduğu zaman qırpa bilərsən yoxsa bu gözlərini yorar yandırar və sulandırar. Mərkəzini dəyişdirmədən gözlərini qırp. Göz qırpmaq auranın bir və ya 2 saniyəliyinə itməsinə səbəb olacaq lakin dərhal yenidən görünəcək. (Əgər sakit/sakin və rahat mərkəz baxışına davam etsən).


Alın Çaxarasını Açma Üsulu
Çox yorğun olmanın necə bir şey olduğunu xatırla. Günlərlə yatmadığın zaman necə hiss etdiyini və gözlərini necə çətinliklə açıq saxladığını xatırla.
Yorğun gözlərini açmağa çalışmaq 3. göz çaxarasında güclü bir zehni açmağa səbəb olar. -onu xəbərdar edərək-

Bu necə işlə/çalışar:

a- Zehni açma işi sənin bedensel şüurunu 3.göz çaxarasına yönəldər.

b- Sənin bedensel şüurun bədəninin bir hissəsinə fokuslanınca və sən düşüncə ilə bu bölgəni uyğun olaraq bu bölgəndəki enerjin qüvvətli bir şəkildə hərəkətə artacaq.

c- Zehni olaraq açma əməliyyatı kifayət qədər tətbiq olunduqdan sonra 3. göz çaxarası açılmağa başlayacaq.

d- Bu zehni açma işini dinlən/istirahət etmişkən və bir obyektə müəyyən bir dünyagörüşündən baxarkən tətbiq etsən aurayı görə bilərsən. (Birbaşa objeye baxaraq deyil).

Rəngli kitaba geri dönək:

Durğun və rahat mərkəzinlə qırmızı və ya mavi qablı kitaba baxarkən üstə izah edilən zehni əməliyyatı tətbiq et. Bədən şüurunu alın çaxarasına sürüşdür. Bu bölgəni zehini olaraq hiss et.

İpucu:
Alın çaxarasını dırnağınla yüngülcə eşele. Bu, bədən şüurunu o nöqtəyə sürüşdürməyə fayda.
Göz qapaqlarını qaldıran zehini əmri ləğv et. Gözlərinin çox ağırlaşdığını və xəyal et/ət və onları bağla bir az sonra yenidən aç. Hansı əzələlərin bunu etdiyini müşahidə et. Eyni əzələ əmrini zehni olaraq bu bölgədə tətbiq et lakin göz əzələlərinin buna uyğun gəlməsinə icazə vermə.
Bunu təkrar təkrar et. Gözlərinin arxasındakı ağır qaranlığı qaldırırmış kimi.
Zehni açma işinə davam etsən, 3. göz çaxaranı xəbərdar edərsən. (Onu aktiv hala gəlməyə məcbur edərsən.) Objene davamlı rahat baxışın alın çaxaranı obyekt tərəfindən göndərilən enerjiyə uyğunlaşdıracaq. Bu enerji beynin görüş mərkəzinə gedəcək. Beləcə o görünüş rəsmi hesab ediləcək. -parlaq bir rəngli işıq bantı olaraq-

Qeyd: Bütün bu enerji xəbərdarlığım işlərinin regional bədən şüuruna bağlı olduğunu -xüsusilə də dəridəki regional səthə- xatırla. Onları təsirli edə bilmək üçün bu zehni əməliyyatları hiss etməlisən.

İlk Auran: Rahat bir baxış ilə objenin kənarından onu bir az keçəcək şəkildə baxdığında bir müddət sonra (bir neçə saniyə elə bir neçə dəqiqə içində-ilk başlarda) kitabın ətrafında silik bir parlama görəcəksən. Sonra kitabın ətrafını qucaqlayan nəfəs incə bir işıq bantı görəcəksən. Bu kitabın eterik aurası.
Bir az sonra kitab mavi isə parlaq sarı Aura və ya kitab qırmızı isə parlaq yaşıl aurayı görəcəksən.
Auraya dirək baxsan itər ona cisimin kənarından və bir az üzərindən baxmalısan. Əgər itsə maraqlanmayın bir azdan yenə görünəcək.
3. Adım/addım
İlk addımları tamamladıqdan sonra bir neçə dənə kitab al/götür və onların hər birini fərqli ana rənglərlə ört.
Daha parlaq rəng; daha parlaq Aura- və görməsi daha asan.
Bu rəngli kitablar üzərində işlə/çalış və gördüyün rəngi qeyd et/ət.
Eyni anda 2 fərqli kitabı araşdır beləcə bir-birlərinin Aura rənglərini necə təsir etdiklərini müşahidə et.
4. Adım/addım

1- Bir saxsı çiçəyi və ya təzə çiçək al/götür və onların aurasını görməyə çalış. Onların ətrafında görəcəyin canlı Aura olacaq. Çiçək və yarpaqları ətrafında görəcəyin Aura rənglərinin təsirlərini ağılında tut. Bitki sapı və yarpaqlar ətrafında görəcəyin turuncu rəng tonu yaşıl rəngin aurasıdır. -eyni yaşıl kitab kimi-

2- Canlı auralar daha incədir buna görə görülməsi daha çətindir.
5. Adım/addım

1- Bir ağacın aurasını müşahidə et. Günəş sənin arxanda olsa daha yaxşı olar. Səhər erkən vaxtlar və ya günortadan sonra. Əgər günəş güclü olsa bu gözlərini narahat edər və görməyini çətinləşdirər.

2- Bir ağacın aurası, ağacın böyüklüyünə və nə qədər güclü olduğuna bağlı olaraq nəhəng böyüklükdə ola bilər. Ağacların təpəsindəki aurada sanki aura yavaşca oradan ətrafa yayılır kimi fəvvarə təsiri görə bilərsən. Buna nəyin səbəb olduğuna əmin deyiləm və bunu müşahidə etdiyim hər ağacda görmədim. Bəziləri ağacın ruhu olduğunu və ya ağacın içində təbii yaşayan bir ruh olduğunu və bunun ona səbəb olduğunu söyləyərlər.
6. Adım/addım

Hər hansı bir heyvanın aurasını o dinlən/istirahət edərkən görməyə çalış. Heyvan Auraları insanlarınkı kimi rəngli deyil. Heyvan auralarına baxaraq onlardakı xəstəlik müşahidə edilə bilər.
7 Adım/addım

Öz auranı müşahidə et. Qolunu irəliyə uzat və əlinin aurasına bax. Ayrıca qıç və ayaqlarının aurasını araşdırmaq üçün uzana bilərsən.
8. Adım/addım

Bir insanın aurasını görmək: Adamın boyu açıq olsun. Onun dirək boyuna baxma. Bir az kənarından və onu keçəcək şəkildə baxmalısan. Sonra baxışını adamın başına doğru sürüşdür. Burada sarı rəng görə bilərsən. Gördüyün zaman adamına bir az zehni hesab etməsini və ya çətin bir şeylə düşünməsini söylə. O bunları etdiyində aura parlaqlığını müşahidə et.

İpucu: Bir insanın aurasının parlaqlığı nə etdiyinə və necə hiss etdiyinə bağlı. Əgər xoşbəxt və həyat dolu hiss edirlərsə Auraları daha güclü və parlaq olacaq. Bir az zarafat etməyi sına.Geri dön

nilayka

 • 3 may 2011 20:40
 • Məqalə: 205
 • Şərh: 7681
 • Bal:
smile

--------------------

Yusif

 • 6 noyabr 2010 12:46
 • Məqalə: 444
 • Şərh: 3321
 • Bal:
{awards}
tesekkurlerrr

Just For Legend

 • 24 oktyabr 2010 23:57
 • Məqalə: 407
 • Şərh: 3168
 • Bal:
{awards}
THANKS winked

--------------------

Ulya

 • 24 oktyabr 2010 20:24
 • Məqalə: 1911
 • Şərh: 13779
 • Bal:
{awards}
tesekkurler

Azeri_Gozeli

 • 24 oktyabr 2010 19:05
 • Məqalə: 91
 • Şərh: 2383
 • Bal:
{awards}
tesekkurler

--------------------

R_O_M_A

 • 24 oktyabr 2010 16:49
 • Məqalə: 463
 • Şərh: 1132
 • Bal:
{awards}
sagol maraqliydi bilmirdim

--------------------

sevgi yalandir

 • 24 oktyabr 2010 16:08
 • Məqalə: 538
 • Şərh: 7283
 • Bal:
{awards}
tewekkurlerrrr

--------------------
Bəzən gülərsən xoşbəxtmiş kimi .. Bəzən sevərsən ilk kezmiş kimi .. Hər səfərində gedənin arxasından ağlarsın sanki değermiş kimi .. Bəzən susayar son kezmiş kimi .. Bəzi şeylərə inanarsan doğruymuş kimi .. Sonra oyanar gerçəkmiş kimi .. Təsirində qalarsan oradan qovulmuş kimi .. Ən sonuna anlarsan yanılmış .. HƏR ZAMAN OLDUĞU KİMİ .. Və mən hələ bir ümidlə gözləyirəm sanki geri dönecekmiş kimi.........
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 3
Qonaqlar: 30
Cəmi: 51

 

Top 10 Müəllif

aytc.sza
Xəbərləri: 53
Cəmi: 221
 
The Shield
Xəbərləri: 46
Cəmi: 484
 
Poine♔
Xəbərləri: 18
Cəmi: 107
 
Darling
Xəbərləri: 15
Cəmi: 991
 
..::Kitty::..
Xəbərləri: 11
Cəmi: 43
 
poetry
Xəbərləri: 7
Cəmi: 12
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 6
Cəmi: 149
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 6
Cəmi: 371
 
❤Queen❤
Xəbərləri: 3
Cəmi: 110
 
_Qismet_
Xəbərləri: 2
Cəmi: 826
 
 
{slinks}