Ramazan Nuru (1 ci Hissə)

 
Ramazan Nuru (1 ci Hissə)

Ramazan!

Allah sözünün insan düşüncəsinə süzüldüyü ay! Şəxsiyyətini yandırmışlara da haqqa dönüş imkanı verilmiş bir vaxt. Bu imkanı əldən çıxarmayasan!

Ramazanın Qədr gecələri min aydan xeyirli sayılmış. Min ay, yəni 83 ildən uzun bir zaman! Bəli, mənasız yaşanmış ömrə dəyər vermək imkanı öz ixtiyarında.
83 illik ömrünü mənasız keçirdinsə də, bu sayılı gecələrə diqqətli ol! Ramazan günləri, Qədr gecələrində dilini, gözünü, qulağını, əl-ayağını, cibini, süfrəni haramdan qoru. Kim bilir, bu fürsət bir də ələ düşəcək, yoxsa yox!

Orucun tarixçəsi

Tarixdə bir çox dəlillər var ki, oruc yəhudilər, məsihilər və başqa millətlər və tayfalar arasında mövcud olmuşdur. Onlar qəm-qüssə ilə üzləşən zaman tövbə və Allahın razılığını əldə etmək üçün oruc tuturdular. Belə ki, bu yolla Onun qarşısında acizlik və təvazökarlıq göstərib, günahlarını etiraf edirdilər. İncildə oxuyuruq ki, Məsih qırx gecə-gündüz oruc tutmuşdur. Qurani-kərim açıq-aşkar bəyan edir ki, bu ilahi əmr əvvəlki ümmətlərə də vacib olub.

İslama qədər orucluq, yemək-içməkdən imtina və ya yeyib-içməyi məhdudlaşdırmaq bir qayda olaraq yay fəslində - isti dövrlərdə icra olunurdu. İslam dini bərqərar olduqdan sonra Qurani-kərimin hökmünə əsasən, orucluğun ancaq Ramazan ayında keçirilməsi qərarlaşdırılmışdır. Bu da hicri-qəməri təqvimlə əlaqədar olduğu üçün ilin bütün fəsillərinə düşür. Ramazan bayramı hicrətin 14-cü ilində (miladi 638-ci il) rəsmi şəkil almış və o zamandan müsəlmanların rəsmi bayramı elan edilmişdir.

Ramazan ayı insanlara Allahı sevməyi öyrədir

Müqəddəs Ramazan ayı müsəlmanlara hicrətin ikinci ili təyin edilmişdir. Ramazan ayı insanlara Allahı sevmək prinsiplərini öyrədir, onlara öz iradə qüvvələrini, dözümlülüklərini yoxlamaq imkanı verir, onları gözüaçıq, təmiz vicdanlı olmağa yönəldir. Oruc ramazan ayında tutulduğu üçün ona "Ramazan orucu" da deyirlər. Məhz ramazan ayının axırıncı on gecələrinin birində Quran nazil edilmişdir. Rəvayətlərə görə bu, həmin ayın ya 18-dən 19-na, ya da 20-dən 21-nə, ya da 22-dən 23-nə keçən gecə baş vermişdir. Həmin gecə “leylətul-qədr” – qüdrətli, əzəmətli gecə adlanır. Qurani-kərimin "Qədr" surəsində buyurulur: “Həqiqətən, biz Quranı Qədr gecəsi nazil etdik. Bilirsənmi Qədr gecəsi nədir? Qədr gecəsi min aydan xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh Rəbbinin izni ilə hər işdən ötrü enər. O gecə dan yeri sökülənədək əmin-amanlıqdır." İslamda ilin ayları arasında Ramazan ayı ən şəfqətli və ən müqəddəs ay hesab edilir. Onu "on bir ayin sultanı" da adlandırırlar. Bu gecələri qəflətdə qalmamaq çox mühümdür. Bu da ibadətlə olur. Bu gecə məsləhət görülən ibadətlər dua kitablarında bəyan olunub. Ramazan ayı ərzində mühüm məqamlardan biri də Qədr gecələridir. İslam mənbələrinə görə, Qurani-kərim müqəddəs Peyğəmbərimizə məhz bu gecədə nazil olub. Odur ki, müsəlmanların hər il Ramazan ayında bu gecədə oyaq qalıb dua etmələri savab əməl sayılır. Təfsirlərdə göstərilir ki, Quran Ramazan ayının Qədr gecəsində bütöv halda Lövhi-Məhfuzdan - Allahın dərgahında hifz olunan Lövhədən aşağı səmaya və oradan Cənab Cəbrail əleyhissəlam vasitəsilə Peyğəmbərimizə (s) 23 il müddətində hissə-hissə çatdırılmışdır. Bu səbəbdən, Qədr gecəsinin savabı min ayın savabından çoxdur. Qədr gecəsi Ramazanın son on gecəsindən biridir. Hədislərə görə, bu gecə Ramazan ayının 18-dən 19-na, 20-dən 21-nə, 22-dən 23-nə, 26-dan 27-nə keçən gecələrdən biridir. O gecə mələklər və Cənab Cəbrail həmin gündən gələn ilin Qədr gecəsinədək dünyada baş verəcək işlər barəsində Allah-Təbarəkə və Təaladan əmrlər alıb yerə enər, əmrləri çatdırarlar. Qədr gecəsi bütünlüklə xeyir-bərəkət gecəsi olar, mələklər yer üzündə gəzib, Allahın müxlis bəndələrinə salam verərlər. Buna görə də Qədr gecəsi səhərə qədər oyaq qalıb, ibadət etmək müstəhəb sayılır. Əhya gecəsi və Qədr gecəsi eyni mənalı məfhumlardır.

Həmin gecə sakitsilik, əmin-amanlıq olur. Həmçinin möminin qəlbi rahat olur. Uca Allah buyurur ki, o gecə dan yeri sökülənə kimi (büsbütün) salamatlıqdır!
Həmin səhər günəş şüasız olaraq çıxır. Peyğəmbərimizin (s) səhabəsi olan Ubey İbn Kəb belə demişdir: “O bir olan Allaha and olsun ki, (Qədr gecəsi) Ramazan ayındadır. Allaha and olsun ki, mən bilirəm o hansı gecədir. Peyğəmbər (s) bizə həmin gecəni namaz qılmağı əmr etmişdir... Onun əlaməti odur ki, həmin gün səhər günəş ağapaq şüasız çıxır.

Üzümüzə sonsuz rəhmət qapılarını açan Allaha həmd olsun. Bu gecələri əhya, qiyam etmək gərəkdir. Yəni qəflət yuxusundan oyaq halda keçirmək gərəkdir. Ramazan ayının gecələrindən birində müqəddəs kitabımız olan Qurani-kərim nazil olub. Həmin gecə "qədr" və ya "əhya" gecəsi adlanır. Qədir gecəsinin konkret olaraq hansı gün olduğu bilinmir. Bununla bağlı müxtəlif rəvayətlər var. Amma ümumi fikir belədir ki, qədr gecəsi Ramazan ayının son on gecəsindən biridir, həm də tək günün gecəsidir. İslamşünasların fikrincə, bu gecə Ramazan ayının 19, 21, 23-cü gecələrindən biridir.

Özünü mələyə oxşadanların bayramı – Fitr bayramı!

İnsanı rahatlıq dalınca çəkən nəfsin vay günləri oldu ramazan. Bir saat qidasız dayana bilməyənlər sübh azanına qalmış nəfs közünü şeytanın gözündə söndürdülər. Bir ömür Allahdan uzaq gəzənlər bu ayda özünə hakim oldu, səma əmrini yerinə yetirdi. Ayda ərşin köməyinə bax!11 ay nəfsin cilovunu çəkib-buraxanlar düz bir ay onu şahə qaldırdılar. Həm şirin, həm də acı olur ramazanın sonu. Şeytan üzərində qələbəni qeyd etmək çox şirindir.

Amma nəfsin qəfəsdən buraxılması barədə düşündükdə qorxmaya bilmirsən. Bir ay dizin sinəsində qalmış biri ayağa qalxır! Qalxır, nə qalxır! Qalxır ki, bir ayda qazandığını bir anda əlindən alsın. Qalxır ki, dizini sinənə qoyub, beyət istəsin. Ramazanı başa vurub özünü boş buraxmayasan. Oğru cibində bir şey olanı güdür. Könlün ramazan qazancı ilə dolu. Yol verməyəsən o lənətə gəlmişə. Gəlib ki, aparsın. Gəlib ki, öz gününə salsın səni. Ramazanın səhəri üçün sənə tor qurub. Gözünə, dilinə, qulağına, əl-ayağına, könlünə naməhrəm gətirib.

Pürrəngi çay, yanında da xurma! Bir ay bu ruhiyyədə qaldın. Süfrən haram görmədi. Məbada, ramazan keçdi deyib, ruhiyyəni dəyişəsən. Axı əcəl saatını nə mən bilirəm, nə də sən. Qapıda səs var... Yoxsa aparmağa gəlib? Kim bilir ki! Qoy gəlsin. Süfrədəki çayı, xurmanı görüb salam verəsidi.

Fitr bayramı

Orucluq Bayramı Fitr bayramıdır, bütün oructutanların bayramıdır. Şəvval ayının 1-də bayram edilir. Bayram günü həddi-büluğa çatmış hər bir imkanlı müsəlman özü üçün və himayəsində olan hər bir şəxs üçün təqribən 3 kq buğda qiyməti həcmində fitrə zəkatı verməlidir. Fitr bayramı - Ramazan ayının başa çatması münasibətilə təşkil olunan əsas bayramlardan biridir. Buna "əl-Fitr" və ya "Siyam" bayramı da deyirlər. "Siyam" ərəbcə oruc tutmaq sözündəndir. Farsca "ruzə" deyilir. Fitr bayramı orucluq qurtaran günü, təzə Ayın - hilalın ilk rübünün nazik şəkildə görünməsi ərəfəsindən, yəni Şəvval ayının daxil olması ilə başlayır. Bu zaman oruc tutanlar və hətta oruc tutmayanlar da bir-birini təbrik edir, görüşür, "oruc namazın qəbul olunsun",- deyə dua edirlər. Həmin axşam evdə hər kəsin imkanına görə gözəl bayram süfrəsi açılır.

Yeməkdən sonra fitrə vermək mərasimi başlayır. Bu məqsədlə ailə başçısı ailə üzvlərinin (yəni onun evində çörək yeyənin, hətta orduda xidmət edənin, başqa şəhərdə oxuyan tələbənin, o gecə evində olan qonağın sayına görə) hər nəfərə bazar qiymətilə 3 kq buğdanın pulunu ayırır. Həmin pulu orada iştirak edən ailə üzvləri bir-birinə ötürürlər. Yaxşı olar ki, bu fitrə həmin gecə kasıblara paylansın. Əgər o axşam mümkün deyilsə, sabahı gün və ya başqa günlərin birində fəqir-füqəraya çatdırılsın.Qüds günü

Hər ramazan ayının son cümə günü mərhum İmam Xomeyni tərəfindən "Qüds günü" elan edildi. Sitəmkarlara, azğınlara, işğalçılara etiraz, nifrət bildirmə günü! Sionist yəhudilərin fələstin xalqına zülm-sitəmi, dünyada mənfur işbazlığı, müharibə ssenariləri yazması, hər fitnədə barmağı olması, ən əsası qibləni – Qüdsü işğal etməsi gün kimi aydın. İnsan nə qədər insafsız olmalıdır ki, bütün bu həqiqətləri inkar etsin?! Öyrən tarixi. Tanış ol bu qövmün peyğəmbərlərə zülmü ilə. "Yəhudidən mənə nə!" - demə. Şər anasıdır bu qövm. Dünyada şər doğan bir qövm varsa, yalnız onlar. Bunu Quran bəyan edir. Vuruş onlarla!
Vuruşa bilməsən vuruşanlara yardımçı ol! Bunu da bacarmasan lənətlə onları! Səsini çıxarmağa qorxsan qəlbində bir iş gör! Ən əsası biganə olma. Məbada vuruşanlara çəp baxıb əngəl olasan! Yəhudi xislətidir bu...

Orucluq hər bir müsəlman üçün böyük fürsətdir

Allah-taala bərəkətli Ramazan ayını öz mənəvi müjdələri ilə İslam ümmətinə nəsib edərək, onlar üçün dəyərli bir fürsət yaratdı. Orucluq hər bir müsəlman bəndəyə Allahın mərifət süfrəsindən bəhrələnməyə ən yaxşı və böyük fürsət verir. Bərəkətli Ramazan ayında insanların qəlbi İlahi nura boyanır, duaları vahid Allahın dərgahında qəbul olunur. Əgər oruc tutmağın insanlara maddi və mənəvi xeyri olmasaydı, böyük Yaradan onu bəndələrinə vacib bilməzdi.

Yerin ən ali varlığı olan insan dünyaya qədəm basdığı ilk gündən indiyədək Allah-taala tərəfindən nazil edilmiş dinlərə etiqad bəsləyib bu dinlərdəki müqəddəs ayin və mərasimlərə əməl edib. Həmin ayinləri isə insanlara təlim edənlər bəşəriyyətin tərəqqi və kamilliyi üçün göndərilmiş peyğəmbərlər olublar. Bu ayinlərdən biri də orucluqdur. Orucluq bəşər övladının yemək, içmək və sair bu kimi gündəlik yerinə yetirdiyi bəzi şeylərdən müəyyən olunmuş zaman çərçivəsində könüllü olaraq imtina etməsidir. Orucluğun tarixi olduqca qədimdir.


İslam dinində buyurulan bütün vacib ibadətlərlə birgə orucluq da ümumi hədəfə - bəşəriyyətin kamilləşməsinə xidmət edir. Kamillik isə Uca Yaradan tərəfindən insana bəxş edilən mənəvi nemətdir. Bu baxımdan demək olar ki, orucluq müəyyən bir müddət ərzində ac və susuz qalmaqdan ibarət olmayıb, özündə geniş anlamlar ehtiva edir. Məsələn, oruc tutan şəxs maddi nemətlərdən çəkinməklə yanaşı saleh əməllər yerinə yetirməli, gözəl əxlaq nümayiş etdirməli, ətrafdakılarla xoş davranmalı, yalan danışmamalı, ümumiyyətlə, bütün müsbət keyfiyyətlərlə mənəviyyatını zənginləşdirməlidir. Belə halda, yəni oruc tutan şəxsin bu kimi müsbət dəyərlərə, xüsusilə də bu gün ehtiyac duyduğumuz gözəl əxlaqa, mənəvi saflığa malik olduğunu görən digərlərinin qəlbində də təbii ki, iman hissi oyanar.


Geri dön

come back

 • 6 avqust 2012 16:48
 • Məqalə: 588
 • Şərh: 11716
 • Bal:
ALLAH razi olsun.

SabriNa B-va

 • 6 avqust 2012 12:25
 • Məqalə: 207
 • Şərh: 3772
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun...

Delete

 • 6 avqust 2012 07:31
 • Məqalə: 15
 • Şərh: 1930
 • Bal:
{awards}
Xebere gore tesekkur... Allah razi olsun...

--------------------
Məni bir mən bilərəm, bir də yaradan. Mənə bir mən lazımım, bir də Anlayan.

DEAD ANGEL

 • 6 avqust 2012 01:22
 • Məqalə: 5
 • Şərh: 812
 • Bal:
{awards}
ALLAH raziolsun maraqli idi muellife twk

--------------------
heyati yawamaq bir omur deyil ondan yawaya yawaya hezz almaqdir

Flower Lovem

 • 5 avqust 2012 23:09
 • Məqalə: 9
 • Şərh: 1226
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------
Nə acı verir bilmirsən ! Qarşımdan keçərkən 'vecivə almırmış' kimi edib Arxamdan KAŞKİ deyirsən yaa..!

I am Happy

 • 5 avqust 2012 21:12
 • Məqalə: 111
 • Şərh: 3077
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun.

--------------------

---ANGELA---

 • 5 avqust 2012 19:41
 • Məqalə: 301
 • Şərh: 2716
 • Bal:
{awards}
lALlah razı olsun.....

--------------------
Gülüşün gətirdi cənnəti mənə..

★Mermaid★

 • 5 avqust 2012 19:13
 • Məqalə: 64
 • Şərh: 1055
 • Bal:
{awards}
Cox sagolun xebere gore.

--------------------

ILKNUR-

 • 5 avqust 2012 17:26
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 101
 • Bal:
{awards}
Serhlerinizcun cox tewekkurler...Ele bil haminiz sozlewmisiz eee...Eyni werhi yazmisiz---Allah razi olsun....
Allah sizden de razi olsun ezizlerim...Allah oruc namazinizi qebul etsin inwAllah

MELEK INSAN...

 • 5 avqust 2012 13:19
 • Məqalə: 40
 • Şərh: 1693
 • Bal:
{awards}
xebere gore coxx sag ol..

--------------------

SU PƏRİSİ

 • 5 avqust 2012 12:46
 • Məqalə: 153
 • Şərh: 3546
 • Bal:
{awards}
Allah Razi Olsun..

--------------------

GuNaY_83

 • 5 avqust 2012 12:37
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
cooooooooooox sag olun..........

--------------------

Prank girl

 • 5 avqust 2012 12:29
 • Məqalə: 106
 • Şərh: 9884
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------
Oglanlar dostluq atmasin qebul etmeyecem!!

lie to the world

 • 5 avqust 2012 12:17
 • Məqalə: 302
 • Şərh: 4619
 • Bal:
{awards}
cox sagolun meqaleye gore...tewekkurler

--------------------

PINK 2012

 • 5 avqust 2012 12:03
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 294
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN.............................................. love

Gözlüklü

 • 5 avqust 2012 11:57
 • Məqalə: 216
 • Şərh: 9220
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

ruzgargulu

 • 5 avqust 2012 11:56
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 58
 • Bal:
{awards}
COOOX SAGOL ALLAH RAZİ OLSUN

askdelisi

 • 5 avqust 2012 11:55
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 869
 • Bal:
{awards}
xebere gore twkkkkk laughing

--------------------
Bu dünyada hər kəsin sevgi hissi var hətta şüursuz canlılarında

Shawn michaels

 • 5 avqust 2012 11:44
 • Məqalə: 47
 • Şərh: 1535
 • Bal:
{awards}
Cox Sagol :::ALLAH::: Razi Olsun

--------------------

R.M Fanatı...

 • 5 avqust 2012 11:24
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 3208
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN.........

--------------------

Воровской

 • 5 avqust 2012 11:16
 • Məqalə: 11
 • Şərh: 1854
 • Bal:
{awards}
COX SAGOL XEBERE GORE..........

--------------------
İnsan həyatının bir dövründə aldanır, o biri dövründə aldadır. Başqa sözlə desək, dünyaya quzu kimi gəlir, tülkü kimi gedir.

Shokoladka

 • 5 avqust 2012 10:57
 • Məqalə: 30
 • Şərh: 8231
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun!

--------------------


LoVe_LiFe

 • 5 avqust 2012 10:39
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

...BARSA FANATI....

 • 5 avqust 2012 10:07
 • Məqalə: 605
 • Şərh: 11433
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN...

Nuray2012

 • 5 avqust 2012 09:22
 • Məqalə: 651
 • Şərh: 10878
 • Bal:
{awards}
Cox sagol ALLAH razi olsun

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 15
Cəmi: 64

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 564
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}