Şeytanın Hiylələri

 
Şeytanın Hiylələri

İbni Abbas (r.ə) Hz.' indən canlı Muaz b, Cəbəl rəvayət edir: Bir gün, Rəsulullah (S.Ə.V.) ilə bərabərdik. Ənsardan birinin evində toplanmışdıq.. Tam bir camaat olmuşduq. Söhbətə qarışmışdıq. Bu vaxt, çöldən bir səs gəldi:

- Ev sahibi..... İçəridəkilər... Evə girməm üçün mənə icazə verər sinizmi? Mənim sizdən bir diləyim var.

Bunun üzərinə, hər kəs Rəsulullah (s. a. V. )əfəndinin yüzünə baxmağa başladı. Orada və hər vaxt böyük oydu... İcazə ondan çıxacaqdı. Rəsulullah, (S.Ə.V.) Əfəndimiz, vəziyyətə vəqf oldu və: «Bu səslənən kimdir bilərsinizmi?» Buyurdu.... Biz hamımız birdən belə dedik:

- Ən yaxşı bilən ALLAH və Rəsuludur.

Bunun üzərinə Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz:

- «O, xain iblisdir. -Şeytandır- Allahın lənəti onun üzərinə olsun....»

Buyurunca; dərhal Hz. Ömər:

- Ya Rəsulullah, mənə icazə verin onu öldürüm.

Dedi.... Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz bu icazəsi vermədi; belə buyurdu:

- «Dayan ya Ömər, bilirsənmi ki; ona müəyyən bir vaxta qədər möhlət verilmişdir... Öldürməyi burax.»

Sonra belə buyurdu:

- «Qapını ona açın gəlsin... O bura gəlmək üçün əmr alıbdır. Deyəcəklərini anlamağa çalışın. Sizə izah edəcəklərini yaxşı dinləyin.»

Bundan sonrasını ondan dinləyək; yəni Ravidən. Belə izah etdi: Qapını ona açdılar. İçəri girdi və bizə göründü. Birdə baxdıq ki, şəkli bu: Bir qoca. Çəp. Eyni zamanda kosa. Çənəsində altı və ya yeddi et yellənir. At tükü kimi. Gözləri yuxarı doğru açılmış. Başı, böyük bir fil başı kimi. Dodaqları da, bir mandat dodağına bənzəyirdi. Sonra, belə bir salam verdi;

- Salam ya Məhəmməd; salam sizə ey camaatı müsəlmanlar.

Onun bu salamına Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz bu qarşılıqda aldı;

«Salam Allahındır ey müsəlmanlar!»

Sonra belə buyurdu:

«Bir iş üçün gəldiyini eşitdim; nədir o iş?»

Şeytan belə izah etdi;

- Mənim bura gəlişim öz arzumla olmadı. Məcbur olaraq gəldim.

Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz soruşdu;

«Nədir o məcburiyyətin ?»

Şeytan, izah etdi;

- İzzət sahibi Rəbbin qatından mənə bir mələk gəldi. Və dedi ki;Allahı Təala sənə əmr verir: Məhəmməd 'e gedəcəksən. Amma aşağı və zəlil bir halda. Təvazö ilə. Ona gedəcəksən və adəmoğullarını necə aldatdığını izah edəcəksən. Onları necə aldatdığını söyləyəcəksən bir-bir ona. Sonra o sənə nə soruşsa doğrusunu deyəcəksən. Sonra ... Allahı Təala buyurdu ki:

- Söylədiklərinə bir yalan qatarsansa, doğrunu söyləməzsənsə .... səni kül edərəm; küləyə sovurar ... Düşmənlərinin qarşısında, səni pərt edərəm.

Bax belə ya Məhəmməd, o əmr üzərinə sənə gəldim.

Arzu etdiyini mənə soruş . Əgər mənə soruşduqlarına doğru cavab verməzsəm; düşmənlərim mənimlə əylənəcək. Bu şübhəsiz ki, düşmənlərimin əyləncəsi olmaqdan daha çətin bir şey yoxdur.

Bundan sona Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz belə soruşdu:

- «Madam ki, sözlərində doğru olacaqsan. O halda mənə izah et: Xalq arasında ən çox sevmədiyin kimdir ?»

Şeytan bu cavabı verdi:

- Sənsən ya Məhəmməd. Allah' ın yaratdıqları arasında səndən daha çox sevmədiyim kimsə yoxdur. Sonra sənin kimi kim ola bilər ki ?

Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz soruşdu:

«Məndən sonra, ən çox kimləri sevməzsən?...»

Şeytan, izah etdi:

- Müttaki bir gəncə ki ... varlığını Allah yoluna vermişdir.

Bundan sonra, sual cavab aşağıdakı şəkildə davam etdi. Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz soruşdu; şeytan izah etdi:

«Sonra kimi sevməzsən ?»

- Özünü səbirli bildiyim, şübhəli işlərdən çəkinən alimi ...

«Sonra ?»

- Təmizlik işində ... yuduğu yerləri üç dəfə yumağı adət edən kimsəni.

«Sonra ?»

- Səbirli olan bir kasıbı ki; ehtiyacını kimsəyə izah etməz... Halından şikayət etməz.

«Yaxşı, bu kasıbın səbirli olduğunu haradan bilərsən ?»

- Ya Məhəmməd, ehtiyacını özü kimi birinə açmaz. Hər kim ehtiyacını özü kimi birinə üç gün üst üstə izah etsə, Allah onu səbr edənlərdən yazmaz. Səbirli kəslərin işi buna bənzəməz. Hasili, onun səbrini; halından, rəftarından və şikayət etməyişindən anlarım.

«Sonra kim ?»

- Şükr edən zəngin.

«Yaxşı, amma zənginin şükr edən olduğunu necə anlarsan ? ...»

- Onu görsəm ki, al/götürdüyünü halal yoldan al/götürür və məhəllinə xərcləyir. Bilərəm ki: şükr edən bir zəngindir.

Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz bu dəfə mövzus(n)u dəyişdirdi və ona başqa bir sual soruşdu:

«Yaxşı, ümmətim namaza qalxınca, sənin halın nə qədər olar? ..»

- Ya Məhəmməd, məni bir qızdırma məbləğ . Titrəyərəm.

«Niyə/səbəb belə olarsan; ya lain ? ..»

- Çünki bir qul, Allah üçün səcdə edincə bir dərəcə yüksələr.

«Yaxşı ya oruc tutduqları zaman necə olarsan ?...»

- O zaman da bağlanaram. Də, onlar iftar edənə qədər.

- «Yaxşı ya həcc etdikləri zaman necə olarsan ?»

- O zaman da dəli olaram.

«Yaxşı, ya Quran oxuduqları zaman necə olarsan ? ..»

- O zaman da, əriyərəm. Eynilə atəşdə əriyən bir güllə kimi əriyərəm.

«Yaxşı ya sədəqə verdikləri zaman halın necədir ? ..»

- Ha, işdə.. o zaman halım çox yaman olar. Sanki sədəqə verən, bir mişar al/götürər əlinə və məni ikiyə bölər.

Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz səbəbini soruşdu:

«Niyə/səbəb elə mişar ilə ikiyə biçilərsən, ya Ebamürre ?»

Bunun üzərinə iblis:

- Onu da izah edim ..

Dedikdən sonra izah etməyə başladı:

- Çünki sədəqədə dörd gözəllik vardır. Belə ki;
Allahı Təala, sədəqə verənin malına bərəkət lütfkarlıq edər.
O, sədəqə verən kimsəni xalqına sevdirər.
Allahı Təala, onun verdiyi sədəqəni, cəhənnəmlə arasında bir pərdə edər.
Allahı Təala, bəlanı çətinliyi və ahları ondan rədd edər.

Bundan sonra Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz səhabələri haqqında bəzi suallar soruşdu:

«Əbubəkr üçün nə dərsin/deyərsən ?»

İblis isə bu cavabı verdi:

- O mənə cahiliyyət dövründə belə itaət etmədi... İslama girdikdən sonra necə mənə itaət edər ?

«Yaxşı, Ömər b. Hattab üçün nə dərsin/deyərsən ? ..»

İblis ona da bu cavabı verdi:

- Allaha and içərəm ki; hər gördüyüm yerdə ondan qaçaram.

«Yaxşı, Osman b. Affan üçün nə dərsin/deyərsən ?»

- Ondan utanaram ... həm də çox ... Necə ki, Rəhman' ın mələkləri də ondan utanarlar...,

«Yaxşı, Əli b. Ebutalib üçün nə dərsin/deyərsən ?»

İblis onun üçün də belə dedi:

- Ah onun əlindən bir xilas olsam... O, öz başına qalsa; mən öz başıma qalsam... O məni buraxsa. ...ben də onu buraxsam .. Mən onu buraxaram amma o məni buraxmaz.

Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz, yuxarıdakı sualları soruşduqdan və şeytanın verdiyi cavablar qismən bitdikdən sonra, belə buyurdu:

«Ümmətimə səadət lütf edən; səni də, müəyyən bir vaxta qədər şeki edən Allaha həmd olsun.»

Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz ' en o cümləsini duy/eşidən lain iblis belə dedi:

- Əfsus, əfsus... Ümmətin səadəti harada ? Mən, o müəyyən vaxta qədər diri qaldıqca, sən ümmətin üçün necə fərah duy/eşidərsən ?..

Mən, onların qan məcralarına girərəm. Ətlərinə qarışaram. Amma onlar, mənim bu halımı görə bilməz və bilə bilməzlər. Məni yaradan və baas gününə qədər mənə möhlət verən Allaha and içərəm ki: Onların bütününü azdıraram. Cahillərini və alimlərini ... Ümmilerini və oxumuşlarını ... Facirlerini və abidlerini ... Hasili, bunların heç biri əlimdən xilas ola bilməz. Lakin, Allahın xalis qullarını ... Bəli, bunları azdıra bilməm.

Bunun üzərinə Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz soruşdu:

«Sənə görə ixlas sahibi olan muhlis qullar kimlərdir ? ...»

Bu suala İblis bu cavabı verdi:

- Bilməzsənmi ? ya Məhəmməd, bir kimsə ki, dirhəmini və dinarını sevər ... O Allah üçün bir ixlasa sahib deyil. Bir kimsəni görsəm ki; dirhəmini dinarını sevməz; təriflənməkdən, medhedilmekten xoşlanmaz.. bilərəm ki o: ixlas sahibidir... Dərhal onu buraxar qaçaram.

Bir qul malı və təriflənməyi sevdiyi müddət, ürəyi də dünya arzularına bağlı qaldığı müddət, o sizə xüsusiyyətini etdiyim kəslər arasında mənə ən çox itaət edəndir. Bilməzsənmi ki: mal sevgisi, böyük günahların ən böyüyüdür. Bilməzsənmi ki ya Məhəmməd, baş olma sevgisi yenə böyük günahların ən böyükləri arasındadır.

İblis izah etməyə davam etdi:

- Ya Məhəmməd, bilməzsənmi ? ... Mənim yetmiş min dənə uşağım var. Bunların hər birini bir başqa yerə təyin etmişim. Sonra ... o hər uşağımla birlikdə yenə yetmiş min dənə şeytan vardır.

Onların bir qisimini üləmaya göndərdim.

Bir qisimini gənclərə göndərdim.

Bir qisimini də meşayihe saldım.

Bir qisimini də qoca qadınlara müsəllət etdim.

Gənclərə gəlincə, aramızda heç bir anlaşılmazlıq yoxdur. Onlarla çox yaxşı dolanarıq.

Uşaqlara gəlincə ... Onlarla da, bizimkilər istədikləri kimi birlikdə oynayarlar.

Bizimkilərin bir qisimini də abidlerin başına dərd etdim. Bir qisimini də zahidlərin.

Onlar bunların yanına girər.; haldan hala soxarlar. Bir təpədən o birisinə ... hamı/həmişə dolaşdırıb dayanarlar. Elə bir hal al/götürərlər ki; başlarlar, səbəblərdən hər hansı birinə söyməyə... İşdə ... beləcə, onlardan ixlası al/götürərəm. Onlar bu halları ilə etdikləri ibadəti, ixlassız edərlər qeyri .. Amma, bu halların fərqində olmazlar.

İblis, bundan sonra, aldatdığı bir rahibin hekayəsini izah etməyə keçdi. Və belə dedi:

- Bilməzsənmi; ya Məhəmməd, Rahib Borsisa, tam yetmiş il ixlas ilə Allah 'a ibadət etdi. Bu ibadətləri nəticəsində ona elə bir hal lütf edilmişdi ki; Hər dua etdiyi xəstə, duası və bərəkəti ilə şifayap olurdu. Onun arxasına ilişdim. Zina etdi. Qatil oldu. Sonunda da küfrə girdi.

Bu o kimsədir ki; Allahı Təala əziz kitabında, ona belə izah edər:

«.... Şeytan halı kimidir ki; o insana:

- Kafir ol ..

Dedi. Vaxta ki o kafir oldu.: Bu dəfə ona belə dedi:

« Mən səndən uzağım . . Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxaram .» (59/16)

İblis bundan sonra bəzi pis xasiyyətlər üzərində dayandı. Və onların hər birindən necə istifadə etdiyini izah etdi..
YALAN

- Bilməzsənmi ya Məhəmməd, yalan bəndəndir və ilk yalan danışan da mənim. Hər kim yalan danışsa ... o mənim dostum. Hər kim yalan yerə and içsə ... o da mənim sevgilimdir. Bilməzsənmi ya Məhəmməd, mən Adəmə və Həvvaya yalan yerə Allah adına and içdim.

- «Şübhəsiz mən sizə nəsihət verirəm.» (7/16)

Dedim... Bunu edərəm çünki yalan yerə and könülümün əyləncəsidir.
QEYBƏT - İNTRİQAÇILIQ

- Qeybət və intriqaçılığa gəlincə .... Onlarda mənim meyvələrimdir və şənliyim.
NİKAH ÜZƏRİNƏ AND İÇMƏK

- Hər kim talaq üzərinə and içsə ... günahkar olacağından narahatlıq edilər. İstəsə bir dəfə olsun .. İstəsə doğru şey üzərinə olsun. Hər kim talağı ağızına al/götürsə .. də.. həqiqəti müəyyən olana qədər arvadı ona haram olar. Onlar bu halları ilə qiyamətə qədər meydana gətirəcəkləri uşaqlar hamı/həmişə zina uşağı olar. Ağıza alınan o talaq sözü üzündən hamısı cəhənnəmə girər.
NAMAZ

- Ya Məhəmməd, namazı an be an təxir edilincə ... onu da izah edim. O hər nə zaman ki, namaza qalxmaq istər; məbləğim . ona vəsvəsə verərəm. Deyərəm ki: "Hələ vaxtı var. Sən də məşğulsan. Hələ hələlik işinə bax. Sonra edərsən." Beləcə o, vaxtının xaricində namazını edər... Və bu səbəbdən onun etdiyi namaz yüzünə atılar.

Əgər o kimsə məni məğlub etsə .. ona insan şeytanlarından birini yollarım... Beləcə onu vaxtında namaz qılmaqdan saxlayar. O, bunda da məni məğlub etsə .. bu səfər onun hesabını namazında görməyə baxaram. O namazın içində ikən;

- sağa bax .. sola bax...

Deyərəm... O da baxar ... O ki belə etdi... Yüzünü oxşayar alınından öpərəm. Bundan sonra ona:

- Sən əbədi yaramaz bir iş etdin. Deyərəm və beləcə onun hüzur/dincliyini pozaram. Səndə bilərsən ki ya Məhəmməd, hər kim namazda, sağa və sola çox baxsa, başqa şeylər düşünsə, namazından qafil olsa Allah onun namazını qəbul etməz. Bunda da ona məğlub olsam tək başına namaz qıldığında yanına gedərəm/xərcim. Və ona; tez tez etməsini əmr edərəm. O da, başlar; namazını tez tez etməyə. Eynilə xoruzun, dimdiyi ilə yerdən bir şeylər yığdığı kimi. Bu işi etdirməklə də ona müvəffəqiyyət qazana bilməzsəm bu səfər, camaatla namaz qılarkən onun yanına çataram. Orada başına bir gem taxaram. Başını imamdan əvvəl səcdədən və rükudan qaldıraram. İmamdan əvvəl də səcdə və rüku etdirərəm. İşdə o belə etdiyi üçün, qiyamət günü, Allah onun başını eşşək başına çevirər. O kimsə bunda da məni məğlub et/yeyilər isə, bu dəfə ona namazda barmaqlarını çırtlatmasını əmr edərəm. Beləcə o məni təsbeh edənlərdən olar. Amma bu işi ona namaz içində etdirməyə müvəffəq olsam. Bunda da məğlub olsam, bu səfər ona təkrar gedərəm/xərcim. Namaz içində ikən burnuna üfləyərəm. Mən üfləyincə, o əsnəməyə başlar. Əgər o, bu əsnəmə əsnasında əlini ağızına bağlamazsa onun içinə kiçik bir şeytan girər, dünya ehtirasını və dünyəvi bağlarını çoxaldar. İşdə bundan sonra o kimsə, hamı/həmişə bizə itaət edər. Sözümüzü dinlər. Dediklərimizi edər.

Şeytan bundan sonra danışmasına davam etdi:

- Sən ümmətin hansı üçün fərah duy/eşidərsən ki ? Mən onlara nə tələlər quraram... nə tələlər. Miskinlərinə, çarəsizlərinə və yazıqlarına gedərəm/xərcim. Namazı buraxmalarını əmr edərəm. Və onlara deyərəm ki:

- Namaz sizə görə deyil.. O, Allahın nuş lütf etdiyi və bolluq verdiyi kəslər üçündür.

Sonra xəstələrə gedərəm/xərcim:

- "Namaz qılmağı burax " deyərəm çünki Allahı Təala: «xəstələrə çətinlik yox.....» (24/61) buyurdu. Yaxşı olduğun zaman edərsən. Və beləcə o, namazını buraxar. Hətta küfrə də gedə bilər. Əgər o, xəstəliyində namazı tərk edərək ölüb gedərsə, Allahın hüzur/dincliyinə çıxarkən, Allahı Təalanı hirsli tapar.

Sonra belə dedi:

- Ya Məhəmməd, əgər bu sözlərimə yalan qatdımsa, məni əqrəb soxsun. Sonra.... Əgər yalan varsa .. Allah 'dan dilə məni kül etsin.

İblis bundan sonra danışmalarına davam etdi və belə dedi:

- Ya Məhəmməd, sən ümmətin üçün fərahmı duy/eşidirsən ? Halbuki mən onların altıda birini dinindən çıxardım.

Bundan sonra Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz ona, yəni İblisə aşağıdakı şəkildə qısa qısa bəzi suallar soruşdu. O da bunlara cavab verdi:

«Ya lain, sənin oturma yoldaşın kim ?»
- Faiz yeyən.
«Dostun kim ?»
- Zina edən.
«Yataq yoldaşın kim ?»
- Sərxoş
«Qonağın kim ?»
- Oğru.
«Elçim kim ?»
- Sehrbazlar.
«Gözün nuru nədir?»
- Qarı/qazancı/arvad boşamaq.
«Sevgilin kim ?»
- Cümə namazını buraxanlar.

- Rəsulullah (s.ə.v) Əfəndimiz bu dəfə başqa bir mövzuya keçdi və belə soruşdu:
«Ya lain, sənin ürəyini nə yuyar ?»
- Allah yolunda cihada qaçan atların kişnəməsi.
«Yaxşı, sənin cisimini nə əridər ?»
- Tövbə edənlərin tövbəsi.
«Yaxşı, ciyərini nə parçalar, nə çürüdər ?»
- Gecə və gündüz, Allaha edilən bol bol istiğfar.
«Yaxşı yüzünü nə büzdürər ?»
- Gizli sədəqə.
«Yaxşı gözlərini kor edən nədir ?»
- Gecə namazı.
«Yaxşı, başını əydirən nədir ?»
- Çox qılınan camaatla namaz.

Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz təkrar bir başqa mövzuya keçdi və belə soruşdu:

«Sənə görə insanların ən/en səadətlisi (!) kimdir?»
- Namazını bilərək qəsdən buraxanlar.
«Yaxşı, insanların ən/en şakisi kimdir ?»
- Xəsislər
«Yaxşı, səni işindən nə saxlayar ?»
- Üləma məclisləri
«Yaxşı, yeməyini necə yeyərsən ?»
- Sol əlimlə barmaqlarımın ucu ilə.

- «Yaxşı, sam yeli əsdiyi zaman və ortalığı istilik basdığı zaman uşaqlarını harada kölgələndirərsən ?»

- İnsanların dırnaqlarının arasında.

Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz bundan sonra, bir başqa bir mövzus(n)u soruşdu. İblis də cavab verdi .

«Rəbbindən nələr tələb etdin ?»
- On şey tələb etdim.
«Nədir onlar ya lain ?»
- Bunlardır:

1. Allahdan dilədim ki, məni Adəmoğullarının malına və övladına ortaq edə. Bu ortaqlıq tələbimi yerinə yetirdi. Ki bu: «Onlara ortaq ol... Mallarına və uşaqlarına . Onlara vəd et/ət. Halbuki şeytan onlara qürur vəd edər...» (17/64) Ayəs(n)i Cəliləsi ilə sabitdir. Hər bəsmələsiz kəsilən heyvan ətindən yerim/yeyərəm, faiz və haram qarışan yeməklərdən yerim/yeyərəm. Şeytandan Allaha sığınılmayan malın da ortağıyam. Cinsi münasibət anında; Allaha şeytandan sığınmayan kimsə ilə birlikdə xanımı ilə birləşərəm. Və o hər birləşmədən hasil olan uşaq, bizə itaət edər. Sözümüzü dinlər. Hər kim heyvana minərkən, halal yola getməyi deyil də, əksinəni istəyərək minsə, mən də onunla birlikdə minərəm. Yol yoldaşı və minik yoldaşı olaram. Bu da Ayəs(n)i Kərimə ilə sabitdir. «Onlar üzərinə süvarilərinlə, piyadalarınla qışqırıq çıxart..» (17/64)

2. Allahı Təaladan dilədim ki: Mənə bir ev verə .. Bu dilədiyim üzərinə hamamları mənə ev olaraq verdi.

3. Dilədim ki mənə bir məscid verə. Bazar yerlərini mənə məscid etdi.

4. Mənim üçün bir oxuma kitabı verməsini istədim. Şeirləri mənə oxuma kitabı olaraq verdi.

5. İstədim ki; bir azan verə, Mezmurları verdi.

6. Dilədim ki; mənə bir yataq yoldaşı verə.. Sərxoşları verdi.

7. Dilədim ki; mənə köməkçilər verə ... Bunun üçün də Qədəriyyə mənsublarını verdi.

8. İstədim ki; mənə qardaşlar verə ..Mallarını boş yerə israf edənləri verdi. Bir də masiyet yoluna pul xərcləyənləri. Bunlar da bu Ayəs(n)i Kərimə ilə sabitdir:

«O kəslər ki; mallarını boş yerə xərcləyərlər... Onlar şeytanın qardaşları olmuşlar.» (17/27)

Bir axtar/ara Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz belə buyurdu:

«Əgər söylədiklərini, Allahın kitabındakı ayələrlə isbat etməsəydin. Səni təsdiq etməzdim.»

Bundan sonra İblis davam etdi:

1. Ya Məhəmməd, Allahdan dilədim ki; Adəmoğullarını mən görəyəm amma onlar məni görə bilməyələr. Bu diləyimi də yerinə yetirdi.

2. Dilədim ki; Adəmoğullarının qan məcralarını mənə yol edə; Bu da oldu. Beləcə mən, onlar arasında axıb gedərəm/xərcim. Gəzərəm. Həm necə istəsəm. Bütün bu istəklərimi verdi . Və mən bu hallarımla fəxr edərəm. Sonra bunu da əlavə edim ki; mənimlə birlikdə olanlar, səninlə birlikdə olanlardan daha çoxdur. İşdə .. Beləcə qiyamətə qədər, Adəmoğullarının əksərisi mənimlə birlikdə olarlar. Bundan sonrasını İblis belə izah etdi: Mənim bir oğulum vardır. Adı: ATEMEdir. Bir qul, şam namazını etmədən yatsa gedər; onun qulağına bevleder. Əgər belə olmasaydı; imkan yox, insanlar namazlarını əda etmədən yata bilməzdilər. Mənim bir oğulum daha vardır ki; onun adı da MÜTEKAZİdir. Bunun vəzifəsi də; edilən gizli əməlləri yaymağa çalışmaqdır. Məsələn bir qul, gizli bir taət işlərsə və bu etdiyini də gizləməyə çalışsa MÜTEKAZİ, onu dürtər. Ən sonunda o gizli əməlin yayılmasına və ortaya çıxarmağa müvəffəq olar. Beləcə; Allahı Təala onun yüz/üz savabından doxsan doqquzunu məhv edər. Çünki bir qulun etdiyi gizli bir əməl üçün tam yüz/üz savab verilər. Sonra, mənim bir oğulum daha vardır . Onun adı da KÜHAYLdir. Bunun işi də, insanların gözlərini sürmelemektir. Xüsusilə, üləma məclisində və natiq xütbə oxuyarkən. Bu sürmə onların gözünə çəkildimi, mürgüləməyə başlarlar. Üləmanın sözlərini eşitməzlər. Beləcə heç savab al/götürə bilməzlər. Bundan sonra İblis belə izah etdi:

- Hansı qadın olursa olsun .. Onun qalxdığı yerə şeytan oturar. Sonra qadının qucağında mütləq bir şeytan dayanar. Və onu, nazirlərə gözəl göstərər. Sonra o qadına bəzi əmrlər verər. Məsələn:

- Əlini qolunu çölə çıxar; göstər.

Deyər .. o da, bu əmri məbləğ. Əlini, qolunu açar, göstərər. Busundan sonra, o qadının həya pərdəsini dırnaqları ilə cırar.

İblis bundan sonra; Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz ' e öz vəziyyətini izah etməyə başladı:

- Ya Məhəmməd bir insanı dəlalətə sürümək üçün əlimdə bir imkan yoxdur. Mən ancaq vəsvəsə verərəm. Və bir şeyi gözəl göstərərəm. O qədər. Əgər dəlalətə sürümək əlimdə olsaydı, yer üzündə;

«Allahdan başqa ilah yoxdur və Məhəmməd Allahın rəsuludur.»

deyən hər kəsi, oruc tutanı və namaz qılanı heç buraxmazdım. Hamısını dəlalətə salardım. Necə ki sənin əlində də, hidayət növündən bir şey yoxdur. Sən ancaq Allahın Rəsulusan. Və təbliğə məmursan. Əgər hidayət əlində olsaydı, yer üzündə tək kafir buraxmazdın. Sən Allahın xalqı üzərində bir hüccetsin. Mən də özü üçün əzəldə şekavey yazılan kəslərə səbəbim. Səid olan kimsə, ta, ana qarınında ikən səiddir. Şaki olan da, yenə ana qarınında ikən şakidir. Səadət əhli edən də Allah, Şekavet əhli edən də Allah .

Bundan sonra Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz bu iki Ayəs(n)i Kəriməni oxudu.

«Bunlar, ta sonuna qədər belə dəyişik şəkildə davam edəcək... Ancaq Rəbbin əsirgədikləri xaric..» (11/118-119)

«Allahın əmri behemehal yerini bulan bir qədərdir.» (33/38)

Bundan sonra Rəsulullah (S.Ə.V.) Əfəndimiz, İblisə belə buyurdu:

«Ya Ebamürre, görəsən sənin bir tövbə faktor və Allah' a dönməyin mümkün deyilmi ? Cənnətə girməyinə zamin olaram.

Bunun üzərinə İblis belə dedi:

- Ya Rəsulullah, iş verilən hökmə görə oldu. Qərar yazan qələm də qurudu. Qiyamətə qədər olacaq işlər olacaq. Səni peyğəmbərlərin əfəndisi edən, cənnətin əhlinin hatibi edən və səni xalqı içindən seçən və xalqı arasında bir gözdə edən, məni də şakilerin əfəndisi edən və cəhənnəm əhlinin hatibi edən Allahdır. Və O, bütün əskik sifətlərdən münəzzəhdir.

Və İblis cümlələrini belə tamamladı: "İşdə bu söylədiklərim sənə son sözüm. Və bütün söylədiklərimi də doğru dedim."

Əvvəl, axır, zahir, qərbin, aləmlərin Rəbbi olan Allah' a həmd olsun.

Əfəndimiz Məhəmməd Nəbiyə Allah salat etsin. Həmçinin onun əlinə də səhabələrinə də ...Amin !


Geri dön

L_SimuS

 • 14 noyabr 2010 22:10
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
Sitat: SHADOW
bilmirem niye bezileri "NESE INANMADIM" deyirona gore bezileri inanmir ki,hz.Omer peygemberin sehabelerinden biridi islami bilirdi her halda..bilmirdi ki weytani istese de oldure bilmez?

ona gore inanmir ki,weytanin nece oldugunu tesvir edilir
ona gore inanmir ki, O zaman da, əriyərəm. Eynilə atəşdə əriyən bir güllə kimi əriyərəm- o vaxt gulle olub?

ona gore inanmirki,bu xurafatdi.....ona gore inanmirki .8000den cox hedisin 6000 -e yaxini sehih deyil......


hele burda weytanla iblis de eynilewdirilir

Ulya

 • 14 noyabr 2010 21:38
 • Məqalə: 1911
 • Şərh: 13779
 • Bal:
{awards}
cox uzun idi.amma men oxudum.cox maraqli idi

Yusif

 • 14 noyabr 2010 15:43
 • Məqalə: 444
 • Şərh: 3321
 • Bal:
{awards}
Vay vay vay bu ne uzun meqaledi Bunu nece yerlesdirmisen sayta twk xebere gore

SHADOW

 • 14 noyabr 2010 15:19
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 94
 • Bal:
{awards}
cox yaxsi idi ama bilmirem niye bezileri "NESE INANMADIM" deyir. bele movzularin teki coooooooooooooooooooooox olsun

Angel-Xranitel-666

 • 14 noyabr 2010 14:27
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 467
 • Bal:
{awards}
laughing

--------------------
AnGeL-xRaNItEl ti super

MuslimGirl

 • 14 noyabr 2010 11:10
 • Məqalə: 156
 • Şərh: 3022
 • Bal:
{awards}
Bu olmus hadisedir. Bunun audiosuna qulaq asmisdim. Cox maraqlidir. Tesekkurler

Ucube_cocuk

 • 14 noyabr 2010 10:17
 • Məqalə: 19
 • Şərh: 505
 • Bal:
{awards}
ALLAH ŞEYTANA NƏLƏT ELƏSİN am


AMMA MARAQLIDIR

--------------------
ALLAH insana “onun istədiyini” deyil, “ona lazım olanı verir”. Buna görə də “niyə görə” deyə soruşmayın, “nəyə görə” barəsində düşünün...

Angel-Xranitel-666

 • 14 noyabr 2010 09:06
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 467
 • Bal:
{awards}
Allah weytana nehlet elesin

--------------------
AnGeL-xRaNItEl ti super

SerSeRi_RuzGaR

 • 14 noyabr 2010 01:08
 • Məqalə: 67
 • Şərh: 654
 • Bal:
{awards}
feel tEWEKKUr_eDIrEm)))

marAQli-mOvzudur_Allah_SeYTANA NEhLET ETSIn!!!! am

--------------------
<<<$aLunKa>>>

Just For Legend

 • 14 noyabr 2010 00:49
 • Məqalə: 407
 • Şərh: 3168
 • Bal:
{awards}
Amin

--------------------

L_SimuS

 • 14 noyabr 2010 00:33
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
Nese inanmadim.......ama yene tewekkur

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 39
Cəmi: 60

 

Top 10 Müəllif

The Shield
Xəbərləri: 12
Cəmi: 657
 
aytc.sza
Xəbərləri: 10
Cəmi: 273
 
Darling
Xəbərləri: 6
Cəmi: 1060
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 3
Cəmi: 153
 
Türkan_
Xəbərləri: 2
Cəmi: 2
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 1
Cəmi: 385
 
Ayxan_007
Xəbərləri: 1
Cəmi: 28
 
_Qismet_
Xəbərləri: 1
Cəmi: 843
 
bayhan
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
poetry
Xəbərləri: 1
Cəmi: 15
 
 
{slinks}